Hoewel het werk van Elske Brehler door de kenner direct herkend zal worden aan haar heel eigen handschrift is het zo divers dat er van herhaling geen sprake is. Elke nieuwe tentoonstelling is een verrassing.
Verschillend materiaalgebruik, diverse onderwerpen en andere invalshoeken monden steeds weer uit in andere beelden. Met haar achtergrond als grafisch vormgever is dat ook te verwachten. Voor een ontwerper is de zoektocht naar andere mogelijkheden immers een basisbehoefte.

Al haar werk, hoe verschillend van aard ook, kan worden ondergebracht onder de noemer Suggestivisme. Er is altijd meer sprake van suggestie dan van afbeelding. De kijker wordt gestimuleerd tot eigen invulling en interpretatie.

De laatste tijd houdt zij zich vooral bezig met papierconstructies. Wand- en ruimtelijke objecten en sieraadvormen. Vormgeving in papier en andere ongebruikelijke ‘gewone’ materialen.

De stroming Suggestivisme, ontstaan in de laatste decennia van de vorige eeuw, omvat alle vormen waarin de kunstenaar op zijn eigen wijze in beeld iets verstaanbaar wil maken van zijn ideeën en emoties zonder het hele verhaal te vertellen. Hij of zij schept niet zozeer een geabstraheerde werkelijkheid maar meer een eigen werkelijkheid met zo weinig mogelijk, maar wel net voldoende, aanknopingspunten voor de kijker om er in mee te kunnen gaan. Het is niet geheel vrijblijvende kunst maar kunst met veel ruimte voor eigen beleving. Martha Waijop, Rob Weddepohl en ook Frans Brinkhorst, Milena Tlustá en Paula Evers zijn enkele van de namen die passen binnen de stroming Suggestivisme.
 

Elske Brehler
beeldend kunstenaar

Elske Brehler
Olieslagershorst 228
7328NP  Apeldoorn
t: 055-5418936

email

startpagina

paper mad(e) 1

paper mad(e) 2

agenda

suggestivisme

sierraden