Aanmelden Eerste Heilige Communie
Alle kinderen vanaf 8 jaar kunnen dit jaar weer meedoen met de voorbereidingen van de Eerste Heilige Communie. De voorbereidingen starten begin 2020 en zullen plaatshebben op de zondagochtend, aansluitend aan de mis. De kinderen krijgen een kleurrijk boekje en zullen aan de hand daarvan meegenomen worden in de rijke traditie van ons Katholieke geloof. U kunt uw zoon/ dochter hiervoor aanmelden via het mailadres van de pastoraatsgroep.


Vorige pagina