EDiTS en EDiTS-Pro Homepage

EDiTS - dataformaat

small logo

De data overdracht bij EDiTS gebeurd volgens het Motorola-formaat (ook oud Motorola-I formaat genoemd). De data wordt overgedragen in de vorm van negen trits. Een trit is een gecodeerde waarde die drie toestanden kent (trinaire stelsel). Net als bij het binaire stelsel is een logisch nul ook nul, logisch een ook een. Bij het trinaire stelsel heb je voor de derde toestand de logisch open of X. Om deze elektrisch over te dragen wordt eerst een één (1) gestuurd en daarna een nul. Zie figuur 1.

Voorbeeld trits
Figuur 1

Zoals is te zien blijft er een vierde mogelijkheid over. Eerst een nul en dan een een (1). Zie figuur 2.

Vierde toestand
Figuur 2

Deze vierde mogelijkheid wordt gebruikt bij het Motorola-II formaat. Deze vierde toestand wordt niet ondersteund door de MC145026. Vandaar werkt het "oude" EDiTS niet samen met het MOTOROLA-II decoders.

ADRES/DATA-OVERDRACHT

Bij EDiTS bestaat de adres/data-overdracht uit negen trits. De eerste vijf trits is het decoderadres dat aangestuurd moet worden. Trit 6 t/m 9 geven de schakelinformatie door wat een decoder zou moeten doen. Gedetaileerde informatie hierover wordt bij elke decoder gegeven.

Figuur 3 is een data voorbeeld van 0X1001100. Zoals is te zien bestaat elke trit uit 2 pulsen.

Data voorbeeld
Figuur 3

Contact |