Weekmededelingen

Mededelingen week 25


NOOD telefoon
De parochie heeft een noodtelefoon. U kunt de noodtelefoon elke dag tussen 8.00 uur en 22.00 uur bereiken voor een noodgeval: dat is een ziekenzalving of om een uitvaart te regelen. Degene die de noodtelefoon die week beheert zal direct opnemen of, als dit niet mogelijk is, spreekt u uw naam en telefoonnummer in. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen: 06 – 30 97 58 17

Wijziging voorganger Oecumenische viering 24/6
De Oecumenische viering zou worden voorgegaan door mw. D. Buhler. Zij wordt vervangen door em. pastor mw. B. Poortvliet. De viering vind plaats in de Bedevaartskerk.

Kerkdienst samen met verstandelijk beperkten
Op zondag 24 juni a.s. is er weer een kerkdienst. Zie hier voor meer info.

10Age7 pagina
De pagina van onze jongerengroep 10Age7 is geactualiseerd t/m juni 2018.

Actie Speeltuin Polen 2019
Er wordt een nieuwe actie georganiseerd. Meer hierover in de Zevensprong van juni en in de Pieckfijn van juli/augustus. Hier staat een uitgebreid verslag van de vorige actie uit 2015.

Benoemingen parochie-bestuur
Bisschop van den Hende heeft per 1 juni j.l. drie nieuwe bestuursleden benoemd. Mw. Buehler heeft haar werkzaamheden neergelegd. Meer info.

Voorbereidingslessen voor het Vormsel
Na de zomervakantie gaan we starten met de voorbereidingslessen voor het Vormsel.
Iedereen die in groep 8 of hoger zit, mag meedoen. Je leert meer over het geloof, de sacramenten en hoe je kunt leven zoals God het bedoeld heeft. We willen iedereen die samen met God door het leven wil, van harte uitnodigen om aan deze lessen deel te nemen. Je kunt je opgeven tot uiterlijk 12 juli via dit mailadres of met de inschrijfformulieren die achter in de kerk liggen.

Artikel Brielse Courant over zoektocht van Aad Kroesen
In de Brielse Courant van 9 mei is een artikel (pdf) gepubliceerd over Aads zoektocht naar een monstrans onderdeel.

Overleden
Geen bijzonderheden

Foto's Eerste Heilige Communie
De foto's van de Eerste Heilige Communie op 15-04-2018 zijn te vinden op de Algemene Fotopagina.

Mededeling email
Het is nu ook mogelijk een email te ontvangen als er nieuws is! Om u hiervoor aan te melden kunt u
klikken om u aan te melden en u krijgt een email als er nieuws is. N.B.: de knop werkt op de iPad niet met Safari, wel met Firefox en Opera.

Vieringen in de Plantage voor 2018
De vieringen zijn op 4 augustus, 13 oktober, 8 december.

Twitter
Na Facebook is onze Brielse kerk bij wijze van proef gestart met Twitter dat op dezelfde manier zal worden gebruikt: als verlengstuk van deze website. Bij genoeg volgers zal het blijven.

Facebook
Sinds september 2016 heeft onze kerk een Facebook pagina. Hierop worden mededelingen m.b.t. kerk en website gepubliceerd, meestal met een directe link naar het betreffende onderwerp.

Lappendeken-club
De Lappendeken-club is het hele jaar actief. Foto's zijn te zien via de Algemene fotopagina. Wij vragen ook om materiaal voor de lappendekensclub, deze kunt u inleveren bij de parochiewacht, of achterin de kerk.
De breisters en haaksters willen graag doorgaan met hun ‘vlijt voor barmhartigheid’ en hiertoe is dan ook besloten om gewoon iedere 2e donderdag van de maand bijeen te blijven komen in het parochiehuis (er zijn nog steeds mensen die aanhaken) Materiaal en sponsoring blijft welkom! Meer foto's zijn te zien op blogspot.

Noveenkaarsen
Er zijn devotiekaarsen te koop; de kleintjes branden 3 dagen en de grote 9 en die kunt u gebruiken om een noveen te bidden, dit is negen dagen achter elkaar bidden voor een speciale intentie.

Schoenendoos actie Actie4Kids
Wat kan er in een schoenendoos ?