Weekmededelingen

Mededelingen week 43

19-10: Vragen en antwoorden Coronamaatregelen
Het bisdom heeft vragen en antwoorden uit de parochies gebundeld. Zie deze pdf voor meer informatie.

Eerdere berichten:
11-10: Foto's Eerste Heilige Communie
De foto's van de Eerste Heilige Communie op 4-10-2020 zijn te zien via de Algemene Foto Pagina.

10-10: Corona-maatregelen per 9 oktober
De Nederlandse bisschoppen hebben deze verklaring gegeven. Dat betekent dat voor onze kerk een maximum van ca. 30 personen wordt aangehouden.

8-10: Nieuwe pastoor/moderator
Sinds 5 oktober is vicaris-generaal L. van Deelen onze moderator. Hij vervult dezelfde functie in de parochies van de Drechtsteden en Hoekswaard/Goeree-Overflakkee.

2-10: Brief bisschop
De bisschop heeft een pastorale bemoedigingsbrief geschreven.

29-9: Pieckfijn oktober
De nieuwe Pieckfijn is beschikbaar via de startpagina.

28-9: Zevensprong oktober
De nieuwe Zevensprong is beschikbaar.

18-8: Overleden
Astrid Catharina Maria Korver - Alkemade op 14-8-2020. De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

14-8: Collectes via Givt QR
Het is nu ook mogelijk om via QR codes deel te nemen aan de collectes die zijn vastgesteld door de Bisschoppenconferentie. Zie hiervoor de nieuwe pagina Collecteschema met Givt

Berichten ouder dan 3 maanden

20-7: Proef: misintenties betalen via Givt
Met ingang van deze week starten we een proef om misintenties te laten betalen via Givt. Er is een QR code gemaakt die bij de opgave van de misintenties is geplaatst. Door het correcte bedrag (bijv. 1 intentie = € 10, 2 intenties = € 20) via de Givt app in te vullen en de QR code te scannen, kunt u eenvoudig betalen. Hoewel Givt volstrekt anoniem is, is deze proef bedoeld om te zien of we het tijdstip van de betaling via Givt succesvol kunnen koppelen aan de via email opgegeven intenties. Het misintentie-formulier is aangepast en heeft een extra veld waarin u kunt aangeven dat u via Givt betaalt.

2-7: Reserveren voor vieringen
Nu de kerken weer open zijn, maar het Corona - COVID-19 virus nog niet verslagen is, bent u volgens de richtlijnen verplicht te reserveren als u naar een viering wilt komen! Er is geen maximum meer aan het aantal bezoekers. Echter, de capaciteit van onze kerk is beperkt. Voor meer informatie en om te reserveren, klik hier

21-5 Givt: digitaal doneren aan de kerk
Nu wij door de corona crisis langer gebruik maken van digitale Eucharistievieringen roepen wij u sinds kort op uw collecte over te maken naar de bankrekening van onze parochie en wel IBAN NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum.
Via de Givt-app is het mogelijk om digitaal op afstand deel te nemen aan de collecte. Mogelijk staat u nog even stil bij de gemiste collecten van de afgelopen 2 maanden en de extra kosten, die uw parochiebestuur moet maken voor het totstandbrengen van de streamingsdiensten.
Wij hebben uw inbreng zeker in deze tijden heel hard nodig.
Bij voorbaat onze dank.

27-3: Corona/COVID-19: Vieringen op internet vanuit Spijkenisse
Via deze link kunt u op zondagochtend de viering live beluisteren en bekijken (opent in een nieuw tabblad of venster): H. Mis.

6-3: Pagina 10Age7 weer actueel
De pagina van de Jongerengroep is aangevuld t/m de foto (en video) pagina over de online Sirkelslag-wedstrijd in februari.

Schoenendoos actie Actie4Kids
Wat kan er in een schoenendoos?

Mededeling email
Het is nu ook mogelijk een email te ontvangen als er nieuws is! Om u hiervoor aan te melden kunt u
klikken om u aan te melden en u krijgt een email als er nieuws is. N.B.: de knop werkt op de iPad niet met Safari, wel met Firefox en Opera.

"Vlijt voor barmhartigheid" (aangepast 28-03-2020)
Vlijt voor barmhartigheid" is een initiatief ontstaan in het jaar van barmhartigheid. De groep is nog steeds het hele jaar actief met het breien, haken en naaien van lappendekens, mutsen, wanten, sjaals, etuitjes en tasjes etc. De gemaakte spullen worden gebruikt voor de schoenendoos actie (etuitjes, tasjes, mutsen etc), de grotere spullen afgeleverd bij zendingsprojecten voor o.a. Albanië, Oekraïne, Roemenië. Inmiddels zijn mensen vanuit het hele cluster die hier met veel plezier aan deelnemen. De breisters en haaksters komen iedere 2e donderdag van de maand bijeen in het parochiehuis in Brielle van 10:00 uur tot 11:45. Foto's zijn te zien via de Algemene fotopagina. Mocht u materiaal willen sponsoren voor deze activiteiten, dan kunt u deze inleveren bij de parochiewacht of achterin de kerk.