Het ontstaan

In de winter van 1990 - 1991 hebben een paar buurtbewoners van het laatste gedeelte van de Manning in Heerjansdam elkaar afgevraagd of het niet mogelijk was om met meerdere bewoners uit hun buurt gezamenlijk eens een Buurt-Barbeque te houden.

Dit is niet bij een vraagstelling aan hen zelf gebleven maar zij hebben deze vraag ook aan de medebuurtbewoners gesteld met als antwoord:

"Lijkt ons leuk en vooral doen"

Zo gezegd en zo gedaan.

Er werd een datum geprikt en de voorbereidingen konden gaan beginnen. Er werd ge´nformeerd hoeveel gezinnen er meededen om zodoende een inschatting te maken met betrekking tot de inkopen.

Op de betreffende zaterdag dat de BBQ gepland was had de weerman voorspeld dat het zou regenen en waaien bij een lage temperatuur. Om toch een beetje beschut te kunnen zitten werd er met dekzeilen en touwen en balken een simpele maar doeltreffende "tent" gebouwd.

Tijdens de BBQ zaten de meeste gasten droog maar het was wel koud. Dit alles kon de pret niet deren zodat na afloop, mede vanwege een spel waarbij iedereen enthousiast aan me deed, een ieder tot de initiatiefnemers zei:

"VOLGEND JAAR WEER"

De daarop volgende jaren werd er jaarlijks, op 1 jaar na, weer een BBQ georganiseerd. Later werd er door een paar enthousiastelingen een grote uitneembare tent van 6m x 16m gebouwd. Deze doet ieder jaar weer zijn diensten en is in korte tijd op te bouwen en in korte tijd weer af te breken.

Ook werd er een actie gehouden om gezamenlijk prikkabel aan te schaffen om met de feestdagen in december de hele buurt sfeervol te kunnen verlichten.

Al met al is de "Buurtvereniging De Manning" een leuke buurt met veel gezellige bewoners.

*************************************************************

Wij slaan nu een paar jaar over, en komen aan het einde van 2008.

Het ligt in de bedoeling om de buurt op te fleuren met plantenbakken aan de lantaarnpalen. In andere gemeentes geeft dit een fleurige uitstraling, en dat willen wij onze buurt ook geven. Meer over de plantenbakken kunt u lezen op de pagina plantenbakken.

In 2011 heeft de BV de gelegenheid gekregen om via een bevriende relatie van een bestuurslid de oude tent gratis om te ruilen voor een meer professionele tent. Deze tent is d.m.v. RVS koppelstukken makkelijker en sneller op te bouwen. Ook is hij qua vorm gezelliger en ruimer. Klik HIER om de nieuwe aanwinst te bekijken.

Bijna de gehele buurt heeft zich spontaan aangemeld als lid, zodat wij nu op een ledenaantal zitten van 48 gezinnen.

DONATEURS

Leden van de Buurtvereniging zijn woonachtig in het gebied van de Buurtvereniging. Maar er zijn enthousiaste mensen, woonachtig binnen en buiten Heerjansdam die de Buurtvereniging ook een warm hart toedragen, en mee willen doen met de activiteiten. Deze mensen kunnen dan donateur worden. Zij kunnen dan volledig genieten gelijk aan de leden. Hun betaling is dan een donatie.

***************************************************************

Op 12 december 2008 is de vereniging bij akte officieel bij de notaris ondertekend.

Tevens staat de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De vereniging staat ingeschreven onder de naam:

"Buurtvereniging De Manning"

Kortweg

"BV De Manning"

Het bestuur:

Algemene zaken:
Wim van den Boogaard - wboogaard@upcmail.nl

Secretariaat:
Ellie Kamp - e.g.kamp@hetnet.nl

Penningmeester:
Yvonne Schop - yvonneschop@planet.nl

Sociale Contacten:
Riet Odijk - tarcisodijk@gmail.com

Activiteiten:
Marien van Bergeijk - marienvanbergeijk@gmail.com

Groenvoorziening:
Klaas Middelhoek - jeannemiddelhoek@hotmail.com

 

Voor eventuele uitleg over de diverse commissies, kunt u contact opnemen met voornoemde personen.

 

 


Wilt u over de gehele Buurtvereniging reageren?

Meldt dit dan aan ons E-mail adres:

bvdemanning@upcmail.nl