Wedstrijdverslag 25-9-1951

 

Aan te raden de brief iets versneld en met dichtgeknepen keel te lezen.

 

Zoo mensen,

 

Is iedereen al bijgekomen van de sportbeoefening op woensdag?

Me dunkt dat we ons kranig geweerd hebben. Goed gedaan jongens! Bravo!

Bij thuiskomst had moeder een Zaanse Koek voor me gereed gelegd! Zij had deze koek zelf gebakken en dat was werkelijk smullen geblazen. Daarna aten wij samen nog een bord griesmeelpap.

Vader was de koeien melken.

Ter elfder uren ben ik gaan slapen.

Ik hoorde vader's klompen des avonds op de tegels kletteren, toen hij huiswaarts keerde.

Wat ik daarna hoorde kan ik echter niet goed thuisbrengen. Het leek er wel op of hij een koe mee naar de bedstee had genomen! Verdikkie, welk een lawaai kwam daar vandaan!

 

Tijdens het ontbijt, 's ochtends om zes uur dertig, zag moeder er pips uit. Ze liep wat moeilijk en kreeg haar benen niet meer tegen elkaar aan, alsof ze bokkepootjes had.

Ik vroeg haar: " Moeder, doet het u wee? U loopt net als de bok in de hof!"

"Maak je maar geen zorgen jongen", zei zij, " ik ben slechts tegen de deur gelopen".

Toen ik verder vroeg werd zij boos en noemde mij een vervelende vlegel.

Daarop bood ik mijn excuses aan.

 

Wij genoten samen de middagdis. Vader, moeder en ik.

Vader rook naar de varkensstal, dewelke hij des ochtends had uitgemest.

Hij lachte af en toe snaaks naar moeder die daarop rode koontjes kreeg en gezwind in haar bord havermout keek.

 

Na de noen heb ik samen met vader suikerbieten vergaard.

 

Nu jongens, genoeg zo! Het is reeds laat en ik moet moeder met de vaat helpen! Zij heeft nog steeds wat last als ze rechtop staat!

 

Tot wederziens!

 

Jullie vrind, Jeel