Generatie I

(van 1663)

 

 

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend met 4 kinderen.

Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1684 en 1706.

De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Goutum (4x).

 

 

I Pytter Pytters is Hervormd gedoopt op dinsdag 2 januari 1663 te Goutum.

 

Pytter trouwt (kerk) (Hervormd) op donderdag 2 juli 1682 te Dongjum uit het kerkboek van Donjum Den 2 julij zijn pieter pieters van Goutum, en Bauck jans van Donjum in den echten staet bevestigt op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Bauke Jans. Bauke is geboren rond 1662 te Dongjum,van vr 1671 zijn er geen gegevens bekend van Dongjum..

 

Van Pytter en Bauke zijn vier kinderen bekend:

 

1 Tijalle is Hervormd gedoopt op donderdag 23 november 1684 te Goutum, zie II-A.

 

2 Jan is Hervormd gedoopt op donderdag 20 december 1691 te Goutum, zie II-B.

 

3 N is gedoopt op maandag 2 juni 1698 te Goutum naam werd niet genoemd.

 

4 Antje is Hervormd gedoopt op zondag 11 juli 1706 te Goutum, zie II-C.

 

 

 

 

Generatie II

(van 1684 tot 1758)

 

 

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 20 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1715 en 1746.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Goutum (7x), Rien (6x), Wirdum (3x), Enkhuizen (2x), Swartland Kaap de Goede Hoop en Huizum.

 

 

II-A Tijalle Pieters, zoon van Pytter Pytters (I) en Bauke Jans, schoolmeester te Swichum, is Hervormd gedoopt op donderdag 23 november 1684 te Goutum.

Tijalle gaat in ondertrouw op zondag 26 april 1711 te Wirdum, trouwt (kerk) (Hervormd) op zaterdag 2 mei 1711 aldaar Proclamatie van het huwelijk in Goutum op 19 April en 2 Mei 1711. op 26-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Jisk Hyltjes. Jisk is gedoopt op donderdag 18 juli 1686 te Marssum.

 

Van Tijalle en Jisk zijn twee kinderen bekend:

 

1 Baukje is gedoopt op zondag 15 november 1716 te Wirdum.

 

2 Ytje is Hervormd gedoopt op zondag 10 september 1719 te Wirdum.

 

Tijalle trouwt (kerk) (Hervormd) op zondag 19 april 1722 te Wirdum op 37-jarige leeftijd (2) met Bauk Wybes. Bauk is geboren te Goutum.

 

Van Tijalle en Bauk zijn acht kinderen bekend:

 

3 Baukjen ook genaamd Baukjen Tijalles Bergsma is Hervormd gedoopt op zondag 14 maart 1723 te Wirdum.

 

4 Pytter is Hervormd gedoopt op zondag 15 april 1725 te Goutum, is overleden voor september 1730 aldaar. Pytter werd hoogstens 5 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

 

5 Hiltje is Hervormd gedoopt op zondag 17 maart 1726 te Goutum.

 

6 Jeltje is Hervormd gedoopt op zondag 22 augustus 1728 te Goutum, is overleden voor september 1738 aldaar. Jeltje werd hoogstens 10 jaar en 10 dagen.

 

7 Pytter ook genaamd Pytter Tijalles Bergsma is Hervormd gedoopt op zondag 10 september 1730 te Goutum.

 

8 Wybbe ook genaamd Wybbe Tijalles Bersma is Hervormd gedoopt op zondag 30 december 1731 te Goutum.

 

9 Pietje is gedoopt op zondag 12 juni 1735 te Goutum.

 

10 Jeltje is gedoopt op zondag 28 september 1738 te Goutum.

 

 

 

 

II-B Jan Pyters, zoon van Pytter Pytters (I) en Bauke Jans, timmerman en meester gortmaker, is Hervormd gedoopt op donderdag 20 december 1691 te Goutum, is overleden in 1758 te Rien. Jan werd 67 jaar.

 

 

Jan trouwt (kerk) (Hervormd) op zondag 23 september 1714 te Lutkewierum (Hennaarderadeel) Rien heeft geen kerk, de dichtsbijzijnde kerk is in Lutkewierum, op maar een paar honderd meter afstand, over een smal pad door de weilanden. in het kerkboek de volgende tekst: Den 23 9ber 1714 sijn jan Pijters van goutum en grietie Cornelis van Rien na datse driemaal sonder oppositie over onse kercke geroepen sijn in den hu- welijcken staat bevestigt op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Grietie Cornelis, dochter van Cornelis Sijmensz. Grietie is geboren rond 1691 te Rien, is gedoopt te Lutkewierum (Hennaarderadeel) zij wordt lidmaat te Lutkewierum op 23 Maart 1731, is overleden tussen 1731 en 1743 te Rien. Grietie werd hoogstens 52 jaar.

 

Van Jan en Grietie zijn zes kinderen bekend:

 

1 Simen is geboren te Rien, is Hervormd gedoopt op zondag 8 september 1715 te Lutkewierum (Hennaarderadeel),volgens een lidmaatboek werd zijn naam veranderd in Pyter en hij zou direct daarna zijn overleden. Er wordt daarbij geen datum genoemd., is overleden voor vrijdag 22 januari 1717 te Rien. Simen werd hoogstens 1 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

 

2 Pyter is geboren te Rien, is Hervormd gedoopt op vrijdag 22 januari 1717 te Lutkewierum (Hennaarderadeel), zie III-A.

 

3 Anne is geboren te Rien, is Hervormd gedoopt op maandag 1 augustus 1718 te Lutkewierum (Hennaarderadeel), is overleden voor september 1720 te Rien. Anne werd hoogstens 2 jaar en 1 maand.

 

4 Anne is geboren te Rien, is Hervormd gedoopt op zondag 22 september 1720 te Lutkewierum (Hennaarderadeel).

 

5 Sipkjen is geboren te Rien, is Hervormd gedoopt op zondag 9 januari 1724 te Lutkewierum (Hennaarderadeel).

 

6 Cornelis is geboren te Rien, is Hervormd gedoopt op zondag 23 juni 1726 te Lutkewierum (Hennaarderadeel), zie III-B.

 

 

II-C Antje Pytters, dochter van Pytter Pytters (I) en Bauke Jans, is Hervormd gedoopt op zondag 11 juli 1706 te Goutum.

Antje gaat in ondertrouw op zondag 16 april 1730 te Leeuwarden ook te Goutum ondertrouwd, gaat in ondertrouw (kerk) (Hervormd) op zondag 16 april 1730 aldaar DTB 989, 1726 - 1731 vermelding: Attestatie afgegeven 14 Mei 1730 Man: Wytse Botes, Leeuwarden Vrouw: Antje Pyters, Goutum NB: Met attestatie naar Goutum, trouwt (kerk) (Hervormd) op zondag 14 mei 1730 aldaar ook te Goutum, DTB 465, NB: onder de klokslag van Leeuwarden, attestatie naar Goutum, aldaar bevestigd. op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Wytse Botes, zoon van Bote Lourens en Hylckje Wytzes. Wytse is gedoopt op zondag 24 april 1707 te Leeuwarden Doop 1699-1708 Inv. nr. 936.

 

Uit RTJ Lombard "Ryk Jan Botes en sy Familie" Familia XXII, 1985 no 3 p

77-83

"Die stamvader was ongeveer in 1712 in Nederland gebore. Na sy huwelik met

Antje Pietersz het hulle in Enkhuizen gewoon waar drie van hulle kinders

(twee seuns en 'n dogter gebore was).

op 28 April 1737 het Wietse in diens van die VOC getree en as sieketrooster na

Batavia vertrek. In 1744 het die boot de Ruyter, waarop hy as sieketrooster

diens gedoen het, die Kaap aangedoen. Hy hoor van die nuwe gemeente wat

hulle in Swartland gaan stig en hy bied aan om as hulle sieketrooster en

onderwyser te dien."

 

 

Van Wytse en Antje zijn vier kinderen bekend:

 

1 Hilletje ook genaamd Hielke Wytzes is gedoopt op zondag 27 mei 1731 te Huizum Herv. gem. Huizum, doop 1710-1772 Inventarisnr. : 469.

 

2 Boote is geboren op zondag 2 oktober 1735 te Enkhuizen.

 

3 Anthonii is gedoopt op zondag 11 september 1740 te Enkhuizen.

 

4 Maria is gedoopt op zondag 8 mei 1746 te Swartland Kaap de Goede Hoop.

 

 

 

 

Generatie III

(van 1715 tot 1785)

 

 

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 6 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1743 en 1753.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sneek (6x).

 

 

 

 

III-A Pyter Jans Rienstra, zoon van Jan Pyters (II-B) en Grietie Cornelis, uurwerkmaker, is geboren te Rien, is Hervormd gedoopt op vrijdag 22 januari 1717 te Lutkewierum (Hennaarderadeel), is overleden op donderdag 26 augustus 1751 te Sneek. Pyter werd 34 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

 

in sommige geschriften wordt Pyter Jans ook wel Pyter Rienstra genoemd

 

Pyter gaat in ondertrouw op zaterdag 5 mei 1742 te Sneek DTB nr: 667, 1721 - 1766, trouwt (kerk) (Hervormd) op zondag 20 mei 1742 aldaar door Ds. Hansma DTB nr: 670, 1679 - 1749 op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Eelkjen Ypesdr Braunius, dochter van Ype Aedesz en Righje Wyntjes. Eelkjen is gedoopt op zondag 22 maart 1716 te Sloten, is overleden op donderdag 9 maart 1769 te Sneek. Eelkjen werd 52 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Eelkjen was later gehuwd (2) met Jacob Steven de Haan.<1>

 

Van Pyter en Eelkjen zijn vier kinderen bekend:

 

1 Grijtie is Hervormd gedoopt op zondag 24 februari 1743 te Sneek, is begraven op woensdag 23 december 1750 aldaar. Grijtie werd 7 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

 

2 Jan is Hervormd gedoopt op zaterdag 8 mei 1745 te Sneek, zie IV-A.

 

3 Righje is Hervormd gedoopt op vrijdag 24 maart 1747 te Sneek, zie IV-B.

 

4 Ype is Hervormd gedoopt op vrijdag 24 juli 1750 te Sneek, zie IV-C.

 

 

III-B Cornelis Jans Rienstra, zoon van Jan Pyters (II-B) en Grietie Cornelis, bode van het schippersgilde te Sneek 1757, is geboren te Rien, is Hervormd gedoopt op zondag 23 juni 1726 te Lutkewierum (Hennaarderadeel), is begraven op donderdag 10 februari 1785 te Sneek. Cornelis werd 58 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Cornelis gaat in ondertrouw (gerecht) op zaterdag 6 september 1749 te Sneek, gaat in ondertrouw (kerk) (Hervormd) op zaterdag 6 september 1749 aldaar, trouwt (kerk) (Hervormd) op zondag 21 september 1749 aldaar door Ds. Nolthoff. op 23-jarige leeftijd met Claaske Goslijksdr Disma, dochter van Goslyk Durks en Dieuwke Sjoerds Hammersma. Claaske is geboren te Sneek, is begraven op woensdag 4 februari 1784 aldaar In leven gehuwd met Cornelis Jans.

 

Van Cornelis en Claaske zijn twee kinderen bekend:

 

1 Jan is Hervormd gedoopt op zaterdag 3 oktober 1750 te Sneek, zie IV-D.

 

2 Goslik is Hervormd gedoopt op vrijdag 23 november 1753 te Sneek, is begraven op maandag 29 juli 1754 aldaar. Goslik werd 8 maanden en 6 dagen.

 

 

 

 

Generatie IV

(van 1743 tot 1832)

 

 

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 17 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1771 en 1782.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sneek (17x).

 

 

 

 

IV-A Jan Rienstra, zoon van Pyter Jans Rienstra (III-A) en Eelkjen Ypesdr Braunius, zilversmid, burgersergeant, gemeenteraadslid en vroedsman, is Hervormd gedoopt op zaterdag 8 mei 1745 te Sneek, is overleden op zondag 19 februari 1832 15:30 aldaar Lid van de raad van Sneek. Jan werd 86 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

 

bij zijn geboorte kreeg hij de naam Jan Pyters, op 18 Dec. 1811 wordt zijn naam Rienstra, hetgeen hij ook regelt voor 4 kinderen en 12 kindskinderen.

op 22 Jan. 1773 koopt Jan en Imke, zijn huisvrouw, in de Potstraat een huisinge tegen betaling van een duisent en sestien gold guldens en seven stuivers te betalen met klinkende munte. De gold gulden = 28 stuivers waard. Op 15 Nov. 1799 koopt Jan en Akke Jurjens Nijland een deftige welbetimmerde huisinge gelegen op de Cingel van Jan Tjesfema tegen de somma van twee duisent agthondert twe en tagtig cgl. en elf stuivers te betalen met klinkend gangbaar geld.

 

Jan was lid van de Provinciale Staten van Friesland van 5 Juli 1825 tot 1827

 

Jan gaat in ondertrouw (gerecht) op zaterdag 19 oktober 1771 te Sneek, gaat in ondertrouw (kerk) (Hervormd) op zaterdag 19 oktober 1771 aldaar, trouwt (gerecht) op donderdag 24 oktober 1771 aldaar, trouwt (kerk) (Hervormd) op maandag 28 oktober 1771 aldaar door Ds. Petrus Wijgeri op 26-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Imke Bouma, dochter van IJsbrand Freerks Buma (Bouma) en Aurelia Johannesdr Wigeri. Imke is Hervormd gedoopt op woensdag 1 april 1750 te Sneek, is overleden op vrijdag 23 januari 1784 aldaar, is begraven op donderdag 29 januari 1784 aldaar. Imke werd 33 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

 

Een Sneker familie stamt bewijsbaar af van Tiepcke Broers Buma, die

rond 1600 boer was te Folsgare, een dorp tussen Sneek en Bolsward, vlakbij

Abbega. Dat deze familie behoorde tot de Abbegaster Bumas blijkt uit het

wapen dat Jan Pieters Rienstra, zilversmid te Sneek in 1773 graveerde op de

achterkant van een zilveren suikerstrooier, die zich nu in het Fries Museum

te Leeuwarden bevindt. Dit wapen behoorde aan zijn vrouw Imke Ysbrands

Buma, een nakomelinge van Tiepcke Broers Buma. Deze laatste was onzes

inziens een kleinzoon van Tiepke Broers Buwama, die in de Sneker Recesboeken

wordt genoemd (23.6.1512).

 

 

Van Jan en Imke zijn vijf kinderen bekend:

 

1 Petrus is geboren op donderdag 26 augustus 1773 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 2 september 1773 aldaar, zie V-A.

 

2 IJsbrand is geboren op zondag 29 oktober 1775 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 30 november 1775 aldaar, zie V-B.

 

3 Eelke is geboren op woensdag 18 juni 1777 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 19 juni 1777 aldaar, zie V-C.

 

4 Aurelia is geboren op zaterdag 22 januari 1780 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 17 februari 1780 aldaar, zie V-D.

 

 

5 Johannes, koopman te Leeuwarden en zonder, is geboren op dinsdag 10 december 1782 te Sneek, is Hervormd gedoopt op zondag 5 januari 1783 aldaar, is overleden op zondag 15 augustus 1852 10:00 te Leeuwarden op Camsterburen. Johannes werd 69 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

 

12 Juli 1805 vertrekt Johannes met attestatie naar Leeuwarden en wordt daar op 6 September ingeschreven.

 

Johannes gaat in ondertrouw (gerecht) op vrijdag 6 januari 1809 te Leeuwarden, trouwt (kerk) (Hervormd) op maandag 23 januari 1809 aldaar 23 Januari 1809 wordt dit huwelijk te Huizum bevestigd op attestatie van 22 Januari van Leeuwarden. Bron te Huizum DTB 470 op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Elisabeth de Jong, dochter van Jacob de Jong en Sietske Jurgens Schneider. Elisabeth is geboren op dinsdag 20 mei 1788 te Leeuwarden, is gedoopt op woensdag 11 juni 1788 aldaar, is overleden op zaterdag 28 april 1838 16:00 aldaar. Elisabeth werd 49 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

 

Jan gaat in ondertrouw op vrijdag 17 november 1786 te Sneek, gaat in ondertrouw (kerk) (Hervormd) op donderdag 23 november 1786 aldaar, trouwt (kerk) (Hervormd) op zondag 26 november 1786 aldaar op 41-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Akke Jurjens Nijland, dochter van Jurjen Hoytes Nijlant en Imkjen Jans Poelstra. Akke is geboren te Sneek, is gedoopt op vrijdag 8 februari 1743 aldaar, is overleden op dinsdag 19 juli 1803 aldaar. Akke werd 60 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

 

 

 

IV-B Righje Rienstra, dochter van Pyter Jans Rienstra (III-A) en Eelkjen Ypesdr Braunius, is Hervormd gedoopt op vrijdag 24 maart 1747 te Sneek, is begraven op maandag 5 februari 1781 aldaar. Righje werd 33 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Righje gaat in ondertrouw op zaterdag 9 maart 1771 te Sneek DTB nr. 640, 1763 - 1778, gaat in ondertrouw (kerk) (Hervormd) op zaterdag 9 maart 1771 aldaar DTB nr. 668, 1766 - 1797, trouwt (kerk) (Hervormd) op zondag 17 maart 1771 aldaar DTB nr. 671, 1749 - 1781 door Ds. E.W. Schrader op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Aam Bouma, zoon van IJsbrand Freerks Buma (Bouma) en Hinke Wiersma. Aam, meester bakker en vroedsman, is Hervormd gedoopt op vrijdag 27 september 1743 te Sneek.

Aam was eerder gehuwd (1) met Jeltie Sakes van der Werff.<2,3>

 

Van Aam en Righje zijn vijf kinderen bekend:

 

1 Hinke is Hervormd gedoopt op zondag 22 december 1771 te Sneek, is begraven op woensdag 25 juli 1804 aldaar. Hinke werd 32 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

 

2 IJsbrand is geboren op maandag 13 september 1773 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 16 september 1773 aldaar, zie V-E.

 

3 Pyter is geboren op woensdag 27 september 1775 te Sneek, is Hervormd gedoopt op zondag 22 oktober 1775 aldaar.

 

4 Eelke is geboren op vrijdag 19 december 1777 te Sneek, is Hervormd gedoopt op vrijdag 26 december 1777 aldaar, zie V-F.

 

5 Yme is geboren op zaterdag 3 februari 1781 bij overlijden moeder?, is Hervormd gedoopt op vrijdag 9 februari 1781 te Sneek.

 

 

IV-C Ype Pyters Rienstra, zoon van Pyter Jans Rienstra (III-A) en Eelkjen Ypesdr Braunius, is Hervormd gedoopt op vrijdag 24 juli 1750 te Sneek.

Ype gaat in ondertrouw (gerecht) op zaterdag 25 juli 1772 te Sneek DTB nr. 640, 1763 - 1778, gaat in ondertrouw (kerk) (Hervormd) op zaterdag 25 juli 1772 aldaar DTB nr. 668, 1766 - 1797, trouwt (kerk) (Hervormd) op zondag 9 augustus 1772 aldaar DTB nr. 671, 1749 - 1781 op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Jenneke Jans Zijlstra ook genaamd Janneke Jans Zijlstra. Jenneke is geboren op donderdag 7 februari 1754 te Sneek, is gedoopt op donderdag 14 februari 1754 aldaar, is overleden op woensdag 8 januari 1800 aldaar. Jenneke werd 45 jaar, 11 maanden en 1 dag.

 

Van Ype en Jenneke zijn vier kinderen bekend:

 

1 Pyter is geboren op maandag 1 februari 1773 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 4 februari 1773 aldaar.

 

2 Marijke ook genaamd Maria Rienstra is geboren op donderdag 25 mei 1775 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 1 juni 1775 aldaar.

 

3 Eelkje is geboren op vrijdag 20 februari 1778 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 26 februari 1778 aldaar.

 

4 Jan is geboren op dinsdag 25 juli 1780 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 3 augustus 1780 aldaar.

 

 

IV-D Jan Cornelis Rienstra, zoon van Cornelis Jans Rienstra (III-B) en Claaske Goslijksdr Disma, is Hervormd gedoopt op zaterdag 3 oktober 1750 te Sneek, is overleden op maandag 1 december 1783 aldaar. Jan werd 33 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Jan gaat in ondertrouw (gerecht) op zaterdag 5 april 1777 te Sneek, gaat in ondertrouw (kerk) (Hervormd) op zaterdag 5 april 1777 aldaar, trouwt (kerk) (Hervormd) op zondag 20 april 1777 aldaar op 26-jarige leeftijd met Aaltie Albertsdr Wierstra. Aaltie is overleden voor 1783 te Sneek.

 

Van Jan en Aaltie zijn drie kinderen bekend:

 

1 Cornelis is geboren op maandag 9 februari 1778 te Sneek, is Hervormd gedoopt op zondag 22 februari 1778 aldaar.

 

2 Albert is geboren op woensdag 13 oktober 1779 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 11 november 1779 aldaar, is begraven op maandag 22 november 1779 aldaar. Albert werd 1 maand en 9 dagen.

 

3 Albert is geboren op vrijdag 23 augustus 1782 te Sneek, is gedoopt op donderdag 12 september 1782 aldaar.

 

 

 

 

Generatie V

(van 1771 tot 1855)

 

 

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 23 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1799 en 1823.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sneek (22x) en Franeker.

 

 

 

 

V-A Petrus Rienstra, zoon van Jan Rienstra (IV-A) en Imke Bouma, zilversmid en kerkvoogd, is geboren op donderdag 26 augustus 1773 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 2 september 1773 aldaar, is overleden op vrijdag 9 november 1855 24:00 aldaar. Petrus werd 82 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

 

hij legt de Meesterproef voor zilversmid af in 1798. In 1809 was hij de grootste zilversmid van Sneek, er waren er 12. In 1844 stopt hij zijn bedrijf

 

De geschiedenis van het pand Kleinzand (III)

Gerestaureerde trapgevel werd weer sieraad voor de stad Sneek.

Sneek Vanaf 1690, toen het huis met de trapgevel op de hoek van het Kleinzand ingrijpend vernieuwd werd bleef het lange tijd eigendom van families die aan elkaar verwant waren: Roomskatholieke families van zaken- en ambachtslieden.

Sinds 1761 werd het door FoIkert Crasburg en zijn wouw Gerbrig Joustra verhuurd, eerst aan de zilversmid Obbe Ydema en later aan Zweitse Molynus.

Na de dood van zijn vrouw in 1781 behield Crasburg het huis in beheer tot 1802. Toen verkocht hij "een zekere deftige wel ter neering Staande Huisinge Cum Annexis staande en gelegen op 't Kleinzand ten gemelden Stede, tegenwoordig bij de Old Scheper Ruurd Radersma wordende bewoond".

Als naastliggers werden genoemd Oeph Claazes ten oosten en Maartje Wybes Wouters ten noorden, terwijl ten zuiden en westen de straten gelegen waren. Het huis werd voor 2475-1-0 gekocht door Romke Romkes de jongh gesterkt door zijn vader Romke Oenes de Jongh.

Uit het archiefmateriaal uit bet begin van de l9de eeuw blijkt dat bet hoekpand in 1815 eigendom is van de zilversmid Petrus Rienstra. Hij is de zoon van een andere Sneker zilversmid, Jan Rienstra. Evenals zijn vader had hij een flink bedrijf. Zijn werk ontstond tussen 1798, bet jaar waarin hij de meesterproef aflegde en het jaar 1844, toen hij zijn bedrijf beindigde. Uit bet register van de keurkamer Sneek blijkt bijvoorbeeld dat hij in 1809 van de twaalf in Sneek gevestigde zilversmeden de grootste productie had. Tot de werken die hij toen ter keuring aanbood behoorden maar liefst 804 oorijzers. maar onder andere ook vier zweepbeslagen en drie scbeerbouten, die wel als prijzen voor harddraverijen en zeilwedstrijden gediend zullen hebben.

Ult de stedelijke administratie van Sneek blijft dat hij in 1809 een van de zwepen aan bet stadsbestuur leverde voor 113,-.

Uitbreiding: de zaken gingen Petrus Rienstra blijkbaar zo goed dat hij in 1816 over ging tot aankoop van bet aangrenzende pand aan de Gedempte Poortezijlen, bet huis dat voor 1690 als achterhuis al bij bet hoekbuis bad gehoord. We zagen reeds eerder dat bet omstreeks 1700 eigendom was van de stadsbode Petrus Zijlstra, die het verhuurde aan Jan Balkbout, "turfdrager en opsigter bij bet vallaat bij en aan de Potterzijl". In de loop van de 18de eeuw kwam bet huisje in bezit van Janneke Siccama, weduwe van de dominee van Lekkum, Martinus Swarte. Ze verkocht bet in 1747 voor 228 goudguldens en 7 stuivers (een goudgulden telde 28 stuivers). Koper van de "Huisinge met sijn erff en geregtigheit Cum Annexis, staande ende gelegen tussen de ZijIen" werd Wybe Wouters lid van het bekende Doopsgezinde koopmansgeslacht, dat in de l8de eeuw in Sneek tot grote rijkdom kwam. Het huisje werd verhuurd aan Dirk AIberts, waarover in 1748 in een belastingkohier wordt opgemerkt: "Windt de kost en niet meer". Twee ongehuwde kinderen van Wybe Wouters, namelijk Martje en Dirk erfden het huisje en na de dood van de Langstlevende. Martje Wybes Wouters, in 1806 zullen haar erfgenamen het hebben verkocht aan Haring Wiersma, wiens weduwe het in 1816 overdroeg aan de zilversmid Petrus Rienstra, die zo gelegenheid kreeg zijn zaak uit te breiden.

Verbouwing in 1818: bij de recente restauratiewerkzaamheden kwamen in het achterste deel van Kleinzand 1 weg getimmerde balken te voorschijn en daarop stonden in krijt aantekeningen, die de zoon van Petrus Rienstra gemaakt moet hebben: "1818 De 30 July deze Balk geleid". "J. P. Rienstra 1818 dito en Jan Rienstra 1818". Hieruit blijkt wel duidelijk dat de verbouwing in 1818 heeft plaatsgevonden. Het is zeker waarschijnlijk dat toen ook de voorgevel is vernieuwd. Deze behield wel de toen reeds ouderwetse trapvormige bekroning, maar de pui werd gewijzigd: de vensters kregen een roedeverdeling met ruitjes van vrij grote maat, groter dan in de vensters op de

verdieping, ook kwam er een deurpartij in de Empirestijl van het begin van de l9de eeuw. De omlijsting van de deur is verwant aan die van het voor Auke Tjommes Stam gebouwde herenhuis Singel 84 (nu Brandsma) en aan die van de winkel van de Weduwe Joustra aan Kleinzand 32 uit 1829. De deur is een zogenaamde Porte-brise Gelukkig is bij de vernieuwing van de dubbele deuren de gesneden lijst met eikenloof herplaats zo'n lijst is ook nog te vinden op de deur voor bet gerechtsgebouw. Het lijkt waarschijnlijk dat in 1818 boven de deur van het glasvenster een gesneden bovenlicht was geplaatst. De verbouwing van bet huis op de hoek van het Kleinzand en de vereniging met bet pandje aan de Poortezijlen zullen meegebracht hebben dat de mogelijk nog bestaan hebben de eenheid in hel metselwerk werd verstoord. Toch geloven wij niet dat toen de pleisterlaag reeds werd aangebracht; die moet uit bet einde van de 19de eeuw dateren Petrus Rienstra woonde met zijn vrouw Ynskje Schotanus voor, achter was de werkplaats en die werd nog voor 1830 uitgebreid met een daarachter gelegen geheel inpandig bouwwerk achter Kleinzand 3 en 5, daarbij lag ook een bleek.

Familieleven: in 1855 overleed Petrus Rienstra, zijn vrouw Ynskje Schotanus stief in 1864. Toen had haar, reeds weduwe geworden dochter, al enige laren bij haar gewoond. Het was lmke Petrus Rienstra, die in 1827 was gehuwd met de aan het Grootzand gevestigde Auke Stam van Nabjus. Toen Imkje bij haar moeder op de hoek van het Kleinzand kwam wonen waren twee dochters, Ynskje en Catharina Hayona Nabjus nog bij haar thuis. Over haar gezinsleven staat iets in een brief die wij in 1980 kregen van mevrouw Catharina Hayona de Groot-Brugmans Uit Zeist. Zij ontving de brief in 1972 van haar zuster Grietje AIingh Brugmans die haar op haar ziekbed wilde opmonteren door herinneringen op te halen aan Sneker faznilieleven.

Ze schreef: op de kruising van het Kleinzand en de toen nog ongedempte Poortezijlen stond en staat nog steeds her witte huis met de trapgevel waarin onze overgrootmoeder. Imke Rienstra woonde. Ze was een goudsmidsdochter, geboren in 1799 en de tweede. vrouw van Auke Stam van Nabjus. Zijn eerste vrouw was een juffrouw Feenstra geweest, die In her kraambed was gestorven na hem een dochtertje, Grietje te hebben geschonken, dat de stammoeder van de Ter Horsten in Rijssen werd voor zij weduwe werd woonde Imke aan her Grootzand op de hoek van wat nu nog de "Napjussteeg" heet en waar haar man zijn kleermakerij had. In dat huis waren ook hun kinderen geboren: Hayo Ynske achtereenvolgens drie Pieten, die als zuigelingen stierven en als hekkensluiter (toen Imke al 41 jaar was) Catharina Hayona, die onze grootmoeder werd. De geschilderde portretten van deze overgrootouders hingen in oma's voorkamer boven de canap hij met een zwarte pruik en zij met een oorijzer.

Van Auke Stam van Nabjus kan ik je weinig vertellen, het enige wat ik weet is dat hij aan toevallen leed en niet oud is geworden. Uit wat mij over overgrootmoeder is verteld maak ik op dat zij een wat stroeve Friese natuur had met weinig geneigdheid tot lachen. Plicht en werkzaamheid behoorden tot haar grondbeginselen vandaar dat onze oma al in de kakstoel zat te breien.

Mooie kamer: na de dood van haar man verhuisde lmke naar het huis met de trapgevel op het Kleinzand waar oom Hajo en vader als kleine jongens vaak hebben gelogeerd. De "mooie" kamer voor aan de straat werd, gelijk toenmaals het gebruik was niet bewoond. Men huisde in de niet ongezellige kelderkamer, waarvan de ramen halfweg de grond kwamen. Aan de wand hingen vermanend de portretten van Luther en Calvijn opdat men niet n stap bezijden het pad van bet rechte geloof zou wagen. Die gedachte kwam bij overgroot- moeder overigens niet op. Zondags ging zij drie keer naar de kerk vergezeld van haar dochters, die dan over hun crinolines de fraaie doeken droegen met een waarvan nog mijn fauteuil is bekleed. Koude voeten hoefde men in de kerk niet te hebben want de stovenzetter informeerde steeds vriendelijk: "Is er ook een van de frouwlju die nog een kooltsje h wu?"

's-Morgens passeerde langs de Poortezijlen de melkboer in zijn schuit, leverde zijn melk bij de kelderkamer af en informeerde dan steeds belangstellend naar de "litze ben" (oom Hajo en vader). En daarmee houdt dan mijn kennis van het leven in het huis op het Kleinzand op. De herinneringen van Grietje Alingh Brugmans zijn kostelijk en secuur op een klein puntje is ze echter abuis: Auke Stam van Nabjus was niet kleermaker. maar horlogemaker. Over de lotgevallen van zijn weduwe aan het kleinzand een volgende keer meer.

Sneek de Maart 1855

Bron: Scheepvaartsmuseum van Sneek

 

Brief van Petrus aan zijn kleinzoon Petrus Jan

 

Veel geliefde Kleinzoon

 

Aangenaam waren ons uwe lettren, ik had reeds lang plannen eens te schrijven de dag uwer verjaring was wel bij ons gedagt omdat de zelve ons de dag herinnnert van de ter aardbestelling van uwe overgrootvader,ik was op dat tijdstip niet regt lustig de koude had mij geheel in de magt, zoo dat ik door hoest en koude op de borst den docter heb moeten gebruiken en dat is de reden dat uwe jaardager bij is vergeten, het is dan bij deze gelegenheid

dat wij uw feliciteeren met uwe 23ste verjaardag, onze wensh en bede zij dat de algoede uw bij het leven in de gezondheid moge bewaren en uwe eerlang bekwame tot eene verkondigen van het evangelie van onze Heer de geest van Christus woone rijkelijk in uw op dat gij veele moge toebrenge tot zijn Koningrijk,

de roering in onze Hervormde Kerk en de scheuring daardoor ontstaan moet een ieder die opregt belangsteld vreeze aanbrenge wat zal tog het einde wezen van die woeling, wat is het in onze dagen zoo een grote ijver te toonen voor de dordze vaderen zoo als vele predikanten zich op de voorgrond stellen in hunnen leer onfeilbaar en zoover de ortodoxze leer te strijden of is het om menshen te behagen of om zoo een beste standplaats te bekomen er loopt zeker veel

eigen belang onder, de grote Koning der Kerk geve uw een verligt verstand op dat gij zijn Evangelie moge verkondigen in zijner geest, bij ons is de plaats van Dr Vinke zeer goed vervuld door Dr Volgaard, die met zijn collegaas en eene volkomen harmonie leeft, een heel aardig mensh maar die in zijne prediking aan de ortodoxze partij ook geen zielevoedsel geven kan, en die dat nu elders gaan zoeken, wat uwe overkomst betreft zult gij ons wanneer de Heer wil en wij leven ons wel nader bevrijten het zal ons aangenaam zijn uw eens weder te ontmoeten, vader heeft ons ook al geschreven om als het hem mogelijk was ons eens te bezoeken dat wij ook zien verlangend na zijn, of was het dan te zamen, wat de toestand van een gedeelte van ons vaderland betreft door den winter veroorzaakt is beklagenswaardig zoo veel ongelukkigen, wie zal de rampen tellen bij

ons heeft de collecte opgebragt groot . 2200= er komt veel geld maar er is ook grote behoefte de Koning heeft zig uitmuntend in deze gedragen met zoo veel deelneming, bij Hayo gaat het bij uitstek goed zij hebben een allerliefst en voordeelig kind, oom v d Meulen is weer gehuwd, Karst is ook geangeeerd en zal ook spoedig zijn eigen zaken beginnen, en gij wanneergij kandidaat zijt een goede standplaats moge erlangen dat zijt gij ook spoedig in de huishouding en dan een juffrouw er bij met wat splint er bij dan kan het, zie daar eenige

regels van ons en hope dat ze in welstand ontvangen moge worden, een tante en IJnske verzoeken haar groete bij welke wij de onze voegen en teken mij een liefhebbende en in een geluk veel belangstellende

 

Grootvader,

 

Petrus Rienstra

 

Petrus gaat in ondertrouw (gerecht) op vrijdag 14 september 1798 te Sneek, trouwt (kerk) (Hervormd) op zondag 23 september 1798 aldaar op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Ynskje Berends Schotanus, dochter van Berend Barresz Schotanus en Sjoerdje Sjoerdsdr Posthumus. Ynskje is geboren op zaterdag 29 mei 1773 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 3 juni 1773 aldaar, is overleden op maandag 1 februari 1864 04:00 aldaar. Ynskje werd 90 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

 

Van Petrus en Ynskje zijn vier kinderen bekend:

 

1 Imke is geboren op maandag 19 augustus 1799 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 5 september 1799 aldaar, zie VI-A.

 

 

2 Jan, zilversmid, is geboren op dinsdag 24 maart 1801 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 16 april 1801 aldaar, is ongehuwd overleden op woensdag 1 november 1826 15:00 aldaar. Jan werd 25 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

 

3 Sjoerdje is geboren op zondag 24 juni 1804 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 12 juli 1804 aldaar, zie VI-B.

 

4 Berend is geboren op zondag 22 mei 1808 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 9 juni 1808 aldaar, zie VI-C.

 

 

 

 

V-B IJsbrand Rienstra, zoon van Jan Rienstra (IV-A) en Imke Bouma, koopman, boendermaker en sjouwer, wonende te Sneek, is geboren op zondag 29 oktober 1775 aldaar, is Hervormd gedoopt op donderdag 30 november 1775 aldaar, wonende aldaar, is overleden op donderdag 8 augustus 1833 17:00 aldaar. IJsbrand werd 57 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

 

volgens een militieaanduiding van 1814 miste IJsbrand een oog. Daarom geen zilversmid, of zijn oog kwijt door dit beroep?

 

1811 Sneek, notaris P. Noyon Obligatie Betreft al hun bezittingen te Sneek - IJsbrant Rienstra te Sneek, gehuwd met Hinke Bokma, schuldenaar - Jan Rienstra, mr. goudsmid te Sneek Bron: Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 119003 Repertoirenr.: 247 d.d. 31 augustus 1811

 

IJsbrand gaat in ondertrouw (gerecht) op vrijdag 8 mei 1801 te Sneek, trouwt (kerk) (Hervormd) op zondag 7 juni 1801 aldaar op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Hinke Bokma, dochter van Ate Sjoerds Bokma en Helena Flink. Hinke is geboren op dinsdag 1 juni 1773 te Sneek, is Hervormd gedoopt op dinsdag 29 juni 1773 aldaar, is overleden op donderdag 21 februari 1839 18:00 aldaar. Hinke werd 65 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

 

Van IJsbrand en Hinke zijn zes kinderen bekend:

 

1 Jan, bollooper., is geboren op donderdag 11 maart 1802 te Sneek, is gedoopt op zondag 14 maart 1802 aldaar, is ongehuwd overleden op maandag 4 juni 1888 22:00 te Leeuwarden. Jan werd 86 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

 

een bollooper is iemand die brood rondbrengt.

 

 

2 Akke is geboren op dinsdag 5 juni 1804 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 14 juni 1804 aldaar, zie VI-D.

 

3 Aart is geboren op donderdag 5 juni 1806 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 26 juni 1806 aldaar, is jong overleden op maandag 15 februari 1808 aldaar. Aart werd 1 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

 

4 Aart is geboren op zaterdag 26 november 1808 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 22 december 1808 aldaar, zie VI-E.

 

5 Sjoerd is geboren op maandag 4 februari 1811 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 28 februari 1811 aldaar, zie VI-F.

 

6 Helena is geboren op vrijdag 7 augustus 1812 23:30 te Sneek, is overleden op zaterdag 26 december 1812 16:00 aldaar. Helena werd 4 maanden en 19 dagen.

 

 

V-C Eelke Rienstra, zoon van Jan Rienstra (IV-A) en Imke Bouma, is geboren op woensdag 18 juni 1777 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 19 juni 1777 aldaar, is overleden op vrijdag 9 september 1808 aldaar Bij overlijden heeft hij 5 kinderen., is begraven op maandag 12 september 1808 aldaar. Eelke werd 31 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

 

Saakje zorgt er voor dat haar kinderen in 1811 de naam Rienstra krijgen.

 

 

Eelke gaat in ondertrouw (gerecht) op vrijdag 25 maart 1803 te Sneek, trouwt (kerk) (Hervormd) op zondag 3 april 1803 aldaar op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Saakje Rekus, dochter van Albert Annes Rekus en Hendrikje Lubberts van der Meer. Saakje, winkelierster, is geboren op maandag 30 maart 1778 te Sneek, is Hervormd gedoopt op zondag 5 april 1778 aldaar, is overleden op zaterdag 1 januari 1825 09:00 aldaar. Saakje werd 46 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

 

Van Eelke en Saakje zijn drie kinderen bekend:

 

1 Albert, schippersknecht, is geboren op vrijdag 15 juni 1804 te Sneek, is Hervormd gedoopt op zondag 24 juni 1804 aldaar, is ongehuwd overleden op donderdag 16 november 1826 17:00 aldaar blad 226 (suppl. nr. 4-18). Albert werd 22 jaar, 5 maanden en 1 dag.

 

2 Imke is geboren op woensdag 30 april 1806 te Sneek, is Hervormd gedoopt op zondag 18 mei 1806 aldaar, zie VI-G.

 

3 Hendrikjen is geboren op zaterdag 13 februari 1808 te Sneek, is gedoopt op donderdag 3 maart 1808 aldaar, zie VI-H.

 

 

 

 

V-D Aurelia Rienstra, dochter van Jan Rienstra (IV-A) en Imke Bouma, zilversmid, is geboren op zaterdag 22 januari 1780 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 17 februari 1780 aldaar, is overleden op donderdag 14 december 1837 05:30 aldaar. Aurelia werd 57 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Aurelia gaat in ondertrouw (gerecht) op zaterdag 25 augustus 1810 te Sneek, trouwt (kerk) (Hervormd) op zondag 2 september 1810 aldaar op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Rudolphus Jacobs Feenstra, zoon van Jacob Baukes Feenstra en Dieuwke Titus Staak. Rudolphus, gemeenteraadslid en goud en zilversmid, is geboren op zondag 20 juli 1783 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 24 juli 1783 aldaar, is overleden op woensdag 10 november 1875 07:00 aldaar. Rudolphus werd 92 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

 

mr-proef voor goud/zilversmid 10-9-1810.

ingeschreven in het franse stamboek 15-7-1812.

 

 

Van Rudolphus en Aurelia zijn vijf kinderen bekend:

 

1 Jacob is geboren op vrijdag 27 september 1811 te Sneek, is gedoopt op zondag 27 oktober 1811 aldaar, zie VI-I.

 

2 Jan is geboren op woensdag 4 augustus 1813 te Sneek, zie VI-J.

 

3 Johannes is geboren op donderdag 23 november 1815 te Sneek, zie VI-K.

 

4 Dieuwke is geboren op zondag 30 mei 1819 te Sneek, zie VI-L.

 

5 Titus is geboren op zaterdag 8 september 1821 te Sneek akte 145, is ongehuwd overleden op donderdag 11 augustus 1892 12:00 aldaar. Titus werd 70 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

 

 

V-E IJsbrand Bouma, zoon van Aam Bouma (IV-B) en Righje Rienstra, is geboren op maandag 13 september 1773 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 16 september 1773 aldaar, is overleden op zondag 29 januari 1837 aldaar. IJsbrand werd 63 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

IJsbrand trouwt (kerk) op zondag 8 augustus 1802 te Franeker op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Anna Gilles. Anna is geboren rond 1776 te Franeker, is overleden op zondag 13 januari 1811 aldaar. Anna werd ongeveer 35 jaar.

 

Van IJsbrand en Anna is een kind bekend:

 

1 Rigsje is geboren op zaterdag 8 januari 1803 te Franeker, is gedoopt op woensdag 2 februari 1803 aldaar.

 

 

V-F Eelke Bouma, zoon van Aam Bouma (IV-B) en Righje Rienstra, sjouwer, is geboren op vrijdag 19 december 1777 te Sneek, is Hervormd gedoopt op vrijdag 26 december 1777 aldaar, is overleden op zaterdag 2 mei 1829 10:00 aldaar. Eelke werd 51 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Eelke trouwt (kerk) (Hervormd) op zondag 6 april 1806 te Sneek op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Antje Pieters van Vugt. Antje is geboren op dinsdag 7 november 1780 te Sneek, is gedoopt op donderdag 9 november 1780 aldaar, is overleden op vrijdag 17 november 1854 aldaar. Antje werd 74 jaar en 10 dagen.

 

Van Eelke en Antje zijn vier kinderen bekend:

 

1 Rigtje is geboren op dinsdag 13 mei 1806 te Sneek, is gedoopt op donderdag 29 mei 1806 aldaar, is overleden op zaterdag 24 september 1808 aldaar. Rigtje werd 2 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

 

2 Marijke ook genaamd Maria Bouma is geboren op donderdag 18 juni 1807 te Sneek, is gedoopt op donderdag 2 juli 1807 aldaar, is overleden op donderdag 17 januari 1867 00:30 aldaar. Marijke werd 59 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

 

3 Pieter, koopmansknecht, is geboren op zondag 28 juni 1818 te Sneek, is overleden op zaterdag 2 november 1878 22:00 aldaar. Pieter werd 60 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

 

4 Rigtje is geboren op zaterdag 15 maart 1823 te Sneek, is overleden op donderdag 1 oktober 1829 aldaar. Rigtje werd 6 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

 

 

 

 

Generatie VI

(van 1799 tot 1911)

 

 

In deze generatie zijn 12 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 72 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1821 en 1862.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sneek (39x), 's-Gravendeel (8x), Leeuwarden (7x), Workum (6x), Oudemirdum (5x), Meerkerk (4x) en Mirdum (Gaasterland) (2x).

 

 

VI-A Imke Rienstra, dochter van Petrus Rienstra (V-A) en Ynskje Berends Schotanus, is geboren op maandag 19 augustus 1799 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 5 september 1799 aldaar, is overleden op zaterdag 21 juni 1879 19:30 aldaar. Imke werd 79 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Imke trouwt (burg.stand) op zondag 22 april 1827 te Sneek Akte 11 op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Auke Stam van Napjus, zoon van Hayo Eelkes Napjus en Grietje Stam. Auke, horlogemaker en koopman, is geboren op donderdag 10 december 1795 te Sneek, is gedoopt op donderdag 17 december 1795 aldaar, is overleden op donderdag 23 juli 1857 17:30 aldaar. Auke werd 61 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Auke was eerder gehuwd (1) met Dieuwke Goderts Feenstra.<4,5>

 

Van Auke en Imke zijn zes kinderen bekend:

 

1 Hayo is geboren op maandag 7 april 1828 te Sneek, zie VII-A.

 

2 Petrus is geboren op dinsdag 22 september 1829 te Sneek blad 90, is overleden op zaterdag 20 juli 1833 09:00 aldaar blad 14. Petrus werd 3 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

 

3 IJnske is geboren op woensdag 17 december 1834 te Sneek blad 119 (suppl. 1-3), is ongehuwd overleden op donderdag 15 april 1897 te Groningen. IJnske werd 62 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

 

4 Petrus is geboren op zondag 20 mei 1838 te Sneek blad 59, is overleden op maandag 12 november 1838 18:00 aldaar blad 44 suppl. 1-6. Petrus werd 5 maanden en 23 dagen.

 

5 Petrus is geboren op woensdag 20 mei 1840 te Sneek blad 55, is overleden op donderdag 12 augustus 1841 23:00 aldaar blad 36. Petrus werd 1 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

 

6 Catharina is geboren op zaterdag 18 februari 1843 te Sneek, zie VII-B.

 

 

VI-B Sjoerdje Postuma van Rienstra, dochter van Petrus Rienstra (V-A) en Ynskje Berends Schotanus, is geboren op zondag 24 juni 1804 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 12 juli 1804 aldaar, is overleden op maandag 19 september 1842 01:00 aldaar. Sjoerdje werd 38 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

 

woonde bij haar overlijden in wijk 10 No. 88

 

Sjoerdje trouwt (burg.stand) op woensdag 5 augustus 1829 te Sneek akte 41 op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Heere Karst van der Meulen, zoon van Karst Thomas van der Meulen en Aaltje Heeres Walstra. Heere, schrijnwerker en kastmaker, is geboren op zaterdag 7 juli 1804 te Sneek, is doopsgezind gedoopt, is overleden op woensdag 24 augustus 1870 15:00 aldaar. Heere werd 66 jaar, 1 maand en 17 dagen.

 

woonde bij zijn overlijden in huis No. 304a

 

Heere was later gehuwd (2) met Maria Holtkamp.<6,7>

 

Van Heere en Sjoerdje zijn zeven kinderen bekend:

 

1 Karst is geboren op vrijdag 4 februari 1831 te Sneek, zie VII-C.

 

2 Ynske is geboren op zondag 15 juli 1832 te Sneek, is overleden op maandag 26 augustus 1833 aldaar. Ynske werd 1 jaar, 1 maand en 11 dagen.

 

3 Petrus, bakkersknecht, is geboren op woensdag 25 december 1833 15:30 te Sneek, is overleden op donderdag 18 oktober 1855 22:00 aldaar. Petrus werd 21 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

 

4 Jan is geboren op zondag 1 november 1835 te Sneek, is overleden op vrijdag 8 juli 1859 aldaar. Jan werd 23 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

 

5 Ynske is geboren op maandag 2 oktober 1837 te Sneek, is overleden op zaterdag 23 januari 1909 te Oostdongeradeel akte 7. Ynske werd 71 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Ynske trouwt op zondag 12 april 1863 te Sneek akte 6 op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Willem van der Meer. Willem is geboren op donderdag 21 januari 1836 te Folsgare, is overleden op maandag 22 april 1901 te Tietjerksteradeel. Willem werd 65 jaar, 3 maanden en 1 dag.

 

6 Aaltje is geboren op woensdag 16 oktober 1839 te Sneek, zie VII-D.

 

7 Hiltje is geboren op maandag 2 augustus 1841 te Sneek, is doopsgezind gedoopt, zie VII-E.

 

 

 

 

VI-C Berend Rienstra, zoon van Petrus Rienstra (V-A) en Ynskje Berends Schotanus, kandidaat-predikant en predikant, wonende te 's-Gravendeel, is geboren op zondag 22 mei 1808 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 9 juni 1808 aldaar, is overleden op donderdag 24 maart 1881 te 's-Gravendeel. Berend werd 72 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Berend trouwt (burg.stand) op vrijdag 8 april 1831 te Utrecht akte 39 op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Wilhelmina Johanna Spoor, dochter van Jan Pieter Spoor en Jacoba Lamberts van Bueren. Wilhelmina is gedoopt op zondag 14 oktober 1810 te Utrecht, is overleden op zaterdag 7 februari 1874 te 's-Gravendeel. Wilhelmina werd 63 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

 

Van Berend en Wilhelmina zijn twaalf kinderen bekend:

 

1 Petrus is geboren op donderdag 23 februari 1832 te Meerkerk, zie VII-F.

 

2 Jacoba is geboren op dinsdag 30 juli 1833 08:00 te Meerkerk (aangever geboorte was Berend Rienstra (zie VI-C); getuigen aangifte geboorte waren Lambertus Brakman en Johan Baptist Joseph Koch).

 

3 Jan is geboren op maandag 9 maart 1835 08:00 te Meerkerk (aangever geboorte was Berend Rienstra (zie VI-C); getuigen aangifte geboorte waren Jan Slingerland en Lambertus Brakman).

 

4 Jenske ook genaamd Ynske Rienstra is geboren op maandag 3 april 1837 06:00 te Meerkerk (aangever geboorte was Berend Rienstra (zie VI-C); getuigen aangifte geboorte waren Teunis van der Heiaen en Johan Baptist Joseph Koch), is overleden op vrijdag 20 november 1914 te 's-Gravenhage, is begraven op dinsdag 24 november 1914 13:30 aldaar (Nieuw Eik en duinen). Jenske werd 77 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

 

5 Wilhelmina is geboren op zondag 22 juli 1838 te 's-Gravendeel, is overleden op maandag 25 oktober 1920 aldaar. Wilhelmina werd 82 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

 

6 Berend is geboren op woensdag 19 augustus 1840 te 's-Gravendeel, is overleden op maandag 12 maart 1866 aldaar. Berend werd 25 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

 

7 Johannes is geboren op donderdag 28 september 1843 te 's-Gravendeel, zie VII-G.

 

 

8 Imke is geboren op dinsdag 19 november 1844 te 's-Gravendeel, is overleden op vrijdag 19 mei 1922 aldaar, is begraven op maandag 22 mei 1922 12:00 aldaar. Imke werd 77 jaar en 6 maanden.

 

9 Willem is geboren op donderdag 20 mei 1847 te 's-Gravendeel, is overleden op vrijdag 15 juni 1906 te Leiden. Willem werd 59 jaar en 26 dagen.

 

10 Maria is geboren op maandag 16 oktober 1848 te 's-Gravendeel, is ongehuwd overleden op zondag 25 november 1928 te Dordrecht in het ziekenhuis na langdurig lijden, is begraven op woensdag 28 november 1928 12:30 te 's-Gravendeel. Maria werd 80 jaar, 1 maand en 9 dagen.

 

11 Sjoerd is geboren op vrijdag 9 mei 1851 te 's-Gravendeel.

 

12 Jan is geboren op zaterdag 18 augustus 1855 te 's-Gravendeel, zie VII-H.

 

 

 

VI-D Akke Nijland van Rienstra, dochter van IJsbrand Rienstra (V-B) en Hinke Bokma, is geboren op dinsdag 5 juni 1804 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 14 juni 1804 aldaar, is overleden op dinsdag 28 november 1826 21:00 aldaar. Akke werd 22 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Akke trouwt (burg.stand) op zondag 29 april 1821 te Sneek akte 5 op 16-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter Boijes Groenhout, zoon van Boey Ypes en Grietje Pieters. Pieter, bakkersknecht, waagdrager, bakker en sjouwer, is geboren op vrijdag 17 juni 1796 te Sneek, is gedoopt op zaterdag 9 juli 1796 aldaar, is overleden op zaterdag 4 november 1848 04:00 aldaar. Pieter werd 52 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Pieter was later gehuwd (2) met Attje van Minnen.<8,9>

Pieter was later gehuwd (3) met Baukjen Koekk.<10,11>

 

Ze kregen 4 kinderen.

 

Pieter en Akke hebben samen vier kinderen, onder wie:

 

1 Boeije, arbeider, is geboren op woensdag 4 juli 1821 24:00 te Sneek, is als geboren aangegeven op donderdag 5 juli 1821 aldaar (aangever geboorte was Pieter Boijes Groenhout (zie VI-D); getuigen aangifte geboorte waren Johannes Heslinga en IJsbrand Rienstra (zie V-B)), is ongehuwd overleden op zondag 20 mei 1855 11:00 te Menaldumadeel. Boeije werd 33 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

 

2 IJsbrant is geboren op dinsdag 1 juli 1823 08:00 te Sneek, is als geboren aangegeven op woensdag 2 juli 1823 aldaar (aangever geboorte was Pieter Boijes Groenhout (zie VI-D); getuigen aangifte geboorte waren IJsbrand Rienstra (zie V-B) en Jan Koerts Schotanus), is overleden op donderdag 7 augustus 1823 aldaar. IJsbrant werd 1 maand en 6 dagen.

 

3 Hinke is geboren op woensdag 8 september 1824 te Sneek, is overleden op vrijdag 6 oktober 1826 13:00 aldaar. Hinke werd 2 jaar en 28 dagen.

 

 

VI-E Aart Rienstra ook genaamd Ate Rienstra, zoon van IJsbrand Rienstra (V-B) en Hinke Bokma, zilversmidsknecht, verversknecht en sjouwer, is geboren op zaterdag 26 november 1808 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 22 december 1808 aldaar, is overleden op maandag 19 juni 1837 10:00 aldaar. Aart werd 28 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Aart trouwt (burg.stand) op zondag 24 maart 1833 te Sneek akte 8 op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Trijntje de Vries, dochter van Jacob Pieters de Vries en Foekjen de Boer. Trijntje, arbeidster, is geboren op woensdag 16 januari 1805 te Sneek, is Hervormd gedoopt op zondag 27 januari 1805 aldaar, is overleden op vrijdag 20 juli 1849 08:30 aldaar. Trijntje werd 44 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

 

Van Aart en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

 

1 Hinke is geboren op zondag 1 december 1833 te Sneek, zie VII-I.

 

2 Antje, dienstmeid, is geboren op zondag 16 augustus 1835 te Sneek, is overleden op woensdag 29 maart 1916 te Leeuwarden. Antje werd 80 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Antje trouwt op zondag 7 juni 1863 te Sneek op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Pier Leeuwrik. Pier, timmerman, is geboren op dinsdag 14 maart 1837 08:00 te Sneek zijn vader Jan was timmerknecht., is overleden op zondag 8 december 1912 te Leeuwarden. Pier werd 75 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

 

3 Aatje, zonder, is geboren op donderdag 19 oktober 1837 04:00 te Sneek, is ongehuwd overleden op zondag 17 augustus 1856 10:00 aldaar. Aatje werd 18 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

 

 

 

VI-F Sjoerd Rienstra, zoon van IJsbrand Rienstra (V-B) en Hinke Bokma, blikslagersknecht (1830), velleblotersknecht = schapenpelsonthaarder., koopmansknecht, winkelier, tapper, koopman en kramer, is geboren op maandag 4 februari 1811 te Sneek, is Hervormd gedoopt op donderdag 28 februari 1811 aldaar, is overleden op donderdag 24 december 1885 05:30 aldaar. Sjoerd werd 74 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

 

vrijgeloot voor de nationale militie op no. 77 in 1830, hij heeft een ovaal aangezicht, rond voorhoofd en bruine ogen en haar. Een kleine neus en een brede kin en een lengte van 1 el en 600 st(reep) is totaal ca. 160 cm

 

Sjoerd trouwt (burg.stand) op zondag 12 november 1837 te Sneek trouwacte 45, ze hebben een certificaat van onvermogen en trouwen gratis, er wordt om 11 uur getrouwd, waarbij blijkt dat zij niet kan schrijven op 26-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Wijpkje Bruinsma, dochter van Hidde Bruins Bruinsma en Leentje Meines de Boer. Wijpkje is geboren op dinsdag 14 januari 1812 te Joure akte 2, is overleden op donderdag 9 februari 1871 00:30 te Sneek. Wijpkje werd 59 jaar en 26 dagen.

 

Van Sjoerd en Wijpkje zijn zeven kinderen bekend:

 

1 Leentje is geboren op zaterdag 15 december 1838 te Sneek, zie VII-J.

 

2 IJsbrand is geboren op woensdag 9 september 1840 04:00 te Sneek, is als geboren aangegeven op donderdag 10 september 1840 aldaar (aangever geboorte was Sjoerd Rienstra (zie VI-F)), is Hervormd gedoopt, zie VII-K.

 

3 Aurelia is geboren op woensdag 1 februari 1843 13:00 te Sneek, is als geboren aangegeven op donderdag 2 februari 1843 aldaar (aangever geboorte was Sjoerd Rienstra (zie VI-F)), zie VII-L.

 

4 Hinke is geboren op maandag 10 juni 1844 07:00 te Sneek, is als geboren aangegeven op dinsdag 11 juni 1844 aldaar (aangever geboorte was Sjoerd Rienstra (zie VI-F)), is overleden op woensdag 30 juni 1847 06:00 aldaar. Hinke werd 3 jaar en 20 dagen.

 

5 Hidde is geboren op dinsdag 23 december 1845 02:00 te Sneek, is als geboren aangegeven op woensdag 24 december 1845 aldaar (aangever geboorte was Sjoerd Rienstra (zie VI-F)), is Hervormd gedoopt, zie VII-M.

 

6 Hinke is geboren op zondag 18 juni 1848 02:30 te Sneek, is als geboren aangegeven op maandag 19 juni 1848 aldaar (aangever geboorte was Sjoerd Rienstra (zie VI-F)), zie VII-N.

 

7 Jan, werkman, bierbrouwersknecht te Leeuwarden en bierbrouwersknecht, wonende te Leeuwarden, is geboren op donderdag 15 april 1852 16:00 te Sneek, is als geboren aangegeven op zaterdag 17 april 1852 aldaar (aangever geboorte was Sjoerd Rienstra (zie VI-F)), is ongehuwd overleden op maandag 27 mei 1889 17:00 te Leeuwarden akte 305. Jan werd 37 jaar, 1 maand en 12 dagen.

 

Sjoerd trouwt op zondag 19 mei 1872 te Sneek akte 28 op 61-jarige leeftijd (2) met de 63-jarige Antje Romkes Joustra, dochter van Romke Tjerks Joustra en Jacoba de Raad. Antje is geboren te Sneek, is Hervormd gedoopt op maandag 15 augustus 1808 aldaar, is overleden op woensdag 6 mei 1896 09:30 aldaar. Antje werd 87 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Antje was eerder gehuwd (1) met Jan Hessels Bloksma.<12,13>

Antje was eerder gehuwd (2) met Hendrik Dijkstra.<14,15>

 

 

 

VI-G Imke Rienstra, dochter van Eelke Rienstra (V-C) en Saakje Rekus, dienstmaagd, wonende te Bolsward, is geboren op woensdag 30 april 1806 te Sneek, is Hervormd gedoopt op zondag 18 mei 1806 aldaar, is overleden op donderdag 7 december 1882 07:00 te Oudemirdum. Imke werd 76 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

 

Van Imke en een onbekende man is een natuurlijk kind bekend:

 

1 Mietje is geboren op maandag 29 januari 1827 te Sneek akte 23, is overleden op maandag 3 december 1827 aldaar. Mietje werd 10 maanden en 4 dagen.

 

Imke trouwt op zondag 11 mei 1834 te Bolsward op 28-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Pieter ten Woude ook genaamd Peter Peters ten Wolde, zoon van Peter Peters ten Wolde en Wemmigje Mintsen. Pieter, boerenknecht en bakker, is geboren op woensdag 25 mei 1803 te Steggerda, is Hervormd gedoopt op zondag 29 mei 1803 aldaar, is overleden op zaterdag 1 september 1849 te Bolsward. Pieter werd 46 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

 

Bij geboorte van de kinderen en zijn overlijden wordt de naam Pieter ten Woude gevoerd, bij het huwelijk Peter Peters ten wolde..

 

 

Van Pieter en Imke zijn zeven kinderen bekend:

 

2 Saakje is geboren op dinsdag 9 mei 1837 te Mirdum (Gaasterland), is overleden op donderdag 24 augustus 1837 03:00 te Oudemirdum. Saakje werd 3 maanden en 15 dagen.

 

3 Peter, kastelein, is geboren op zaterdag 4 augustus 1838 te Mirdum (Gaasterland), is overleden op donderdag 13 september 1917 00:30 te Balk. Peter werd 79 jaar, 1 maand en 9 dagen.

 

4 Eelke, bakkersknecht, koopman en bakker, wonende te Joure, is geboren op woensdag 31 juli 1839 te Oudemirdum.

Eelke trouwt op zondag 7 mei 1865 te Haskerland op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Sara Tjibbes van der Zee. Sara is geboren op woensdag 24 augustus 1842 te Joure.

 

5 Albert is geboren op dinsdag 8 december 1840 te Oudemirdum, is overleden op maandag 20 april 1931 15:00 aldaar. Albert werd 90 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

 

6 N is geboren op vrijdag 10 december 1841 te Oudemirdum, is overleden op vrijdag 10 december 1841 aldaar.

 

7 Saakje is geboren op zondag 3 september 1843 te Oudemirdum, is overleden op donderdag 21 september 1843 te Gaasterland. Saakje werd 18 dagen.

 

8 Wimmigje is geboren op maandag 5 juli 1847 te Oudemirdum.

Wimmigje trouwt op zondag 1 juni 1873 te Gaasterland op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Freerk Fortuin. Freerk, gezagvoerder, is geboren op vrijdag 6 augustus 1841 te Lemmer.

 

Imke trouwt op zondag 29 december 1850 te Gaasterland op 44-jarige leeftijd (3) met de 46-jarige Wisse Wiegers Wielinga, zoon van Wieger Wielinga en Lysbeth Geerts Overmeer. Wisse, bakkersknecht, is geboren op donderdag 31 mei 1804 te Heerenveen, is overleden op maandag 4 januari 1886 te Gaasterland akte 3. Wisse werd 81 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

 

 

VI-H Hendrikjen Rienstra, dochter van Eelke Rienstra (V-C) en Saakje Rekus, dienstbode te Sneek, is geboren op zaterdag 13 februari 1808 te Sneek, is gedoopt op donderdag 3 maart 1808 aldaar, is overleden op zondag 22 februari 1880 10:00 te Workum akte 18. Hendrikjen werd 72 jaar en 9 dagen.

Hendrikjen trouwt op zondag 23 november 1834 te Workum akte 24 op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Tjeerd Wybrens Buma, zoon van Wybren Tjeerds Buma en Hinke Alberts Roukema. Tjeerd, timmermansknecht, timmerman en zonder, is geboren op maandag 4 oktober 1813 te Workum, is overleden op vrijdag 21 augustus 1857 08:00 aldaar akte 56. Tjeerd werd 43 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

 

Van Tjeerd en Hendrikjen zijn zes kinderen bekend:

 

1 Eelke is geboren op woensdag 29 juli 1835 te Workum, is ongehuwd overleden op zondag 26 maart 1865 te Amsterdam Akte van 18 April, nr. 23 te Workum. Eelke werd 29 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

 

2 Wiebren is geboren op woensdag 20 december 1837 te Workum, zie VII-O.

 

3 Albert, werkman, is geboren op zaterdag 28 december 1839 te Workum, is overleden op vrijdag 15 juni 1888 14:30 aldaar. Albert werd 48 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Albert trouwt op woensdag 21 november 1866 te Workum op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Antje Hendriks Steenbergen. Antje is geboren op zondag 16 april 1843 te Sneek, is overleden op woensdag 17 juni 1908 te Workum. Antje werd 65 jaar, 2 maanden en 1 dag.

 

4 Hinke is geboren op vrijdag 6 augustus 1841 te Workum, is overleden op maandag 13 september 1915 te Bolsward. Hinke werd 74 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Hinke trouwt op zondag 17 mei 1868 te Workum op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Berend Franzes Faber. Berend is geboren op dinsdag 22 februari 1842 te Workum, is overleden op zondag 22 oktober 1911 te Bolsward. Berend werd 69 jaar en 8 maanden.

 

5 Simon is geboren op vrijdag 7 maart 1845 te Workum, is overleden op zaterdag 2 augustus 1845 aldaar. Simon werd 4 maanden en 26 dagen.

 

6 Simon is geboren op dinsdag 4 januari 1848 te Workum, is overleden op donderdag 14 november 1861 aldaar. Simon werd 13 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

 

 

VI-I Jacob Feenstra, zoon van Rudolphus Jacobs Feenstra (V-D) en Aurelia Rienstra, goud en zilversmid, is geboren op vrijdag 27 september 1811 te Sneek, is gedoopt op zondag 27 oktober 1811 aldaar, is overleden op dinsdag 25 februari 1902 09:00 aldaar. Jacob werd 90 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Jacob trouwt op donderdag 7 augustus 1845 te Wymbritseradeel akte 45 op 33-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna Rosier, dochter van Johannes Rosier en Antje Alles Klaver. Johanna is geboren op dinsdag 20 november 1821 te Dokkum, is overleden op donderdag 31 december 1908 te Sneek akte 170. Johanna werd 87 jaar, 1 maand en 11 dagen.

 

Van Jacob en Johanna zijn vier kinderen bekend:

 

1 Aurelia is geboren op dinsdag 21 april 1846 te Sneek, is overleden op zondag 19 oktober 1930 te Nunspeet. Aurelia werd 84 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

 

2 Johannes is geboren op zaterdag 29 mei 1847 te Sneek, is overleden op donderdag 23 september 1847 aldaar. Johannes werd 3 maanden en 25 dagen.

 

3 Anna is geboren op donderdag 19 oktober 1848 te Sneek, is overleden op vrijdag 29 april 1927 19:30 aldaar. Anna werd 78 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

 

4 Rudolphus, goud en zilversmid en goudsmid, is geboren op zaterdag 10 december 1853 te Sneek, is overleden op zaterdag 18 november 1893 14:00 aldaar. Rudolphus werd 39 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Rudolphus trouwt op woensdag 10 juli 1878 te Sneek op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Sietske Jongbloed, dochter van Hendrik Jongbloed en Antje Houwink. Sietske is geboren op zaterdag 5 februari 1853 te Sneek, is overleden op maandag 13 augustus 1883 aldaar akte 202. Sietske werd 30 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

 

 

VI-J Jan Feenstra, zoon van Rudolphus Jacobs Feenstra (V-D) en Aurelia Rienstra, goud en zilversmid en horlogemaker, is geboren op woensdag 4 augustus 1813 te Sneek, is overleden op woensdag 12 oktober 1892 te Leeuwarden. Jan werd 79 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Jan trouwt op woensdag 21 mei 1845 te Leeuwarden akte 87 op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Anna Petronella van der Meer, dochter van Gerrit Tjeerd van der Meer en Petronella Gosses Helder. Anna is geboren op zaterdag 8 april 1820 te Leeuwarden, is overleden op woensdag 20 juli 1870 aldaar akte 414. Anna werd 50 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

 

Van Jan en Anna zijn zeven kinderen bekend:

 

1 Aurelia is geboren op woensdag 6 mei 1846 te Leeuwarden, is overleden op donderdag 24 oktober 1929 te Deventer. Aurelia werd 83 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

 

2 Petronella is geboren op vrijdag 31 december 1847 te Leeuwarden, is ongehuwd overleden op zaterdag 26 juni 1937 08:00 aldaar. Petronella werd 89 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

 

3 Rodolphus is geboren op woensdag 27 juni 1849 te Leeuwarden.

 

4 Hiltje is geboren op donderdag 24 april 1851 te Leeuwarden, is overleden op maandag 17 juli 1876 04:00 aldaar. Hiltje werd 25 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

 

5 Roelofke is geboren op zondag 14 mei 1854 te Leeuwarden, zie VII-P.

 

6 Dieuwke is geboren op donderdag 1 november 1855 te Leeuwarden, is overleden op donderdag 1 mei 1856 aldaar. Dieuwke werd 6 maanden.

 

7 Jan is geboren op dinsdag 18 maart 1862 te Leeuwarden, is overleden op maandag 12 maart 1866 aldaar. Jan werd 3 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

 

 

VI-K Johannes Feenstra, zoon van Rudolphus Jacobs Feenstra (V-D) en Aurelia Rienstra, koopman en horlogemaker, is geboren op donderdag 23 november 1815 te Sneek, is overleden op donderdag 15 maart 1900 23:30 aldaar. Johannes werd 84 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 18 juni 1840 te Leeuwarden Akte 94, afroep in Sneek op 7 en 14 Juni. op 24-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Roelofke van der Meer, dochter van Gerrit Tjeerd van der Meer en Petronella Gosses Helder. Roelofke is geboren op vrijdag 1 januari 1813 te Leeuwarden, is overleden op woensdag 22 juni 1842 te Sneek. Roelofke werd 29 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

 

Van Johannes en Roelofke is een kind bekend:

 

1 Aurelia is geboren op zaterdag 10 april 1841 te Sneek, is overleden op zaterdag 18 juni 1842 aldaar. Aurelia werd 1 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

 

Johannes trouwt op woensdag 2 mei 1849 te Sneek op 33-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Anna Maria Risselada. Anna is geboren op woensdag 14 september 1825 te Sneek, is overleden op zondag 10 maart 1861 19:00 aldaar. Anna werd 35 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

 

Van Johannes en Anna zijn zeven kinderen bekend:

 

2 Metje is geboren in maart 1850 te Sneek, is overleden op donderdag 20 juni 1850 aldaar. Metje werd 3 maanden.

 

3 Metje is geboren op zaterdag 3 mei 1851 te Sneek, is overleden op donderdag 23 november 1933 te Haskerland. Metje werd 82 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Metje trouwt op donderdag 11 maart 1875 te Sneek op 23-jarige leeftijd met Fredrik Stokhuyzen.

 

4 Rudolphus is geboren op zondag 11 juli 1852 te Sneek, is overleden op zaterdag 18 november 1893 aldaar. Rudolphus werd 41 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

 

5 Aurelia is geboren op dinsdag 15 november 1853 te Sneek, is overleden op zaterdag 3 maart 1855 aldaar. Aurelia werd 1 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

 

6 Grietje is geboren op vrijdag 11 april 1856 te Sneek akte 44.

 

7 Anna is geboren op woensdag 24 juni 1857 te Sneek, is overleden op woensdag 24 februari 1858 aldaar. Anna werd 8 maanden.

 

8 Elisabeth is geboren op zaterdag 17 september 1859 te Sneek, zie VII-Q.

 

 

VI-L Dieuwke Feenstra, dochter van Rudolphus Jacobs Feenstra (V-D) en Aurelia Rienstra, is geboren op zondag 30 mei 1819 te Sneek, is overleden op donderdag 2 maart 1911 te Leeuwarden. Dieuwke werd 91 jaar en 9 maanden.

Dieuwke trouwt (burg.stand) op donderdag 9 oktober 1851 te Sneek op 32-jarige leeftijd met de 32-jarige Age Theodorus Haagsma, zoon van Sjoerd Haagsma en Catharina Ennema. Age, notaris te Leeuwarden (1851), is geboren op dinsdag 10 november 1818 te Sneek, is overleden op woensdag 21 december 1887 te Leeuwarden. Age werd 69 jaar, 1 maand en 11 dagen.

 

Van Age en Dieuwke is een kind bekend:

 

1 Catharina is geboren in 1856, is overleden op vrijdag 6 mei 1932 te Leeuwarden. Catharina werd 76 jaar.

 

 

 

 

Generatie VII

(van 1821 tot 1937)

 

 

In deze generatie zijn 17 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 93 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1854 en 1895.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sneek (45x), Leeuwarden (15x), Veere (8x), Harlingen (6x), Groningen (6x), Dordrecht (6x), Tietjerksteradeel (2x), Rotterdam, Medemblik, Idskenhuizen, Echten en Amsterdam.

 

 

VII-A Hayo Eelke Napjus, zoon van Auke Stam van Napjus (VI-A) en Imke Rienstra, horlogemaker, is geboren op maandag 7 april 1828 te Sneek, is overleden op dinsdag 21 oktober 1913 te Groningen. Hayo werd 85 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Hayo trouwt op woensdag 8 juni 1853 te Sneek Akte 26. op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Jacoba Stam, dochter van Auke Wytzes Stam en Jacoba Hofstra. Jacoba is geboren op maandag 10 september 1832 te Sneek, is overleden op zaterdag 9 april 1904 aldaar akte 82. Jacoba werd 71 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

 

Van Hayo en Jacoba zijn vijf kinderen bekend:

 

1 Imke is geboren op donderdag 13 juli 1854 te Sneek, is overleden op maandag 8 februari 1915 te Groningen. Imke werd 60 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

 

2 Jacoba is geboren op zondag 4 mei 1856 te Sneek, is overleden op zaterdag 20 maart 1909 aldaar. Jacoba werd 52 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

 

3 Auke is geboren op zondag 27 februari 1859 te Sneek, is overleden op dinsdag 13 juli 1943 te Groningen. Auke werd 84 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

 

4 Arend is geboren op woensdag 12 juni 1861 te Sneek, is overleden op vrijdag 29 augustus 1879 aldaar. Arend werd 18 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

 

5 Petrus is geboren op woensdag 30 september 1863 te Sneek, is overleden op donderdag 12 maart 1896 te Stedum. Petrus werd 32 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

 

 

VII-B Catharina Hayona Napjus, dochter van Auke Stam van Napjus (VI-A) en Imke Rienstra, is geboren op zaterdag 18 februari 1843 te Sneek, is overleden op zondag 14 oktober 1923 te Groningen. Catharina werd 80 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Catharina trouwt (burg.stand) op donderdag 18 april 1867 te Sneek op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Izaak Johannes Brugmans, zoon van Hayo Brugmans en Jacoba Copinga. Izaak, koopman, is geboren op zondag 10 september 1843 te Groningen, is overleden op maandag 24 januari 1910 aldaar. Izaak werd 66 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

 

Van Izaak en Catharina zijn zes kinderen bekend:

 

1 Hajo is geboren op donderdag 5 maart 1868 te Groningen.

Hajo trouwt op maandag 5 augustus 1895 te Groningen op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Maria Keizer. Maria is geboren op dinsdag 24 december 1872 te Groningen.

 

2 Auke is geboren op donderdag 26 mei 1870 te Groningen, is overleden op zaterdag 1 december 1956 aldaar. Auke werd 86 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

 

3 Jacoba is geboren op woensdag 20 maart 1872 te Groningen, is overleden op vrijdag 29 december 1939 aldaar. Jacoba werd 67 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

 

4 Imke is geboren op zaterdag 18 april 1874 te Groningen, is overleden op zaterdag 19 september 1953 aldaar. Imke werd 79 jaar, 5 maanden en 1 dag.

 

5 IJnske is geboren op donderdag 10 februari 1876 te Groningen.

 

6 Catharina is geboren op maandag 22 april 1878 te Groningen, is overleden op zondag 2 september 1917 aldaar. Catharina werd 39 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

 

 

VII-C Karst van der Meulen, zoon van Heere Karst van der Meulen (VI-B) en Sjoerdje Postuma van Rienstra, kastenmaker en kastmaker, is geboren op vrijdag 4 februari 1831 te Sneek, is overleden op woensdag 20 februari 1867 09:00 aldaar. Karst werd 36 jaar en 16 dagen.

Karst trouwt (burg.stand) op zondag 27 april 1856 te Sneek Akte 12. op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Elisabeth Camphuis. Elisabeth, winkelierster, is geboren op zondag 14 december 1834 te Sneek, is overleden op maandag 12 juni 1911 te Haarlem. Elisabeth werd 76 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

 

Karst en Elisabeth hebben samen vijf kinderen, onder wie:

 

1 Heere is geboren op zondag 15 februari 1857 te Sneek.

 

2 Jan, officier van gezondheid der tweede klasse en arts, wonende te Utrecht, is geboren op woensdag 25 juli 1866 te Sneek, is overleden op zaterdag 27 maart 1926 20:30 aldaar. Jan werd 59 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

 

 

VII-D Aaltje van der Meulen, dochter van Heere Karst van der Meulen (VI-B) en Sjoerdje Postuma van Rienstra, is geboren op woensdag 16 oktober 1839 te Sneek, is overleden op dinsdag 2 juli 1929 aldaar. Aaltje werd 89 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Aaltje trouwt op zondag 23 mei 1869 te Sneek akte 28 op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Jan Bakker. Jan, bakker en broodbakker, is geboren op woensdag 14 maart 1838 te Sneek, is overleden op zondag 11 maart 1900 aldaar. Jan werd 61 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

 

Jan en Aaltje hebben samen zes kinderen, onder wie:

 

1 Simon is geboren op donderdag 10 maart 1870 te Sneek.

 

2 Karst is geboren op dinsdag 9 september 1873 te Sneek, is overleden op woensdag 16 oktober 1935 te Ermelo. Karst werd 62 jaar, 1 maand en 7 dagen.

 

3 Albert is geboren op vrijdag 30 december 1881 te Sneek, is overleden op zaterdag 18 februari 1882 aldaar. Albert werd 1 maand en 19 dagen.

 

 

VII-E Hiltje van der Meulen, dochter van Heere Karst van der Meulen (VI-B) en Sjoerdje Postuma van Rienstra, is geboren op maandag 2 augustus 1841 te Sneek, is doopsgezind gedoopt, is overleden op vrijdag 17 april 1896 te 's-Gravenhage. Hiltje werd 54 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Hiltje trouwt (burg.stand) op zondag 19 mei 1867 te Sneek op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Dirk van der Zee, zoon van Hessel Wijbrands van der Zee en Antje Dirks van der Kam. Dirk, goudsmid, is geboren op woensdag 2 augustus 1837 te Franeker, is Hervormd gedoopt, is overleden op zaterdag 7 december 1907 te Schiedam. Dirk werd 70 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

 

Van Dirk en Hiltje is een kind bekend:

 

1 Anna is geboren op woensdag 1 juni 1870 te Sneek, zie VIII-A.

 

 

VII-F Petrus Jan Rienstra, zoon van Berend Rienstra (VI-C) en Wilhelmina Johanna Spoor, predikant, is geboren op donderdag 23 februari 1832 te Meerkerk, is overleden op vrijdag 8 juni 1888 te Veere. Petrus werd 56 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

 

Wordt kandidaat in Overijsel 1856. Van 1856 t/m 1858 is hij hulppredikant te Dordrecht en vanaf 12 December 1858 tot zijn overlijden is hij predikant in Veere. Hij is Praetor van de Ring.

 

Petrus trouwt op woensdag 24 november 1858 te Dordrecht op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Agatha Hordijk, dochter van Jan Hordijk en Agatha van Dam. Agatha is geboren op zondag 21 juni 1835 te Dordrecht, is overleden op woensdag 5 december 1900 te Amsterdam. Agatha werd 65 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

 

Na het overlijden van haar man vertrekt zij met een paar kinderen op 28 September 1889 naar Nieuwer Amstel.

 

 

Van Petrus en Agatha zijn acht kinderen bekend:

 

1 Berend, officier van gezondheid, is geboren op woensdag 22 februari 1860 te Veere.

 

Leerling Gymnasium in 1874 Middelburg

Jaar toelating : 1874

Jaar promotie : 1880

 

Vertrekt op 18 September 1880 naar Utrecht.

 

Berend trouwt op dinsdag 25 maart 1890 te Brouwershaven op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Wilhelmina Geertruida Alida van der Bent, dochter van Jacob van der Bent en Johanna van Oosten. Wilhelmina is geboren op donderdag 19 januari 1860 te Zierikzee.

 

2 Jan is geboren op zondag 29 december 1861 te Veere, is Hervormd gedoopt, zie VIII-B.

 

3 Petrus, timmerman en boukundige, wonende te Johannesburg, is geboren op woensdag 20 april 1864 te Veere, is Hervormd gedoopt, is overleden op woensdag 15 september 1909 te Johannesburg. Petrus werd 45 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

 

vertrekt 5 Juni 1885 naar Naarden, komt 26 November 1885 ,vanuit Amsterdam, weer terug in Veere en vertrekt dan 28 September met zijn moeder naar Nieuwer Amstel

 

Petrus trouwt (burg.stand) op donderdag 30 december 1897 te Amsterdam akte 3771. Tijdens het huwelijk woont Petrus Jan in Johannesburg-Zuid Afrika en heeft een koninklijke goedkeuring voor dit huwelijk op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 37-jarige Johanna Adriana Geill, dochter van Louis Ferdinand Geill en Jeane Elisabeth Denijs. Johanna is geboren rond 1860 te Den Helder.

 

4 Agatha is geboren op woensdag 7 maart 1866 te Veere, is Hervormd gedoopt, is overleden op maandag 22 oktober 1866 te Dordrecht akte 22. Agatha werd 7 maanden en 15 dagen.

 

5 Agatha is geboren op zondag 14 maart 1869 te Veere, is Hervormd gedoopt, is overleden op zaterdag 6 maart 1926 te Rockanje. Agatha werd 56 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

 

6 Willem is geboren op vrijdag 30 augustus 1872 te Veere, is Hervormd gedoopt, is overleden op maandag 30 december 1872 aldaar. Willem werd 4 maanden.

 

7 Wilhelmina, wijkverpleegster, is geboren op donderdag 18 december 1873 te Veere, is Hervormd gedoopt, is overleden op maandag 24 juni 1940 te Utrecht. Wilhelmina werd 66 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

 

Vertrekt 28 December 1885 naar Amsterdam en komt 10 Juli 1886 weer terug in Veere waarna zij met haar moeder op 28 September 1889 naar Nieuwer Amstel vertrekt.

 

 

8 Maria is geboren op zaterdag 23 oktober 1875 te Veere, is Hervormd gedoopt, is overleden op maandag 23 juli 1923 te Arnhem. Maria werd 47 jaar en 9 maanden.

 

Zij vertrekt met haar moeder uit Veere naar Nieuwer Amstel op 28 September 1889.

 

Maria trouwt (burg.stand) op donderdag 9 november 1899 te Amsterdam 33.22v op 24-jarige leeftijd met de 32-jarige Hendrik Potjer, zoon van Hendrik Potjer en Aaltje ten Cate. Hendrik, rijksontvanger, is geboren op maandag 4 februari 1867 te Hoogezand, is overleden op maandag 6 juni 1921 te Kampen. Hendrik werd 54 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

 

 

VII-G Johannes Eelco Rienstra, zoon van Berend Rienstra (VI-C) en Wilhelmina Johanna Spoor, sigarensorteerder, is geboren op donderdag 28 september 1843 te 's-Gravendeel, is overleden op zondag 3 december 1916 te Dordrecht. Johannes werd 73 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

 

eigenaar van een sigarenfabriek in Dordrecht of omgeving

 

Johannes trouwt op woensdag 28 oktober 1874 te Dordrecht op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Geertruij Schotel. Geertruij is geboren op maandag 30 oktober 1848 te Dordrecht, is overleden op donderdag 13 mei 1915 aldaar. Geertruij werd 66 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

 

Van Johannes en Geertruij zijn zeven kinderen bekend:

 

1 Wilhelmina is geboren op donderdag 20 april 1876 te Dordrecht, is overleden op vrijdag 22 september 1876 aldaar. Wilhelmina werd 5 maanden en 2 dagen.

 

2 Jacob is geboren op vrijdag 19 oktober 1877 te Dordrecht, zie VIII-C.

 

3 Wilhelmina is geboren op donderdag 22 mei 1879 te Dordrecht, zie VIII-D.

 

4 Berend, pensionhouder te Scheveningen en portier, is geboren op vrijdag 4 maart 1881 te Dordrecht.

 

hij was getrouwd met ene Anna Niessen, ze hadden 4 kinderen

Hij was eigenaar van een touringcarbedrijf?

 

 

 

5 Gerardus is geboren op maandag 28 mei 1883 te Rotterdam, zie VIII-E.

 

6 Anna is geboren op zondag 18 juli 1886 te Dordrecht.

 

zij was gehuwd met ene Jan Scholtens, ze trouwden 'met de handschoen', Jan was militair bij het KNIL.

Na terugkeer in Nederland woonde ze in 's-Gravenhage, ze kregen 3 dochters.

 

 

7 IJne is geboren op donderdag 22 mei 1890 te Dordrecht, zie VIII-F.

 

 

VII-H Jan Marinus Rienstra, zoon van Berend Rienstra (VI-C) en Wilhelmina Johanna Spoor, predikant, is geboren op zaterdag 18 augustus 1855 te 's-Gravendeel, is overleden op dinsdag 24 november 1908 te Emmen. Jan werd 53 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

 

Hij is kandidaat in Drente 1882. Predikant te Kwadijk op 8 April 1883, in Medemblik vanaf 1 Augustus 1886 en in Emmen vanaf 31 Juli 1892 tot zijn overlijden.

Jan Marinus woont in Medemblik als hij trouwt, zijn ouders zijn dan al overleden.

 

Jan trouwt (burg.stand) op zaterdag 15 november 1890 te Borger akte no. 49, trouwt (kerk) (Hervormd) op 35-jarige leeftijd met de 33-jarige Adriana Susanna Dibbits, dochter van Joannes Diderik Dibbits en Jantien Alingh. Adriana is geboren op woensdag 4 februari 1857 te Borger, is overleden op maandag 20 juli 1936 te Breda. Adriana werd 79 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

 

akte no. 15

 

 

Van Jan en Adriana is een kind bekend:

 

1 Joannes is geboren op maandag 9 mei 1892 te Medemblik, zie VIII-G.

 

 

VII-I Hinke Rienstra, dochter van Aart Rienstra (VI-E) en Trijntje de Vries, dienstmeid, is geboren op zondag 1 december 1833 te Sneek, is overleden op maandag 9 februari 1903 08:00 aldaar. Hinke werd 69 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Hinke trouwt op zondag 11 november 1855 te Sneek akte 71/S1-3 op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Eltje van der Meer, zoon van Uneke Eltjes van der Meer en Hinke Jacobus Schotanus. Eltje, zilversmidsknecht en zilversmid, is geboren op zaterdag 5 januari 1833 04:00 te Sneek, is overleden op dinsdag 28 november 1911 22:00 aldaar. Eltje werd 78 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

 

Van Eltje en Hinke zijn zeven kinderen bekend:

 

1 Hinke is geboren op dinsdag 28 oktober 1856 22:30 te Sneek.

 

2 Uneke is geboren op zaterdag 24 april 1858 07:30 te Sneek, zie VIII-H.

 

3 Trijntje is geboren op maandag 19 november 1860 13:00 te Sneek.

 

trouwt 23-05-1886 met Auke Rienks te Sneek

 

 

4 Aartje is geboren op maandag 16 maart 1863 05:00 te Sneek.

 

trouwt 14-04-1890 te Sneek met Karel Hendrik Metz, Diamantslijper.

 

 

5 Aart, kastmaker, is geboren op zondag 22 januari 1865 15:00 te Sneek, is overleden op zondag 3 mei 1931 aldaar AKTE 98. Aart werd 66 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

 

trouwt 31-05-1891 te Sneek met Hitje van Gorkum

 

 

6 Jakobus is geboren op zaterdag 6 april 1867 20:00 te Sneek.

 

7 doodgeboren is geboren op woensdag 6 juli 1870 te Sneek, is overleden op woensdag 6 juli 1870 05:30 aldaar.

 

 

VII-J Leentje Rienstra, dochter van Sjoerd Rienstra (VI-F) en Wijpkje Bruinsma, is geboren op zaterdag 15 december 1838 te Sneek, is overleden op maandag 20 januari 1913 09:00 te Leeuwarden akte 41, is begraven te Lekkum. Leentje werd 74 jaar, 1 maand en 5 dagen.

 

Leentje trouwt (burg.stand) op zondag 1 juni 1862 te Leeuwarden op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Eeltje van der Kooij, zoon van Bokke Jarigs van der Kooy en Grietje Gosses Miedema. Eeltje, timmermansknecht en timmerman, is geboren op vrijdag 31 augustus 1838 te Leeuwarden, is gedoopt op maandag 3 september 1838 aldaar, is overleden op vrijdag 23 februari 1917 10:45 aldaar, is begraven te Lekkum. Eeltje werd 78 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

 

Van Eeltje en Leentje zijn acht kinderen bekend:

 

1 Grietje is geboren op donderdag 23 juli 1863 te Leeuwarden, zie VIII-I.

 

2 Wiepkje, wonende te Ukkel, is geboren op donderdag 12 januari 1865 te Leeuwarden, wonende te Ukkel, is overleden op donderdag 9 juni 1927 03:30 te Leeuwarden Akte 304 te Leeuwarden, is begraven te Lekkum. Wiepkje werd 62 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

 

3 Taetske is geboren op maandag 11 juni 1866 te Leeuwarden, is ongehuwd overleden op woensdag 11 maart 1936 20:00 aldaar, is begraven te Lekkum. Taetske werd 69 jaar en 9 maanden.

 

4 Bokke, aannemer, is geboren op zondag 6 september 1868 te Leeuwarden, is overleden op dinsdag 20 juni 1950 aldaar, is begraven op vrijdag 23 juni 1950 aldaar (Lekkum). Bokke werd 81 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

 

5 Sjuwke is geboren op maandag 21 april 1873 te Leeuwarden, is overleden op vrijdag 26 oktober 1951 aldaar, is begraven te Lekkum. Sjuwke werd 78 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

 

6 Aurelia is geboren op maandag 25 januari 1875 te Leeuwarden, zie VIII-J.

 

7 Leentje is geboren op dinsdag 3 juli 1877 te Leeuwarden.

Leentje trouwt op woensdag 22 juli 1903 te Leeuwarden op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Albert Koopal. Albert, leerhandelsbediende, is geboren op zondag 11 februari 1877 te Leeuwarden.

 

8 Henderika is geboren op zondag 21 augustus 1881 te Leeuwarden, is overleden op maandag 6 februari 1967 aldaar. Henderika werd 85 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

 

 

 

VII-K IJsbrand Rienstra, zoon van Sjoerd Rienstra (VI-F) en Wijpkje Bruinsma, koopman, potschipper, schipper, kastelein en viskoper, wonende te Amsterdam, is geboren op woensdag 9 september 1840 04:00 te Sneek, is als geboren aangegeven op donderdag 10 september 1840 aldaar (aangever geboorte was Sjoerd Rienstra (zie VI-F)), is Hervormd gedoopt, is overleden op donderdag 7 juni 1900 te Amsterdam in de Stoofsteeg 13, akte 4732, 4 195. IJsbrand werd 59 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

IJsbrand trouwt (burg.stand) op zondag 7 juni 1863 te Sneek akte 52 op 22-jarige leeftijd met de 17-jarige Jantje Slump, dochter van Jan Slump en Hiltje Johannes Jasper. Jantje is geboren op maandag 4 augustus 1845 te Appelscha (Ooststellingwerf) aan boord van een schip, is overleden op zaterdag 16 februari 1918 te Amsterdam, is begraven aldaar. Jantje werd 72 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

 

Van IJsbrand en Jantje zijn acht kinderen bekend:

 

1 Sjoerd is geboren op donderdag 10 september 1863 03:00 te Sneek, is als geboren aangegeven op donderdag 10 september 1863 aldaar (aangever geboorte was IJsbrand Rienstra (zie VII-K)), zie VIII-K.

 

2 Hiltje is geboren op vrijdag 16 februari 1866 05:30 te Sneek, zie VIII-L.

 

3 Jan is geboren op donderdag 12 mei 1870 te Idskenhuizen, zie VIII-M.

 

4 Wiepkje is geboren op zondag 28 juli 1872 20:00 te Echten, zie VIII-N.

 

5 Hitje is geboren op donderdag 5 augustus 1875 19:00 te Sneek, zie VIII-O.

 

6 Hinke is geboren op maandag 22 september 1879 09:00 te Sneek, zie VIII-P.

 

7 Anna is geboren op donderdag 24 maart 1881 14:00 te Sneek, is overleden op maandag 18 juli 1881 aldaar. Anna werd 3 maanden en 24 dagen.

 

8 IJsbrand is geboren op zondag 19 juli 1885 te Amsterdam akte 7875 7 57 op de Grote Bickerstraat 26, is gedoopt, zie VIII-Q.

 

 

VII-L Aurelia Elisabeth Rienstra, dochter van Sjoerd Rienstra (VI-F) en Wijpkje Bruinsma, is geboren op woensdag 1 februari 1843 13:00 te Sneek, is als geboren aangegeven op donderdag 2 februari 1843 aldaar (aangever geboorte was Sjoerd Rienstra (zie VI-F)), is overleden op zaterdag 16 februari 1924 10:30 te Leeuwarden akte 91. Aurelia werd 81 jaar en 15 dagen.

 

 

Aurelia trouwt (burg.stand) op zondag 24 november 1867 te Leeuwarden akte 221, pro deo. op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Janus Christiaan Herman Verhoeve ook genaamd Janus Christiaan Herman Schelleman, zoon van Johannes Herman Verhoeve en Helena Jacoba Schelleman. Janus, stratenmaker, is geboren op donderdag 19 januari 1843 te Sluis, is overleden op zondag 23 juni 1907 09:00 te Leeuwarden. Janus werd 64 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

 

Van Janus en Aurelia zijn vijf kinderen bekend:

 

1 Johan is geboren op maandag 5 juli 1869 te Leeuwarden.

 

2 Sjoerd is geboren op maandag 27 maart 1871 te Leeuwarden, zie VIII-R.

 

3 Helena is geboren op donderdag 2 januari 1873 te Leeuwarden, is overleden op maandag 17 februari 1958 aldaar. Helena werd 85 jaar, 1 maand en 15 dagen.

 

4 IJsbrand is geboren op dinsdag 2 juni 1874 te Leeuwarden, is overleden op dinsdag 17 juni 1941 aldaar. IJsbrand werd 67 jaar en 15 dagen.

IJsbrand trouwt op donderdag 17 mei 1900 te Enschede op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Berber Dijkstra. Berber is geboren op dinsdag 15 augustus 1876 te Leeuwarden, is overleden op woensdag 13 maart 1918 aldaar na een smartelijk lijden. Berber werd 41 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

 

5 Eeltje, koffiehuishouder, is geboren op zondag 23 april 1876 te Leeuwarden, is overleden op maandag 8 januari 1917 04:00 aldaar. Eeltje werd 40 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

 

 

VII-M Hidde Rienstra, zoon van Sjoerd Rienstra (VI-F) en Wijpkje Bruinsma, paardenslachter, koopman en zonder, is geboren op dinsdag 23 december 1845 02:00 te Sneek, is als geboren aangegeven op woensdag 24 december 1845 aldaar (aangever geboorte was Sjoerd Rienstra (zie VI-F)), is Hervormd gedoopt, is overleden op donderdag 1 augustus 1918 19:00 te Leeuwarden akte 445. Hidde werd 72 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

 

Hidde kan niet schrijven hetgeen blijkt uit de huwelijksakte van zijn dochter.

Leeuwarden in die tijd:

Maar laten we niet afdwalen en de Torenstraat inslaan op weg naar de Oldehove, die alle veranderingen aan zijn voet ten spijt, dezelfde bleef.

We staan dan in een straat vol verhalen. De straat van paardenslager Rienstra, bij wie de hannekemaaiers graag een stuk worst kochten, van de gebroeders Wijtsma, die een flinke stalhouderij hadden, van Siebren van Tilburg met de bakkebaardjes, bij wiens vrouw men een stuk koek voor een cent kocht, van het logement van Drost, van viskoopman Ten Hoeve, die een fonograaf had en daar op

zaterdagavond de hele ,buurt een genoegen mee wist te doen, van vrouw Drent met het gouden stoepke, waarop je niet bikkelen mocht, terwijl het toch zo'n mooie blauwe zerk was en van...

 

 

Hidde trouwt (burg.stand) op zondag 29 november 1868 te Sneek Akte 72. Bij het huwelijk worden Trijntje en Wijpkje gecht. op 22-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Antje Pasma, dochter van Fokke Pasma en Trijntje de Leeuw. Antje is geboren op maandag 22 november 1847 21:30 te Sneek, is Hervormd gedoopt, is overleden op donderdag 21 april 1887 09:00 aldaar. Antje werd 39 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

 

Van Hidde en Antje zijn elf kinderen bekend:

 

1 Trijntje is geboren op donderdag 17 januari 1867 te Sneek gecht bij huwelijk ouders, zie VIII-S.

 

2 Wijpkje is geboren op woensdag 7 oktober 1868 te Sneek, zie VIII-T.

 

3 IJsbrand is geboren op dinsdag 11 oktober 1870 12:00 te Sneek, zie VIII-U.

 

4 Fokje is geboren op maandag 30 december 1872 03:00 te Sneek, is overleden op vrijdag 4 februari 1876 aldaar. Fokje werd 3 jaar, 1 maand en 5 dagen.

 

5 Jantje is geboren op woensdag 13 januari 1875 02:00 te Sneek, zie VIII-V.

 

6 Fokje is geboren op dinsdag 27 februari 1877 02:00 te Sneek, is overleden op woensdag 13 maart 1878 aldaar. Fokje werd 1 jaar en 14 dagen.

 

7 doodgeboren is geboren op zaterdag 27 juli 1878 te Sneek, is overleden op zaterdag 27 juli 1878 01:00 aldaar.

 

8 Fokje is geboren op vrijdag 13 augustus 1880 20:00 te Sneek, is overleden op woensdag 24 oktober 1883 aldaar. Fokje werd 3 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

 

9 Henderika is geboren op woensdag 4 april 1883 06:30 te Sneek.

Henderika trouwt op woensdag 27 oktober 1909 te Amsterdam op 26-jarige leeftijd met de 32-jarige Johannes Marinus van der Made. Johannes is geboren in 1877 te Pasoeroean.

 

10 Hidde is geboren op dinsdag 13 januari 1885 23:30 te Sneek, zie VIII-W.

 

11 doodgeboren is geboren op donderdag 21 april 1887 te Sneek, is overleden op donderdag 21 april 1887 aldaar.

 

Hidde trouwt op zondag 9 oktober 1887 te Sneek akte 68 op 41-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Hendrikje Brugman, dochter van Johan Hendrik Brugman en Wilhelmina Visser (Mientje). Hendrikje is geboren op dinsdag 26 januari 1847 te Leeuwarden, is overleden op woensdag 25 december 1912 aldaar. Hendrikje werd 65 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Hendrikje was eerder gehuwd (1) met Hein Postma.<16,17>

 

Van Hidde en Hendrikje is een kind bekend:

 

12 Mientje is geboren op maandag 6 mei 1889 te Leeuwarden.

Mientje trouwt op woensdag 12 maart 1913 te Harlingen op 23-jarige leeftijd met de 31-jarige Pieter de Jong. Pieter is geboren op vrijdag 3 februari 1882 te Marrum akte 25, is overleden op donderdag 18 februari 1971 te Leeuwarden. Pieter werd 89 jaar en 15 dagen.

 

 

VII-N Hinke Rienstra, dochter van Sjoerd Rienstra (VI-F) en Wijpkje Bruinsma, is geboren op zondag 18 juni 1848 02:30 te Sneek, is als geboren aangegeven op maandag 19 juni 1848 aldaar (aangever geboorte was Sjoerd Rienstra (zie VI-F)), is overleden op vrijdag 29 maart 1918 01:00 aldaar. Hinke werd 69 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Hinke trouwt (burg.stand) op zondag 25 september 1870 te Sneek akte 50, pro deo getrouwd, akte van onvermogen getekend door Klaas Pasma, 65 jaar, uurwerkmaker en Geert Boelens, 30 jaar, koopman op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Tjeerd de Vries, zoon van Tjeert Jans de Vries en Roelofke Reins Schaafsma. Jan, koopman, wonende te Sneek, is geboren op dinsdag 24 januari 1843 01:00 te Oosterlittens, is overleden op donderdag 20 februari 1902 07:00 te Sneek. Jan werd 59 jaar en 27 dagen.

 

Van Jan en Hinke zijn zeven kinderen bekend:

 

1 Tjeerd, timmerman, is geboren op donderdag 29 december 1870 09:00 te Sneek, is overleden op zondag 20 oktober 1935 20:30 te Kimswert (Wonseradeel). Tjeerd werd 64 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

 

2 Sjoerd is geboren op donderdag 25 april 1872 12:00 te Sneek, is overleden op donderdag 6 juni 1929 te Oostdongeradeel. Sjoerd werd 57 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Sjoerd trouwt op zondag 21 oktober 1894 te Sneek op 22-jarige leeftijd met Sijke Spoelstra.

 

3 Roeltje is geboren op dinsdag 18 november 1873 22:30 te Sneek, is overleden op vrijdag 16 september 1921 te Heerlen. Roeltje werd 47 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Roeltje trouwt op zaterdag 8 januari 1910 te Sneek op 36-jarige leeftijd met de 28-jarige Jouke Hellinga, zoon van Jan Jitzes Hellinga en Geertje Tjaardstra. Jouke is geboren op woensdag 13 april 1881 te Leeuwarden.

 

4 IJsbrand is geboren op dinsdag 6 juni 1876 19:00 te Sneek.

 

5 Kornelis is geboren op woensdag 11 juli 1877 11:00 te Sneek.

 

6 Hidde is geboren op donderdag 10 mei 1883 06:00 te Sneek.

 

7 Jan is geboren op zaterdag 21 februari 1885 17:00 te Sneek.

Jan trouwt op woensdag 5 oktober 1910 te Rotterdam op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Johanna Top. Johanna is geboren in 1886.

 

 

VII-O Wiebren Buma, zoon van Tjeerd Wybrens Buma (VI-H) en Hendrikjen Rienstra, broodbakker, is geboren op woensdag 20 december 1837 te Workum, is overleden na 1927 te Harlingen. Wiebren werd minstens 90 jaar en 11 dagen.

Wiebren trouwt op donderdag 5 november 1874 te Harlingen op 36-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrikje Posthuma. Hendrikje is geboren op zaterdag 11 september 1847 te Almenum (Barradeel), is overleden op zaterdag 10 september 1927 19:00 te Harlingen. Hendrikje werd 79 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

 

Wiebren en Hendrikje hebben samen tien kinderen, onder wie:

 

1 Herman is geboren op vrijdag 28 januari 1876 te Tietjerksteradeel.

 

2 Reinder is geboren op woensdag 16 maart 1881 te Harlingen, is overleden op zondag 29 december 1957 aldaar. Reinder werd 76 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

 

3 Bouke is geboren op dinsdag 17 april 1883 te Harlingen.

 

4 Tjitske is geboren op zaterdag 5 april 1884 te Harlingen, is overleden op maandag 2 februari 1885 aldaar. Tjitske werd 9 maanden en 28 dagen.

 

5 Wybrand is geboren op vrijdag 23 oktober 1885 te Harlingen, is overleden op zaterdag 22 mei 1886 aldaar. Wybrand werd 6 maanden en 29 dagen.

 

6 Wybrand is geboren op maandag 13 december 1886 te Harlingen, is overleden op vrijdag 2 maart 1888 aldaar. Wybrand werd 1 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

 

7 Wybrand is geboren op woensdag 21 maart 1888 te Harlingen.

 

8 Tjietske is geboren op zondag 14 april 1889 te Tietjerksteradeel, is overleden op maandag 8 juli 1889 te Harlingen. Tjietske werd 2 maanden en 24 dagen.

 

 

VII-P Roelofke Feenstra, dochter van Jan Feenstra (VI-J) en Anna Petronella van der Meer, is geboren op zondag 14 mei 1854 te Leeuwarden, is overleden op zaterdag 22 mei 1926 aldaar. Roelofke werd 72 jaar en 8 dagen.

Roelofke trouwt (burg.stand) op zaterdag 1 april 1876 te Leeuwarden op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Paulus Adrianus Silvergieter Hoogstad. Paulus, koopman te Leeuwarden, is geboren op zaterdag 24 juli 1852 te Marssum, is overleden op vrijdag 30 juni 1939 te 's-Gravenhage. Paulus werd 86 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

 

Van Paulus en Roelofke is een kind bekend:

 

1 Anna is geboren op woensdag 8 oktober 1879 te Leeuwarden, zie VIII-X.

 

 

VII-Q Elisabeth Mathilda Feenstra, dochter van Johannes Feenstra (VI-K) en Anna Maria Risselada, is geboren op zaterdag 17 september 1859 te Sneek, is overleden op zondag 3 juni 1923 te Bad Nauheim. Elisabeth werd 63 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

 

zij volgde de "Franse school" in Doetinchem

 

Elisabeth trouwt op woensdag 4 juni 1884 te Sneek op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Egbert Veen. Egbert, bankier en kassier, is geboren op vrijdag 10 juni 1853 te Sneek, is overleden op zaterdag 8 juli 1944 te Baarn. Egbert werd 91 jaar en 28 dagen.

 

wees en armvoogd, bestuurslid van de kindervoeding en deken van de doopsgezinde societeit te Sneek, vrijmetselaar.

Hij ontving een opleiding in het bankvak te Amsterdam, Londen en Parijs, en vestigde in 1881 het kassierskantoor E. Veen te Sneek. Vanaf 1892 treedt zijn jongste broer Gerrit Veen op als compagnon. In 1902 wordt het oude postkantoor aan de marktstraat als bedrijfspand aangekocht en in 1907 volgt de oprichting van NV Bankierskantoor E. Veen en Co. In 1916 wordt de zaak overgenomen door de Gelderse Credietvereniging, waarna Egbert gaat rentenieren te Baarn.

 

 

Van Egbert en Elisabeth zijn vier kinderen bekend:

 

1 Anna is geboren op woensdag 18 maart 1885 te Sneek, zie VIII-Y.

 

2 Aurelia is geboren op maandag 5 november 1888 11:00 te Sneek.

 

26 November 1913 trouwt zij met Pierre Henri Franois van Vloten.

 

 

3 Helena is geboren op dinsdag 16 mei 1893 te Sneek, is ongehuwd overleden in mei 1980 te Baarn. Helena werd 87 jaar.

 

4 Elisabeth is geboren op zondag 6 oktober 1895 te Sneek, is ongehuwd overleden op zondag 2 maart 1986 te Baarn. Elisabeth werd 90 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

 

 

 

 

Generatie VIII

(van 1854 tot 1986)

 

 

In deze generatie zijn 25 gezinnen met kinderen bekend.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1884 en 1930.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Amsterdam (40x), Sneek (13x), Dordrecht (11x), Leeuwarden (6x), 's-Gravenhage (3x), Winterswijk (3x), Muntendam (2x), Wildervank (2x), Hilversum (2x), Apeldoorn, Hatert, Joure, Pager Marbau (Gouvernement Oostkust Sumatra), Pematang Siantar, Rijswijk, Wageningen en Maastricht.

Er zijn momenteel nog 3 van de 91 kinderen in leven.

 

 

VIII-A Anna van der Zee, dochter van Dirk van der Zee (VII-E) en Hiltje van der Meulen, is geboren op woensdag 1 juni 1870 te Sneek, is overleden op vrijdag 20 december 1957 te Zwolle. Anna werd 87 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Anna trouwt (burg.stand) op zaterdag 15 juni 1895 te Maastricht op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Klaas Bijlsma, zoon van Pieter Klazes Bijlsma en Akke Pieters Tolsma. Klaas, verificateur invoer/accijnzen, is geboren op maandag 28 mei 1866 te Berlikum (Menaldumadeel), is overleden op zaterdag 22 januari 1938 te Amsterdam. Klaas werd 71 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

 

Van Klaas en Anna is een kind bekend:

 

1 Petrus is geboren op zaterdag 18 juni 1898 te Maastricht, zie IX-A.

 

 

VIII-B Jan Rienstra, zoon van Petrus Jan Rienstra (VII-F) en Agatha Hordijk, leraar, is geboren op zondag 29 december 1861 te Veere, is Hervormd gedoopt, is overleden op donderdag 20 augustus 1942 te Scheveningen, is begraven op maandag 24 augustus 1942 te Amsterdam. Jan werd 80 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

 

H.B.S.-Handelsschool-Zeevaartschool.

Vertrekt 24 Augustus 1887 naar Breda.

 

Jan trouwt (burg.stand) op donderdag 18 april 1895 te Nieuwer Amstel op 33-jarige leeftijd met de 24-jarige Lucie Martha Constance Pek, dochter van Hendrik Pek en Jossina Joanna Hermina Jansen. Lucie is geboren op donderdag 15 december 1870 te Amsterdam, is overleden na 1942. Lucie werd minstens 72 jaar en 16 dagen.

 

Van Jan en Lucie zijn drie kinderen bekend:

 

1 Hendrik is geboren op zaterdag 24 oktober 1903 te Amsterdam, zie IX-B.

 

2 Petrus, bankier, is geboren op dinsdag 18 juli 1905 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 15 januari 1980 te Middelburg waarschijnlijk kinderloos. Petrus werd 74 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

 

Hij noemde zich Petrus Jan Rienstra van Stuyvesande.

 

Petrus trouwt (burg.stand) op dinsdag 4 oktober 1932 te Amsterdam op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacoba Went, dochter van Jean Jaques Went en Ada Geertruida Beets. Jacoba is geboren op zaterdag 5 juni 1909 te Amsterdam, is overleden op vrijdag 7 mei 1999 te Laren, is begraven op dinsdag 11 mei 1999 12:30 te Veere (Oude begr.pl.). Jacoba werd 89 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

 

Zij noemde zich Jacoba Rienstra van Stuyvesande-Went.

 

 

3 Bernardina is geboren op woensdag 13 mei 1908 te Amsterdam.

Bernardina was sinds dinsdag 25 juni 1935 gehuwd met N.N.

 

 

VIII-C Jacob Eelco Rienstra (Jaap), zoon van Johannes Eelco Rienstra (VII-G) en Geertruij Schotel, gemeenteambtenaar te Dordrecht, is geboren op vrijdag 19 oktober 1877 te Dordrecht.

Jacob trouwt op donderdag 22 augustus 1901 te Dordrecht op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Maria van der Stigchel. Maria is geboren op maandag 5 mei 1873 te Dordrecht.

 

Jacob en Maria hebben samen vier kinderen:

 

1 Johannes is geboren op vrijdag 5 juni 1903 te Dordrecht, is overleden op zondag 7 juni 1903 aldaar. Johannes werd 2 dagen.

 

2 Frans is geboren op maandag 16 mei 1904 te Dordrecht, zie IX-C.

 

3 Geertruij is geboren op zaterdag 7 oktober 1905 te Dordrecht.

 

4 Willemina is geboren op dinsdag 28 mei 1907 te Dordrecht, is overleden op dinsdag 19 augustus 2008 aldaar, is gecremeerd op maandag 25 augustus 2008 aldaar (Essenhof). Willemina werd 101 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

 

5 Johannes is geboren op dinsdag 1 juni 1909 te Dordrecht, is overleden op donderdag 6 december 1973 te Leidschendam. Johannes werd 64 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

 

6 Jacob is geboren op dinsdag 1 juni 1909 te Dordrecht, is overleden op zaterdag 4 september 1909 aldaar. Jacob werd 3 maanden en 3 dagen.

 

 

VIII-D Wilhelmina Johanna Rienstra (Mina), dochter van Johannes Eelco Rienstra (VII-G) en Geertruij Schotel, is geboren op donderdag 22 mei 1879 te Dordrecht.

Wilhelmina trouwt op donderdag 15 november 1900 te Dordrecht op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Johannes Breet. Johannes, bakker, is geboren rond 1875 te Den Helder.

 

Johannes en Wilhelmina hebben samen negen kinderen, onder wie:

 

1 Johannes is geboren op maandag 22 mei 1905 te Dordrecht, is overleden op zondag 25 november 1990 aldaar. Johannes werd 85 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

 

 

VIII-E Gerardus Sjoerd Rienstra, zoon van Johannes Eelco Rienstra (VII-G) en Geertruij Schotel, electromonteur, is geboren op maandag 28 mei 1883 te Rotterdam, is overleden op zaterdag 29 januari 1966 te 's-Gravenhage. Gerardus werd 82 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Gerardus trouwt op donderdag 27 september 1906 te Dordrecht op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Pieterdina Lunshof, dochter van Tonnijs Lunshof en Sara Cornelia Seidel. Pieterdina is geboren op zaterdag 24 maart 1883 te Assen, is overleden op maandag 6 mei 1957 te 's-Gravenhage. Pieterdina werd 74 jaar, 1 maand en 12 dagen.

 

Van Gerardus en Pieterdina zijn vijf kinderen bekend:

 

1 Tonnijs is geboren op woensdag 17 juli 1907 te Dordrecht, zie IX-D.

 

2 Johannes is geboren op donderdag 26 november 1908 te Dordrecht, is overleden op woensdag 2 september 1931 te 's-Gravenhage. Johannes werd 22 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

 

3 Sara is geboren op dinsdag 28 februari 1911 te 's-Gravenhage, is overleden op dinsdag 6 maart 1951 te Leiden. Sara werd 40 jaar en 6 dagen.

Sara trouwt op donderdag 30 augustus 1945 te 's-Gravenhage op 34-jarige leeftijd met Martinus C. den Dulk. Martinus, wonende te Scheveningen, is overleden op maandag 17 juli 1989 aldaar kinderloos overleden.

 

4 Geertruij is geboren op zondag 14 december 1913 te 's-Gravenhage, zie IX-E.

 

5 Herminus is geboren op woensdag 25 oktober 1916 te 's-Gravenhage, zie IX-F.

 

 

VIII-F IJne Rienstra, zoon van Johannes Eelco Rienstra (VII-G) en Geertruij Schotel, wonende te 's-Gravenhage, is geboren op donderdag 22 mei 1890 te Dordrecht.

 

Hij werkte bij de BPM op kantoor.

 

IJne trouwt op donderdag 13 februari 1913 te Dordrecht op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Saartje Blok. Saartje is geboren op zaterdag 16 maart 1889 te Mijnsheerenland.

 

IJne en Saartje hebben samen drie kinderen, onder wie:

 

1 Johannes is geboren op dinsdag 28 oktober 1913 te Dordrecht.

 

2 Teuntje is geboren op donderdag 12 augustus 1915 te Dordrecht.

 

 

VIII-G Joannes Diderik Dibbits Rienstra, zoon van Jan Marinus Rienstra (VII-H) en Adriana Susanna Dibbits, Inspecteur Dir. Bel. en Hoofdinspecteur Rijksbelasting, wonende te Zevenbergen, is geboren op maandag 9 mei 1892 te Medemblik, is overleden op donderdag 4 december 1958 te Oegstgeest. Joannes werd 66 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

 

hij vertrekt uit Emmen op negenjarige leeftijd naar Assen op 3 Sept. 1903.

 

Joannes trouwt op donderdag 24 juni 1920 te Arnhem akte 347 op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Johanna Maria Helena Roodzant, dochter van Pieter Roodzant en Baaltje Zaaijer. Johanna is geboren op zaterdag 23 mei 1896 te Nijkerk, is overleden op zondag 21 juni 1959 te Oegstgeest. Johanna werd 63 jaar en 29 dagen.

 

Van Joannes en Johanna zijn vier kinderen bekend:

 

1 Jan is geboren op woensdag 23 maart 1921 te Rijswijk, zie IX-G.

 

2 Dood is geboren op maandag 9 februari 1925, is als overleden aangegeven op maandag 9 februari 1925.

 

3 Adriana is geboren op donderdag 19 augustus 1926 te Wageningen, is vrije herv. vereniging gedoopt, zie IX-H.

 

4 Pieter is geboren op zondag 14 juli 1929 te Apeldoorn, zie IX-I.

 

 

VIII-H Uneke van der Meer, zoon van Eltje van der Meer (VII-I) en Hinke Rienstra, zilversmidsknecht, is geboren op zaterdag 24 april 1858 07:30 te Sneek, is overleden op zaterdag 27 november 1948 aldaar. Uneke werd 90 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

 

Hij trouwt 27 Mei 1883 te Sneek met Jenne Mina Dijkstra.

 

Uneke trouwt op zondag 27 mei 1883 te Sneek op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Jenne Mina Dijkstra. Jenne is geboren op zaterdag 13 mei 1854 te Sneek, is overleden op maandag 23 oktober 1944 aldaar. Jenne werd 90 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

 

Van Uneke en Jenne zijn vier kinderen bekend:

 

 

 

1 Eltje is geboren op maandag 14 juli 1884 te Sneek, is overleden op zondag 4 juni 1978 aldaar. Eltje werd 93 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

 

2 Jeltje is geboren op donderdag 11 februari 1886 te Sneek.

 

 

 

3 Hinke is geboren op zondag 12 augustus 1888 te Sneek, is overleden op zondag 28 mei 1978 aldaar. Hinke werd 89 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

 

 

 

4 Minke is geboren op woensdag 31 december 1890 te Sneek, is overleden op vrijdag 6 september 1985 aldaar. Minke werd 94 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

 

 

VIII-I Grietje van der Kooij, dochter van Eeltje van der Kooij (VII-J) en Leentje Rienstra, winkelierster, is geboren op donderdag 23 juli 1863 te Leeuwarden, is overleden op dinsdag 5 juli 1932 10:30 aldaar. Grietje werd 68 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Grietje trouwt op zaterdag 7 februari 1891 te Leeuwarden op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Sybrandus Visser. Sybrandus, visser en winkelier, is geboren op woensdag 9 november 1864 te Leeuwarden, is overleden op vrijdag 12 juli 1929 23:45 aldaar. Sybrandus werd 64 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

 

Van Sybrandus en Grietje is een kind bekend:

 

1 Eeltje is geboren op vrijdag 11 juni 1897 te Leeuwarden, is overleden op zaterdag 30 april 1898 aldaar. Eeltje werd 10 maanden en 19 dagen.

 

 

VIII-J Aurelia Elisabeth van der Kooij, dochter van Eeltje van der Kooij (VII-J) en Leentje Rienstra, is geboren op maandag 25 januari 1875 te Leeuwarden, is overleden op zaterdag 1 mei 1954 aldaar. Aurelia werd 79 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Aurelia trouwt op woensdag 28 november 1900 te Leeuwarden op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Ferdinant Arnold. Ferdinant, koopman, is geboren op zaterdag 11 december 1875 te Leeuwarden, is overleden op maandag 16 februari 1953 aldaar. Ferdinant werd 77 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

 

Van Ferdinant en Aurelia is een kind bekend:

 

1 Eeltje is geboren op woensdag 22 januari 1902 te Leeuwarden.

 

 

 

VIII-K Sjoerd Rienstra, zoon van IJsbrand Rienstra (VII-K) en Jantje Slump, koopman en slager, is geboren op donderdag 10 september 1863 03:00 te Sneek, is als geboren aangegeven op donderdag 10 september 1863 aldaar (aangever geboorte was IJsbrand Rienstra (zie VII-K)), is overleden op zaterdag 31 mei 1919 te Amsterdam. Sjoerd werd 55 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Sjoerd trouwt (burg.stand) op donderdag 27 december 1888 te Amsterdam (is gescheiden op maandag 11 juli 1910 te Hilversum Datum vonnis 11 Maart 1910) op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Clara Alberdina Veltman. Clara is geboren op vrijdag 29 januari 1869 te Amsterdam, is overleden op maandag 12 juni 1939 aldaar, is begraven op vrijdag 16 juni 1939 aldaar (Nieuwe Ooster Begraafplaats) In Familiegraf. Clara werd 70 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

 

Van Sjoerd en Clara zijn drie kinderen bekend:

 

1 Jantje is geboren op donderdag 16 oktober 1890 te Amsterdam akte 11401 9 151 op de Heerenmarkt 21, is overleden op zaterdag 3 februari 1973 te Roosendaal. Jantje werd 82 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Jantje trouwt op woensdag 23 januari 1924 te Hilversum op 33-jarige leeftijd met de 31-jarige Gerrit Cornelis van Zuijen, zoon van Pieter van Zuijen en Bastiana Hanson. Gerrit is geboren op maandag 2 mei 1892 te Roosendaal, is overleden op zaterdag 5 september 1959 aldaar. Gerrit werd 67 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

 

2 Emanuel is geboren op zondag 28 februari 1892 te Amsterdam akte 2410 4 1v op de Zeedijk 135, is gedoopt, zie IX-J.

 

3 Wilhelmina is geboren op woensdag 28 februari 1894 te Amsterdam, is overleden op zaterdag 5 januari 1946 aldaar, is begraven op vrijdag 11 januari 1946 aldaar (Nieuwe Ooster Begraafplaats) in familiegraf. Wilhelmina werd 51 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

 

 

VIII-L Hiltje Rienstra, dochter van IJsbrand Rienstra (VII-K) en Jantje Slump, naaister, is geboren op vrijdag 16 februari 1866 05:30 te Sneek, is overleden na 1915 niet in A'dam te vinden. Hiltje werd minstens 49 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Hiltje gaat in ondertrouw (burg.stand) op zondag 29 maart 1896 te Nieuwer Amstel, trouwt (burg.stand) op woensdag 8 april 1896 aldaar op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Jan de Vrieze, zoon van Hendrik Jans de Vrieze en Antje Jans Sie. Jan, stuurman en schipper, is geboren op zondag 18 september 1864 te Eelde akte 41, is Hervormd gedoopt, is overleden op maandag 23 augustus 1915 te Amsterdam akte 9/33v. Jan werd 50 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Antje Hoogakker.<18,19>

 

Van Jan en Hiltje zijn twee kinderen bekend:

 

1 Jan, wonende te Haarlem, is geboren op dinsdag 5 januari 1897 te Amsterdam.

 

2 Jansje is geboren op maandag 6 oktober 1902 te Amsterdam, is overleden op zondag 31 maart 1985 aldaar akte E-1118. Jansje werd 82 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

 

 

 

 

VIII-M Jan Rienstra, zoon van IJsbrand Rienstra (VII-K) en Jantje Slump, koopman in vis, is geboren op donderdag 12 mei 1870 te Idskenhuizen, is overleden op donderdag 28 juni 1928 te Haarlem. Jan werd 58 jaar, 1 maand en 16 dagen.

 

Nationale Militie: Hij was voor de lichting van 1890 ingeschreven maar werd bij loting op No. 2417 vrijgeloot.

 

Jan gaat in ondertrouw (burg.stand) op donderdag 15 oktober 1891 te Amsterdam, trouwt (burg.stand) op woensdag 28 oktober 1891 aldaar acte is 2498 26-43. Vlak voor er getrouwd werd woonde Jan op de Bettaniendwarsstraat 16 en Hillegonda op de Looiersgracht 96. (huwelijksgetuigen waren Nicolaas Das en Sjoerd Rienstra (zie VIII-K)) op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Hillegonda Wichardina de Vries, dochter van Joannes Franciscus de Vries en Hillegonda Bouwmeester. Hillegonda is geboren op woensdag 7 april 1869 te Amsterdam,op de Bloemgracht, is overleden op donderdag 19 november 1942 aldaar, is begraven op maandag 23 november 1942 11:00 aldaar (St. Barbara),R.K. Kerkhof aan de Spaarndammerdijk.. Hillegonda werd 73 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

 

Van Jan en Hillegonda zijn twaalf kinderen bekend:

 

 

 

1 Jansje is geboren op dinsdag 15 december 1891 te Amsterdam akte 13524 12 127v op de Keijerstraat 12, is overleden op woensdag 10 september 1975 te Heemstede, is gecremeerd op maandag 15 september 1975 10:00 te Velsen (Westerveld). Jansje werd 83 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

 

Kinderloos overleden

 

Jansje trouwt (burg.stand) op woensdag 11 mei 1932 te Bloemendaal op 40-jarige leeftijd met de 31-jarige Berend Bousema. Berend is geboren op donderdag 17 mei 1900 te Gouda, is overleden op zaterdag 24 juni 1961 te Purmerend. Berend werd 61 jaar, 1 maand en 7 dagen.

 

2 Johannes is geboren op donderdag 26 januari 1893 te Amsterdam 2 88, is ongehuwd overleden op dinsdag 16 februari 1915 te Sloten (Gem. Amsterdam). Johannes werd 22 jaar en 21 dagen.

 

3 IJsbrand is geboren op vrijdag 5 oktober 1894 te Amsterdam 10 66v, zie IX-K.

 

4 Jan is geboren op zondag 20 september 1896 te Amsterdam 9 97, is jong overleden op vrijdag 17 juni 1898 aldaar akte 4254, 4 155. Jan werd 1 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

 

5 Nicolaas is geboren op woensdag 29 december 1897 te Amsterdam, is Nederlands-Hervormd gedoopt, zie IX-L.

 

6 Jan is geboren op zondag 11 juni 1899 te Amsterdam, is Hervormd gedoopt op zondag 25 juni 1899 aldaar in de Oude Kerk door Ds. J. Wieten., zie IX-M.

 

7 Hendrikus is geboren op zondag 14 oktober 1900 te Amsterdam, is jong overleden op woensdag 12 februari 1902 aldaar akte 1087, 1 91v. Hendrikus werd 1 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

 

8 Hillegonda is geboren op donderdag 1 januari 1903 te Amsterdam, is jong overleden op maandag 26 december 1904 aldaar 12 63v. Hillegonda werd 1 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

 

9 Elisabeth is geboren op zondag 6 maart 1904 te Amsterdam, zie IX-N.

 

10 Jacobus is geboren op zaterdag 3 juni 1905 te Amsterdam, is jong overleden op woensdag 22 mei 1907 aldaar akte 3885, 7 24v. Jacobus werd 1 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

 

11 Hillegonda is geboren op zondag 3 oktober 1909 te Amsterdam, is Hervormd gedoopt, zie IX-O.

 

12 doodgeboren is geboren op dinsdag 16 april 1912 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 16 april 1912 aldaar.

 

 

 

 

VIII-N Wiepkje Rienstra, dochter van IJsbrand Rienstra (VII-K) en Jantje Slump, is geboren op zondag 28 juli 1872 20:00 te Echten, is overleden op vrijdag 26 augustus 1955 te Amsterdam. Wiepkje werd 83 jaar en 29 dagen.

 

 

Wiepkje trouwt (burg.stand) op woensdag 25 maart 1896 te Amsterdam akte 700 8 32v op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendricus Wilhelm Jonkman, zoon van Frederik Jonkman en Wilhelmina van Beek. Hendricus, vergulder, wonende te Amsterdam, is geboren op zaterdag 8 maart 1873 aldaar, is overleden op zaterdag 8 oktober 1955 aldaar. Hendricus werd 82 jaar en 7 maanden.

 

Van Hendricus en Wiepkje zijn zes kinderen bekend:

 

1 Frederik is geboren op maandag 29 maart 1897 te Amsterdam, is begraven op dinsdag 11 februari 1964 aldaar (Nieuwe Ooster Begraafplaats). Frederik werd 66 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

 

2 Jansje, dienstmeisje, is geboren op zondag 10 april 1898 te Amsterdam.

 

3 Wilhelmina is geboren op maandag 25 september 1899 te Amsterdam, is overleden op zondag 25 november 1900 aldaar. Wilhelmina werd 1 jaar en 2 maanden.

 

4 Louisa is geboren op maandag 30 september 1901 te Amsterdam, zie IX-P.

 

5 Hendricus is geboren op vrijdag 20 november 1903 te Amsterdam, is overleden op zondag 3 september 1944 aldaar. Hendricus werd 40 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

 

6 Jan is geboren op zondag 26 september 1909 te Amsterdam, is overleden op zondag 10 oktober 1909 aldaar. Jan werd 14 dagen.

 

 

VIII-O Hitje Rienstra, dochter van IJsbrand Rienstra (VII-K) en Jantje Slump, is geboren op donderdag 5 augustus 1875 19:00 te Sneek, is overleden op woensdag 10 augustus 1949 te Velsen. Hitje werd 74 jaar en 5 dagen.

Hitje trouwt (burg.stand) op donderdag 12 juli 1900 te Amsterdam akte 2102 22.41v op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Jacobus Gerardus Das, zoon van Nicolaas Das en Alida Frederika Keller. Jacobus, sergeant-schrijver, wonende te Den Helder, is geboren op donderdag 22 mei 1873 te Amsterdam, is overleden op vrijdag 8 december 1961 te Velsen. Jacobus werd 88 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

 

Van Jacobus en Hitje is een kind bekend:

 

1 Jacobus is geboren op zaterdag 23 januari 1904 te Amsterdam, zie IX-Q.

 

 

VIII-P Hinke Rienstra, dochter van IJsbrand Rienstra (VII-K) en Jantje Slump, is geboren op maandag 22 september 1879 09:00 te Sneek, is overleden op dinsdag 25 april 1967 te Amsterdam. Hinke werd 87 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

 

bij het overlijden van haar zoon Dirk woont zij in de Stoofsteeg 13

 

 

Van Hinke en een onbekende man is een natuurlijk kind bekend:

 

1 Dirk is geboren na dinsdag 1 november 1898 te Amsterdam, is overleden op vrijdag 13 juli 1900 aldaar in het Binnen Gasthuis, akte 5514, 6 60. Dirk werd hoogstens 1 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

 

Hinke trouwt (burg.stand) op woensdag 6 april 1910 te Den Helder op 30-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Durk Ulbes Hempenius, zoon van Ulbe Hylkes Hempenius en Klaaske Dirks Hoekstra. Durk, opperschipper bij de KM, wonende te Den Helder, is geboren op maandag 17 september 1866 te Huins Baarderadeel, is overleden op zaterdag 26 januari 1952 te Amsterdam. Durk werd 85 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

 

Durk was al eerder getrouwd geweest met Wijtske Kampstra, dit huwelijk werd op 6 Juli 1904 door scheiding, door de rechtbank van Amsterdam, ontbonden daar Durk overspel had gepleegd.

 

Durk was eerder gehuwd (1) met Wijtske Kampstra.<20,21>

 

 

 

 

VIII-Q IJsbrand Rienstra, zoon van IJsbrand Rienstra (VII-K) en Jantje Slump, vishandelaar, is geboren op zondag 19 juli 1885 te Amsterdam akte 7875 7 57 op de Grote Bickerstraat 26, is overleden op dinsdag 29 maart 1960 aldaar, is begraven op zaterdag 2 april 1960 aldaar (De Nieuwe Oooster) Grafnummer AA-23-229D. IJsbrand werd 74 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

IJsbrand trouwt (burg.stand) op woensdag 20 juni 1906 te Amsterdam op 20-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Maria Elisabeth Klaassen, dochter van Abraham Klaassen en Susanna de Vrind. Maria is geboren op dinsdag 19 januari 1886 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 11 maart 1919 aldaar. Maria werd 33 jaar, 1 maand en 20 dagen.

 

Van IJsbrand en Maria zijn acht kinderen bekend:

 

1 IJsbrand is geboren op vrijdag 31 maart 1905 te Amsterdam, zie IX-R.

 

2 Jansje, gezelschapsjuffrouw en dienstbode, is geboren op donderdag 26 juli 1906 te Amsterdam, is overleden op woensdag 20 mei 1925 aldaar akte 2829, 5 38. Jansje werd 18 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

 

3 Susanna is geboren op dinsdag 30 juli 1907 te Amsterdam, is jong overleden op donderdag 17 oktober 1907 aldaar akte 6810, 12 68. Susanna werd 2 maanden en 17 dagen.

 

4 Hinke is geboren op woensdag 12 augustus 1908 te Amsterdam, is overleden op zondag 30 mei 1909 aldaar akte 3973, 7 32. Hinke werd 9 maanden en 18 dagen.

 

5 Sjoerd is geboren op zondag 26 september 1909 te Amsterdam, zie IX-S.

 

6 Susanna is geboren op maandag 13 maart 1911 te Amsterdam.

Susanna was sinds woensdag 15 augustus 1945 gehuwd met N.N.

 

7 Abraham is geboren op maandag 15 april 1912 te Amsterdam, is overleden op zondag 30 juni 1912 aldaar akte 3837 7 20v. Abraham werd 2 maanden en 15 dagen.

 

8 Marie, dienstbode, is geboren op donderdag 19 maart 1914 te Amsterdam, is Rooms Katholiek gedoopt, is overleden rond 1965 te Berlijn. Marie werd ongeveer 51 jaar.

 

IJsbrand trouwt (burg.stand) op donderdag 23 juni 1921 te Amsterdam op 35-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Wilhelmina Cath. Gertruda Francisca van de Mortel. Wilhelmina is geboren op woensdag 8 april 1896 te Maasbree, is overleden op woensdag 5 juni 1940 te Amsterdam. Wilhelmina werd 44 jaar, 1 maand en 28 dagen.

 

Van IJsbrand en Wilhelmina zijn twee kinderen bekend:

 

9 Henricus is geboren op maandag 3 juli 1922 te Amsterdam, is ongehuwd overleden op zondag 14 maart 1993 te Maarheeze. Henricus werd 70 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

 

Vertrekt 5 December 1929 naar Maasbree.

hij werd hier verpleegd in een psychiatrische inrichting.

 

 

10 Johannes, hotelier, is geboren op donderdag 15 november 1923 te Amsterdam.

 

is naar Australie gemigreerd en daar mogelijk hertrouwd.

 

Johannes was sinds zaterdag 27 juli 1946 gehuwd met N.N.

 

 

VIII-R Sjoerd Verhoeve, zoon van Janus Christiaan Herman Verhoeve (VII-L) en Aurelia Elisabeth Rienstra, aannemer van bestratingen en stratenmaker, is geboren op maandag 27 maart 1871 te Leeuwarden, is overleden op woensdag 25 september 1940 10:00 aldaar. Sjoerd werd 69 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Sjoerd trouwt op zaterdag 29 mei 1897 te Leeuwarden op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Froukje Bijlsma. Froukje, dienstbode, wonende te Huizum, is geboren op zondag 26 januari 1873 te Wartena (Idaarderadeel), is overleden op zaterdag 19 augustus 1961 te Leeuwarden. Froukje werd 88 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

 

Van Sjoerd en Froukje zijn drie kinderen bekend:

 

1 Janus is geboren op dinsdag 8 maart 1898 te Leeuwarden.

 

2 Johannes is geboren op zaterdag 17 juni 1899 te Leeuwarden, is overleden op vrijdag 23 juli 1976 aldaar, is gecremeerd op maandag 26 juli 1976 12:00 te Goutum. Johannes werd 77 jaar, 1 maand en 6 dagen.

 

3 Aurelia is geboren op woensdag 14 augustus 1901 te Leeuwarden.

 

 

VIII-S Trijntje Rienstra, dochter van Hidde Rienstra (VII-M) en Antje Pasma, is geboren op donderdag 17 januari 1867 te Sneek gecht bij huwelijk ouders.

 

(geboren Pasma)

 

Trijntje trouwt op maandag 27 april 1891 te Sneek op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Christoffel Pasma, zoon van Thomas Pasma en Aaltje Jansen. Christoffel, kleermaker en winkelier, wonende te Leeuwarden, te Amsterdam, te Joure en te Paterson, is geboren op zondag 5 maart 1871 te Sneek.

 

Hij vertrekt met vrouw en kinderen op 16 Maart 1916 naar Paterson New Jersey

 

 

Van Christoffel en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

 

1 Aaltje is geboren op vrijdag 12 juni 1891 21:00 te Sneek.

 

2 Anna is geboren op maandag 29 augustus 1892 06:00 te Sneek.

 

3 Thomasfina is geboren op zondag 11 augustus 1895 te Joure.

 

 

VIII-T Wijpkje Rienstra, dochter van Hidde Rienstra (VII-M) en Antje Pasma, dienstbode, is geboren op woensdag 7 oktober 1868 te Sneek, is overleden op vrijdag 11 februari 1938 23:00 te Haarlemmermeer, is begraven op dinsdag 15 februari 1938 te Baarn (Nieuwe Algemene Begraafplaats ). Wijpkje werd 69 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

 

(geboren Pasma)

 

Wijpkje trouwt op woensdag 29 juni 1892 te Amsterdam akte 1473 16 20 op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerardus Baljet, zoon van Hermanus Baljet en Catharina Goede. Gerardus, suikerbakker, is geboren op woensdag 10 maart 1869 te Oostzaan, is overleden op maandag 15 september 1930 te Baarn, is begraven op vrijdag 19 september 1930 aldaar (Nieuwe Algemene Begraafplaats ). Gerardus werd 61 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

 

Van Gerardus en Wijpkje is een kind bekend:

 

1 Hidda is geboren rond 1899 te Amsterdam, is overleden op zaterdag 19 november 1949 te Haarlemmermeer. Hidda werd ongeveer 50 jaar.

 

 

 

VIII-U IJsbrand Rienstra, zoon van Hidde Rienstra (VII-M) en Antje Pasma, koopman en paardenslager, is geboren op dinsdag 11 oktober 1870 12:00 te Sneek, is overleden op vrijdag 14 november 1958 aldaar. IJsbrand werd 88 jaar, 1 maand en 3 dagen.

IJsbrand trouwt op zondag 29 juni 1890 te Sneek akte 67, afgeroepen in Leeuwarden op 15 en 22 Juni op 19-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Helena Hendrika Elzinga, dochter van Hendrik Ruurds Elzinga en Andrieske Minnes de Vries. Helena is geboren op vrijdag 10 februari 1871 te Menaldum, is overleden op zaterdag 9 november 1918 te Sneek. Helena werd 47 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

 

Van IJsbrand en Helena zijn vier kinderen bekend:

 

1 Anna is geboren op maandag 11 augustus 1890 06:30 te Sneek, zie IX-T.

 

2 Hidde is geboren op maandag 19 oktober 1891 05:00 te Sneek, is overleden op zondag 5 juni 1892 aldaar. Hidde werd 7 maanden en 17 dagen.

 

3 Hidde is geboren op donderdag 13 juli 1893 te Sneek, zie IX-U.

 

4 Andreas is geboren op maandag 20 juli 1896 00:30 te Sneek, zie IX-V.

 

IJsbrand trouwt op zaterdag 5 januari 1924 te Sneek op 53-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Angenietje Haga, dochter van Jan Haga en Beertje Tuinstra. Angenietje is geboren op donderdag 4 mei 1899 te Sneek, is overleden op maandag 22 december 1986 aldaar. Angenietje werd 87 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

 

Van IJsbrand en Angenietje zijn twee kinderen bekend:

 

5 Hendrika is geboren op donderdag 7 februari 1924 te Sneek, is overleden op woensdag 28 juni 2006 aldaar, is begraven op zaterdag 1 juli 2006 aldaar. Hendrika werd 82 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Hendrika was gehuwd met Henderikus Kuiper. Henderikus is overleden op woensdag 17 augustus 1994 te Sneek.

 

6 N.N., zie IX-W.

 

 

VIII-V Jantje Rienstra, dochter van Hidde Rienstra (VII-M) en Antje Pasma, wonende te Amsterdam, is geboren op woensdag 13 januari 1875 02:00 te Sneek, is overleden voor december 1932. Jantje werd hoogstens 57 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Jantje trouwt (burg.stand) op woensdag 14 mei 1902 te Amsterdam akte 1446. Bij het huwelijk wordt het kind gecht op 27-jarige leeftijd met de 33-jarige Klaas van der Weerdt, zoon van Tjepke van der Weerdt en Hendrikje Tymens van Veen. Klaas, schrijver ter gemeentesecretarie, wonende te Amsterdam, is geboren op vrijdag 9 oktober 1868 te Sneek, is overleden op zaterdag 31 december 1932 te Amersfoort. Klaas werd 64 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

 

Van Klaas en Jantje is een kind bekend:

 

1 Klaas, inspecteur bij de gemeente telefoon, is geboren op maandag 1 januari 1894 te Amsterdam, is overleden op vrijdag 17 december 1965 te Blaricum. Klaas werd 71 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

 

geboren Rienstra

 

Klaas trouwt op donderdag 20 mei 1920 te Amsterdam op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacoba Elisabeth Kok. Jacoba is geboren op dinsdag 7 november 1893 te Amsterdam.

 

 

VIII-W Hidde Rienstra, zoon van Hidde Rienstra (VII-M) en Antje Pasma, Keurmeester in vee en vlees, wonende te Hilversum (St. Vitusstraat 45), is geboren op dinsdag 13 januari 1885 23:30 te Sneek, is overleden op donderdag 25 april 1974 te Hilversum. Hidde werd 89 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Hidde trouwt op maandag 7 november 1910 te Heiloo op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Anna Bakker. Anna is geboren op vrijdag 8 januari 1886 te Heiloo, is overleden op donderdag 21 december 1967. Anna werd 81 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

 

Van Hidde en Anna zijn acht kinderen bekend:

 

1 Antje is geboren op vrijdag 28 juli 1911 te Leeuwarden, zie IX-X.

 

2 Hidda is geboren op woensdag 31 juli 1912 te Muntendam, zie IX-Y.

 

3 Klaasje is geboren op zondag 7 september 1913 te Muntendam, zie IX-Z.

 

4 IJsbrand is geboren op zondag 10 oktober 1915 te Wildervank, zie IX-AA.

 

5 N.N., zie IX-AB.

 

6 Dina is geboren op woensdag 5 mei 1920 te Hatert, zie IX-AC.

 

7 Hidde is geboren op maandag 31 oktober 1921 te Hilversum, zie IX-AD.

 

8 N.N.

 

 

VIII-X Anna Petronella Silvergieter Hoogstad, dochter van Paulus Adrianus Silvergieter Hoogstad (VII-P) en Roelofke Feenstra, is geboren op woensdag 8 oktober 1879 te Leeuwarden, is overleden op vrijdag 15 juni 1951 te Zutphen. Anna werd 71 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Anna trouwt (burg.stand) op donderdag 18 maart 1909 te Leeuwarden op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Willem Christiaan Schierbeek. Willem, oud-administrateur Deli (thee), is geboren op dinsdag 24 juni 1879 te Leeuwarden, is overleden op dinsdag 18 november 1958 te Zutphen. Willem werd 79 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

 

Van Willem en Anna zijn twee kinderen bekend:

 

1 Roelofke is geboren op zaterdag 4 maart 1911 te Pager Marbau (Gouvernement Oostkust Sumatra).

 

2 Piet is geboren op woensdag 27 mei 1914 te Pematang Siantar, zie IX-AE.

 

 

VIII-Y Anna Maria Veen, dochter van Egbert Veen (VII-Q) en Elisabeth Mathilda Feenstra, is geboren op woensdag 18 maart 1885 te Sneek, is overleden op maandag 5 juli 1937 te Bloemendaal. Anna werd 52 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

 

opleiding op een kostschool te Zwitserland 1902-1903

 

Anna trouwt op maandag 7 maart 1910 te Sneek op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Bernard Reinders. Jan, directeur der Twentse Bank in IJmuiden 1924-1933, rechter in Batavia en Bandoeng 1910/11 en directeur Gelderse Cred.ver. Winterswijk ('13-'24, is geboren op donderdag 14 december 1882 te Deventer, is overleden op dinsdag 17 januari 1933 te Bloemendaal. Jan werd 50 jaar, 1 maand en 3 dagen.

 

Dr. Mr.

opleiding: ingeschreven als student rechtsgeleerdheid te Leiden 24-9-1903, studeerde Indisch recht aldaar en promoveerde aldaar 4-12-1908 in de rechtswetenschappen op stellingen

 

 

Van Jan en Anna zijn vier kinderen bekend:

 

1 Anna is geboren op zondag 21 april 1912 te Sneek, is overleden op dinsdag 13 december 1994 te Winterswijk. Anna werd 82 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

 

2 Egbert, ingenieur, is geboren op zondag 22 november 1914 te Winterswijk, is overleden op dinsdag 3 april 2007 te Apeldoorn. Egbert werd 92 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

 

3 Gerharda, secretaresse, is geboren op donderdag 22 februari 1917 te Winterswijk, is overleden op dinsdag 4 februari 1992 te Wageningen. Gerharda werd 74 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

 

4 Aagje is geboren op dinsdag 14 september 1920 te Winterswijk, zie IX-AF.

 

 

 

 

Generatie IX

(van 1884 tot heden)

 

 

In deze generatie zijn 32 gezinnen met kinderen bekend.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1911 en 1964.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Amsterdam (22x), Sneek (9x), Hilversum (7x), Australi (5x), Hoek (3x), Almelo (2x), Velsen (2x), Den Helder (2x), Haarlem (2x), 's-Gravenhage (2x), Rhenen (2x), Lbeck, Westhoek, Utrecht, Nieuw Buinen, Nieuwer Amstel, Heemstede, Enschede, Pematang Siantar, Bussum, Burnaby, Boekarest, Vancouver en Groningen.

Er zijn momenteel nog 52 van de 79 kinderen in leven.

 

 

IX-A Petrus Dirk Nicolaas Bijlsma, zoon van Klaas Bijlsma (VIII-A) en Anna van der Zee, commissaris van pol. te A.dam, is geboren op zaterdag 18 juni 1898 te Maastricht, is overleden op vrijdag 24 november 1967 te Amsterdam. Petrus werd 69 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Petrus trouwt op dinsdag 7 juli 1925 te Haarlem op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Maartje van Sante. Maartje is geboren op zondag 3 juli 1904 te Haarlem, is overleden op zaterdag 30 december 1989 te Doorn. Maartje werd 85 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

 

Van Petrus en Maartje zijn drie kinderen bekend:

 

1 Anna is geboren op vrijdag 14 oktober 1927 te Amsterdam, is overleden op donderdag 6 april 2006 te Breukelen. Anna werd 78 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

 

2 N.N.

 

3 N.N.

 

 

IX-B Hendrik Rienstra, zoon van Jan Rienstra (VIII-B) en Lucie Martha Constance Pek, recl.ontwerper en directeur ANWB, is geboren op zaterdag 24 oktober 1903 te Amsterdam, is overleden op maandag 29 maart 1976 te 's-Gravenhage. Hendrik werd 72 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Hendrik trouwt (burg.stand) op maandag 23 september 1929 te Winschoten op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Gine Hendrika Smook. Gine is geboren op vrijdag 19 mei 1905 te Winschoten.

 

Van Hendrik en Gine is een kind bekend:

 

1 N.N.

 

 

IX-C Frans Rienstra, zoon van Jacob Eelco Rienstra (Jaap) (VIII-C) en Maria van der Stigchel, technicus, is geboren op maandag 16 mei 1904 te Dordrecht, is overleden op zaterdag 13 oktober 1973 aldaar. Frans werd 69 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

 

 

Frans trouwt op woensdag 26 november 1930 te Dordrecht op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Dirkje de Wit. Dirkje is geboren op donderdag 10 augustus 1905 te Dordrecht, is overleden op zondag 5 april 1998 aldaar. Dirkje werd 92 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

 

Frans en Dirkje hebben samen een kind:

 

1 Maria is geboren in 1932.

 

 

IX-D Tonnijs Rienstra (Ton), zoon van Gerardus Sjoerd Rienstra (VIII-E) en Pieterdina Lunshof, adjudant onderofficier bij de KM en monteur, is geboren op woensdag 17 juli 1907 te Dordrecht, is overleden op vrijdag 26 november 1965 te Amsterdam. Tonnijs werd 58 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Tonnijs trouwt op vrijdag 31 mei 1935 te Assen op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Geesje Otten. Geesje is geboren op zaterdag 11 maart 1911 te Smilde.

 

Van Tonnijs en Geesje zijn twee kinderen bekend:

 

1 N.N.

 

2 Hillegonda, acupuncturiste en herbaliste, is geboren op maandag 7 juli 1947 te Velsen, is overleden op dinsdag 29 november 2005 te IJmuiden, is begraven op maandag 5 december 2005 12:00 te Driehuis (Velsen) (Westerveld). Hillegonda werd 58 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

 

 

IX-E Geertruij Rienstra (Truus), dochter van Gerardus Sjoerd Rienstra (VIII-E) en Pieterdina Lunshof, is geboren op zondag 14 december 1913 te 's-Gravenhage, is overleden op maandag 10 januari 2005 te Almelo. Geertruij werd 91 jaar en 27 dagen.

Geertruij trouwt op woensdag 31 mei 1944 te 's-Gravenhage op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Marten Harms, zoon van Jan Harms en Trientje Lindeman. Marten is geboren op zondag 26 januari 1913 te Zutphen, is overleden op zondag 16 april 1989 te Almelo. Marten werd 76 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

 

Van Marten en Geertruij zijn vijf kinderen bekend:

 

1 N.N.

 

2 N.N.

 

3 N.N.

 

4 N.N.

 

5 N.N.

 

 

IX-F Herminus Gerardus Rienstra, zoon van Gerardus Sjoerd Rienstra (VIII-E) en Pieterdina Lunshof, is geboren op woensdag 25 oktober 1916 te 's-Gravenhage, is overleden op vrijdag 12 januari 1990 aldaar. Herminus werd 73 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Herminus trouwt op dinsdag 8 februari 1949 te 's-Gravenhage op 32-jarige leeftijd met Miep Pauw.

 

Van Herminus en Miep is een kind bekend:

 

1 N.N.

 

 

IX-G Jan Marinus Rienstra, zoon van Joannes Diderik Dibbits Rienstra (VIII-G) en Johanna Maria Helena Roodzant, bedrijfsadviseur, is geboren op woensdag 23 maart 1921 te Rijswijk, is overleden op vrijdag 19 januari 1979 te Vancouver. Jan werd 57 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

 

is Kaarthouder in Amsterdam, kaart nr. NL-SAA-8739555

 

Jan was sinds zondag 17 april 1949 gehuwd (1) met N.N.

 

Van Jan en N.N. is een kind bekend:

 

1 N.N.

 

Jan trouwt op woensdag 1 oktober 1952 te Wimbledon op 31-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Margaretha Dora Annie Hoeksema. Margaretha is geboren op zaterdag 7 juli 1928 te Groningen, is overleden op dinsdag 16 november 1999 te Amsterdam, is begraven op zaterdag 20 november 1999 aldaar begraafplaats Zorgvliet. Margaretha werd 71 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

 

Ze verhuizen in 1952 naar Canada.

 

Van Jan en Margaretha zijn twee kinderen bekend:

 

2 N.N.

 

3 N.N.

 

Jan was gehuwd (3) met N.N.

 

 

IX-H Adriana Susanna Rienstra (Ada), dochter van Joannes Diderik Dibbits Rienstra (VIII-G) en Johanna Maria Helena Roodzant, is geboren op donderdag 19 augustus 1926 te Wageningen, is vrije herv. vereniging gedoopt, is overleden op dinsdag 29 januari 2002 te Apeldoorn. Adriana werd 75 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Adriana was sinds vrijdag 17 december 1954 gehuwd met N.N.

 

Van N.N. en Adriana zijn vier kinderen bekend:

 

1 N.N.

 

2 N.N.

 

3 N.N.

 

4 N.N.

 

 

IX-I Pieter Rienstra, zoon van Joannes Diderik Dibbits Rienstra (VIII-G) en Johanna Maria Helena Roodzant, huisarts te Rhenen, is geboren op zondag 14 juli 1929 te Apeldoorn, is overleden op maandag 25 november 1991 te Nieuwegein, is begraven te Rhenen. Pieter werd 62 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 20 oktober 1956 te Oisterwijk op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Marian Daamen. Marian is geboren op dinsdag 14 juli 1931 te Breda, is overleden op vrijdag 21 februari 2003 te Rhenen. Marian werd 71 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

 

Van Pieter en Marian zijn drie kinderen bekend:

 

1 Jitske is geboren op dinsdag 31 december 1957 te Amsterdam.

 

2 N.N., zie X-A.

 

3 N.N.

 

 

IX-J Emanuel Victor Rienstra, zoon van Sjoerd Rienstra (VIII-K) en Clara Alberdina Veltman, employ Fordfabriek en machinist, wonende te Laren (zevdrift 92), is geboren op zondag 28 februari 1892 te Amsterdam akte 2410 4 1v op de Zeedijk 135, wonende zuideinde 338, is overleden op zondag 9 juni 1940 te Landsmeer, is begraven op zondag 16 juni 1940 te Amsterdam (Nieuwe Ooster Begraafplaats) in familiegraf. Emanuel werd 48 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Emanuel trouwt op dinsdag 5 oktober 1920 te Hilversum op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Justina Petronella Verkooijen, dochter van Jacobus Verkooijen en Elisabeth van Hassel. Justina, wonende te Soest, is geboren op maandag 27 juni 1898 te Roosendaal, is overleden op donderdag 12 maart 1987 te Soest, is gecremeerd op dinsdag 17 maart 1987 te Amsterdam (Nieuwe Ooster Begraafplaats) of is bijgezet op vrijdag 22 mei 1987 te Utrecht. Justina werd 88 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

 

Van Emanuel en Justina zijn twee kinderen bekend:

 

1 Emanuel is geboren op maandag 30 mei 1921 te Amsterdam.

 

2 N.N.

 

 

 

 

IX-K IJsbrand Rienstra, zoon van Jan Rienstra (VIII-M) en Hillegonda Wichardina de Vries, is geboren op vrijdag 5 oktober 1894 te Amsterdam 10 66v, is overleden op dinsdag 14 december 1976 aldaar, is begraven op vrijdag 17 december 1976 aldaar (De Nieuwe Oooster) Grafnummer 72-F-233. IJsbrand werd 82 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

IJsbrand trouwt (burg.stand) op donderdag 11 mei 1922 te Amsterdam (is gescheiden op dinsdag 14 januari 1947 aldaar) op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna Christina Touw. Johanna is geboren op donderdag 15 september 1898 te Amsterdam, is overleden op zondag 26 maart 1972 aldaar. Johanna werd 73 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

 

Van IJsbrand en Johanna zijn twee kinderen bekend:

 

1 doodgeboren is geboren op dinsdag 22 mei 1923 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 22 mei 1923 aldaar.

 

IJsbrand

 

 

2 IJsbrand is geboren op zondag 22 mei 1932 te Bussum, zie X-B.

 

 

 

IX-L Nicolaas Rienstra, zoon van Jan Rienstra (VIII-M) en Hillegonda Wichardina de Vries, restaurateur, vishandelaar en handelsagent, wonende te 's-Gravenhage, is geboren op woensdag 29 december 1897 te Amsterdam, is Nederlands-Hervormd gedoopt, is overleden op zaterdag 5 juli 1952 aldaar. Nicolaas werd 54 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Nicolaas trouwt (burg.stand) op donderdag 8 april 1920 te Amsterdam op 22-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Edith Emilie Dicke. Edith is geboren op zondag 2 april 1899 te Barmen, is ev. Luthers gedoopt, is overleden op vrijdag 11 augustus 1944 te Amsterdam. Edith werd 45 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

 

Van Nicolaas en Edith zijn twee kinderen bekend:

 

1 Hillegonda is geboren op zaterdag 24 mei 1924 te Nieuwer Amstel, is Nederlands-Hervormd gedoopt, zie X-C.

 

 

2 Nicolaas is geboren op donderdag 4 november 1926 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 3 december 1991 te Vero Beach. Nicolaas werd 65 jaar en 29 dagen.

Nicolaas trouwt op maandag 9 maart 1970 te Vero Beach County of Marriage: Sarasota op 43-jarige leeftijd met de 30-jarige Ursula. Ursula, wonende te Vero Beach en te Palm City, is geboren op zaterdag 10 februari 1940, is overleden op vrijdag 3 maart 2000 aldaar. Ursula werd 60 jaar en 22 dagen.

Ursula was later gehuwd (2) met N.N..

 

Nicolaas trouwt (burg.stand) op dinsdag 1 juli 1947 te Amsterdam op 49-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Johanna Wilhelmina Beatrix van Schaagen. Johanna, schoonheidsspecialiste, is geboren op zaterdag 4 maart 1922 te Amsterdam, is overleden op vrijdag 7 december 2007 aldaar. Johanna werd 85 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

 

 

 

 

 

IX-M Jan Rienstra, zoon van Jan Rienstra (VIII-M) en Hillegonda Wichardina de Vries, koopman in vis en groothandelaar in vis, is geboren op zondag 11 juni 1899 te Amsterdam, is Hervormd gedoopt op zondag 25 juni 1899 aldaar in de Oude Kerk door Ds. J. Wieten., is overleden op donderdag 30 juni 1966 te Haarlem, is begraven op maandag 4 juli 1966 14:00 te Bloemendaal (,Alg. Begraafplaats aan de Bergweg.). Jan werd 67 jaar en 19 dagen.

 

 

Jan trouwt (burg.stand) op woensdag 23 maart 1927 te Amsterdam op 27-jarige leeftijd met de 18-jarige Cornelia Maria Geertruida van Ham, dochter van Christiaan Jacobus van Ham en Maria Helena Borghouts. Cornelia, tandarts-assistente en bejaarden-verzorgster, is geboren op zondag 29 november 1908 te Amsterdam, is Rooms Katholiek gedoopt op maandag 30 november 1908 aldaar (doopgetuige was Cornelia Christina Borghouts), is overleden op zondag 9 januari 2005 19:00 te Overveen (Bloemendaal), is gecremeerd op donderdag 13 januari 2005 11:00 te Haarlem (Haarlem Crematorium), as verstrooid op donderdag 7 april 2005 aldaar (Begraafplaats Akendam). Cornelia werd 96 jaar, 1 maand en 11 dagen.

 

Van Jan en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

 

1 N.N., zie X-D.

 

2 N.N., zie X-E.

 

3 N.N., zie X-F.

 

 

 

 

 

IX-N Elisabeth Rienstra, dochter van Jan Rienstra (VIII-M) en Hillegonda Wichardina de Vries, is geboren op zondag 6 maart 1904 te Amsterdam, is overleden op maandag 31 januari 1977 te Heemstede. Elisabeth werd 72 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Elisabeth trouwt (burg.stand) op woensdag 9 september 1925 te Bloemendaal op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Petrus Cornelis Schijffelen, zoon van Nicolaas Schijffelen (Nico) en Catharina Maria Postema. Petrus, verkoopleider en vertegenwoordiger in verbandstoffen, is geboren op donderdag 19 maart 1903 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 12 december 1967 te Haarlem. Petrus werd 64 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

 

Van Petrus en Elisabeth zijn vier kinderen bekend:

 

1 Elisabeth is geboren op zondag 28 maart 1926 te Amsterdam, is overleden na maandag 31 januari 1977 te Toronto, is gecremeerd aldaar. Elisabeth werd minstens 50 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Elisabeth was gehuwd met N.N.

 

2 Jeanne is geboren op dinsdag 29 januari 1929 te Amsterdam.

Jeanne was gehuwd met N.N.

 

3 N.N., zie X-G.

 

4 Catharina is geboren op vrijdag 14 april 1944 te Heemstede, is jong overleden op zaterdag 15 april 1944 te Haarlem. Catharina werd 1 dag.

 

 

 

 

IX-O Hillegonda Wichardina Rienstra, dochter van Jan Rienstra (VIII-M) en Hillegonda Wichardina de Vries, is geboren op zondag 3 oktober 1909 te Amsterdam, is Hervormd gedoopt, is overleden op donderdag 20 augustus 1987 te Bloemendaal, is gecremeerd op dinsdag 25 augustus 1987 10:00 te Driehuis (Velsen) (velsen). Hillegonda werd 77 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

 

 

Hillegonda trouwt (burg.stand) op woensdag 1 juni 1932 te Amsterdam op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Willem Casper Hendrik Christianus, zoon van Adrianus Marinus Cornelis Christianus en Maria Johanna van der Bult. Willem, koopman textiel, is geboren op woensdag 13 december 1905 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 3 juni 2003 te Overveen (Bloemendaal), is gecremeerd op zaterdag 7 juni 2003 te Driehuis (Velsen) (Westerveld). Willem werd 97 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

 

Van Willem en Hillegonda zijn drie kinderen bekend:

 

1 N.N., zie X-H.

 

2 N.N.

 

3 N.N.

 

 

IX-P Louisa Wilhelmina Jonkman, dochter van Hendricus Wilhelm Jonkman (VIII-N) en Wiepkje Rienstra, is geboren op maandag 30 september 1901 te Amsterdam, is overleden op woensdag 18 februari 1976 aldaar. Louisa werd 74 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

 

 

Louisa trouwt op woensdag 24 december 1919 te Amsterdam op 18-jarige leeftijd met de 19-jarige Izaak Hogendorp. Izaak is geboren op dinsdag 29 mei 1900 te Amsterdam, is overleden in juni 1936 aldaar. Izaak werd 36 jaar en 1 maand.