Wijziging bij opgave en betaling van misintenties
Het is ons duidelijk geworden dat parochianen zonder computer door de digitalisering bij opgave en betaling in de problemen zijn gekomen. Niet alleen kunnen zij moeilijk misintenties opgeven, ook de betaling levert problemen op. Het is weer mogelijk om contant te betalen, maar onze voorkeur gaat er naar uit dat u gebruik maakt van een bankoverschijvingskaart. Dit is nu ook een optie die via onze website wordt aangeboden. Alle benodigde gegevens, zoals tenaamstelling en het bankrekeningnummer, staan daar bij. Deze gegevens staan overigens ook in het colofon van ons katern in zowel de Pieckfijn als de Zevensprong.
Anderen maken gebruik van familieleden of bekenden om de misintenties via de website of via email (misintenties@rkkerk-brielle.nl) op te geven. Als u vragen heeft, horen wij dat graag van u.
Misintenties die (telefonisch) via de parochiewacht worden opgegeven
zullen via ditzelfde formulier worden verwerkt. De parochiewacht zal u hiervoor enkele vragen stellen:
- Naam en datum(s) voor de misintentie (max. 4)
- Naam opgever van de misintentie(s)
- Email adres van de aanvrager. Als u geen email adres heeft, kunt u uw contactgegevens achterlaten.
- Eventueel telefoonnummer waarop u te bereiken bent.
- Betaling via bankrekening OF met een bankoverschrijvingskaart OF uit de overlijdenscollecte OF meerdere opties indien het laatste saldo ontoereikend is.
Vanwege de lange tijd van ca. 6 weken die ligt tussen de sluitingstijd van de kopij en de ingangsdatum van de Pieckfijn, is besloten om de misintenties alleen in de Zevensprong en op de website te publiceren.


Vorige pagina