Algemene Parochie Informatie
PAROCHIE HH. NICOLAAS PIECK EN GEZELLEN

Contacten van de R.K. Kerk HH. Martelaren van Gorcum te Brielle
 
MISINTENTIES: Rabo bank: NL03 RABO 0365 4999 75
Ten name van: RK kerk HH. Martelaren van Gorcum
Betaling intenties per bank, giro of contant
Opgave via misintenties@rkkerk-brielle.nl

Centraal secretariaat
Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Hekelingseweg 15
3206 LA Spijkenisse
Tel.: 06 5111 5724
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
Email: centraal@rk-npg.nl

Pastorie Brielle

Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel.: (0181) 412142
Parochiewacht aanwezig op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.30 tot 11.30 uur
E-mail: secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
Website: www.rkkerkbrielle.nl

Pastoor administrator

J.C.F.M. (Hans) Smulders
Email:
pastoor_smulders@rk-npg.nl
Tel.: 06 5111 5724

Pater

Y. Konchenko Tel.: 06 5111 5724

Pastoraal werker


NOODtelefoon
(06) 3097 5817 (08:00 - 22:00, UITSLUITEND voor ziekenzalving en uitvaart)Pastoraatsgroep
email: pastoraatsgroep@rkkerk-brielle.nl


Pastoor J.C.F.M. (Hans) Smulders
(Vertegenwoordiger pastoraal team)

M. Hink

tel: (0181) 416 291

Th. van der Molen

tel.: (0181) 479 327Beheercommissie


Voorzitter a.i.

L.H. van der Molen

tel.: (0181) 479 327

Secretaris

J. Hoogstad

secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl

Budgethouder

J. Hoogstad

tel.: 06 5062 5560
budgethouderbc@rkkerk-brielle.nl

Leden

J. ten Berge

tel.: 06 5324 3620


P.C.I. (voorheen Diakonale Raad)

Voorzitter

L. Peerlings

tel: (0181) 402 100

Penningmeester

M. van Gurp

tel.: (0181) 414 325

Lid

I. Geurink-Muller

tel.: (0181) 413 056

Kostergroep

J.F.A. ten Berge

tel.: (0181) 415474

Algemene Parochiebijdrage en Actie Kerkbalans:
NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum
RSIN 002 609 411 Fiscaalnummer 823 514 523

Ledenadministratie

H.M.A. Stricker – v.d. Kroon tel.: (0181) 402528
ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

DE ZEVENSPRONG Contactblad van de Parochie, Nobelstraat 22

Redactie

H. van Niekerk tel.: (0181) 482717

Email
redactie@rkkerk-brielle.nl

Terug naar contactpagina