R.K. Parochie H.H. Nicolaas Pieck en Gezellen

R.K. Kerk H.H. Martelaren van Gorcum te Brielle
Heenvliet Abbenbroek Vierpolders Rockanje Oostvoorne Zwartewaal


Attentie: elke link op deze pagina opent in een nieuw venster of tabblad, dat na het lezen gesloten kan worden. Deze startpagina blijft geopend.               
Foto's: Huub van Niekerk
Informatie & contact
Mededelingen (wk 47)
Kerkdiensten en tijden
Contactgegevens Brielle en parochie
Jongerengroep 10Age7
Werkgroep Jeugd
Kerkhof
Algemene fotopagina
De Sacramenten
Speciale acties
Facebook
Dla gości z Polski

Contactblad "Zevensprong"
  

Bidden
Kruisweg
Rozenkrans

Andere websites
Bedevaartskerk
Bisdom Rotterdam
Cluster Nicolaas Pieck en Gezellen
Websites Geloof & educatie
Websites Katholieke Media
Uw mening over deze website of Contact?
Wij stellen uw mening over deze website op prijs. Ook als uw bezoek niet bracht wat u verwachtte, horen wij dat graag van u. Als u een bericht wilt sturen n.a.v. uw bezoek aan onze website, klik dan hier. Daarbij het dringende verzoek het onderwerp niet te wijzigen.
Indien u om een andere reden contact wilt met de parochie, klik dan hier.

Het pastorale team: 06 5111 5724

Pastoor/administrator: H. Smulders      pastoor_smulders@rk-npg.nl
 
Pater:                           Y. Konchenko

Pastoraal werker:         mw. D. Bühler  pastorbuhler@gmail.com
                                                              06 5337 3307

NOODtelefoon (08:00 - 22:00 UITSLUITEND voor ziekenzalving en uitvaart)
06 - 30975817

Bijbellezingen op zondag
week 47:
Eerste lezing: Spreuken 31,10-13.19-20.30-31
Tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 5,1-6
Evangelielezing: Matteüs 25,14-30
week 48:
Eerste lezing: Ezechiël 34,11-12.15-17
Tweede lezing: 1 Korinte 15,20-26.28.
Evangelielezing: Matteüs 25,31-46
Bron: https://www2.evangelizo.org/NL/gospel
Overig
M.i.v. 18 oktober 2016 is deze website ook te bereiken via rkkerkbrielle.nl

Wilt u ons helpen met kosten- en milieubesparing en de Zevensprong voortaan digitaal (website of pdf) lezen ? Stuur ons dan een email en u krijgt voortaan een email als de Zevensprong op de website staat.

Aanmelden voor Eerste Heilige Communie en Vormsel kan via het email-formulier op de Sacramenten pagina.