Home

Participatiewet

HRM/P&O

Ziekteverzuim

Juridisch

Coaching

 

Participatiewet Aan deze pagina wordt gewerkt.

 

 

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat iedereen die kan werken aan de slag gaat. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Er is straks dus 1 regeling voor iedereen die in staat is om te werken.

 

Om de participatiewet uit te voeren moet veel werk worden verzet. BP&O kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij het:

 

Kiezen of ontwikkelen van een methodiek voor competentieontwikkeling en loonwaardemeting voor mensen binnen de participatiewet. Een uitgangspunt hierbij is om het simpel te houden;

 

Scannen van de doelgroep zodat een Plan Aanpak (IOPís) kan worden opgesteld en een goede matching met werkplekken mogelijk wordt gemaakt;

 

Voorbereiden van de doelgroep op goed werknemerschap door het coŲrdineren van trainingen op het gebied van solliciteren en sociale vaardigheid;

 

Benutten van de financiŽle middelen uit het Europees Sociaal Fonds. Deze middelen vormen een aanvulling op de middelen uit het re-integratiebudget;

 

Ontzorgen/ondersteunen van werkgevers door het overnemen van de (administratieve) werkgeversverplichtingen en regelen van de financiŽle voordelen;

 

Optimaliseren van het primair proces arbeidsontwikkeling;

 

Diagnostiseren, ontwikkelingen en plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

 

Formatiebeheer. Telefoon(06) 40 47 49 85

 

                                                          

 

 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Gebruiker\afbeeldingen\Diversen Rommel Te bewerken\BPO mensen plaatjes transparant 2.png
 

 

 

 

 

 


†††† Werkwijze

†††† Contact

†††† Referenties

†††† Specialisaties

 

 

 Copyright © 2009 BP&O.  Alle rechten voorbehouden.