Voor het eerst plantenbakken in Heerjansdam.

 

Heerjansdam wordt sinds 2009 ieder voorjaar voorzien van plantenbakken welke geplaatst en onderhouden worden door de buurtvereniging De Manning (hierna de BV genoemd).

In de zomer van 2006 werden Ada en Wim van de Boogaard op vakantie in de Franse Alpen geïnspireerd door de vele plantenbakken met geraniums aldaar.

Destijds was de BV nog geen officiële vereniging, dit heeft 12 december 2008 bij notariële akte plaats gevonden. Destijds werd al snel duidelijk dat de door de BV voorgestelde plantenbakken aan de lantaarnpalen door hen niet te betalen waren. Er werd dan ook contact gezocht met de Dorpsraad (DR). Destijds is er 2 jaar lang over het idee voor de plantenbakken gesproken met de DR en de gemeente Zwijndrecht. De DR moest destijds concluderen dat ook voor hen deze plantenbakken te duur waren. Dit was mede ingegeven door het feit dat de gemeente Zwijndrecht destijds lease-plantenbakken had aangeschaft omdat ook zij er geen personeel voor in wilde zetten voor het onderhoud. Deze lease-plantenbakken werden toen geleased voor een flink bedrag per bak per seizoen. Dit betrof de plantenbakken beplanten, ophangen, regelmatig bewateren, in het najaar afhalen, reinigen en opslaan.

Toch was de DR gecharmeerd van het idee van de BV en besloot in de winter van 2008/2009 dat de BV op kosten van de DR en Gemeente 10 plantenbakken mocht aanschaffen. De BV moest dan wel zelf zorgen voor het beplanten, ophangen, regelmatig bewateren, in het najaar afhalen, reinigen en opslaan. Deze bakken werden in 2009 voor het eerst opgehangen in de straten welk de BV vormen. In dat eerste seizoen heeft de BV zeer veel positieve reacties ontvangen uit het dorp. Deze positieve reacties zijn ook bij de DR en Gemeente binnen gekomen met de vraag of er nog meer plantenbakken in het dorp kwamen. Hierop is in de winter van 2009/2010 de BV benaderd door de DR met het verzoek om nog 9 plantenbakken te bestellen voor de Kromme Nering. De aanschaf voor deze plantenbakken evenals de vulling van de plantenbakken zouden voor kosten van de DR komen. De BV moest dan de plantenbakken beplanten, ophangen, regelmatig bewateren, in het najaar afhalen, reinigen en opslaan tegen een kleine vergoeding. Het bestuur van de BV destijds besloot unaniem aan deze vraag te voldoen. In het voorjaar van 2010 werden voor het eerst de 9 plantenbakken aan de Kromme Nering geplaatst door de BV. Tijdens het plaatsen maar ook de tijd erna kwamen er zeer veel positieve reacties bij de BV binnen.

Een week later werd de BV benaderd door Appie Bruggink van de Woning Bouw Vereniging (WBV) met de vraag of er ook voor hun plantenbakken konden worden besteld. De WBV wilde langs een gedeelte van de Manning en de Vlasakkers ook de plantenbakken geplaatst zien. Het bestuur van de BV ging ook met deze uitbreiding unaniem akkoord en er werden met spoed nog 11 plantenbakken besteld waaronder 2 grote voor op het kruispunt van de  Molenweg – De Manning. Vooral de laatste 2 zijn inmiddels blikvangers geworden voor als men Heerjansdam binnen komt.

Ondanks dat de plantenbakken een succes bleken te zijn was de BV niet tevreden met de verscheidenheid aan kleuren van de planten. Hierop is contact gezocht met Kwekerij Ammerlaan Ambacht (Ziedewijdsekade 70 te Barendrecht) voor advies en levering van de grond en planten. Kwekerij Ammerlaan Ambacht wilde hier graag aan mee werken. Sinds februari 2011 wordt, op advies van voornoemde kweker, door de BV de plantenbakken gevuld met aarde en planten in de kas van de kwekerij. De plantenbakken blijven dan in de kas staan tot eind april wanneer zij weer op diverse plaatsen in Heerjansdam worden opgehangen. Het voordeel hiervan is dat de planten dan goed aangeslagen zijn en geen tegenslag krijgen als ze buiten worden geplaatst.

Inmiddels werd de BV in 2011 wederom benaderd door de DR voor 10 grote plantenbakken voor de lantaarnpalen aan de Molenweg (vanaf de begraafplaats tot aan de Molenwegstoep). Ondanks dat de hoeveelheid van plantenbakken inmiddels best wel uit de hand was gelopen (in verband met de bijkomende werkzaamheden) heeft de BV ook deze plantenbakken besteld en geplaatst. Het grootste probleem was nu dat het watergeven van de plantenbakken qua capaciteit aan zijn maximum zat. Tot nu toe werd een watertank van 600 liter in een beschikbare Volkswagen Caddy geplaatst en gevuld voor het watergeven van de plantenbakken. Dezelfde avond moest deze Volkswagen Caddy ook weer leeg gehaald worden omdat er de volgende dag mee gewerkt moest worden. Daar de 600 liter niet voldoende was om alle bakken in één keer van water te kunnen voorzien, (i.v.m. de laadcapaciteit van de Volkswagen Caddy) moest er ’s avonds nogmaals gevuld worden wat met een gewone waterleiding ongeveer 45 minuten duurde. Het watergeven van de plantenbakken werd dus een avondvullend programma.

Hetzelfde jaar (2011) werd de BV wederom door de WBV benaderd voor nog 10 plantenbakken voor de antieke lantaarnpalen op de Kromme Nering (rondom de kerk). Voor het eerst moest de BV met spijt nee zeggen tegen deze aanvraag van de WBV. Het bewateren van de planten kon niet meer dan maximaal één avond in de week vergen, het blijft allemaal vrijwilligerswerk tenslotte. De WBV wilde toch wel erg graag deze 10 plantenbakken gerealiseerd zien op de Kromme Nering en vroeg de BV er nogmaals over na te denken. Het bestuur van de BV heeft toen de WBV verteld dat voornoemde 10 plantenbakken gerealiseerd konden worden als de WBV kon zorgen voor een water-inname-punt met grote capaciteit in het centrum van het dorp. Vervolgens heeft de WBV op hun kantoor een buiten kraan laten monteren met grote capaciteit zodat het water bijvullen sneller ging. Vervolgens zijn voornoemde 10 plantenbakken in de zomer van 2012 door de BV geplaatst.

In dat jaar werd door Karin van Kester (gebiedsmanagement gemeente Zwijndrecht) aan Wim gevraagd of er aan het begin van de Molenweg (bij het zwembad) ook geen plantenbakken konden worden geplaatst. Hier waren nieuwe “Heerjansdam” borden geplaatst en zij vroeg of het mogelijk was om bij deze borden ook plantenbakken konden worden geplaatst. Ook voor deze locatie werden nieuwe plantenbakken besteld en deze zijn in 2013 voor het eerst geplaatst.

 In voornoemd gesprek werd er door de gemeente en de DR gevraagd of Wim en de BV nog meer mogelijkheden zag om het dorp “op te fleuren”. Wim heeft toen aangegeven dat de Dorpsstraat een goede locatie zou zijn maar dat dat eerst met het bestuur van de BV moest worden besproken. De uitbreiding van de Dorpsstraat betrof 24 plantenbakken, dat betekend dat met deze uitbreiding er inmiddels 76 plantenbakken door de BV worden beheerd. Het bestuur van de BV is toch akkoord gegaan met deze uitbreiding en de Dorpsstraat zal in 2014 voor het eerst ook “opgefleurd” worden.

Inmiddels was in 2013 ook duidelijk geworden dat de vorige water-geef-wagen, de Volkswagen Caddy, niet lang meer inzetbaar zou zijn. Omdat de BV probeert om zo veel mogelijk milieu vriendelijk haar activiteiten uit te voeren ontstond het idee om een elektrowagen aan te schaffen. Al snel bleek dat dit voor de BV financieel niet haalbaar was tenzij er sponsors konden worden gevonden. Het coöperatiefonds van Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde en de Ondernemingsvereniging Heerjansdamse Hazewinden wilde de BV hierin financieel bijstaan. Hierdoor was het mogelijk een 2e hands Still Elektrowagen aan te schaffen die door Bergeijk Heftrucks uit Barendrecht gebruiksklaar is gemaakt.

Wat in 2009 begon met 9 plantenbakken in de straten van de BV is in 2018 uitgegroeid tot 80 plantenbakken en 5 plantenzuilen, verspreidt in Heerjansdam. Wij weten dat de inwoners van Heerjansdam de plantenbakken bijzonder waarderen, net zoals de gemeente en de DR. Inmiddels is het beplanten, ophangen, bewateren, afhalen, reinigen en het stallen van de 85 plantenbakken en plantenzuilen behoorlijk arbeidsintensief geworden. De BV wil dan ook vragen of er dorpsgenoten zijn die zich beschikbaar willen stellen om mee te helpen met voornoemde werkzaamheden. Het beplanten van de plantenbakken is gepland op zaterdag 17 februari 2018. Om 09:30 uur vertrekken wij naar de kas van Kwekerij Ammerlaan aan de Ziedewijdsekade in Barendrecht.

Ter ondersteuning van de leden van de BV is een ieder hartelijk welkom om ons op zaterdag 21 april 2018 om 09:30 uur te helpen met het ophangen van de bakken. Ook voor het  afhalen, reinigen en stallen van de plantenbakken aan het eind van het seizoen (datum nog niet bekend) is een ieder welkom. Heeft u interesse dan kunt u een email sturen naar bvdemanning@upcmail.nlof bellen naar 06-19548737.

Namens de Buurtvereniging De Manning, bij voorbaat bedankt.