Home

Participatiewet

HRM/P&O

Ziekteverzuim

Juridisch

Coaching

           

 

Ziekteverzuim  Aan deze pagina wordt gewerkt. 

 

 

 

Een langdurig arbeidsongeschikte werknemer in een passende functie plaatsen is een lastige klus. Zo snel mogelijk passende arbeid vinden is echter van cruciaal belang.

Als iets fout gaat in het re-integratie proces, ontstaat een groot financieel risico. 

De meningen over wat passend werk is, lopen sterk uiteen. U heeft te maken met moeizame communicatie met de medewerker, stroeve samenwerking met verschillende professionele betrokkenen, de stringente regels en de onvoorspelbaarheid van het UWV.

 

Graag willen wij u passende antwoorden geven op vragen als:

Hoe vindt u passende arbeid binnen of buiten uw organisatie? 

Hoe optimaliseert u de samenwerking met de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige?

Wanneer mag u eisen dat de werknemer een stap terug doet in salaris en/of functie?

Hoe voorkomt en begeleidt u conflicten over de passendheid van een functie?

Wat als een werknemer in de eigen of in een andere functie opnieuw uitvalt? 

 

 

 

 

Telefoon (06) 40 47 49 85                 

                                          

                                                       

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Gebruiker\afbeeldingen\Diversen Rommel Te bewerken\BPO mensen plaatjes transparant 2.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze

Contact

Referenties

Specialisatie

 

 

 Copyright 2009 BP&O.  Alle rechten voorbehouden.