Index

>
WESSEL (B.) VAN DEN BOETZELAER ♂ (1)
FRANCIJNE (B.) VAN DEN BOETZELAER ♀ (1)
DIRCK VAN DEN BOETZELAER ♂
JOHAN W. VAN DEN BOETZELAER ♂
XII-a FLORIS H. VAN DEN BOETZELAER ♂
X 
ANNA VAN BYLANDT ♀
XI-a FLORIS VAN DEN BOETZELAER ♂ (2)
X 
ODILIA VAN FLODORFF ♀
DOCHTER VAN DEN BOETZELAER ♀
WERNER A.(WALRAVEN?) VAN DEN BOETZELAER ♂
XIII-a JACOBA VAN HAVESKERCKE ♀ (1)
X 
XIII-c RUTGER W. VAN DEN BOETZELAER ♂
XII-b HESTER VAN DEN BOETZELAER ♀
X  X 
1 JACOB VAN HAVESKERCKE ♂
2 JOHAN VAN KETHULLE ♂
RUTGER VAN DEN BOETZELAER ♂ (1)
XIII-b PHILIP J.I. VAN DEN BOETZELAER ♂ (1)
X  X 
1 ANNA VAN DER NOOT ♀
2 GENOVEVA M. VAN DER NOOT ♀
LOUISE A. VAN DEN BOETZELAER ♀ (1)
XII-c WESSEL V. VAN DEN BOETZELAER ♂
X  X 
1 AMALIA VAN MARNIX ♀
2 MARIA VAN ZUYLEN VAN HAER ♀
XIII-c RUTGER W. VAN DEN BOETZELAER ♂ (1)
X 
XIII-a JACOBA VAN HAVESKERCKE ♀
WERNER A. VAN DEN BOETZELAER ♂ (1)
MAURITS G. VAN DEN BOETZELAER ♂ (1)
XIII-d FREDERIK H. VAN DEN BOETZELAER ♂ (2)
X 
ANNA J. FERENS ♀
XIII-e BELGICA L. VAN DEN BOETZELAER ♀ (2)
X 
JACOB RICHIER ♂
XII-d GIDEON VAN DEN BOETZELAER ♂
X  X 
1 JOHANNA VAN PALLANDT ♀
2 LOUISE DE CLERMONT D’AMBOISE ♀
XII-e CORNELIA VAN DEN BOETZELAER ♀
X  X 
1 GABRIEL DE NOYELLES ♂
2 JAN VAN DER RIVIEREN ♂
XII-f MARGARETHA E. VAN DEN BOETZELAER ♂
X  X 
1 CHARLES DE CHERIDOS ♀
2 THEODORE DE TURQUET (VAN MAYERNE) ♀
XI-b RUTGER V. VAN DEN BOETZELAER ♂ (2)
X 
AGNES DE BAILLEUL (VAN BELLE) ♀
DANIEL VAN DEN BOETZELAER ♂ (2)
XI-c WESSEL VAN DEN BOETZELAER ♂ (2)
X 
ELISABETH VAN BRONCKHORST-BATENBURG ♀
XII-g LOYS VAN VLAANDEREN VAN PRAET ♂ (1)
X 
MARIA VAN MARNIX ♀
XI-d CATHARINA VAN DEN BOETZELAER ♀ (2)
X  X 
1 JACOB VAN VLAANDEREN ♂
2 FRANS VAN HAEFTEN ♂
JOHAN VAN DEN BOETZELAER ♂
DIRK VAN DEN BOETZELAER ♂
XIII-f WESSELA VAN DEN BOETZELAER ♀
X 
UNICO VON TWICKEL ♂
XIII-g HILLEGONDE VAN DEN BOETZELAER ♀
X  X 
1 ARNOLD BRANDT (VAN DEN RUTENBORG) ♂
2 DIRK RIPPERBANT ♂
XII-h WESSEL VAN DEN BOETZELAER ♂
X 
VROUW VAN BRUNSFELDT ♀
XI-e LODEWIJK VAN DEN BOETZELAER ♂ (2)
X 
HILLEGOND VAN CAMPHUYSEN ♀
XII-i BERTHA VAN DEN BOETZELAER ♀
X  X  X 
1 JOACHIM GILLIS ♂
2 FLORIS VAN NAAMEN ♂
3 MAARTEN VAN SIJDENBURG ♂
XIII-h ANNA VAN DER MEER VAN BERENDRECHT ♀
X 
ISAAK DE BRAUw ♂
XII-j AGNES VAN DEN BOETZELAER ♀
X 
JACOB VAN DER MEER VAN BERENDRECHT ♂
XI-f OTTO VAN DEN BOETZELAER ♂ (2)
X 
CATHARINA GHISELIN (GHIJSELS) ♀
PHILIP VAN DEN BOETZELAER ♂ (2)
X-b WESSEL V. VAN DEN BOETZELAER ♂
X  X 
1 VROUW VAN DEN BOETZELAER-X ♀
2 FRANCOISE VAN PRAET VAN MOERKERKE ♀
X
XI
XII
XIII
X-b,1 ♂
WESSEL (Bastaardzoon) VAN DEN BOETZELAER
*±1529
X-b,2 ♀
FRANCIJNE (Bastaarddochter) VAN DEN BOETZELAER
*±1530
XI-a,1 ♂
DIRCK VAN DEN BOETZELAER
*±1561
XI-a,2 ♂
JOHAN WILLEM VAN DEN BOETZELAER
*±1562
XII-a ♂
FLORIS HATTHARD VAN DEN BOETZELAER
leeftijd: ± 73 jaar
*±1563
28-11-1636
huwelijk ±1595 met
ANNA VAN BYLANDT
01-08-1636
XI-a ♂
FLORIS VAN DEN BOETZELAER
leeftijd: ± 43 jaar
*±1532
1575
huwelijk ±1560 met
ODILIA VAN FLODORFF
leeftijd: ± 80 jaar
*±1540
1620
XI-b,1 ♀
DOCHTER VAN DEN BOETZELAER
levenloos *±1561
XI-b,2 ♂
WERNER ADOLF (WALRAVEN?) VAN DEN BOETZELAER
*±1564
XIII-a ♀
JACOBA VAN HAVESKERCKE
*±1586
huwelijk ±1606 met
RUTGER WESSEL VAN DEN BOETZELAER
leeftijd: ± 66 jaar
*±1585
1651
XII-b ♀
HESTER VAN DEN BOETZELAER
*±1565
relaties:
(1) huwelijk ±1585 met
JACOB VAN HAVESKERCKE
1600
(2) huwelijk ±1605 met
JOHAN VAN KETHULLE
leeftijd: 48 of 49 jaar
*1584
27-01-1633
XII-c,1 ♂
RUTGER VAN DEN BOETZELAER
leeftijd: ± 32 jaar
*±1600
1632
XIII-b ♂
PHILIP JACOB Ie VAN DEN BOETZELAER
leeftijd: ± 51 jaar
*±1601
03-05-1652 ’s-Gravenhage ZH
relaties:
(1) huwelijk 07-12-1631 in ’s-Gravenhage ZH met
ANNA VAN DER NOOT
leeftijd: < 37 jaar
*1605
<1642
(2) huwelijk ±1643 met
GENOVEVA MARIA VAN DER NOOT
*±1610
XII-c,3 ♀
LOUISE ANNA VAN DEN BOETZELAER
*±1604
XII-c ♂
WESSEL VIIe VAN DEN BOETZELAER
leeftijd: ± 66 jaar
*±1566
01-10-1632
relaties:
(1) huwelijk ±1599 met
AMALIA VAN MARNIX
leeftijd: ± 25 jaar
*±1579
21-05-1604
(2) huwelijk ±1605 met
MARIA VAN ZUYLEN VAN HAER
XIII-c ♂
RUTGER WESSEL VAN DEN BOETZELAER
leeftijd: ± 66 jaar
*±1585
1651
huwelijk ±1606 met
JACOBA VAN HAVESKERCKE
*±1586
XII-d,2 ♂
WERNER ADOLF VAN DEN BOETZELAER
*±1602
XII-d,3 ♂
MAURITS GIDEON VAN DEN BOETZELAER
leeftijd: ± 27 jaar
*±1603
1630
XIII-d ♂
FREDERIK HENDRIK VAN DEN BOETZELAER
leeftijd: ± 48 jaar
*±1626
1674
huwelijk ±1665 met
ANNA JULIANA FERENS
*±1645
XIII-e ♀
BELGICA LOUISE VAN DEN BOETZELAER
*±1628
huwelijk ±1650 met
JACOB RICHIER
XII-d ♂
GIDEON VAN DEN BOETZELAER
leeftijd: ± 65 jaar
*±1569
1634
relaties:
(1) huwelijk ±1585 met
JOHANNA VAN PALLANDT
leeftijd: ± 64 jaar
*±1560
1624
(2) huwelijk ±1625 met
LOUISE (ELISABETH) DE CLERMONT D’AMBOISE
XII-e ♀
CORNELIA VAN DEN BOETZELAER
leeftijd: ± 51 jaar
*±1570
1621
relaties:
(1) huwelijk ±1590 met
GABRIEL DE NOYELLES
(2) huwelijk ±1610 met
JAN VAN DER RIVIEREN
XII-f ♂
MARGARETHA ELBURG VAN DEN BOETZELAER
leeftijd: ± 65 jaar
*±1573
1638
relaties:
(1) huwelijk ±1595 met
CHARLES DE CHERIDOS
1604
(2) huwelijk ±1606 met
THEODORE DE TURQUET (VAN MAYERNE)
leeftijd: 81 of 82 jaar
*1573
1655
XI-b ♂
RUTGER VIe VAN DEN BOETZELAER
leeftijd: ± 70 jaar
*±1534
1604
huwelijk ±1562 met
AGNES DE BAILLEUL (VAN BELLE)
leeftijd: ± 72 jaar
*±1540
1612
X-b,5 ♂
DANIEL VAN DEN BOETZELAER
*±1536
XI-c ♂
WESSEL VAN DEN BOETZELAER
leeftijd: ± 29 jaar
*±1538
1567
huwelijk ±1565 met
ELISABETH VAN BRONCKHORST-BATENBURG
XII-g ♂
LOYS VAN VLAANDEREN VAN PRAET
*±1561
relatie met
MARIA VAN MARNIX
1584
XI-d ♀
CATHARINA VAN DEN BOETZELAER
*±1540
relaties:
(1) huwelijk ±1560 met
JACOB VAN VLAANDEREN
1565
(2) huwelijk ±1566 met
FRANS VAN HAEFTEN
XI-e,1 ♂
JOHAN VAN DEN BOETZELAER
*±1565
XI-e,2 ♂
DIRK VAN DEN BOETZELAER
leeftijd: ± 29 jaar
*±1566
1595
XIII-f ♀
WESSELA (WICHMOET) VAN DEN BOETZELAER
*±1590
huwelijk ±1610 met
UNICO VON TWICKEL
1628
XIII-g ♀
HILLEGONDE VAN DEN BOETZELAER
leeftijd: ± 65 jaar
*±1591
03-07-1656
relaties:
(1) huwelijk ±1612 met
ARNOLD BRANDT (VAN DEN RUTENBORG)
(2) huwelijk ±1630 met
DIRK RIPPERBANT
17-12-1661
XII-h ♂
WESSEL VAN DEN BOETZELAER
*±1567
huwelijk ±1589 met
VROUW VAN BRUNSFELDT
XI-e ♂
LODEWIJK VAN DEN BOETZELAER
*±1540
huwelijk ±1564 met
HILLEGOND VAN CAMPHUYSEN
leeftijd: ± 32 jaar
*±1544
1576
XII-i ♀
BERTHA VAN DEN BOETZELAER
leeftijd: ± 47 jaar
*±1565
1612
relaties:
(1) huwelijk ±1585 met
JOACHIM GILLIS
±1590
(2) huwelijk ±1591 met
FLORIS VAN NAAMEN
±1595
(3) huwelijk ±1596 met
MAARTEN VAN SIJDENBURG
1598
XIII-h ♀
ANNA VAN DER MEER VAN BERENDRECHT
*±1603
huwelijk ±1625 met
ISAAK DE BRAUw
XII-j ♀
AGNES VAN DEN BOETZELAER
*±1566
huwelijk ±1602 met
JACOB VAN DER MEER VAN BERENDRECHT
06-06-1604
XI-f ♂
OTTO VAN DEN BOETZELAER
*±1541
huwelijk ±1570 met
CATHARINA GHISELIN (GHIJSELS)
X-b,10 ♂
PHILIP VAN DEN BOETZELAER
*±1553
X-b ♂
WESSEL VIe VAN DEN BOETZELAER
leeftijd: ± 75 jaar
*±1500
1575
relaties:
(1) samenleven ±1528 met
VROUW VAN DEN BOETZELAER-X
(2) huwelijk ±1531 met
FRANCOISE VAN PRAET VAN MOERKERKE
leeftijd: ± 53 jaar
*±1509
06-10-1562