Index

>
INGE DENO ♀
KIZI DENO ♀
XVI-as EDUWARD DENO ♂
X 
HILDA SIMON ♀
XVI
XVII
XVI-as,1 ♀
INGE DENO
leeftijd:
*21-07-1973
XVI-as,2 ♀
KIZI DENO
leeftijd:
*18-07-1977
XVI-as ♂
EDUWARD (EDDY) DENO
leeftijd:
*19-01-1941 Schoten (B)
huwelijk 29-05-1965 in Schoten (B) met
HILDA SIMON
leeftijd:
*17-12-1945 Schoten (B)