VAN GALEN ALGEMEEN

NAAST ONZE EIGEN STAMVADER, EN DIENS AANGETROUWDE FAMILIE,
(DE ENIGE FAMILIES WAARVOOR WIJ DE GANG NAAR DE ARCHIEVEN MAKEN),
PROBEREN WIJ ZOVEEL MOGELIJK FAMILIES VAN GA(A)LEN IN KAART TE BRENGEN.
ECHTER . . . NIET AL DEZE GEGEVENS ZIJN COMPLEET . . . VEEL GEGEVENS ZIJN
OVERGENOMEN UIT DIGITALE BRONNEN, ZOALS GENLIAS EN ANDERE.
U GELIEVE ER REKENING MEE TE HOUDEN DAT HIERIN FOUTEN VOORKOMEN
EN DERHALVE UW EIGEN BRONNEN TE GEBRUIKEN,
C.Q. ONZE GEGEVENS TE CONTROLEREN.
NEEMT U GEGEVENS OVER EN KUNT U DE ONZE AANVULLEN EN/OF VERBETEREN,
DAN ZIJN UW GEGEVENS VAN HARTE WELKOM!

BEGIN WEBSITE
EMAIL ADRES
Privacy
Mocht U op deze site informatie aantreffen over Uzelf en/of Uw gezinsleden,
en stelt U geen prijs op de publicatie hiervan, dan hoor ik dat graag.
De gegevens zullen dan van deze site verwijderd worden,
of in overleg met U worden aangepast.

Schema Onderlinge relatie Boetzelaer/Galen
Boetzelaer/Galen Theorie van FAHNE BOCHOLTZ
Genealogie Boetzelaer Stammoeder Van Galen Geboren ca 1194
Van Galen 1200-1700 Reconstructie, gegevens zijn niet juist en
dienen uitsluitend als referentie
Familiewapen Van Galen en Boetzelaer (en andere)
Achternaam Van Galen Mogelijkheden m.b.t. het ontstaan van
deze achternaam
Notariële Akten Utrechtse akten waarin de naam Van Galen voorkomt
Rembrandt van Rijn Geen familie, gegevens voor de aardigheid opgenomen
Puzzelstukjes Van Ga(a)len Losse gegevens per provincie
Johan (Jan) van Galen
(De Zeeheld) overleden aan
zijn verwondingen na de
slag bij Livorno Italië
Hoort waarschijnlijk thuis bij de Duitse (adelijke) tak,
echter (tot op heden) geen directe link gevonden