Algemene Parochie Informatie:
PAROCHIE HH. NICOLAAS PIECK EN GEZELLEN
Contacten van de H. Martelaren van Gorcum te Brielle

MISINTENTIES: NL25INGB 0000 27 25 28
Ten name van: RK Kerkbes Par H H Martel Gorcum
Betaling intenties per bank, giro of contant

Pastorie

Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel.: (0181) 412142
Parochiewacht aanwezig op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.30 tot 11.30 uur
E-mail: rkkerkbrielle@chello.nl
Website: www.rkkerkbrielle.nl

Pastoor administrator

J.C.F.M. (Hans) Smulders

Pater

J. Konchenko , Jan van Almondestraat 63,
3176 VA Poortugaal, tel: (06) 4514 4377

Pastoraal werker

Desiree Bühler, tel: (06) 5337 3307

NOODtelefoon
(06) 3097 5817 (08:00 - 22:00, UITSLUITEND voor ziekenzalving en uitvaart)Pastoraatsgroep
email: pgbrielle@hotmail.com


Pastoor J.C.F.M. (Hans) Smulders
(Vertegenwoordiger pastoraal team)

M. Hink

tel: (0181) 416 291

Th. van der Molen

tel.: (0181) 479 327Beheercommissie


Voorzitter a.i.

L.H. van der Molen

tel.: (0181) 479 327

Secretaris

J. Hoogstad


Penningmeester

J. Hoogstad

tel.: (06) 5062 5560

Leden

J. ten Berge

tel : (0181) 415 474


H. Elkhuizen

tel.: (0181) 415 395P.C.I. (voorheen Diakonale Raad)

Voorzitter

L. Peerlings

tel: (0181) 402 100

Penningmeester

M. van Gurp

tel.: (0181) 414 325

Lid

I. Geurink-Muller

tel.: (0181) 413 056

Kostergroep

J.F.A. ten Berge

tel.: (0181) 415474

Algemene Parochiebijdrage en Actie Kerkbalans:
NL25 INGB 0000 563 140 t.n.v. Parochie H Martelaren v Gorcum
RSIN 002 609 411 Fiscaalnummer 823 514 523

Ledenadministratie

H.M.A. Stricker – v.d. Kroon tel.: (0181) 402528

DE ZEVENSPRONG Contactblad van de Parochie, Nobelstraat 22

Redactie

H. Elkhuizen tel.: (0181) 415395


I. Wielemaker - Verbeek tel.: (0181) 416207


H. van Niekerk tel.: (0181) 482717
Email
rkkerkbrielle@chello.nl

Terug naar contactpagina