Amateur Radio PA0MrV
Home.
Mijn Station.
Mijn Story.
Eraan Eraf.
Antenne Projecten.
Voeding 12V/47A.
AnyTone AT778UV.
ATV.
Mijn ATV.
Offset verzwakker.
Bandoverzicht.
Amateur frequenties.
Wordt Radio Amateur.
Contact.
HAMLogIT.

ATV op 70cm
 

Wat zijn de mogelijkheden op ATV gebied in de 70cm band?
 

De Novice amateur mag alleen op de 70cm band ATV bedrijven.
Het bandplan staat ATV toe op 434 tot 435 en 438 tot 440 Mhz.  


Een uitgang van een amateurtelevisie relaisstation in de 70 cm band is niet toegestaan.
Vandaar dat relais stations wel een ingang hebben voor 70cm maar zelf uitzenden op 23 cm of hoger.

De ATV-ingangsfrequenties: voorkeursfrequentie is 434,250 MHz (C3F beeld) en 439,750 MHz (F3E geluid).
Ten behoeve van digitale ATV met een maximale bandbreedte van 2 MHz is de frequentie 434.000 MHz beschikbaar.

 

Dit heeft nogal wat beperkingen. Zo is het signaal dusdanig breed dat andere amateurs hier mogelijk hinder van kunnen ondervinden.

Beter zou zijn, om ook de Novice Amateurs toegang te geven tot de 23cm band.

ATV op 23cm (1240-1300Mhz)

 

De 23cm band en hoger s alleen toegangkelijk voor F gelisencieerden.

Ik ben begonnen met ATV op 23cm. Zie de menu keuze mijn ATV.
 

In de 23 cm band zijn de frequenties 1280,000 MHz en 1285,000 MHz (F3F) voor de uitgang van amateurtelevisie relaisstations beschikbaar.
De voorkeursfrequentie voor de ingang is 1252,000 MHz.
Ten behoeve van digitale ATV met een maximale bandbreedte van 6 MHz (OFDM, GMSK of QPSK) is 1291,000 MHz beschikbaar als uitgangsfrequentie.
Als ingang kunnen de frequenties 1248,000 MHz en 1256,000 MHz worden gebruikt.

 

ATV op 13cm   (2320-2400MHz)

 

Deze band mag gebruikt worden op secuntaire basis.

De volgende frequenties zijn beschikbaar voor uitgangen van amateur televisie relaisstations (F3F): 2352,000 MHz, en 2387,000 MHz.
Ten behoeve van digitale ATV met een maximale bandbreedte van 6 MHz (OFDM, GMSK of QPSK) zijn de frequenties 2348 MHz, 2383 MHz en 2391 MHz beschikbaar als uitgangsfrequentie.
Voor de ingang mag elke willekeurige binnen de door de IARU aanbevolen bandsegmenten vallende frequentie toegepast worden (2322 – 2355 MHz en 2370 – 2392 MHz).

 

ATV op 6 cm (5650- 5850 MHz)
 

Ten behoeve van ATV (F3F) is de uitgangsfrequentie 5712 MHz beschikbaar.

Als ingangsfrequenties kunnen 5772 MHz en 5780 MHz worden toegepast.
Ten behoeve van digitale ATV met een maximale bandbreedte van 8 MHz (OFDM, GMSK of QPSK) is de frequentie 5724 MHz beschikbaar als uitgangsfrequentie.
Als ingangsfrequentie kan 5776 MHz worden toegepast.

 

 ATV op 3cm  (10.000-10.500 MHz)

 

Voor de in/uitgang van ATV-relaisstations (F3F) zijn de frequenties tussen 10.150 - 10.210 MHz, 10.230 – 10.250 MHz en 10.450 - 10.500 MHz beschikbaar.
Voor de in/uitgang van digitale ATV-relaisstations zijn de frequenties tussen 10.100 – 10.150 MHz en 10.250 –10.300 MHz beschikbaar.

 

 

 

 

 

 

 

ATV informatie