Voorlichting Wetgeving Staffordshire Terriers Nederland

De Regeling Agressieve Dieren (RAD) is per juni 2008 ingetrokken, omdat uit een evaluatie bleek dat de regeling niet effectief was. Het aantal bijtincidenten was in 15 jaar tijd niet afgenomen en er was, ondanks het fokverbod, geen vermindering van het aantal pitbull-achtige honden.
De gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht bieden voldoende mogelijkheden om agressieve honden aan te pakken.
Daarom komt er geen nieuwe regeling voor de aanpak van agressieve honden.

Wat is er veranderd door de intrekking van de RAD en het besluit om hier geen nieuwe regeling ter vervanging voor in te stellen?

Onder de RAD was het verboden om honden van het type pitbull terriër te houden. Wanneer een hond van het type pitbull terriër werd aangetroffen, werd deze in beslag genomen. Na definitieve vaststelling dat het om een pitbull terriër ging, werd de hond geëuthanaseerd. Nu de regeling is ingetrokken, kunnen honden van het type pitbull terriër niet meer louter op basis van hun uiterlijke kenmerken in beslag genomen worden.
Naast de RAD bestond er ook al andere regelgeving op het gebied van agressieve honden. Belangrijkste voorbeelden hiervan zijn artikel 425 van het Wetboek van Strafrecht en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de verschillende gemeentes. Op basis van deze juridische instrumenten kan opgetreden worden tegen agressieve honden. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de handhaving van artikel 425. De gemeentes zijn verantwoordelijk voor de APV's.

Wat gebeurt er met het risico-assessment dat werd voorgesteld in het voorstel voor een nieuwe regeling?

Het risico-assessment zal, in samenspraak met de Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG) en de bij de totstandkoming en uitvoering betrokken gedragsdeskundigen, aangeboden worden aan de gemeentes. Daarnaast is aan het OM gevraagd of zij gebruik willen gaan maken van het risico assessment.

Lees de uitgebreidere informatie op de website van het Ministerie van LNV

Koop geen Stafford zonder FCI stamboom

"Staffpride's Kennel": Berkenhof 41, Papendrecht. Tel: 06-22252577