Kopijdatum voor de Zevensprong van september 2020
KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 augustus aan
redactie@rkkerk-brielle.nl in Word (.doc of .docx) of OpenDocument (.odt) lettertype Times New Roman. Kopij gericht aan rkkerkbrielle@chello.nl en het privé-emailadres van de redactie wordt als niet ontvangen beschouwd.

 Foto’s en afbeeldingen in JPG-formaat als bijlage.

Voor Pieckfijn geldt voor foto’s en afbeeldingen een minimale bestandsgrootte van 3 MB.

Terug naar Zevensprong index


Volgende pagina

Vorige pagina