Zevensprong - contactblad H.H. Martelaren van Gorcum te Brielle
Zevensprong JULI & AUGUSTUS 2019

Van de redactie
Verschijningsdatums Zevensprong en Pieckfijn
Gedoopt
Dank aan vrijwilligers AKB
Tijden,plaatsen,voorgangers en intenties
Kopij datum Zevensprong juli/Pieckfijn augustus/september
Pinksteren voor jong en oud
Vuurdoop
Gezellige bbq
Kerkvernieuwing
Elly, bedankt
Opgave en publicatie misintenties
Foto's tuinfeest
Laatste nieuws via mailing, Twitter en facebook
 

 
 
Klik hier om de huidige Zevensprong als pdf te downloaden.

Voorgaande edities (pdf):
(2018) december
(2019) januari februari maart april mei juni
Zoekt u oudere pdf edities? Stuur een email aan redactie@rkkerk-brielle.nl.

Een aantal artikelen verschijnen ook, mogelijk in aangepaste versie, in het Parochieblad "Pieckfijn" van juni.

De hoofdredactie van "Pieckfijn" heeft bepaald dat slechts 70% van de inhoud van Pieckfijn uit tekst mag bestaan. Mocht er meer kopij zijn dan geplaatst kan worden, dat geldt voor die kopij "jammer maar helaas".

In de digitale "Zevensprong" zal ALLE ontvangen kopij voor Brielle worden geplaatst.