Frequently Asked Questions

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen met mogelijke oplossingen

Het geluid hapert/stottert
* de geluidskaart zit los
* de aansluitingen op de geluidskaart zitten los
* of de hardware Acceleration (versnelling) in “Controlpanel\Sound and audio devices\Audio\Advanced\Performance”
  voor geluid op Full is ingesteld
* soms help het om de Hardware Acceleration (versnelling) van de videokaart lager te zetten waardoor video
  minder prioriteit krijgt
* gebruikt u een Delta 1010LT, Delta 44 of gelijkwaardige kaart controleer dan of de Default geluidskaart
  in het configuratiescherm is ingesteld op een on-board of andere dan de voor de automatisering
  gebruikte geluidskaart. Tijdens het samenstellen van de/een playlist kan dit probleem zich voordoen
  wanneer de computer hardware en drivers niet optimaal zijn

Bij het starten van een nummer valt het geluid even weg
* vaak gebeurt dit bij een zogenaamde cross-fade waarbij de betreffende geluidsbestanden een andere
  opnamekwaliteit hebben, bijv. het geluidsbestand wat uitfade heeft een samplefrequentie
  van 44.100 Hz en het geluidsbestand welke net gestart is, een samplefrequentie van 48.000 Hz.
  De meeste geluidskaarten hebben namelijk 'moeite' om gelijktijdig 2 geluidsbestanden af te spelen
  met een verschillende opnamekwaliteit.
  Om het even wegvallen van het geluid te voorkomen adviseren wij u dat u alle geluidsbestanden
  in één opnamekwaliteit omzet, een andere mogelijkheid is om de players 1 en 2 (de hoofdplayers)
  in het playerwindow naar een eigen afspeeldevice te routeren en hardwarematig te laten mixen.

  In het logbestand komen aaneengesloten meldingen met "Failed to load track"
* via remote desktop of gelijkwaardige software, is het geluid van de uitzend PC naar uw lokale PC gerouteerd.
  Gevolg is dat bij het starten van de volgende track het lijkt of de uitzend PC geen afspeeldevice meer heeft.
  Start de uitzend PC opnieuw op en zorg dat u, bij gebruikmaking van bijv. remote desktop,
  de optie geluid naar lokale PC niet inschakelt
* overige meldingen “Failed to load track” worden veroorzaakt door het niet beschikbaar/benaderbaar zijn
  van een track. Via trackonderhoud dient het pad naar het bestand opnieuw vastgesteld te worden

  Tijdens het afspelen vallen er stiltes tussen de nummers
* speel de nummers af via bijv. Windows mediaplayer en controleer of het nummer een fade-in of fade-out heeft
* stel een start-next voor het nummer in via het track-onderhoudsscherm
* u heeft gebruik gemaakt van VBR (variable bit rate) bestanden waardoor de lengte niet correct wordt berekend

De lengteberekening komt niet overeen met de werkelijke lengte
* probeer het nummer nogmaals te koppelen in het track-onderhoudsscherm
* controleer of u het juiste bestand heeft gekoppeld
* u heeft gebruik gemaakt van VBR (variable bit rate) bestanden waardoor de lengte niet correct wordt berekend

  De database kan niet worden gevonden
* controleer of alle netwerkverbindingen aanwezig zijn

  De handmatige planning wordt niet gedraaid in het playerwindow
* controleer of het station waarin het playerwindow speelt dezelfde is als het station met de gewenste
  handmatige planning
* er is een ander station ingesteld via Planning->Stationplanning

  Een track wordt niet afgespeeld
* controleer of de track nog afgespeeld kan worden, bijv. met behulp van de Windows mediaplayer
* controleer of alle netwerkverbindingen aanwezig zijn (zie ook bestandsnamen)
* controleer of de betreffende track wel een Genre/Style heeft gekregen

Hoe dien ik de bestandsnamen in AirWave NonStop aan te geven
*A) de Uitzend PC werkt gewoon met driveletters, de muziek staat op uitzend PC;
    de bestandsnaam is bijv. D:\music\jingle\help.wav. De schijf/drive met muziek
    op de uitzend PC is op het hoogste niveau geshared. Op elke edit PC maakt u
    een mapping aan naar de uitzend PC en moet de driveletter op elke Edit PC
    gereplaced worden, door bijv. D:;E:

*B) Uitzend PC werkt gewoon met driveletters, de muziek staat staat op uitzend PC.
    De bestandsnaam is bijv. D:\music\jingle\help.wav. De schijf/drive met muziek op de uitzend PC is
    op een lager niveau geshared, op elke Edit PC dient de driveletter te worden gereplaced
    door bijv. D:;\\THUIS

*C) In de bestandsnaam wordt de naam van de computer en sharenaam opgenomen,
    de bestandsnaam is bijv. \\THUIS\music\jingle\help.wav, op de uitzend- en edit PC's
    hoeft u dan verder niets in te stellen.

  Commercial wordt niet afgedrukt op de factuur
* de commercial is niet afgespeeld
* de commercial is niet van de geselecteerde debiteur
* controleer of een debiteur is aangegeven bij de commercial
* bij de commercial is het eigen account ingevuld (zie ook Opties->General->Own account)

  Kan ik het playerwindow automatisch laten opstarten
* ja , door in de snelkoppeling de schakeloptie AUTO=1 op te nemen,
  dus bijvoorbeeld "C:\Program Files\NonStop\NonStop.exe AUTO=1"

De uurovergang vindt niet precies om 00 uur plaats
* de optie "start new hour on 00" in de Opties->Playerwindow is uitgeschakeld
* er zijn geen events rondom de uurwisseling gepland
  (dus geen nieuws, commercials, showstopper en newsannoucement)
* in het playerwindow is (via de klok) is aangegeven dat er een flexibele uurovergang plaats moet vinden

  Ik kan bepaalde schermen niet openen
* u heeft geen rechten voor een bepaalde module (Extra->Users->Rights)

De logging start niet
* controleer of in het tabblad logging de naamstelling van dat programma eindigt met “.wma” (punt WMA)
* indien de playlist niet start, wordt de logging ook niet geïnitieerd.
  P.S. met een “action A-RC” kan op een willekeurige plaats in de playlist de logging gestart worden
* indien de handmatige logging via het playerwindow niet start, kiest u waarschijnlijk een andere geluidskaart
  dan de on-board in het configuratie ingestelde geluidskaart

U krijgt een foutmelding bij het openen van de options
* controleer of de mediaencoder (bij voorkeur 7.1 welke op de CD-rom staat) nog juist geinstalleerd is
  en controleer d.m.v. het doorlopen van die software of het opnemen nog goed plaatsvindt

Bij het openen van de “Waveviewer” komt de melding “error opening input file, 257”
* padverwijzing naar de “Option\General\Temp directory” is ingesteld naar een niet bestaande schijflocatie/directory

Kunnen de muziekbestanden voor meerdere stations en of edities en/of andere software worden gebruikt
* in principe werkt AirWave NonStop met alle gangbare Windowscompatible muziekformaten.
  Andere third party software kan daar gebruik van maken. Let op!! edit software pakketen zijn in staat
  om muziekbestanden te wijzigen, waardoor deze niet meer overeenkomt met de stambestanden in de database,
  dit kan tot gevolg hebben dat er fouten ontstaan
* de software van AirWave NonStop kan zo worden ingericht dat via centrale muziekbestanden, meerdere stations
  op verschillende uitzendsystemen daar gebruik van kunnen maken

Wanneer dient de database gecomprimeerd te worden
* het is gewenst om met regelmaat een back-up te maken van de database, om daarna de database
  te comprimeren met de bijgeleverde “tool/programma”. Deze handelingen maken dat bij
  onverwachte problemen een (gedeeltelijke) restore kan plaatsvinden, en door het comprimeren
  blijft de performance van de database optimaal

Commercials worden niet gedraaid
* Het IP adres van de uitzend PC (remote Host IP) (scherm stations) komt niet overeen met het werkelijke IP adres
  U dient altijd een vast IP adres voor de uitzend PC en editie PC in te stellen
  Het IP adres van een PC kunt u vinden door middel van het DOS commando PING computernaam
* In de firewall dient aangegeven te worden om inkomende verzoeken van de uitzend resp. editie PC, toe te staan.