NEC1 2007-2008

 

 

4 september 2007

NEC - ESA (beker):  3-6

 

Darwin

 

Kan Darwin de maatschappij verklaren? Dat is een vraag die een gemiddelde zaalvoetballer niet zomaar kan beantwoorden. Laten we eerst maar eens kijken of Darwin het voetbal kan verklaren. Darwin leefde van 1809 tot 1882, in een tijd dat zich in Engeland vele vormen van football evolueerden, waaronder diverse vormen van rugby (ontstaan aan de highschool in het plaatsje Rugby). Verschillende colleges hadden zo hun eigen regels, wat ook gold voor de minder ruwe vormen, het association football. De eerste officiële club in deze spelvorm (Sheffield FC) werd opgericht in 1857 en de eerste voetbalbond (Football Association - inderdaad, van de nu nog bestaande FA-Cup) dateert van 1863. Het is onwaarschijnlijk dat Darwin zelf voetbal heeft gespeeld: in de eerste plaats hield hij veel meer van jagen, in de tweede plaats was hij het grootste deel van zijn leven een ziekelijke man, mogelijk te wijten aan een exotische bacterie die hij heeft meegenomen tijdens zijn wereldreizen op de Beagle. Darwin heeft echter wel kunnen merken dat tijdens zijn leven een groot aantal sporten niet alleen werd uitgevonden, maar zich ook verder ontwikkelde. Misschien heeft hem dat wel op het idee gebracht van de Origins of Species.

 

Eén van de belangrijkste pijlers in Darwins theorie is het survival of the fittest - principe. Dat komt wonderwel overeen met de uitgangspunten van het voetbal. Het beste en meest fitte team overleeft immers, al helemaal in een bekertoernooi. Helaas voor ons, want hoewel het toernooi sinds dit jaar niet meer wordt gespeeld in een afvalsysteem maar in kleine poultjes, is het na één verlieswedstrijd al zeker dat wij niet doorgaan. De tegenstanders van ESA waren gewoon te jong, te snel, te technisch, te fit, ook al hadden ze geen wissels. Daar moet je vrede mee hebben, ondanks Sjoerds gefoeter. We hebben het zelfs best aardig gedaan, de conditie viel mee en niemand is geblesseerd geraakt (behalve Jan die gelukkig weer een pijntje heeft - een heuse blaar). Misschien begonnen we wat sloom, maar gaandeweg raakten we steeds meer in vorm. Gerard vergat spontaan zijn hartritmestoornissen, Casper schoot zo hard dat zijn teennagels weer blauw kleurden, Erik liep op alle plaatsen van het veld tegelijk en Sjoerd groeide uit tot de man van de wedstrijd. Als we alleen de tweede helft tellen, hebben we zelfs met 3-2 gewonnen (2x Patrick, 1 x Paul).

 

Onderwijl discussieerden in Trianon allerlei verlichte geesten een hele avond over de vraag of Darwin de maatschappij kon verklaren. Er zijn namelijk wetenschappers die de evolutietheorie van Darwin ook willen toepassen op de maatschappij: ze noemen dat het sociaal darwinisme. Dat is nogal omstreden. Biologische principes kun je niet zomaar loslaten op mensen, want mensen zijn in staat om alle natuurwetten te tarten. Om een voorbeeld te noemen: vanaf de uitvinding van het buskruit is de evolutie van de mens vertraagd, en sinds de stormachtige ontwikkeling van de medische wetenschap gaat de homo sapiens gemiddeld genomen eigenlijk nog alleen maar achteruit. We kunnen, biologisch gezien, nergens meer tegen. Neem bijvoorbeeld de voetballers van tegenwoordig: verwaande, kleurloze slappelingen die met geld niet meer te motiveren zijn. Dat was vroeger nog wel anders! Dus als je met Darwin nog eventueel de maatschappij wilt verklaren, dan eerder in tegenovergestelde zin: een omgekeerd sociaal darwinisme dus. Logisch dat al die quasi-filosofen in Trianon geen fijne avond hadden: al denkend kwamen ze er achter dat ze horen tot een groep die aan het degenereren is en daardoor niet meer goed kan nadenken (wat uiteindelijk hun redding zal zijn, want als een Droste-effect verdwijnt daardoor ook hun zelfbewustzijn en beseffen ze dus ook niet meer dat ze dommer worden).

 

Het ergste is dat Darwin door een hoop mensen in de ban wordt gedaan. President Bush is een overtuigd creationist en zijn aanhang heeft kunnen bereiken dat in driekwart van alle Amerikaanse staten het darwinisme niet meer mag worden onderwezen. Dat is natuurlijk het meest ultieme bewijs van het omgekeerde sociaal darwinisme: de mens wordt zo dom dat zelfs het darwinisme wordt ontkend. Toeval of niet, maar Amerika is behalve een van de domste landen ter wereld ook het land met verhoudingsgewijs de minste en slechtste voetballers.

 

Paul

 

 

Sigmund