Het Wonder van Vergeving

De laatste week voor zijn sterven kwam Jezus elke nacht naar de Hof van Gethsemané om te bidden. Op zijn laatste avond, toen Jezus in de Hof van Gethsemané aankwam overviel Hem een wurgende angst. Hij wierp zich op de knieën en begon tot God te roepen. Jezus smeekte God niet het kruis, maar 'de beker' bij hem weg te nemen. De beker die Jezus werd voorgehouden was tot de rand toe gevuld met uw en mijn zonden. Alle zonden van de hele wereld - van Adam tot en met de laatstgeborene - werden geconcentreerd in de beker die Jezus aangeboden had gekregen. De beker gevuld met de zondelast van de gehele mensheid drukte zwaar op Hem, Jezus werd geconfronteerd met alle zonden van ieder die reeds geboren was of nog geboren zou worden. Jezus maakte zich vrijwillig één met onze zonden toen Hij de beker leegdronk. Op dat moment werd Jezus geconfronteerd met jouw zonden in zijn lichaam, in zijn ziel en in zijn geest. De Man zonder zonde, die zo zuiver en puur was, werd in alle delen van zijn goddelijke natuur hiermee getroffen. Jezus is het vlekkeloos en onberispelijke Lam van God, dat de zonde van de hele wereld zou wegnemen.

Jezus nodigt jou uit om jouw beker, vol met jouw zonden, aan Hem te geven. Wij mogen dan uit Zijn beker van verlossing en bevrijding drinken, tot vergeving van je zonden. Gods vergeving kent geen grenzen. Wat er ook is gebeurd, waar je ook vandaan komt, hoe ernstig of hoe vaak je ook gezondigd hebt: God staat klaar om jou als zijn kind in Zijn armen te nemen en je zonden te vergeven. Gods hart is vol van Liefde voor jou! Hij is diep bewogen met wat jij hebt meegemaakt. Iedere keer wordt Gods bovennatuurlijke kracht vrij gezet als wij Hem en aan elkaar onze zonden belijden.

Zet daarom de eerste stap en geef je levensbeker vol met al je zonden aan Jezus. Het is al volbracht! Als jij gelooft, dat Jezus jouw levensbeker heeft leeggedronken. Dat Hij dit voor jouw heeft gedaan. Zul jij het Wonder van Vergeving ontvangen. Je levensbeker aan Jezus geven is niets anders dan je zonden aan Hem belijden.

lees meer

Het volgende gebed kan je helpen om deze stap te zetten en het Wonder van Vergeving te ontvangen.

Gebed Vergeving

Here Jezus,

Dank U wel dat U God hebt toegestaan om al

mijn zonden op U teleggen. U werd met mijn

zonden tot zonde gemaakt. Daarom wil ik al

mijn zonden aan U belijden en zo mijn

levensbeker aan U geven. U hebt mijn zonden

gezien, U hebt mijn zonden geproefd. U hebt

mijn beker leeggedronken in mijn plaats.

Vader, dank U wel dat ik mag ervaren dat al

mijn zonden worden vergeven en van mij

worden weggenomen. Dank U wel dat mijn

hart wordt gereinigd door het bloed van de

Here Jezus. Ik dank U voor het Wonde van

het Kruis.

Amen