Opgave en publicatie misintenties
De procedure voor het opgeven van misintenties is per 1 maart 2019 gewijzigd. De BeheerCommissie heeft besloten dat misintenties alleen nog via email (misintenties@rkkerk-brielle.nl) en de website mogen worden opgegeven.
Om het opgeven zo eenvoudig mogelijk te maken is er een formulier op de website. Als u op de link klikt, krijgt u een formulier waarop u de intenties kunt aangeven en versturen. Hierbij wordt ook aangegeven hoe u de misintenties (€ 10 per intentie) moet betalen. Als u vragen heeft, horen wij dat graag van u.
Misintenties die (telefonisch) via de parochiewacht worden opgegeven
zullen na de zomer via ditzelfde formulier worden verwerkt. De parochiewacht zal u hiervoor enkele vragen stellen:
- Naam en datum(s) voor de misintentie (max. 4)
- Naam opgever van de misintentie(s)
- Email adres van de aanvrager. Als u geen email adres heeft, kunt u uw contactgegevens achterlaten.
- Eventueel telefoonnummer waarop u te bereiken bent.v - Betaling via bankrekening of uit de overlijdenscollecte.
Vanwege de lange tijd van ca. 6 weken die ligt tussen de sluitingstijd van de kopij en de ingangsdatum van de Pieckfijn, is besloten om de misintenties alleen in de Zevensprong en op de website te publiceren.


Vorige pagina