Sams Kledingactie gaat door!
Vele jaren heeft Kees Teuben de inzameling van kleding voor Sams Kledingactie (voor Mensen in Nood) verzorgd. Tweemaal per jaar was het een vertrouwd beeld op de zaterdagmorgen aan de Hinder. Een komen en gaan van mensen, die overtollige kleding verpakt in vuilniszakken kwamen inleveren. De opbrengst van zo’n ochtend inzamelen was altijd weer goed. Aan het eind van zo’n ochtend lag er meestal een berg van 150 tot 200 zakken. Inmiddels zijn Kees en zijn gezin echter verhuisd naar Friesland. Omdat het hier om een uiterst succesvolle actie ging, zou het zonde zijn als er door het vertrek van Kees en zijn gezin een einde aan zou komen. Daarom hebben we gezocht naar een alternatieve locatie en deze ook gevonden. Inmiddels is ook de datum van de inzameling bekend. In overleg met de organisatie van de kledingactie is de inzameling verplaatst naar het najaar.

Henk Lugtenburg


Vorige pagina