Vieringen weer gestart
Op 7 juni zijn bij ons de vieringen weer gestart met verplicht reserveren. In juni mochten er maximaal 30 bezoekers (exclusief “personeel”: voorganger, koster, lector, bezoekerscoördinator, organist, kantor) zijn. Bij de eerste viering waren er 9, bij de tweede viering op 14 juni waren er 22. Dit was ook de eerste viering waarbij de communie kon worden ontvangen. Op 22 juni waren er 20 en op 28 juni ook 20. Helaas bleek dat in de lokale kranten foutief stond aangegeven dat er nog steeds geen diensten zijn. Hoewel daardoor het maximaal aantal bezoekers per viering niet gehaald wordt, hebben de eerste vieringen wel een leerzame ervaring opgeleverd met hoe de richtlijnen te hanteren: handen desinfecteren, kaarsen aansteken, bezoekers hun plaats aanwijzen, hoe wordt de communie uitgereikt. Bij alle vieringen waren ook buitenlandse personen die naar de kerk kwamen en dus niet gereserveerd hadden. Zij zijn, wegens het niet halen van de 30 reserveringen, welkom geheten bij de viering. Op 28 juni was het ook de eerste keer dat de communie werd uitgereikt van achter het communiescherm en dat men dus weer als vanouds naar voren kwam. Hoewel er bij een aantal mensen twijfel bestaat of het wel veilig gebeurt, bestaat er bij het Pastoraal Team en het “personeel” geen twijfel.


Vorige pagina