7 december 2000

NEC 1 - Voorwaar 2  7-11

 

(oftewel: Tutti i giocatori si trovano nell'area avversaria=

alle spelers bevinden zich op het gebied van de tegenstander

of ook:

Il portiere non e riuscito a fermare la palla=

de doelman heeft de bal niet kunnen stoppen)

 

Ik citeer Pim Mulier, oa grondlegger van de HFC, uit Athletiek en Voetbal (1894):

 

'Om het voorhoedewerk goed te beschrijven is niet zeer gemakkelijk. Bij de eene gelegenheid moet men den bal houden, bij den anderen aan den nevenman passeeren. Laat ik beginnen met den algemeenen regel, dat de bal de hoofdzaak is en het doel goals te maken en niet de menschen tegen den grond te loopen, rennen en het uitbraken van 14-lettergrepige zielverschroeiende verwenschingen. Vooral de voorhoede moet zoo stilzwijgend mogelijk spelen en slechts met een wenk of door een zeer gemarkeerde beweging begrijpen, wat de linker of rechter broeder gaat doen.'

 

en ook:

 

'Komen drie of vier voorhoedelui op hem (de keeper-JV) af, dan is de toestand hachelijk. Zijn zij tot op 18 of 15 pas genaderd, dan is een schijnbeweging alsof men 'wil' uitloopen somtijds een redmiddel, want een voorhoedeman denkt dan gewoonlijk: 'nu is het tijd!'

Loopt hij (de keeper - JV) dan weer terug, dan is er nog een kans op redding, want het is een eigenaardig feit dat de doelverdediger en zekere aantrekkingskracht heeft, evenals een groentekar (sic!) of stoomtram voor een beginnend wielrijder, en het is niets ongewoons dat hem den bal vriendelijk en beleefd in de handen geschopt wordt. Hij oefene er zich in niet achter de goal te gaan staan en steeds te weten, waar hij staat en schrome niet zich in zijn volle lengte op den grond en op den bal te werpen.'

 

 (of ook, samengevat:

che partita di merda=wat een zaadpartij (vrij vertaald))

 

JV

 

ps waarbij zij aangetekend dat er vanwege de verregaande automatisering en het monopolie van enige grote kruideniers er in onze maatschappij haast geen groentekarren meer over straat rijden, laat staan stoomtrams, en , ook al gold dit blijkbaar vooral voor 'beginnende wielrijders', we er toch wel van kunnen uitgaan dat ook de voetballers van heden ten dage hieronder lijden. We kunnen dan ook zeker onze doelman dit niet kwalijk nemen. Toch zouden we , om onze aantrekkingskracht te vergroten, met de hele ploeg een tocht naar de geboortestad van de schrijver dezes (Terneuzen) kunnen organiseren, daar er daar nog immer een melkboer met paard en wagen rondgaat, wat vermoedelijk een redelijk alternatief is voor een groentekar.

Bij voldoende belangstelling zal deze excursie nog voor de zomer plaatsvinden.

 

rapportcijfers:

Sjoerd 7 Andre 2

Jan 2 Patrick 2

Casper 2 Jelle 8