Givt: uitbreiding gebruik QR codes en GPS
Bankpas vs. minder contant geld Doordat we steeds meer gebruik maken van een bankpas om onze aankopen te betalen, beschikken we steeds minder over contant geld. Met dit gegeven worden we als kerkgangers geconfronteerd als de collecteschaal ons wordt voorgehouden tijdens de vieringen. Als er een week van te voren een collecte voor een speciale actie wordt aangekondigd, moeten we er speciaal rekening mee houden, dat we op de daarop volgende zondag voldoende contant geld bij ons hebben.
App
In onze tijd van verdergaande digitalisering hebben er inmiddels ontwikkelingen plaatsgevonden, waardoor het ook mogelijk is geworden om digitaal te doneren tijdens een viering. Hierdoor is een “app” beschikbaar gekomen, welke op de mobiele telefoon kan worden gedownload en waarmee heel eenvoudig toch aan de collecte kan worden deelgenomen ook al zijn we niet in kerk gedurende de huidige crisis.
Collecte
Nu we weer mogen samenkomen in onze kerk, is het mogelijk om zowel in contanten als digitaal aan de collecte mee te doen.
Het ontbreken van de opbrengsten vanuit de wekelijkse collectes tijdens de corona-crisis heeft gevolgen gehad voor de financiële positie van onze gemeenschap. Deze middelen hebben we hard nodig voor het beheer van onze kerk, maar ook voor de pastorale ondersteuning en de uitvoering van onze diaconale activiteiten.
Download, installatie en gebruik
Daarom willen wij voorstellen om gebruik te maken van de mogelijkheid van het digitaal collecteren. Om de hiervoor benodigde app te kunnen downloaden, het gebruiksklaar maken en het gebruiken tijdens de collecte, verwijzen wij u naar bijgaande presentatie “Begeleiding gebruik Givt-app” op de website.
Zender
In de collecteschaal is een zender geplaatst, zodat kan men volstaan om de mobiele telefoon alleen vlakbij de schaal te houden om de donatie te laten uitvoeren. Daarnaast kan men ook doneren en betalen via een QR code.
Dit is de algemene QR code zoals deze op de homepage van de website staat:

Inmiddels kunt u via de website voor het volgende doneren en betalen:
– AKB. Zie hiervoor de QR code onderaan de contactpagina van de website of onderaan het AKB formulier.
– misintenties. Zie hiervoor de QR code onderaan het opgave formulier op de website. De wijze waarop wij kunnen zien dat u hiermee voor de misintenties betaald heeft is via het tijdstip van aanvragen en tijdstip van ontvangst van het correcte bedrag. De betaling blijft verder anoniem. Hier is inmiddels al meerdere keren gebruik van gemaakt.
– collectes vastgesteld door de Nederlands Bisschoppenconferentie, zoals MIVA en Adventsactie. Hiervoor is een aparte pagina toegevoegd aan de website.

In de kerk kunt u betalen/doneren bij:
– de deur (algemene QR code/collecte)
– de kaarsen,
– de missaaltjes,
– het St. Anthoniusblok (naast Maria)
– de koffie (als er weer koffie/thee gedronken wordt).
– op momenten dat er collectes zijn zoals vastgesteld door de Nederlands Bisschoppenconferentie, zal in de kerk een QR code aanwezig zijn voor die collecte.
Sinds 8 september kunt u ook via GPS betalen. Hiervoor selecteert u in het menu “Kies hoe je wil geven” voor Locatie (Geef op locatie). Hiervoor moet u in de kerk aanwezig zijn. In de pastorie werkt het niet.

Nadeel QR code Maria en missaaltje
Het enige nadeel van het digitaal doneren/collecteren is dat het minimum bedrag op dit moment nog € 0,50 is. Dit geldt dus ook voor de kaarsen, en missaaltjes terwijl het met contant geld resp, € 0,30 en € 0,25 is. Het bisdom is in gesprek met Givt om het minimum bedrag op €0,25 te zetten.
Ter nadere informatie:
1. De donaties in de rapportages zijn niet te herleiden naar de gever, waardoor de privacy gewaarborgd is. Alleen het totaalbedrag van de opbrengst van de collecte-opbrengst is zichtbaar. Dit systeem voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
2. Tijdens het geven is fraude uitgesloten. Er wordt alleen gebruik van geregistreerde gebruikers en zenders. De verbindingen zijn beveiligd.
3. Er zijn geen langlopende verplichtingen met de GivT-organisatie. We kunnen op elk moment stoppen met het gebruik maken van hun faciliteiten.
4. Het is mogelijk jaarlijks een overzicht van alle collectes te maken. Omdat onze parochie een ANBI-status heeft, zijn de collectebedragen belastingaftrekbaar. Wij hopen op uw deelname.


Vorige pagina