13 oktober: ziekenzalving + kinderwoorddienst
Tijdens de zondagsmis van 13 oktober zal er gelegenheid zijn om de ziekenzalving te ontvangen. Het sacrament van de ziekenzalving zal u worden toegediend door een priester. In de ziekenzalving raakt Christus in de kracht van de heilige Geest de ontvanger aan en schenkt hem/haar de nodige bijstand. De zieke ontvangt kracht en moed om zijn ziekte en pijn te verbinden aan het lijden van Christus, in het geloof dat hij eens mag delen in het nieuwe leven van Christus.
Wilt u van de gelegenheid gebruik maken om de ziekenzalving te ontvangen, dan weten we dat graag vooraf. U kunt zich opgeven via de mail van de pastoraatsgroep of u kunt u aanmelden bij de parochiewacht, maandag t/m donderdag tussen 9:30 en 11:30 uur.
Op deze zondag zal er ook een kinderwoorddienst zijn. We willen graag alle ouders en kinderen uitnodigen om te komen. Voor de kinderen zal er een eigen catechesemoment zijn. Natuurlijk is het ook mooi dat de kinderen een ziekenzalving kunnen bijwonen.


Vorige pagina