Nancy Drew 6:

The Secret of the Scarlet Hand

Walkthrough door: Louis Koot

Deze walkthrough is geschreven voor een Senior Detective.

Deel 2: De DIEFSTAL:

Als je mijn walkthrough tot nu hebt gevolgd, dan heb je zojuist TAAK 6 ook volbracht en doorgestreept op je taken lijst. Verlaat het laboratorium en ga, via de grote tentoonstellingszaal, naar de Rotunda en klop daar op de deur van Joanna's kantoor. Wel, wat had je dan gedacht. Het is al lang en breed avond, dus Joanna is al naar huis. Ga met de Metro naar je hotelkamer. Je hebt nu al je 5 taken gedaan.

P.S: Het kan best zo zijn dat het in jouw spel nu nog geen avond is. Het ligt eraan hoe snel je bent geweest met het oplossen van de TAKEN. Is het bij jouw nu nog geen avond dan is Joanna nu nog in haar kantoor en kun je met haar praten en sla je het deel "De Tijd doordraaien" nu over tot je in jouw spel dat wel moet doen. Bij wij was het echter nu avond, en dat komt natuurlijk omdat ik tijdens het spelen ook alles moet opschrijven, dus doe ik er langer over, het maakt overigens totaal niets uit voor het spel. Louis.

De Tijd "doordraaien"

In Nancy's kamer loop je naar het kleine tafeltje met de wekker en zoem je in op de wekker. Klik op "Alarm" en verander dan de tijd, met de pijlomhoogknop, in 08:00 AM en druk op "Set". Je scherm wordt eventjes zwart en dan...... BEEP BEEP BEEP!! Goede morgen Nancy, lekker geslapen. Het is de volgende ochtend. Ga met de metro naar het:

Beech Hill museum

Klop op Joanna's kantoordeur en open dan de deur en ga naar binnen. Draai recht en klik op Joanna en gebruik gewoon alle mogelijke gespreksopties. Je komt er achter dat Hendrik van Hune gewoonweg gesmeekt heeft om voor het Beech Hill museum te mogen werken en dat hij daarvoor heeft gewerkt voor het "Chaco Cultural Centre" te New Mexico. Sluit het gesprek af en verlaat het kantoor en ga door de Gouden Deuren om met de Metro naar het kantoor van Taylor Sinclair te reizen.

Taylor Sinclair' kantoor:

Bij aankomst ga je 1 maal vooruit en open je de deur van Sinclair's kantoor en ga je naar binnen. Sinclair zit achter zijn bureau. Klik op hem om het gesprek te beginnen.

Mexicaanse Consulaat:

Ga hier naar binnen en praat nog even met Alejandro. Volg gewoon alle opties en je ervaart dat Joanna, van alle musea die hebben geboden op de Monolith, het hoogste bedrag heeft geboden. En dat voor zo'n klein museum als Beech Hill. Tevens ervaar je dat Alejandro zeer vriendelijk denkt over Henderik. Zeg maar bey bey tegen Alejandro en reis terug naar:

Beech Hill Museum:

De Diefstal:

Loop meteen door naar het laboratorium. Bemerk dat Hendrik er niet is en verlaat gelijk weer het lab en zodra je dan in het halletje bent gaat het ALARM af. Draai naar links en Joanna komt het halletje binnen via de deur en vertelt je dat er is ingebroken en dat de politie onderweg is. Je scherm wordt eventjes zwart en dan sta je vanzelf in de grote tentoonstellingszaal en wel in NIS 2. Exhibit E is dus gejat en de politie heeft de "crime scène" afgetaped. Je ziet echter een papier in de gebroken vitrine liggen en je ziet op dat papier een rode handafdruk. Ga 1 maal vooruit en klik op dat papier. Nancy zegt echter dat ze beter eerst met Joanna kan gaan praten voordat ze overal met haar vingers aan gaat zitten. Zoem dus uit en draai je om en ga naar Joanna die nu weer in haar kantoor is. Praat met Joanna. Volg gewoon alle mogelijke gespreksoptie en Joanna verleent je toestemming om te gaan doen waar je goed in bent, namelijk rondsnuffelen.

Ga terug naar de plaats van het misdrijf, dus terug naar Nis 2 in de tentoonstellingszaal. Zoen weer in op de "Rode Hand" brief, je ziet nu dat er boven de Rode Hand een aantal Glyphs staan. Plaats de Rode Hand nu in je inventory. Ga naar het Laboratorium. Hendrik is er niet, dus je kunt hem niet vragen wat die glyphs op de Rode Hand brief betekenen. Ga naar je eigen bureau. Op je bureau ligt nu een wit briefje, onder de taken lijst. Zoem er op in en lees het door. Het briefje is van Hendrik. Hendrik is ergens naar toe, maar via dit briefje geeft hij je de taak om de Temple Activities door te lopen. Zoem uit en klik op je telefoon en dan op de hoorn. Je hebt een voicemail bericht, dus druk op de "0" toets en beluister de boodschap van Franklin Rose. Hij vraagt je of je de diefstal wilt onderzoeken en of je hem wilt terugbellen. Dus druk op "9" en toets vervolgens Franklin Rose's nummer in en praat met hem. Volg gewoon de gespreksopties en sluit dan af en zoem uit je bureau.

Ga terug naar Joanna in haar kantoor en praat weer met haar:

Laboratorium:

Bij binnenkomst loop je gelijk rechtdoor en zoem je in op die

Spectro X Archeo annalyseer apparaat.

Wel, je weet nu dat die "Rode Hand" "HgS" bevat. Maar wat is in hemelsnaam "HgS"?. Draai je 6 maal rechtsom zodat je kijkt naar de muur links van je bureau. Je ziet daar een groot bord aan de muur hangen met allemaal gekleurde vakjes erop. Dat is de "Periodic Table".

Ga 1 maal vooruit daar naar toe. Op dit bord klik je, in het PAARSE DEEL, op "Hg" en Nancy zegt dat dit Mercury is, dus Kwik. Zoem 1 maal uit en klik dan in het GELE deel op de "S" en Nancy zegt dat dit Sulfer, dus Sulfaat is. Zoem uit en Nancy vertelt je dat die Rode Hand afdruk bestaat uit een verbinding van Kwik en Sulfaat. Zoem uit en ga terug naar Joanna in haar kantoor om haar je bevindingen mede te delen:

Joanna

Laboratorium

Zoem weer in op die gele lijst met leveranciers die vastgeplakt zit op je bureaublad. Schrol omlaag en je leest de op één na laatste naam. Mack. Mack is blijkbaar de leverancier van de chemische spullen. Noteer het telefoon nummer en zoem uit en klik op je telefoon en dan op de hoorn. Draai een 9 en toets dan Mack's nummer in: 555-6766. Volg dit gesprek aldus:

Zoem helemaal uit en verlaat het lab en in het halletje ga je door de deur naar de tentoonstellingszaal.

Hendrik's buiteling

Ga nu, via één van beide doorgangen naast de piramide, de TUIN in. Het maakt niet uit via welke uitgang je de tuin in gaat. Loop dan 3 of 4 stappen de tuin in, draai je dan om en loop weer terug het museum in en loop door richting de voorzijde van de piramide. Je hoort een luide kreet en hoort iemand vallen en dan zien we HENDRIK op de vloer voor de piramide liggen. Hij is van bovenaan de piramide omlaag gevallen. De ambulance brengt Hendrik naar het ziekenhuis waar wordt vastgesteld dat hij aan algehele geheugenverlies lijdt door de val. Je bent hierna terug in je hotelkamer en je voert nu vanzelf een telefonisch gesprek met Bess en George. Dit gesprek gaat vanzelf en aan het einde ervan raden zij je aan om met Joanna te gaan praten. Zoem helemaal uit en verlaat het hotel en keer terug naar het:

Beech Hill Museum.

Ga naar Joanna in haar kantoor en praat met haar. Ze is nu een beetje hysterisch aan het worden.

Laboratorium:

Ga naar je bureau en zoem in op de telefoon en klik op de hoorn. Je hebt dus weer een voicemail bericht. Dus druk de "0" toets in en beluister het bericht van Nurse Bluefoot (ze klinkt echter als een vent). Je leert de naam van het ziekenhuis waar ze Hendrik naar toe hebben gebracht: "Eleanor Roosevelt Memorial Hospital" en zuster Blauw Baard vraagt of je haar onmiddellijk wilt terug bellen. Dus noteer haar telefoonnummer: 555-4000. Druk dan op de '9" toets en bel Nurse op.

Einde gesprek. Zoem helemaal uit het bureau en overtuig je ervan dat je de "Rode Handdruk" in je inventory hebt en kijk op je horloge of het nu ergens tussen 10:00 uur en 16:00 uur is. ( is dat niet zo dan moet je nu eventjes naar Nancy's hotelkamer gaan en dan de wekker bijvoorbeeld op 10:00 uur te zetten. Je gaat dan de volgende dag verder). Ga dan via de tentoonstellingszaal en de Rotunda naar en door de dubbele Gouden Deuren en neem de Metro naar het:

Eleanor Roosevelt Memorial Hospital:

Bij aankomst ga je Vooruit en open je de deur van Hendriks kamer. Hendrik ligt lekker lui in bed. Klik op hem. Je komt hem bekend voor, maar hij herkent je niet.

Nu wordt Hendrik boos en moe en wordt je door zuster blauwe haai de kamer uit gegooit. Draai je om en je bent in de metro. Reis naar:

Taylor Sinclair's kantoor:

Ga naar binnen en praat met Sinclair: Sinclair geeft de indruk dat ie erg van streek is door de diefstal van de Pacal carving.

Sinclair houdt dan een foto onder je neus. Klik erop om deze foto in je inventory te krijgen. En dit is tevens het einde van dit gesprek. Verlaat Sinclair en reis naar je:

Hotel.

In Nancy's kamer ga je naar de telefoon en bel je eerst met Franklin Rose: Als volgt:

P.S: Voor zover ik heb kunnen nagaan is dit het ENIGE MOMENT in het spel dat je dit gesprek met Franklin Rose kunt voeren. Het is zeer belangrijk dat je dit gesprek met Rose NU hebt, anders kun je NIET in contact komen met Prudence Rutherford, en dan kun je het spel niet uitspelen.

Ga nu niet gelijk zelf met Prudence Rutherford telefoneren. Je moet Franklin Rose even de tijd gunnen om eerst met Rutherford te bellen om haar op jouw telefoontje voor te bereiden. Bel met de "Chaco Canyon Culture Centre" in New Mexico. Het telefoon nummer heb je gezien, en genoteerd, op dat kaartje dat op Hendriks bureau in het lab van het museum ligt. Goed, je bent vergeten het te noteren zeker. 1-505-555-1222. Dus draai dit nummer (helemaal).

Na dit gesprek zoem je uit de telefoon en klik je op de wekker en zet je de alarm tijd op 10:00 AM, druk op SET en…

De Volgende Dag

BEEP BEEP BEEP!! Goede morgen Nancy, lekker geslapen. Het is de volgende ochtend. Ga 1 maal vooruit en draai je dan om en ga naar de telefoon. Zou je al met Prudence Rutherford kunnen telefoneren? Laten we het proberen, dus toets haar telefoon nummer in: 1-785-555-7279 en: Helaas, je krijgt haar antwoordapparaat. Rutherford is op dit tijdstip niet thuis. Je zult het op een later tijdstip nog eens moeten proberen. Denk erom, je kunt alleen HIER in je hotelkamer met Prudence Rutherford telefoneren. Via de telefoon in het Laboratorium kan dit niet. Verlaat het hotel en reis naar het:

Mexicaanse Consulaat:

Ga naar binnen en babbel met Alejandro. Stel hem gewoon alle vragen die je maar kan stellen en je komt erachter dat ook Alejandro in het museum was ten tijde van de diefstal. Hij zegt dat hij daar was om het Leencontract aan Joanna terug te geven. Uit tegen hem je twijfels betreffende Joanna (dit is belangrijk in verband met de anonieme tip aan de politie, later in het spel) en vraag hem ook over Cinnabar. Zeg gedag en verlaat het consulaat en neem de metro naar het:

Eleanor Roosevelt Memorial Hospital:

Ga Hendrik's ziekenkamer binnen en ga dan 1 maal vooruit naar het prikbord. Zoem in op het prikbord en prik er dan de foto op die je van slijmbal Sinclair hebt gekregen. Zoem dan 2 maal uit en klik op Hendrik.

Beech Hill Museum:

Ga naar binnen en ga direct door naar je bureau in het:

Laboratorium:

Op je bureau ligt nu een geel briefje, onder de telefoon. Klik op dit briefje en lees het door. Het is van Joanna. Zij is op het politiebureau om te worden ondervraagd over de diefstal van de Pacal. Zij vertelt ook dat ze haar kantoor open heeft gelaten, dus jij kunt daar gewoon naar binnen. Zoem uit en klik op de telefoon en dan op de hoorn. Je hebt weer een voicemail bericht, dus druk op de "0" toets om het te beluisteren. Het is Joanna die nogal hysterisch vertelt dat de politie haar de "third degree" heeft gegeven en dat zij door de raad van busteer van het museum is geschorst. Ze mag het museum niet meer in. Zij vraagt je om Franklin Rose te bellen.

Dus druk op de "9" en bel met Franklin Rose 555-1441. Volg gewoon alle mogelijke gespreksoptie. Inderdaad is Joanna geschorts en Rose wil dat Nancy de taken van Joanna over neemt. Ondanks je protesten blijft hij toch die mening. Feitelijk wil hij dat Nancy de zaak onderzoekt en als blijkt dat Joanna onschuldig is dan zal haar schorsing weer worden opgeheven. Uiteraard ga je hiermee akkoord. Sluit het gesprek af en zoem helemaal uit.

Zoem uit het bureau en ga nu naar Hendriks bureau en zoem in op de linker bureaulades. Open de bovenste lade met de sleutel die je van Hendrik hebt gekregen. In deze lade ligt, naast de liniaal, een dikke Zip-schijf. Pak deze schijf op en zet hem vervolgens in je inventory. Sluit de lade en open dan, weer met Hendriks sleutel, de onderste lade. Hierin staan een boel dossiermappen. Je kunt op 3 plaatsen klikken in deze lade. Klik eerst voorin de lade en je pakt er Hendriks "Translations Notes" uit. Het papier staat vol met aantekeningen en tekeningetjes over Maya Glyphs. Bekijk het even en zoem dan uit en dit papier komt dan in je inventory te staan.

Iets verder in de lade zie je een klein boekje uitsteken tussen de mappen. Klik erop en het boekje komt in je scherm te staan. Open het en lees de bladzijden door. De eerste pagina bevat "Number Stations" en de twee volgende pagina's geven een uitleg over "Decoding the Numbers". De laatste rechter pagina heeft als kop "Smuggler Stations"

Lees de bovenste alinea. Je leest dat het "Wachtwoord is het Nahuatl woord voor SNAKE is". Klik op deze alinea en Nancy zal zeggen dat ze iemand moet vinden die Nahuatl spreekt. Kennen wij niet iemand die afkomstig is uit Centraal Amerika? Achterin deze lade kun je nog een 4 tal notitie blaadjes doorlezen over een expeditie van Hendrik met ene Big Bunny. Lees ze door en zoem dan helemaal uit de lade, sluit de lade en verlaat het lab en ga met de Metro nu naar het:

Mexicaanse Consulaat:

Ga naar binnen en praat met Alejandro:

Eleanor Rosevelt Memorial Hospital

Ga Hendriks kamer binnen. O…hij slaapt. Wat een herrie maakt die vent. Loop naar het prikbord en prik daar de "Translations Notes" uit Hendriks bureaulade op. Zoem uit, draai je om en verlaat het ziekenhuis en reis naar het:

Beech Hill Museum:

Joanna's kantoor:

Ga Joanna's kantoor binnen en draai gelijk rechts en ga 1 maal vooruit (waar Joanna altijd staat). Draai dan links en klik op Joanna's bureau. Klik dan 3 maal op de lade die onder het midden van het bureau hangt. Deze lade gaat open. In de lade ligt een klein sleuteltje, vlak voor de schaar. Pak dit sleuteltje op en het verdwijnt naar je inventory. Sluit de lade en zoem uit. Klik dan op dat papier dat, links, op het bureau ligt. Het is een verzendbrief. Er staan items op die door het Elmusea Cultural zijn verzonden naar Beech Hill. Neem vooral notie van nummer 1113: "Diego de Lamba ornamental carving" een stuk van Jade dat is opgegraven in Cuba in de Jibacoa vallei. Zoem 4 maal uit en ga dan vooruit naar die archiefkasten. Open dan de middelste la in de middelste kast. Klik in de la en klik dan, rechts midden, op de map: "Pacal Provenance"

Deze map komt nu in je scherm te staan, dus open het. Er zitten 5 documenten in de map. Lees ze alle 5.

PS: dit gebeurd alleen als je hiervoor Alejandro om het SNAKE woord hebt gevraagd, heb je dat niet dan kun je deze 5 documenten wel inzien, maar niet meenemen. Ga dan terug naar Alejandro en vraag hem alsnog om het SNAKE woord.

Sluit de lade. Verlaat Joanna's kantoor en reis met de metro naar je:

Hotelkamer:

Bellen met Prudence Rhuterford:

Ga naar de telefoon en bel NU Prudence Rhuterford nog een keer op. Deze keer krijg je haar wel aan de telefoon. Voer het gesprek echt als volgt. Denk erom dat je haar geen vragen stelt die zij als beledigend zou kunnen ervaren want dan is dit gesprek voortijdig afgelopen. Gebeurd je dit toch, bel haar dan ONMIDDELLIJK weer op en bied dan snel je excuses aan en hervat het gesprek.

Zoem uit de telefoon en klik dan op Nancy's Laptop Computer. Rechts naast de laptop ligt de externe Zip-Drive. Kruip in je inventory en klik daar op de Zip-schijf die je uit de bovenste lade van Hendrik's bureau hebt gepikt. Klik vervolgens deze schijf in de Zip-drive en klik dan 2 maal op het scherm van de laptop. Klik op het pictogram van de schipschijf en…….Tja…had je nu echt verwacht dar er geen wachtwoord nodig is om toegang tot de zip te krijgen? Uiteraard weet je het wachtwoord niet, dus je zult moeten wachten tot je Hendrik weer kunt bezoeken. Sluit het scherm en zoem uit de laptop. Laat de Zip maar in de drive zitten. Kun je het ook niet verliezen.

Het zal nu zo langzamerhand wel te laat zijn om Hendrik of Alejandro te gaan bezoeken. Wat je wel even kunt doen nu is Bess en George te gaan opbellen. Dus pak de telefoon en draai Bess's nummer en praat je vriendinnen even helemaal bij. Het eerste deel gaat gewoon vanzelf en daarna gebruik je maar alle gespreksopties die zich voordoen. Na sommige opties verloopt het gesprek dan weer een tijdje vanzelf. Aan het einde vraag je maar NIET om hints. Sluit het gesprek af en klik op de wekker en stel de tijd in op 10:00 AM………..BEEP BEEP:

De Volgende dag:

Het is 10 uur in de ochtend. Nancy, wordt wakker, ga je wassen en aankleden en ontbijten en reis dan naar het:

Mexicaanse Consulaat:

Ga naar binnen en klik op Alejandro:

Eleanor Roosevelt Memorial Hospital:

Ga Hendriks kamer binnen en klik op Hendrik. Wel, deze is een stuk vrolijker nu. Blijkbaar hebben zijn "Translation Notes" hem toch aan het denken gezet.

Teken en schrijf het desnoods over. Klik dan weer op het papier en je bent terug bij Hendrik.

Naar deel 3 van de walkthrough