WYSIWYG Web Builder
Uw Partner voor uw administratie en belastingzaken
voor Purmerend en omstreken
De gegevens over Sarem Administraties op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken.

Ondanks de grote zorgvuldigheid kan informatie op deze website op een zeker moment verouderd zijn of anderszins onjuist. Sarem Administraties is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen daarvan. Wij raden U aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiŽren voordat U er enige actie op baseert.
Door gebruik te maken van deze website verklaart U dat U Sarem Administraties niet aansprakelijk zult stellen voor enige schade samenhangend met deze website.
Alle rechten zijn voorbehouden.

U kunt ons helpen eventuele fouten te corrigeren door ons een mailtje te sturen met uw bevindingen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan de heer R. Bruijn h/o Sarem Administraties. Niets van deze website mag worden
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ondergetekende.

Voor eventuele toestemming kunt U zich wenden tot:
Sarem Administraties
T.a.v. de heer R. Bruijn
Lamoenstraat 80
1445 SV Purmerend
e-mail: r.bruijn@sarem-administraties.nl
Sarem Administraties is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel NoordWest Holland onder nummer 56813422. Onze Algemene Voorwaarden zijn aldaar gedeponeerd.
Disclaimer