Misintenties

Nu de kerk weer open is, zullen de misintenties ook weer in de kerk worden afgelezen. Helaas is het aantal opgegeven misintenties dramatisch gedaald. Of dit door de digitalisering van de opgave komt of door het feit dat de kerk dicht was wegens de Corona/COVID-19 crisis is nog niet bekend. Maar hieronder volgt een herhaling van de mogelijkheden om misintenties op te geven:

Het is via een omweg mogelijk om contant te betalen, maar het is ook mogelijk om gebruik te maken van bankoverschijvingskaarten. Als u dit ook wilt, zorgen wij ervoor dat u alle benodigde gegevens krijgt, zoals tenaamstelling en het bankrekeningnummer. Deze gegevens staan overigens ook in het colofon van ons katern in zowel de Pieckfijn als deze Zevensprong.
U kunt gebruik maken van familieleden of bekenden om de misintenties via de website of via email (misintenties@rkkerk-brielle.nl) op te geven.
Via de email kunt u een vrije intentie opgeven, zoals bijv. 25 jarig huwelijk. Dit kan niet via het formulier.
Als u via de website op de link klikt, krijgt u een formulier waarop u de intenties kunt aangeven en versturen. Hierbij wordt ook aangegeven hoe u de misintenties (€ 10 per intentie) moet betalen. Als u vragen heeft, horen wij dat graag van u.
Misintenties die (telefonisch) via de parochiewacht worden opgegeven zullen via ditzelfde formulier worden verwerkt. De parochiewacht zal u hiervoor enkele vragen stellen:
- Naam en datum(s) voor de misintentie (max. 4)
- Naam opgever van de misintentie(s)
- Email adres van de aanvrager. Als u geen email adres heeft, kunt u uw contactgegevens achterlaten.
- Eventueel telefoonnummer waarop u te bereiken bent.
- Betaling via bankrekening of uit de overlijdenscollecte.

Misintenties worden alleen in de Zevensprong en op de website gepubliceerd.


Vorige pagina