Hoekelum

Photobucket 

 

 
Links het voormalige koetshuis, rechts het kasteel

 


Het kasteel

 


Het koetshuis

 

 


Theehuis aan Edeseweg

 


Huis aan de Edeseweg bij de oprijlaan

 


De boerderij

 


De zuidkant van het kasteel

 

 

 


Gastenverblijf

 

 


De winkel

 


De oostkant van het kasteel

 


Brug over de spreng

 


De ijskelder

 


De spreng, die de vijvers voedt

 


Kop van de spreng

 

 
Monument oostelijk van het kasteel (500 m) met de tekst:
"De ontginning dezer bosschen is onder het goede opzigt verrigt van Gerrit van Hoogstraten
die van af 1820 op Hoekelum als werkbaan zijne trouw diensten bewijst

 

 
In den jare 1838 zijn de bosschen de Wassenaers en Balverens - Kamp in ontginnning gebracht
door Otto Baron van Wasenaer heer der beide Catwijcken en 't Zand enz. enz
. en is deze steen tot zijn dierbaar en hooggeacht aandenken door zijne vijf zonen opgerigt Anno 1859

33   meer Ede

HOME