home at worldsbetween

verhalen/poezie

stories poetry

boeken

books

beeldend

arts

foto's

photos

onderbewuste

subconsious

cursussen

courses

extra

more

© Nina Kramer
Please do not take any content of this site without permission.
Contact worldsbetween

TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP

TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP

 

De essentiele factor bij het beoefenen van het boogschieten en van de andere kunsten in Japan is het feit dat ze geen enkel nuttig doel nastreven, ook niet als een zuiver esthetisch genoegen zijn gedacht. Deze kunsten beogen veeleer het bewustzijn te trainen en een gerichtheid op de uiterste werkelijkheid te bereiken.

Daarom wordt boogschieten niet alleen beoefend om het doel te raken, maar voor alles moet het bewustzijn in harmonie worden gebracht met het onbewuste.

(uit: Zen en de kunst van het boogschieten)


Wees welkom gast!

The essential factor in the art of archery and other Japanese arts is the fact that they have no useful aim, not even a pure esthetic pleasure. These arts aim mostly to train consiousness and reach for the ultimate reality.

Therefore archery is not about hitting the target but about harmonizing the consious mind with the subconsious.

(from: Zen and the art of archery)


Be my guest!

heden vooral druk met docentschap AMUX-CMD bij Avans Hogeschool, o.a. storytelling & creativiteit

vanaf 09-09-2009 maandelijkse meditatiecursus gegeven samen met Gabrielle

oktober 2008 Madonna installatie in Holy TAC tijdens Dutch Design Week

juli 2006 Odense revisited

an exibition for children and adults based on the work of Hans Christian Andersen

februari/september 2005- nieuwe kindercursus in Temporary Art Centrum Eindhoven

december 2004 - januari 2005- Expo in Cafe Casino in Eindhoven
november 2004
- Expo Het Nederlands

Kunstenaars Forum in Woerden (zie hier mijn selectie.)

15 september 2004
expositie
Odense exhibition - installatie Madonna without child installation

7 september 2004
veel nieuws en nieuw werk van leerlingen onder cursussen
news and new work from students and pupils at courses

12 januari 2003
nieuwe gedichten en een nieuwe voorpagina; de madonna is verhuisd naar beeldend
new poems and a new frontpage the madonna is moved to the arts

22 september 2003
update cursusinformatie 2003-2004, naast cursussen aan huis, werk ik nu ook als museum docent voor de kinderkunstclub van het van Abbemuseum in Eindhoven
from sept 2003 I am also working as teacher at the modern art museun van Abbemuseum in Eindhoven

12 mei 2003 nieuwe voorpagina/new frontage

30 november 2002
nieuwe verhalen in onderbewuste

new stories in subconsious

19 november 2002
veel nieuw werk in art; bijv. het verhaal van een schilderij en een cyperles monotype
lots of new work in art; e.g. the story of a painting an a cyberlesson monotype
enkele nieuwe gedichten bij verhalen
some new poems at stories and poems
drie hele nieuwe hoofdstukken in het verhaal van de griffioen; 'tussenwerelden'
three new chapters at the story of the griffon; 'worldsbetween'(sorry still no english translation)

12 november 2002; update cursussen en resultaten _ courses and results,
12 november 2002; update onderbewuste _ subconsious

3 november 2002; gastendboek bijgewerkt _ guestbook

3 juli 2002: veel nieuwe fotos en vergrotingen, performance kunst toegevoegd bij beeldend werk, hotspots in mijn werkkamer
many new photos and enlargements, performance art added to the arts, hot spots in the studio

1 juli 2002: nieuw formulier in gastenboek, nieuw kort verhaal _ new form in guestbook, new short story (bedtime story for Viggo)

28 juni 2002: gastenboek _ guestbook

26 juni 2002: site running

21 june 2002: volledige vernieuwing, testen_ total refreshment, trial