UWV diagnose-codes / overzicht Intensivering Herbeoordeling per 1-10-2004

 
 

 


Op deze pagina zijn, voor zover mogelijk te achterhalen is geweest, alle CVO-CAS Codes te vinden zoals die door keuringsinstellings als het UWV worden gebruikt bij beoordeling van arbeidsongeschiktheid. In onderstaande tabel wordt in alfabetische volgorde in de eerste kolom de code weergegeven, de tweede kolom de bij de code behorende beschrijving.
CVO-CAS Codes zijn opgebouwd uit een letter met daar achter drie cijfers. Indien er voor de code een letter is geplaatst verwijst dit naar een oorzaak met betrekking tot de bij de code behorende aandoening.

 

 

Intensivering Herbeoordeling aSB per 01-10-2004

De derde kolom bevat alleen informatie wanneer de aandoening/code op de lijst bij de keuringsinstelling is gekenmerkt/aangegeven als zijnde een aandoening waar men extra aandacht aan moet besteden. Dit is het gevolg van de zogenaamde "intensieve (her)beoordeling bij moeilijk objectiveerbare aandoeningen". Het is dan zelfs mogelijk dat u een dubbele keuring krijgt, dan wel de beoordeling in elk geval door twee artsen gedaan zal worden.
De lijst met moeilijk objectiveerbare aandoeningen is opgesteld door medisch adviseur Herman Kroneman, Medisch Adviseur, d.d. 25 augustus 2004 en wordt vernoemd onder: "Intensivering Herbeoordeling aSB" per 1-10-2004.
Binnen de groep van aandoeningen spant het onderdeel psychische aandoeningen de boventoon wat betreft de Intensivering Herbeoodeling. Van de 46 psychische aandoeningen, de groepen P1 en P6, worden er 42 aangemerkt als zijnde een aandoening waarbij Intensivering Herbeoordeling van toepassing is.
 

 

Het kan zo zijn dat b.v. wordt voorbij gegaan aan de aandoening "Moe / Vermoeidheid" code "A102", mede doordat deze valt onder Intensivering Herbeoordeling. De aandoening op zichzelf kan iedereen zich iets bij voorstellen wat betreft moeilijk objectiveerbaar. Echter wanneer de aandoening "Moe / Vermoeidheid" direct het gevolg is van b.v. medicatie of een neven effect is van een andere aandoening mag er niet aan "Moe / Vermoeidheid" voorbij worden gegaan. Zelfs bij de kwalificatie "intensivering herbeoordeling" kan dan vraagtekens gezet worden. Het is maar één voorbeeld waar er velen mogelijk zijn. In dit voorbeeld is een bezwaar mogelijk, mits e.e.a. te onderbouwen is middels litteratuur, bijsluiters of door de behandelaar/arts/dokter.

Ook bij een tweede keuring door een arts binnen dezelfde (organisatie) vestiging kan vraagtekens geplaatst worden; hoe onbevooroordeeld is deze ten aanzien van zijn/haar collega keuringsarts en ten aanzien van belanghebbende (wao-er).

 

Oorzaak; cijfer voor letter.

 
   
0(0) Oorzaak niet meer vaststelbaar  
1(0) Met informatieverzameling bezig  
2(0) Bedrijfssportengeval  
3(0) Bedrijfsverkeersongeval  
4(0) Overige bedrijfsongevallen  
5(0) Sportongeval  

6(0)

Verkeersongeval  
7(0) Overige privé-ongevallen  
8(0) Overige niet-arbeidsgebonden factoren  
9 Overige arbeidsgebonden factoren  
90 Fysische risicofactor  
91 Chemische risicofactor  
93 (Micro-)biologische risicofactor  
94 Fysieke risicofactor  
95 Ergonomische factor  
96 Mentale en psychosociale factor  
97 Arbeidstijden  
98 Arbeidsverhouding  
99  Arbeidsvoorwaarde  
     

Code

Aandoening  
     
A0  

Intensivering Herbeoordeling aSB

A000 Geen ziekte

Intensivering Herbeoordeling aSB

A1  

Intensivering Herbeoordeling aSB

A100 Koorts

Intensivering Herbeoordeling aSB

A101 Pijn

Intensivering Herbeoordeling aSB

A102 Moe

Intensivering Herbeoordeling aSB

A109 Overige klachten NEC

Intensivering Herbeoordeling aSB

A2    
A200 Kaposi-sarcoom  
A209 Overige nieuwvormingen NEC  
A3    
A304 Chromosoomafwijking  
A309 Congenitale afwijking NEC  
A4    
A409 Tuberculose  
A410 Status HIV-positief  
A419 Ziekte door HIV  
A429 Ziekte van Pfeiffer

Intensivering Herbeoordeling aSB

A430 Tetanus  
A431 Brucellose  
A439 Overige zoonosen  
A489 Laat gevolg infectieziekte  
A499 Overige infectieziekten NEC  
A5    
A509 Bevriezing  
A6    
A600 Ziekte van Besnier Boeck  
A609 Overige immuunziekten  
A619 Collageenziekte  
A620 Stofwisselingsstoornis lipoprot.  
A629 Overige stofwisselingsziekten  
A639 Voedingsdeficientie

Intensivering Herbeoordeling aSB

A640 Adipositas/obesitas

Intensivering Herbeoordeling aSB

A649 Overige overvoedingsstoornis  
A655 Acute vergiftiging  
A659 Chronische vergiftiging  
A669 Complicatie medische behandeling  
A670 Toxische inhalatiekoorts  
A671 Stralingsziekte  
A672 Gevolg van warmte en licht  
A673 Gevolg van lage temperatuur  
A674 Caissonziekte  
A675 Overige gevolgen van luchtdruk en waterdruk  
A676 Asfyxie  
A677 Allergische reactie

Intensivering Herbeoordeling aSB

A679 Overig ongewenst gevolg van uitwendige oorzaken  
A689 Ziekte NNO

Intensivering Herbeoordeling aSB

A699 Overleden  
B2    
B200 Ziekte van Hodgkin  
B201 Leukemie  
B209 Overige nieuwvorming bloed  
B5    
B500 Letsel van milt  
B509 Overige letsels van bloedvormende organen  
B6    
B600 IJzergebreksanemie  
B609 Overige anemieen  
B619 Stollingsstoornis  
B629 Hemorragische diathese  
C1    
C100 Verhoogde bloeddruk  
C101 Afwijking van hartslag  
C102 Precordiale pijn  
C103 Neusbloeding  
C104 Vergrote lymfeklier  
C109 Overige klachten hart/vaten  
C2    
C209 Nieuwvorming hart/vaten  
C3    
C309 Congenitale afwijking hart/vaten  
C5    
C500 Traum. hersenbloeding  
C501 Arteriële bloeding arm  
C509 Overige letsels van vaten  
C6    
C609 Hypertensie  
C610 Angina pectoris  
C611 Acuut myocardinfarct  
C612 Oud myocardinfarct  
C619 Overige ischem. hartziekten  
C620 Geleidingsstoornis  
C621 Ritmestoornis  
C622 Reumatische hartziekte  
C623 Hartdecompensatie  
C624 Pulmonale hartziekte  
C629 Overige hartziekten  
C639 Cerebrovasculaire aandoening  
C649 Aandoening van longvaten  
C650 Syndroom van Raynaud  
C659 Claudicatio intermittens  
C669 Flebitis en tromboflebitis  
C670 Varices van benen  
C671 Haemorroiden  
C689 Niet-infectieuze aandoening lymfeklier/-vat  
C690 Hypotensie  
C699 Overige hart-/vaatziekten  
D1    
D100 Vluchtig exantheem  
D109 Overige klachten van huid  
D2    
D200 Maligne melanoom  
D201 Overige huidkanker  
D209 Overige nieuwvorming huid  
D3    
D309 Congenitale afwijking huid  
D4    
D400 Herpes zoster  
D401 Herpes simplex  
D402 Verruca vulgaris/simplex  
D409 Overige virusinfecties huid  
D419 Schimmelinfectie huid  
D429 Huidparasieten  
D5    
D500 Multipele brandwonden  
D501 Brandwond van hoofd/hals  
D502 Brandwond schouder/arm  
D503 Brandwond pols en hand  
D509 Brandwond van huid elders  
D519 Etsing huid  
D590 Multipel letsels van huid  
D592 Letsel van huid pols/hand  
D599 Letsel van overige huid  
D6    
D600 Acute lymfadenitis  
D609 Overige lokale ontstekingen  
D610 Atopisch eczeem  
D611 Contacteczeem  
D619 Overig vormen van eczeem  
D629 Urticaria  
D639 Jeuk (pruritus)  
D649 Psoriasis  
D659 Aandoening van nagel  
D669 Acne  
D679 Pigmentatiestoornis  
D699 Overige huidaandoeningen  
E2    
E209 Endocriene nieuwvorming  
E6    
E600 Diabetes en oog complicatie  
E601 Diabetes en overige complicaties  
E602 Diabetes mellitus  
E699 Overige endocriene aandoening  
G6    
G600 Zwangerschap  
G601 Zwangerschap, arbeidsongeschikt door aard werk  
G7    
G700 Abortus  
G709 Complicaties na abortus  
G710 Bekkeninstabiliteit

Intensivering Herbeoordeling aSB

G719 Overige zwangerschapsziekte

Intensivering Herbeoordeling aSB

G8    
G809 Complicaties bevalling  
G9    
G909 Complicaties in kraambed  
H1    
H100 Oorpijn  
H101 Loopoor  
H102 Oorsuizen (tinnitus)  
H109 Overige oorklachten  
H2    
H209 Nieuwvorming van oor  
H3    
H309 Congenitale afwijking van oor  
H5    
H500 Corpus alienum in oorgang  
H501 Ruptuur van trommelvlies  
H509 Overige letsels van oor  
H6    
H600 Cerumenprop  
H609 Overige aandoening uitwendig oor  
H610 Otitis media  
H619 Overige aandoening middenoor  
H620 Lawaaislechthorendheid  
H629 Overige doofheid  
H639 Vestibulaire functiestoornis  
H699 Overige ooraandoeningen  
L1    
L100 Nekpijn

Intensivering Herbeoordeling aSB

L101 Aspecifieke rugpijn, acuut  
L102 Aspecifieke rugpijn, subacuut  
L103 Aspecifieke rugpijn, chronisch

Intensivering Herbeoordeling aSB

L104 Ischialgie

Intensivering Herbeoordeling aSB

L105 Lumbago met ischialgie

Intensivering Herbeoordeling aSB

L110 Gewrichtspijn

Intensivering Herbeoordeling aSB

L111 Hydrops van gewricht  
L112 Knieklachten  
L119 Overige gewrichtsklachten  
L120 Spierpijn

Intensivering Herbeoordeling aSB

L121 Pijn in bovenste extremiteit

Intensivering Herbeoordeling aSB

L122 Pijn in onderste extremiteit

Intensivering Herbeoordeling aSB

L130 Bewegingsbeperking  
L139 Overige klachten bot/spier

Intensivering Herbeoordeling aSB

L2    
L200 Botmetastasen  
L209 Nieuwvorming van bot  
L219 Nieuwvorming van spier en bindweefsel  
L3    
L300 Congenitale afwijking ledematen  
L309 Overige congenitale afwijking bot/spier  
L5    
L500 Multipele fractuur beide armen  
L501 Multipele fractuur van een arm  
L502 Multipele fractuur van lumbale wervelkolom, thorax en bekken  
L503 Multipele fractuur beide benen  
L504 Multipele fractuur van een been  
L509 Overige multipele fracturen  
L511 Fractuur schoudergordel  
L513 Fractuur van humerus  
L514 Collesfractuur  
L516 Overige fracturen onderarm  
L519 Fractuur van hand  
L521 Fractuur van femurhals  
L522 Overige fracturen van femur  
L524 Enkelfractuur  
L526 Overige fracturen onderbeen  
L529 Fractuur van voet  
L532 Fractuur van hoofd  
L533 Fractuur halswervelkolom  
L534 Ribfractuur  
L535 Overige fracturen benige thorax  
L536 Fractuur lumbosacrale wervelkolom  
L538 Fractuur van bekken  
L539 Overige fracturen  
L540 Multipele amputaties  
L541 Amputatie bovenarm  
L542 Amputatie onderarm  
L543 Amputatie van duim  
L544 Amputatie van een vinger  
L545 Overige amputatie pols en hand  
L546 Amputatie bovenbeen  
L547 Amputatie onderbeen  
L548 Amputatie ter hoogte van enkel  
L549 Overige amputaties  
L550 Whiplash-letsel

Intensivering Herbeoordeling aSB

L551 Luxatie schoudergordel  
L552 Distorsie van pols  
L553 Meniscusletsel vers  
L554 Luxatie van patella  
L555 Distorsie van enkel  
L558 Overige luxaties  
L590 Crush-letsel pols en hand  
L591 Crush-letsel schouder/arm  
L592 Crush-letsel heup en been  
L593 Crush-letsel overige regio's  
L594 Spierletsel pols en hand  
L595 Spierletsel schouder/arm

Intensivering Herbeoordeling aSB

L596 Spierletsel heup en been  
L597 Spierletsel overige regio's  
L598 Multipele spierletsels  
L599 Overige locomotore letsels  
L6    
L600 Spondylitis ankylopoetica  
L601 Artrose van wervelkolom  
L602 Spinale stenose  
L609 Overige spondylogene aandoening  
L610 (Kyfo-)scoliose  
L611 Spondylolyse  
L612 Spondylolisthesis  
L613 Ziekte van Scheuermann  
L619 Overige deformatie nek/rugaandoening  
L620 Discopathie cervicaal  
L621 HNP 14-15 of L5-SI  
L622 Overige discopathien

Intensivering Herbeoordeling aSB

L623 Postlaminectomiesyndroom  
L624 Cervicobrachiaal syndroom

Intensivering Herbeoordeling aSB

L625 Radiculopathie  
L629 Overige aandoening van wervelkolom  
L630 Infectieuze artritis  
L631 Acuut reuma  
L632 Reumatoide artritis  
L633 Jicht  
L639 Overige artropathieen  
L640 Gegeneraliseerde artrose  
L641 Artrose van heup  
L642 Artrose van knie  
L643 Artrose carpometacarpale  
L649 Overige artrosen  
L650 Recidiverende (sub)luxatie  
L651 Chondromalacia patellae  
L652 Derangement interne knie  
L653 Verw. misvorm. extremiteit  
L659 Overige gewrichtsaandoening  
L660 Osteomyelitis  
L661 Osteoporose en path. fract.  
L662 Osteoporose  
L663 Atrofie van Sudeck  
L669 Overige botaandoeningen  
L670 Syndroom van Tietze  
L679 Overige kraakbeen aandoeningen  
L680 Chron. crepit. synoviitis van hand en pols  
L682 Bursitis olecrani  
L683 Bursitis prepatellaris  
L684 RSI schouder/bovenarm

Intensivering Herbeoordeling aSB

L685 RSI van elleboog/onderarm

Intensivering Herbeoordeling aSB

L686 RSI van pols en hand

Intensivering Herbeoordeling aSB

L689 Overige aandoening weke delen door druk en (over)belasting

Intensivering Herbeoordeling aSB

L690 Adhesieve capsulitis schouder  
L691 Ziekte van Dupuytren  
L693 Ontsteking Overige peesscheden  
L694 Epicondylitis lateralis  
L695 Epicondylitis medialis  
L698 Fibromyalgie (Reuma)

Intensivering Herbeoordeling aSB

L699 Overige aandoening van weke delen

Intensivering Herbeoordeling aSB

N1    
N100 Duizeligheid en draaierig

Intensivering Herbeoordeling aSB

N101 Convulsie  
N102 Tremor  
N103 Afwijkende gang  
N104 Sensibiliteitsstoornis  
N105 Hoofdpijn

Intensivering Herbeoordeling aSB

N106 Dyslexie en alexie  
N107 Dysfasie en afasie  
N109 Overige neurologische klachten  
N2    
N209 Nieuwvorming meningen  
N210 Maligne nieuwvorming centraal zenuwstelsel  
N219 Overige nieuwvormingen centraal zenuwstelsel  
N229 Nieuwvorming perif./ auton. zenuwstelsel  
N3    
N309 Aangeb. afwijking zenuwstelsel  
N4    
N40O Virale infecties centraal zenuwstelsel  
N401  Late gevolgen poliomyelitis  
N402 Tuberculose zenuwstelsel  
N5    
N500 Commotio cerebri  
N501 Contusio cerebri  
N509 Overige hersenletsels  
N510 Letsel van cerv. ruggemerg  
N519 Letsel van Overige ruggemerg  
N520 Letsel van hersenzenuw  
N521 Multipele letsels zenuwen  
N522 Letsel zenuw bovenarm  
N523 Letsel zenuw onderarm  
N524 Letsel zenuw hand  
N529 Letsel Overige perifere zenuwen  
N539 Letsel autonoom zenuwstelsel  
N6    
N600 Ziekte van Parkinson  
N601 Multipele sclerose  
N602 Paralytisch syndroom  
N603 TIA  
N604 Toxische encefalopathie (OPS)  
N605 Epilepsie  
N606 Migraine

Intensivering Herbeoordeling aSB

N607 Spanningshoofdpijn

Intensivering Herbeoordeling aSB

N609 Overige aandoeningen van centraal zenuwstelsel  
N610 Aandoening nervus trigeminus  
N611 Aandoening nervus facialis  
N612 aandoening Overige hersenzenuwen  
N613 Carpale-tunnelsyndroom  
N614 Overige mononeuropathien  
N615 Polyneuropathie  
N619 Overige aandoening perifeer zenuwstelsel  
N629 Myasthenia gravis  
N639 Spierdystrofie/myopathie  
N690 (Vermoeidheidssyndroom na) Myalg. encefalomyelitis

Intensivering Herbeoordeling aSB

N699 Overige ziekten zenuwstelsel  
P1    
P109 Spanningsklacht

Intensivering Herbeoordeling aSB

P119 Emotionele slaapstoornis

Intensivering Herbeoordeling aSB

P6    
P600 Somatisering

Intensivering Herbeoordeling aSB

P601 Somatoforme pijnstoornis

Intensivering Herbeoordeling aSB

P609 Overige somatoforme stoornis

Intensivering Herbeoordeling aSB

P610 Rouwreactie

Intensivering Herbeoordeling aSB

P611 Burnout

Intensivering Herbeoordeling aSB

P619 Surmenage

Intensivering Herbeoordeling aSB

P620 Posttraumatische stress-stoornis

Intensivering Herbeoordeling aSB

P629 Reacties op ernstige stress

Intensivering Herbeoordeling aSB

P630 Paniekstoornis

Intensivering Herbeoordeling aSB

P631 Gegeneraliseerde angst

Intensivering Herbeoordeling aSB

P632 Agorafobie

Intensivering Herbeoordeling aSB

P633 Sociale fobie

Intensivering Herbeoordeling aSB

P639 Overige angststoornissen

Intensivering Herbeoordeling aSB

P640 Paranoïde persoonlijkheid

Intensivering Herbeoordeling aSB

P641 Schizoïde persoonlijkheid

Intensivering Herbeoordeling aSB

P642 Dissociale persoonlijkheid

Intensivering Herbeoordeling aSB

P643 Emotioneel instabiele persoonlijkheid

Intensivering Herbeoordeling aSB

P644 Theatrale persoonlijkheid

Intensivering Herbeoordeling aSB

P645 Angstige persoonlijkheid

Intensivering Herbeoordeling aSB

P646 Afhankelijk persoonlijkheid

Intensivering Herbeoordeling aSB

P648 Overige specifieke persoonlijkheidsstoornissen

Intensivering Herbeoordeling aSB

P649 Karakterneurose

Intensivering Herbeoordeling aSB

P650 Manische episode

Intensivering Herbeoordeling aSB

P651 Bipolaire affectieve stoornis

Intensivering Herbeoordeling aSB

P652 Depressieve episode

Intensivering Herbeoordeling aSB

P653 Depressieve persoonlijkheid

Intensivering Herbeoordeling aSB

P659 Overige stemmingsstoornis

Intensivering Herbeoordeling aSB

P660 Psych. stoornis door alcohol

Intensivering Herbeoordeling aSB

P661 Psych. stoornis door opioiden

Intensivering Herbeoordeling aSB

P662 Psych. stoornis door amfetam.

Intensivering Herbeoordeling aSB

P669 Psych. stoornis door multipele drugs

Intensivering Herbeoordeling aSB

P679 Organische psychose  
P680 Schizofrenie  
P681 Schizoaffectieve stoornis  
P689 Overige niet-organische psychose

Intensivering Herbeoordeling aSB

P690 Neurasthenie

Intensivering Herbeoordeling aSB

P691 Psychasthenie

Intensivering Herbeoordeling aSB

P692 Dwangstoornis

Intensivering Herbeoordeling aSB

P693 Dissociatieve stoornis

Intensivering Herbeoordeling aSB

P694 Anorexia/Bulimia nervosa

Intensivering Herbeoordeling aSB

P695 Puerperaal psychose

Intensivering Herbeoordeling aSB

P696 Gokverslaving

Intensivering Herbeoordeling aSB

P697 Zwakzinnigheid  
P699 Overige psych. stoornissen

Intensivering Herbeoordeling aSB

R1    
R100 Hoesten  
R101 Pijn op borst bij ademen  
R102 Verandering van stem  
R109 Overige klachten luchtwegen

Intensivering Herbeoordeling aSB

R2    
R200 Maligne nieuwvorming bronchus/long  
R201 Mesothelioom van pleura  
R209 Overige nieuwvorming luchtwegen  
R3    
R309 Aangeboren afwijking luchtwegen  
R4    
R409 Tuberculose luchtwegen  
R5    
R500 Corpus alienum luchtweg  
R501 Etsing van luchtwegen  
R502 Traumat. pneumothorax  
R509 Overige letsels luchtwegen  
R6    
R600 Acute nasofaryngitis  
R601 Influenza  
R602 Overige acute infecties van bovenste luchtwegen  
R603 Allergische rinitis  
R604 (Chronische) sinusitis  
R609 Overige ziekten van bovenste luchtwegen  
R610 Pneumoconiose door anorganisch stof  
R611 Pneumoconiose door organisch stof  
R612 Beroepsastma  
R613 Allergische pneumonitis door organische stof  
R619 Overige longaandoeningen door uitwendige agentia  
R620 Pneumothorax  
R629 Overige ziekten van pleurae  
R639 Ziekte van mediastinum  
R649 Acute bronchitis  
R659 Pneumonie  
R660 Chronische bronchitis  
R661 Emfyseem  
R669 Cara  
R679 Astma  
R690 Longoedeem  
R699 Overige resp. aandoening  
S1    
S100 Pijn in buik en bekken

Intensivering Herbeoordeling aSB

S101 Misselijkheid en braken

Intensivering Herbeoordeling aSB

S102 Zuurbranden

Intensivering Herbeoordeling aSB

S103 Geelzucht NNO  
S104 Veranderd defecatiepatroon  
S109 Overige klachten tractus digestivus  
S2    
S200 Maligniteit tractus digestivus  
S201 Metastase in lever  
S209 Overige nieuwvorming tractus digestivus  
S3    
S309 Congenitale afwijking tractus digestivus  
S4    
S400 Intestinale infectie  
S401 Hepatitis A (acuut) (viraal)  
S402 Hepatitis B (acuut)(viraal)  
S403 Overige vormen virushepatitis  
S404 Wormziekte tractus digestivus  
S5    
S500 Corpus alienum tractus digestoornis  
S501 Etsing van mond en farynx  
S502 Etsing van oesophagus  
S503 Etsing Overige tractus digestivus  
S509 Overige letsels tractus digestivus  
S6    
S609 Aandoening van gebit  
S619 Ziekte van slokdarm  
S620 Ulcus pepticum  
S621 Gastroduodenitus  
S622 Dumping syndrome  
S629 Overige ziekten maag/duoden  
S630 Hernia diaphragmatica  
S631 Hernia inguinalis  
S639 Overige herniae buikholte  
S640 Ziekte van Crohn  
S641 Colitis ulcerosa  
S642 Overige niet-inf. enteritis  
S643 Irritable bowel syndrome

Intensivering Herbeoordeling aSB

S644 Divertikelziekte  
S645 Ziekte van appendix  
S646 Colostoma en enterostoma  
S649 Overige ziekten darmen  
S659 Ziekte van peritoneum  
S669 Ziekte van lever  
S672 Galsteen  
S674 Ziekte van galblaas  
S679 Ziekte van galwegen  
S689 Ziekte van pancreas  
S699 Overige ziekten spijsvertering  
U1    
U100 Pijn met mictie  
U101 Bloed in urine  
U102 Urine-incontinentie  
U109 Overige urogenitale klachten  
U2    
U200 Maligne nieuwvorming urinewegen  
U209 Overige nieuwvvorming urinewegen  
U219 Nieuwvorming mannelijk geslachtsorgaan  
U229 Nieuwvorming van mamma  
U239 Nieuwvorming vrouwelijk geslachtsorgaan  
U3    
U309 Congenitale urogenitale afwijking  
U4    
U409 Geslachtsziekte  
U5    
U509 Letsel urogenitaal stelsel  
U6    
U600 Nierinsufficientie  
U601 Toxische nefropathie  
U602 Nierkoliek / Urolithiasis  
U609 Overige ziekten nier en ureter  
U610 Cystitis  
U611 Stress-incontinentie  
U612 Uitwendig urostoma  
U619 Overige aandoening van urinewegen  
U620 Infertiliteit bij man  
U621 Prostaataandoening  
U622 Reproductiestoornis man  
U629 Overige aandoening m. geslachtsorgaan  
U639 Aandoening van mamma  
U640 Infertiliteit bij vrouw  
U641 Complicatie artificiele inseminatie  
U642 Ontsteking bekkenorgaan  
U643 Dysmenorroe  
U644 Abnormale vaginale bloeding  
U645 (Peri)menopauzale stoornis  
U646 Reproductiestoornis vrouw  
U649 Overige aandoening vrouwelijk geslachtsorgaan  
V1    
V100 Oogpijn  
V109 Overige oogklachten  
V2    
V209 Nieuwvorming oog en adnexen  
V3    
V309 Congenitale afwijking van oog  
V5    
V500 Corpus alienum uitwendig oog  
V501 Brandwond oog/adnexen  
V502 Etsing van oog en adnexen  
V503 Confusie van oogbol  
V504 Penetratie van oog  
V509 Overige letsels en adnexen  
V6    
V609 Conjunctivitis  
V610 Keratitis foto-electrica  
V619 Overige vormen van keratitis  
V620 Traumatisch cataract  
V629 Overige vormen van cataract  
V639 Netvliesloslating  
V649 Glaucoom  
V659 Visuele stoornis  
V669 Verlies gezichtsvermogen  
V699 Overige aandoening oog en adnexen