30012019-0318 What's new in copyitright's Updatable Minecraft Launcher?

 WEBSITE/DOWNLOADS: http://web.minecraftnoob.com
 CHAT AND SUPPORT : https://discord.gg/4xHvdYG      ~> Betekenis van symbolen / Meaning of symbols <~

 + = Toegevoegde functie of code      /  Added function or code
 - = Verwijderde functie of code      /  Removed function or code
 * = Verholpen fout of gewijzigde code   /  Fixed bug or changed code
 ! = Aanwezige fout, probleem of beperking /  Pending bug, problem or limitation
 ? = Geplande functie of code       /  Planned function or codeWhat's new in copyitright's Updatable Minecraft Launcher?

(30-01-2019 @ 03:18 CEST) * De servers.dat backup methode werkte kennelijk nog niet helemaal probleemloos (oeps)... :-( (26-01-2019 @ 06:10 CEST) * Probleem verholpen waarbij het updaten van de "cracked" serverlijst niet langer mogelijk was * Aan de lijst met voorgedefinieerde servers heb ik een aantal nieuwe "cracked" servers toegevoegd * Als je van de bovengenoemde serverlijst gebruik maakt zal er van je huidige serverlijst voortaan een backup worden gemaakt (14-01-2019 @ 00:52 CEST) Een nieuw jaar is aangebroken. Dus ook nieuwe problemen (en oplossingen :p) * Wellicht komt de melding "UNABLE TO RETRIEVE UPDATE INFORMATION" je bekend voor Ik kreeg deze fout op den duur bij iedere *succesvolle* update van m'n launcher >_< Met deze update gebeurd dit hopelijk niet meer! (of alleen wanneer er een terechte reden voor is) * Installer op website bijgewerkt naar versie/build 06102018-2222 * CURL is bijgewerkt naar versie 7.63.0 (06-10-2018 @ 22:22 CEST) * Nieuwe problemen verholpen m.b.t. speciale tekens in paden en mijn scripts vroegtijdig lieten "crashen". (bedankt Davy#4520 voor het melden!) * Functionaliteit van 'Auth (un)blocker' uitgebreid en een keuzemenu toegevoegd * Zo nu en dan voorkomend "Kan geen verbinding met de server maken." probleem verholpen wanneer er van een "cracked" naar een officieel launcher profiel wordt gegaan (flushdns) * CURL bijgewerkt naar versie 7.61.1 (27-08-2018 @ 06:07 CEST) + Mogelijkheid toegevoegd om d.m.v. een snelkoppeling mijn launcher te verwijderen (de code was al deels aanwezig in de voorgaande update maar is nu zo goed als af) * Heb eindelijk die vervelende dubbele voortgangsindicator gefixt waaraan ik mij de regenboogkleuren irriteerde (was vergeten https i.p.v. http te gebruiken, hierdoor werd CURL omgeleid, wat in een dubbele balk resulteerde) (22-08-2018 @ 00:18 CEST) Jaaaaaaa.. na een lange tijd zonder echt nieuws of updates heb ik toch weer iets voor elkaar gekregen: + Optie toegevoegd om een samengestelde lijst met "cracked" servers te installeren (je hoeft dus niet zelf op zoek te gaan) * Updater code bijgewerkt * Op advies van SaintJohan#6642 duidelijker vermeld wanneer/waarvoor Adminrechten worden vereist * Resourcepack bijgewerkt voor 1.13 en de (hoofd)menutekst aangepast * CURL bijgewerkt naar versie 7.61.0 (02-09-2017 @ 20:13) - (installer updated!) * Foutje verholpen m.b.t. speciale tekens in gebruikerspaden (bedankt U4Fun voor het melden!) * Resourcepack credits/splashes bijgewerkt voor Minecraft 1.12.1 + Willekeurige berichten worden nu in de gekozen taal van de officile launcher weergegeven (voor 't moment alleen nog Nederlands en Engels) (31-07-2017 @ 05:54) - ENGLISH ONLY THIS TIME! * Auth (un)blocker : Added more descriptions to (hopefully) make everything more clear Fixed a problem regarding the detection of running programs: Auth (un)blocker wrongfully considered a Minecraft related browser session for a running Minecraft game/launcher * Minecraft Launcher: Cleaned up some unnecessary code Fixed a problem regarding error messages for duplicate/missing mod HOSTS entries Added more descriptions for better user understanding + Added a couple of more random messages! :) (26-07-2017 @ 05:05) * Sterk verbeterde logica m.b.t. het opvragen en bewaren van de launcher gebruikersinstellingen * Auth (un)blocker laat nu de correcte waarde zien bij Update notifications (24-07-2017 @ 17:20) * Random berichten worden nu standaard weergegeven als er van een launcher versie wordt gepdate waar deze functie niet in zit * Naast de instellingen van het kleurenschema worden nu ook de update notificatie-, automatische update- en random berichten instellingen in firstrun opgeslagen (met de bovengenoemde wijziging behoren de bestanden NoNag.cir en messages.off tot de verleden tijd) (23-07-2017 @ 22:10) * Uitgeschakelde random berichten laat geen MESSAGE: (DISABLED) meer zien (uit is nu cht uit) * Na het bijwerken van de launcher wordt er niet direct wr naar nieuwe updates gezocht (15-07-2017 @ 01:32) * "Dankzij" een aanpassing door Mojang was Forge Mod Loader niet meer in offline "cracked" mode te gebruiken (bedankt Nick_024 om dit te laten weten! :D) + [optioneel] Automatische launcher updates toegevoegd (werking is afhankelijk van User Account Control) * Licht verbeterde detectie/herkenning van dubbele/foutieve waarden in het HOSTS bestand * Algehele/globale launcher optimalisaties/verbeteringen * Documentatie (LeesMij.htm en Auth (un)blocker.htm) ook weer 's bijgewerkt (06-07-2017 @ 19:13) * De random berichten-functie kan nu worden uit- en aangezet Methode 1: Open de map 'Minecraft (copyitright)', ga naar 'Tools' en dan naar 'Toggle Random Messages' Methode 2: Rechtsklik op snelkoppeling 'Minecraft Launcher' -> Eigenschappen -> Bestandslocatie openen * Bij uitgezette update notificaties wordt je voortaan op niet-indringende wijze over nieuwe versies genformeerd + Het is nu in het eindscherm van de launcher te zien na hoeveel seconden het venster sluit (15-06-2017 @ 18:15) + Ter voorkoming van het beschadigen of verloren gaan van je launcher profiel zal Auth (un)blocker voor het (un)blocken van de authenticatie server controleren of de officile Minecraft launcher en Minecraft nog actief zijn en je zonodig adviseren om deze programma's eerst af te sluiten * Bij het controleren/opvragen van het launcher kleurenschema wordt niet langer onnodig naar 'firstrun' geschreven (05-06-2017 @ 20:10) + Standaard systeempadwaarden toegevoegd: Bij het ontbreken van Windows systeempaden in de PATH omgevingsvariabel zal de launcher nu blijven functioneren * De code welke ingevoerde spelernamen op correctheid (geldige tekens en juiste lengte) controleert is verbeterd. * Optimalisatie: Herhalende programma/launcher functies met betrekking tot naam invoer/controle zijn geminimaliseert tot n codeblok + Ik heb een aantal nieuwe berichten toegevoegd (ideen zijn welkom!) (29-05-2017 @ 03:50) * Ik heb een betere pseudotoevalsgenerator gevonden welke gebruik maakt van Windows Script Host (WSH). Wanneer de Windows Script Host (om wat voor reden dan ook) gedeactiveerd blijkt te zijn zal er worden teruggevallen op de minder kwalitatieve %RANDOM% pseudotoevalsgenerator. (24-05-2017 @ 15:33) * Bij een vroegtijdig afgebroken download van Minecraft.exe (door een slechte verbinding) zal het incomplete/beschadigde bestand nu worden verwijderd Mijn launcher script zal dus niet langer proberen de beschadigde .exe te starten wat anders toch in een Windows foutmelding zou resulteren + Random berichten kunnen nu uit meerdere regels bestaan :) (het is mij opgevallen dat de toevalsgenerator %RANDOM% een voorspelbaar patroon heeft) (ik zal proberen een betere variant te vinden/implementeren :-/ ) [Voor de oplettende lezers] Heb je een YouTube kanaal en zou je willen dat ik dit kanaal aan de random berichtenlijst toevoeg? Maak een (YouTube) filmpje over m'n launcher en wie weet heb je geluk.. :) (21-05-2017 @ 03:16) * Jaja, ik weet het...

alweer een nieuwe update!?

De vorige update was nog niet helemaal zoals ik het wou hebben... Naast dat kleuren nu op meerdere plekken worden toegepast heb ik tevens een random berichten functie toegevoegd :D Je ziet deze berichten vr Minecraft verschijnt. k zal bij iedere update nu automatisch naar verhoogde (admin)rechten worden gevraagd indien je deze niet hebt. Je hoeft dus niet meer het bestandje te rechtsklikken maar kunt direct verder gaan. DAN NOG DIT: Indien je ondersteuning van mij wenst is een vereiste dat je aandachtig de documentatie hebt doorgenomen en nauwkeurig alle aanwijzingen hebt gevolgd (17-05-2017 @ 05:00) + Beter laat dan nooit: Het is nu mogelijk de launcher 'interface' van een ander kleurtje te voorzien :O) Om dit mogelijk te maken heb ik gebruik gemaakt van het interne systeem commando: COLOR Wat is jouw lievelings favoriete (launcher) kleurenschema? Oja.. indien je geen kleurcodes opgeeft zal mijn kleurenschema worden toegepast ;o) (05-05-2017 @ 20:02) * Het updaten naar toekomstige launcher versies zal alleen nog mo- gelijk zijn indien de launcher met Admin rechten is uitgevoerd. Ik heb deze keuze gemaakt omdat het nog steeds vaak voor komt dat gebruikers een installatie bestemming opgeven waar de betreffende persoon onvoldoende (schrijf)rechten tot heeft. Aangezien 99% van de launcher gebruikers geen legale versie hebben en voor een goede werking (hint: 'Auth (un)blocker') Adminrechten worden vereist voorzie ik geen problemen met de doorgevoerde wijziging * CURL is bijgewerkt naar versie 7.54.0 (27-03-2017 @ 16:22) + Het is eindelijk mogelijk om meerdere "cracked" spelers toe te voegen! :-) + Als er meerdere spelers zijn toegevoegd zal de officile launcher een overzicht van de spelernamen weergeven waaruit je kunt kiezen De officile launcher zal bij het starten van een spel tevens niet automatisch sluiten, zodat je (of iemand anders) nadien de mogelijkheid hebt een andere spelernaam te kiezen + Ik heb een met Paint.NET gewijzigde Steve en Alex skin aan m'n resource pack toegevoegd * curl is bijgewerkt naar versie 7.53.1 * LeesMij.htm, Auth (un)blocker.htm en Skins.htm zijn (wederom) bijgewerkt Indien je ondersteuning van mij wenst is een vereiste dat je aandachtig de documentatie hebt doorgenomen en nauwkeurig alle aanwijzingen hebt gevolgd (16-03-2017 @ 05:16) In deze update is weer het e.e.a. verbeterd/veholpen: * Iemand bleek een probleem te hebben welke zich voor deed wanneer er spaties in de padnaam zaten De launcher bleef hierdoor steeds het scherm weergeven waar je een nieuw launcher profiel aanmaakt Dit probleem zou zich niet meer moeten voordoen * Wanneer er door de gebruiker een nieuw launcher profiel wordt aanmaakt zal de launcher na het ingeven van een spelernaam niet meer direct contact leggen met de (skin)server(s) van Mojang. De gebruiker zal nu eerst moeten bevestigen of deze een skin wilt (dit voorkomt onnodige serververzoeken) * Indien 'Minecraft Launcher' met verhoogde (Admin) rechten wordt uitge- voerd, zal deze aangegeven de launcher op gewone wijze uit te voeren Dit heb ik gedaan omdat anders de kans bestaat dat de launcher naar een andere locatie schrijft dan oorspronkelijk het geval was. Dit kan tot problemen leiden * Auth (un)blocker.htm, Skins.htm en LeesMij.htm zijn van extra informatie voorzien (14-03-2017 @ 23:24) Er wordt vaak gezegd don't fix it if it's not broken. Maar als iets werkt en je ziet ruimte voor verbetering, wat dan? Dan pak ik WinMerge erbij en ga ik helemaal los! :+) Maar even zonder dollen; de voornaamste wijzigingen zijn als volgt: * Bredere inzet van jq-win32.exe voor het nauwkeurig verwerken van JSON gerelateerde data. * Auth (un)blocker laat nu zien of een geselecteerde speler een skin heeft ingesteld * De gebruiker kan indien hij/zij dit wenst een nieuwe naam ingegeven zodra er geen skin wordt aangetroffen * De snelstart.txt en quickstart.txt zijn aangepast - Minecraft Extractor (copyitright).cmd is spontaan verdwenen (de meeste mensen beschikken toch al over WinRAR, 7-Zip e.d.) (08-03-2017 @ 05:02) Na dagen van zwoegen en zweten (heb veel moeten debuggen) hoop ik nu dan toch eindelijk een 100% goedwerkende launcher te hebben waarbij de problemen met Forge allemaal tot het verleden behoren. Wat er zoal is veranderd is het volgende: * Ontbrekend veld in 'cracked' launcher profiel zou verholpen moeten zijn (het installeren va Forge Mod Loader moet nu zonder problemen verlopen) + Er is een extra info regeltje aan het statusscherm van Auth (un)blocker toegevoegd Nu wordt er aangegeven of Mod ondersteuning aanwezig is. Indien de ondersteuning ontbreekt wordt je hierover geinformeerd. * De documentatie m.b.t. mods en skins is bijgewerkt. Volgens mij was dit het wel zo'n beetje. Indien je ondersteuning van mij wenst is een vereiste dat je aandachtig de documentatie hebt doorgenomen en nauwkeurig alle aanwijzingen hebt gevolgd. (06-03-2017 @ 16:04) Na een lange tijd van stilte, afwezigheid en andere bezigheden ben ik hier weer met een nieuwe update! (de vorige update dateert van 01-06-2016!) Tijdens deze periode is er weer veel gebeurd en veranderd, maar gelukkig heb ik het weer voor elkaar gekregen om m'n launcher werkende te maken! Jullie vragen je wellicht af wat er zoal veranderd is bij deze update. Ten eerste is Minecraft weer 'volledig' speelbaar i.c.m. de nieuwe launcher (jippie!) Maar omdat Mojang/Microsoft de beveiliging weer iets heeft opgeschroefd is de werking van de launcher veranderd. Raadpleeg dus zeker snelstart.txt voor instructies! Verder: + is het voor 'cracked' spelers mogelijk UUID skins toe te passen (raadpleeg Skins.htm voor meer info) + is de documentatie verbeterd (geen saaie tekstbestanden meer maar klikbare html!) + is de documentatie uitgebreid en nu tevens in het Nederlands) + geeft Auth (un)blocker nu meer nuttige informatie (weliswaar in het engels) + zijn er een aantal easter eggs toegevoegd + Is m'n Minecraft server weer tot leven gewekt! (just kidding) Je ziet het.. er is weer ontzettend veel te beleven in Minecraft land ;-) Mocht je er om wat voor reden dan ook niet uitkomen, ik ben te bereiken via Discord Groetjes en wellicht tot chats! :^D copyitright