Nancy Drew 6:

The Secret of the Scarlet Hand

Walkthrough door: Louis Koot

Deze walkthrough is geschreven voor een Senior Detective.

Deel 3: opmaat tot de Piramide quizzen

Als je mijn walkthrough tot nu toe nauwkeurig hebt gevolgd dan weet je nu dus het STONE woord en het COATL woord en ben je aan het einde van deel 2 dus in Hendriks kamer in het ziekenhuis. Verlaat het ziekenhuis en reis terug naar je:

Hotelkamer:

Hendriks Zipschijf

Het wordt echt nu tijd om Hendriks Zip-schijf te bekijken. Deze heb je in het Zipstation laten zitten, dus zoem in op de Laptop en op het beeldscherm en klik weer op het pictogram van de zipschijf. Weer wordt er om het wachtwoord gevraagd. Zou 'STONE" het zijn? Typ dus stone in en druk op je ENTER toets en…..JAWEL….je bent binnen.

Op de zipschijf vindt je 3 rubrieken, te weten: "TRANLATION", "NOTES" en "CONTACTS". Klik op elk van deze 3 rubrieken en lees echt ELK DOCUMENT ZEER NAUWKEURIG DOOR. MAAK NOTITIES. JE HEBT ALLE INFORMATIE DIE IN DEZE DOCUMENTEN STAAN ECHT NODIG. Ik heb getracht om deze teksten zo goed mogelijk te vertalen. Laten we beginnen met:

Translation:

Hierin vindt je maar één document. Het bevat het raadsel van de Whisperer:

"A curse upon you who behold this terror

The evil deeds of the Whisperer of Silent Secrets remain undead

Within this prison of stone

Broken only when the four corners of the world are bound together

When the first king ascends the throne again

When the last Copan fool has labored the end of time"

Dit raadsel is van eminent belang. Het bevat gewoon de aanwijzing hoe je de Monolith moet openen. Sluit dit document en klik op:

Notes:

Wel, in deze file staat heel wat meer. Klik op elk van de titels in het linkerdeel en lees dan elk document heel nauwkeurig door. Alweer, MAAK AANTEKENINGEN.

Bull:

Atanzahab:

Greenstone:

Jade. De Maya's beschouwde Jade als Goddelijk en Jade was dan ook veel belangrijker voor de Maya's dan goud. Jade werd vaak gebruikt om er kunstwerken en heilige objecten van te snijden. Zijn de SIX KEYS hier ook uit gesneden?

Dit is een uiterst belangrijke aanwijzing. Je MOET dit gelezen hebben om later Hendrik over deze SIX Keys te kunnen vragen.

Prison of Stone (dat is dus de Monolith):

Ook dit is een uiterst belangrijke aanwijzing naar de SIX KEY'S.

Whisperer:

North:

Hela, die naam, Elmuseo Cultural, hebben we eerder gezien. Bovenaan die verzendlijst die we hebben gevonden op het bureau van Joanna. Dat museum heeft diverse stukken aan Beech Hill uitgeleend.

South:

De Maya cultuur strekte zich uit via West Honduras, Noord Salvador, Belize tot…….misschien wel tot in het Amazone gebied?
Zie ook het interview met Rutherford in de laatste editie van "Art Appraizer".

Hendrik bedoeld hiermee het interview met Prudence Rutherford in dat tijdschrift dat ligt op het kleine tafeltje in Joanna's kantoor. Aan het begin van dit spel heb je dat tijdschrift doorgebladerd. Als je dat niet hebt gedaan dan is het onmogelijk om ooit in contact te komen met Prudence Rutherford. Dit is dus de aanwijzing dat je dan alsnog dat tijdschrift moet gaan doorbladeren op de manier zoals ik dat aan het begin van deze walkthrough al vermeld. Die Jade Glyph die Prudence aan haar halsketting heeft hangen is dus de ZUID sleutel en deze moet je in handen zien te krijgen.

East:

Kijk eens aan: Diego de Landa. Is dat niet stuk 1113 op die verzendlijst van het Elmuseo Cultural die je in Joanna's kantoor hebt gevonden.

West:

Dit is een zeer belangrijke aanwijzing. NOTEER DEZE NAAJM EN DIT TELEFOONNUMMER. Je zult straks contact op moeten nemen met de nazaten van deze Daddle om er achter te komen waar deze WEST SLEUTEL zich nu bevindt.

Coplan Fool:

Dit is dus een hint dat je, om de FOOL SLEUTEL te verkrijgen, je een bericht moet versturen via de HAM Radio in het Laboratorium.

Klik nu op de scrolpijl onderin het linkerframe om verder te gaan.

Pacal:

Aanwijzing dat die Monolith dus hol is en open kan worden gemaakt.

Lamanai: Naam van steden: betekend: "ondergedoken Krokodil". Krokodil is afgebeeld in vele glyphs.

Paal Kaka: Een priester die aan vele kinderen hun voornaam heeft gegeven.

NAMING: Voorvoegsels: "Ah" voor jongens en "Ix" voor meisjes. Na een voorvoegsel volgt dan meestal de naam van een zoogdier, reptiel of vogel. Bijvoorbeeld: jongensnaam: Ah Balam, meisjesnaam: Ix Cuat. Na de puberteit nemen de kids dan ook de achternaam van hun vader aannemen.

Wel dit waren alle documenten in deze file. Sluit de file via het kruisje en open dan:

Contacts:

Ook in deze file, diverse subfiles. Je kunt ze allemaal doorlezen. Het zijn allemaal files over Opgravingen. Maar de enige echt belangrijke informatie staat in:

Honduras:

Dit vertelt je dus de locatie van de FOOL Sleutel en dat je deze in bezit kunt krijgen via het verzenden van een Morse Code bericht via die HAM radio die in het Lab van Beech Hill staat. Geen paniek, ik leg dat hele Morse gedoe straks wel uit als we dat moeten gaan doen.

Goed, je hebt nu alle belangrijke informatie vanaf deze zipschijf gehaald. Het wordt nu tijd om al deze ZES SLEUTELS in je bezit te krijgen.

Goed, sluit de zipschijf en zoem helemaal uit de Laptop. Zoem in op de telefoon en bel nu eerst met: Daddle, Henry Albert IV 1-605-555-3195

Bellen met de Daddles

Ook dit gesprek verloopt eerst helemaal vanzelf en het blijkt dat deze Penelope, Poppy Dada is. Dat is de schilderes van dat schilderij dat je bij Taylor Sinclair in zijn kantoor hebt gezien.

Goed je weet nu waar je één van de sleutels kunt vinden en ook hoe je deze moet verkrijgen. Bel nu met het Chao Canyon Cultural Centre. Telefoonnummer? Wel, dat is: 1-505-555-1222

PS: Het kan uiteraard zo zijn dat het nu te laat op de dag is en dan krijg je het antwoordapparaat van het Centre en dat verteld je dan dat het Centre open is tussen 10 uur s'morgens en 6 uur s'avonds. Als je dit nu gebeurd, ga dan naar de wekker en stel de alarm tijd in op 10 uur AM en na de BEEP BEEP BEEP ga je gewoon, maar dan is het de volgende dag, weer bellen met het: Chaco Canyon Cultural Centre.

In ieder geval, Bel het Chao Canyon Cultural Centre:

Dit gesprek gaat helemaal vanzelf. Je krijgt Sheila Schultz weer aan de lijn en Nancy vraagt haar of zij haar toch niet kan helpen aan een afbeelding van de gestolen NOORD SLEUTEL. Sheila zegt dat ze eens zal informeren bij haar medewerkers en vraagt je om later terug te bellen.

De verbinding wordt verbroken. Wacht nu gewoon even een half minuutje en bel dan weer het Chao Canyon Cultural Centre op. Weer krijg je Sheila Schultz aan de lijn en nu verteld ze dat het gestolen Jade stuk was verpakt in heel zacht schuim en dat er nogal strak omheen zat gebonden. Het Jade stuk heeft echter een haarfijne AFDRUK gemaakt in dat schuim en Sheila wil dat stuk schuim wel naar je toe sturen. Zij weet het adres van Beech Hill en ze zal het daar naar toe zenden. Sluit af en verlaat het hotel en reis naar:

Taylor Sinclair

Ga naar binnen en klik op Sinclair:

"Mind if I help myself to one of those scrumptious looking Oaxacon cookies?"

Taylor is verrukt dat je dat vraagt. Klik op de deksel van de glazen pot en dan op de pot en pak er een koekje uit. Zoem uit en sluit de pot weer via een klik op de deksel en zoem weer uit. Je staat terug voor Taylor's bureau. Klik nu op de schilderijen die rechts naast het bureau staan en vraag aan Taylor of je Poppy's schilderij nog eens mag bekijken. Het schilderij komt in je scherm en Taylor verlaat de kamer. Klik op het schilderij op de Maya Steen, links in het midden.

Klik dan op je koekje in je inventory en klik met je koekje op de Maya Steen. Klik op de steen om deze in je Inventory te plaatsen. Goed zo Nancy, je hebt nu de NOORD Sleutel te pakken. Zoem een paar keer uit en draai je om en verlaat Taylor's kantoor en reis naar het:

Eleanor Roosevelt Hospitaal

Ga Hendriks kamer binnen en klik op Hendrik:

Beech Hill Museum:

Goed, als het goed is zijn er nu twee Maya stenen onderweg, die van Prudence Rutherford en die van de Chaco Canyon Cultural Centre. Laten we nu eens gaan zien of ook die Maya steen uit Honduras te pakken kunnen krijgen. Dat gaan we doen met gebruikmaking van de HAM Radio in het Laboratorium. Dus ga naar het laboratorium en daar naar Hendriks bureau en klik dan op de:

De HAM RADIO:

Zoem helemaal in op dit ding en klik dan op de AAN/UIT knop. Verdo…..kortsluiting. Ik moet ook met mijn fikken van electra apparaten afblijven. Je wilt niet weten hoe vaak ik al de wasmachien gemold hebt. Je hebt de Radiobuis opgeblazen en nu doet ie het niet meer. Klik weer op de AAN/UIT knop en zoem dan 1 maal uit. Je ziet nu ook de zijkant van de radio. Klik op het luikje, achter de microfoon en klik er dan weer op om het luikje te openen. Pak de kapotte radiobuis (de gele) eruit. Sluit het luikje en zoem nu 3 maal uit.

Tja, wat nu dan? Je zult toch echt een nieuwe radiobuis moeten vinden, Wacht eens even…..staat er niet nog ergens in het museum zo'n HAM radio? Jawel…..EXHIBIT A in nis 1 van de tentoonstellingszaal. Goed, dat is wel een ouder model dan deze hier in het lab, maar die radiobuis zag er toch ook niet al te modern uit. Dus verlaat het laboratorium en ga naar de EXHIBIT A vitrine in NIS 1. Open deze vitrine met behulp van het kleine sleuteltje dat je uit Joanna's bureaulade hebt gepikt en klik dan op de Ham radio. Klik dan op de rechterzijkant van de radio, onderop, en de radio schuift iets naar voren. Open het luikje en pak dan de meest rechter radiobuis eruit. Sluit het luikje en klik op de voorzijde van de radio om deze terug te schuiven. Klik dan op het vitrine glas om de vitrine weer te sluiten en keer terug naar de HAM radio in het laboratorium. Klik 1 maal op de Ham en dan weer op het luikje in de zijkant, open het luikje weer en plaats de goede, dat is de witte, radiobuis in de HAM radio. Sluit luikje en zoem nu 3 maal uit.

Korte Cursus Morse met de HAM radio

Wel, als jij Morse code weet, ga je gang. Ik kan geen Morse dus ik ga dit eerst maar even bestuderen. Zoem in op de rij boeken die op Hendriks bureau staan en klik dan op het meest linker boekje in de rij. Het Instructie boek komt weer in je scherm te staan. Open het en lees nu aandachtig alle bladzijden goed door.

Op de tweede pagina lees je dat je een 4-cijferige frequentie moet intoetsen en dan op Connect moet drukken. Je kunt dan luisteren naar deze frequentie of berichten versturen via het Morse Code Keybord. In Morse Code bestaat ELKE LETTER uit STIPPEN EN STREEPJES en na ELKE letter moet er op de SENT toets worden gedrukt. Er volgt nog wat uitleg wat je moet doen als je een foutje maakt. Op de laatste twee pagina's vindt je dan het gehele Morse alfabet.

Hoe nu contact te maken met de Smokkelaars in Honduras:

Goed, sluit het boek en 2 maal uit en zoem dan in op de lades. Open de onderste lade met Hendriks sleutel en pak uit deze lade dan het boekwerkje dat boven de mappen uitsteekt. Ook dit boekje komt weer in je scherm te staan. LEES HET NU HEEL AANDACHTIG DOOR EN MAAK AANTEKENINGEN.

Number Stations:

Decoding the Numbers:

VOORBEELD:

Smugglers Station:

De Boodschap verzenden:

Sluit het boekje, zoem uit, sluit de lade en zoem uit. Zoem weer 2 maal in op de HAM radio. Goed, volgens Hendrik's boekje moet je nu eerst contact maken met frequentie 2050 om een serie van 5 cijfers te verkrijgen. Doe het volgende:

Dus nu moet je het coatl woord versturen:

  • streep, punt, streep, punt en druk op SEND
  • streep, streep, streep en druk op SEND
  • punt, streep en druk op SEND
  • punt, streep, punt, Punt en druk op streep
  • punt, streep, punt, punt en druk op Send
  • punt en druk op SEND
  • streep, punt, streep, punt en druk op SEND
  • punt, punt, punt, punt en druk op SEND
  • punt en druk op SEND

Hotelkamer.

Zet de wekker op 09:00 AM en de volgende morgen reis je naar het

Beech Hill museum

Shipping and Receiving Loods

Loop gelijk door tot in het halletje bij het laboratorium en ga dan door de "Shipping en Receiving" door de loods binnen. Loop dan 2 maal vooruit tot je tussen de stellingen staat en draai ja dan weer om en draai dan links. Je kijkt nu naar de hoek met de Ontvangst/Verzend deur. Hela…achter het touwhek staat nu een kist op je te wachten. Ga echter nog niet vooruit naar de kist maar klik nu eerst op de stenen inpaktafel, rechts aan de muur. Je zoemt in op deze tafel. Aan de muur hangt, rechts naast de papierrollen, een roze papier. Zoem in op dit roze papier en klik er dan nog een keer op. Je hoort Nancy zeggen:"Diego de Landa…..I wonder if that's one of the key's" Op het papier lees je dus dat stuk 1113 is ontvangen. Stuk 1113 is de Maya steen die is gevonden door Bisschop Diego de Landa en door het Elmuseo Cultural naar Beech Hill is verzonden. Dus Beech Hill heeft het ontvangen en dus zou het hier ergens in de stellingen moeten staan. We gaan dat zo meteen wel uitzoeken. Eerst maar eens kijken wat er in die kist zit. Zoem 2 maal uit en draai dan links.

Klik op het pakket dat achter het touwhek voor de deur staat. Het is dus een kist. Klik op de kist en klik dan bovenop de kist om de kist te openen. Er zit een stenen doos in de kist. Klik op deze doos en deze komt nu omhoog. Op de voorzijde zie je 3 gezichten. Klik op de voorzijde om de drie gezichten groot in je scherm te krijgen. De drie gezichten zijn dus het slot mechanisme van de stenen doos. Om de doos te openen moet je er voor zorgen dat alle 6 ogen dicht zijn. Om dit te bereiken nummer je de ogen, van links naar rechts als 1 t/m 6 en dan klik je op:

Oog 1; Oog 2; Oog 4; Oog 6 en je ziet dan de hele doos weer.

Klik bovenop de doos om deze nu te openen. In de stenen doos ligt dus de Maya steen uit Honduras, die je via de HAM radio "besteld" hebt. Dit is de Coplan FOOL sleutel. Klik op de steen en dan nog een keer om hem in je inventory te plaatsen.

Klik op het deksel van de doos om deze weer te sluiten en klik dan weer bovenop de doos en zowel de doos als de kist verdwijnen nu. Zoem 2 maal uit en draai links. Je kijkt weer naar de stellingen. Ga 2 maal vooruit naar de achterste stelling LINKS, dus niet naar de stelling waar Sonny's doos in staat maar naar de andere stelling die tegen de achtermuur staat. Je loopt tegen deze stelling aan. Op de bovenste plank zie je, rechts, een zilvergrijze kist staan. Klik op deze kist en klik er dan weer op. De kist draait dan om en je ziet op het label BH 1113 staan. Wel in dit kistje zou dus best wel eens de Maya steen kunnen zitten van het Elmuseo Cultural, de OOST Sleutel dus. Helaas heeft het kistje een cijfercode slot. Klik op dit cijfercode slot. Je weet echter de code niet die je moet intoetsen, dus je kunt het slot NU niet open maken. Misschien moet je er Joanna naar vragen?

Je hebt nu dus 2 van de 6 Maya stenen (Sleutels) in je bezit, te weten de Fool sleutel (uit Honduras) en de West Sleutel (uit het Poppy Dada schilderij). Je weet nu ook dat de Oost Sleutel hier in de stelling ligt, maar hiervoor dien je de cijfercode voor het slot te achterhalen. Onderweg zijn nog de Zuid Sleutel (Prudence Rutherford) en de Noord Sleutel (Chaco Canyon Cultural Centre) en je weet dat Hendrik de Koning Sleutel (de Pacal) ergens in het museum heeft verstopt.

Zoem 3 maal uit en draai je om. Ga naar en door de deur terug het halletje in en loop door het museum naar en door de dubbele Gouden deuren en neem de metro naar het:

Eleanor Roosevelt Hospital:

Ga naar Hendrik en spreek hem aan:

"Hendrik, I received a package from your friends in Copan. I'v got the Copan Fool Key. I'll still need the Pacal though. How's your memory?"

Nu vertelt Hendrik je dat hij de Pacal heeft verborgen in de replica van de Pacal Tombe, onderin de Tempel Exhibit (hij bedoeld hier dus de Piramide mee). Hij vertelt je verder dat, om de Pacal te kunnen bereiken, je de Tempel Quiz moet oplossen. Hij zegt ook dat Sonny echter een onmogelijke vraag in deze Tempel quizzen heeft gestopt die eigenlijk niet te beantwoorden is. Hij geeft je hiervoor echter wel een aanwijzing……Coatimundi, een beest met een smalle snuit en een lange gedraaide staart. SCHRIJF DIT ALSJEBLIEFT OVER!!!!!

Zeg Hendrik gedag en reis terug naar het:

Beech Hill Museum:

Ga linea recta naar de Shipping/Receiving loods en draai daar naar de Ontvangst/Verzend hoek/deur. HOERA….weer een pakketje. Zoem helemaal in op het pakket. Het is afkomstig van Prudence Rutherford. Open de doos en verwijder het plastiek. In de doos ligt de replica van Prudence halsketting met de Maya steen eraan. Dit is dus de ZUID Sleutel. Er ligt ook een kaartje in de doos. Klik op het kaartje en lees het even door. Het is van Prudence en verder niet belangrijk dus klik het weer weg. Klik dan op de Maya steen onderaan de halsketting en klik de steen dan naar je inventory.

Reis nu weer terug naar je hotelkamer. Zet de wekker weer op 09:00AM en na de BEEP BEEP BEEP reis je weer terug naar het:

Beech Hill Museum

de Noord Sleutel

Ga weer linea recta naar de Shipping/Receiving loods en dan weer naar de Ontvangs/Verzend hoek. Kijk eens aan, je DERDE pakketje is gearriveerd. Dit is dus afkomstig van het Chaco Canyon Cultural Centre. Zoem 2 maal in op het pakketje en klik er dan op om het te openen. Klik in het geopende pakketje om de Schuimen Mal er uit te halen. Klik op de Mal om deze te openen. Je ziet er een afdruk in van de Maya Steen die is gestolen uit het Chaco Cultural Centre. Sluit de mal weer en klik het dan je inventory in. Wel, in deze toestand heb je er niets aan. Je moet dus iets in de mal gaan gieten zodat er een replica van de steen ontstaat. Ga naar het laboratorium en als je er binnen bent draai je gelijk naar rechts. Je kijkt nu dan naar de muur naast je bureau en je ziet die Periodic Table weer aan de muur hangen. Links naast dit bord zie je één of ander apparaat hangen. Het lijkt wel wat op een vergrootapparaat die ze bij foto's gebruiken. Ga 1 maal vooruit naar dat apparaat en plaats dan de MAL op het matje onder het apparaat. Klik dan 2 maal op de tuit van het apparaat. Je vult de Mal nu met één of ander spul.

Klik op de Mal om het te openen en pak dan, uit het rechterdeel, de Maya Steen uit en plaats het in je inventory. Dit is dus de Noord Sleutel. Zoem uit en draai je rechtsom en verlaat dan het lab. In het halletje ga je links en dan door de deur de tentoonstellingszaal in. Loop 2 maal vooruit en draai je rechtsom. Je staat nu midden voor de piramide.

Je hebt nu 4 van de 6 Maya Sleutels in handen, te weten de Zuid Sleutel; de West Sleutel; de Noord Sleutel en de Fool Sleutel. Er resten je er nog 2 om te vinden. Maar voordat je de Oost Sleutel kunt krijgen, je weet wel dat is stuk 1113, moet je eerst de Cijfercode voor dat slot weten. De enige die jouw deze code kan vertellen is Joanna. Helaas is Joanna geschorst, dus je kunt het haar niet vragen. Je moet nu dus eerst de Koning Sleutel vinden en dat is de Pacal Carving die Hendrik heeft verstopt in de Replica van de Pacal Tombe. Zodra je de Pacal terug hebt gevonden, kun je aan Franklin Rose vragen om Joanna weer in ere te herstellen. Pas dan kun je achter de Cijfercode komen om stuk 1113 te openen. Om de Pacal te kunnen vinden moet je nu echter eerst door de 3 Quizzen heen die Sonny, voor de bezoekers, boven in de piramide heeft opgesteld. Dat gaan we nu dan maar doen

Ga naar deel 4: de Quizzen in de Piramide