Nancy Drew 6:

The Secret of the Scarlet Hand

Walkthrough door: Louis Koot

Deze walkthrough is geschreven voor een Senior Detective.

Deel 1: De 5 TAKEN

Begin: Museum

Het spel begint met Nancy die een door haar geschreven brief aan haar vader hardop voorleest. Nancy is momenteel "Between Cases" en heeft dus niets omhanden. Gelukkig heeft een vriend van haar vader, Franklin Rose, haar het baantje van assistent curator bezorgd bij het Beech Hill museum in Washington DC. Het museum is momenteel voor het publiek gesloten omdat het wordt gereedgemaakt voor een tentoonstellong over de Mayan Cultuur en het topstuk van deze tentoonstelling zal een antieke Monolith zijn met daarop een aantal Glyphs.

Als het spel begint ontmoet Nancy haar chef in de tentoonstellingshal. Dit is Joanna Riggs en zij toont aan Nancy het snijwerk van jade van Koning Pacal. Hierna gaat het gesprek verder in Joanna's kantoor. Joanna legt het een en ander uit aan Nancy en dan krijg je 2 gesprekkeuzes. Kies de tweede optie: "If there's one thing I'v learned from my father…."

Joanna verteld Nancy dan dat er in het lab een lijst met TE DOEN taken op haar ligt te wachten. Volg dan gewoon alle mogelijke gespreksonderwerpen en je leert iets over Taylor Sinclear, die kunstinkoper voor het museum, Hendrik van der Hune, de vertaler en Alejandro del Rio, de Mexicaanse culturele attaché. Vraag ook even door over hiëroglyfen en over de Monolith.

Na dit eerste gesprek kijk je dus naar Joanna's bureau en Joanna staat er rechts naast. Hou je cursor tegen de rechterrand van het scherm en je cursor wordt dan een setje draaipijlen. Klik nu 11 maal met je muis om rechtsom te draaien tot dat je een klein tafeltje ziet staan in de hoek van de kamer, links van de grote boekenkast. Ga dan 1 maal vooruit naar dit tafeltje en zoem in op de tijdschriften die erop liggen. In je scherm verschijnt dan het "Art in the Americas" tijdschrift. Klik erop om het te openen. Het bevat een lang interview met Prudence Rutherford. Klik op pagina 27 om door te bladeren. Klik dan op pagina 28. Nancy zal dan opmerken: "Topeka Commission for the arts….How cultural". Nu kun je de rest van het tijdschrift dan ook doorbladeren. Heb je dat gedaan klik dan steeds op de linkerpagina's om het tijdschrift weer te sluiten en zoem dan 2 maal uit.

Rotunda

Draai dan 6 maal linksom tot naar de deur en ga 1 maal vooruit en open de deur dan via de deurknop. Stap 1 maal vooruit de centrale hal binnen. Recht voor je is dan de kaartjesverkoop balie, maar draai je eerst eventjes helemaal mom terug naar de deur van Joanna's kantoor. Links en rechts van de deur hangt er een naambord aan de muur. Zoem in op het bord dat rechts naast de deur hangt. Hierop staan de namen van de donateurs aan dit museum vermeld. Zoem in op de onderste helft van dit bord. Nancy merkt op: "Topeka commission for the arts-thats the organization Produnce Rutherford works for". Zoem 2 maal uit en draai me weer om. Ga nu 2 maal vooruit naar de kaartjesverkoopbalie en zoem in op het stapeltje plattegronden dat links op de balie ligt. In je scherm krijg je nu een exemplaar van de "a Travelers Guide to Beech Hill Museum". Je ziet er het symbool van de Mayan God Ekahau op, dat is de God van de Reizigers. Open de gids en de binnenpagina blijkt een plattegrond te zijn van de grote tentoonstellingsruimte. Ook hier zie je 2 afbeeldingen van Maya Goden. Rechtsboven is dat de God Kukulcan, de God van de Wind en rechtsbeneden Xaman, de God voor het Noorden. Op deze plattegrond zie je verder dat jij momenteel in de Rotunda bent.

Sluit de plattegrond en zoem 2 maal uit. Ga nu 2 maal vooruit, links van de balie en je staat achter de balie. Links is een kast met een dubbele glasdeur en daarin staan de koptelefoons die de bezoekers kunnen huren om tijdens hun tour door het museum er ook gesproken uitleg bij te krijgen. Zoem in op de glasdeuren van deze kast. Klik op de knop van het linkerdeurtje. Hela…er is geen knop dus je kunt de kast niet openen. Zoem uit. Rechts van je zie je nu een lade zitten onder de balie. Zoem in op deze lade en open de lade dan. Klik dan in de lade op het ladebakje om deze op te tillen. Er liggen 3 stapeltjes kaarten onder in de lade. Klik op het voorste stapeltje en er verschijnt nu zo'n kaartje in je scherm. Het is een zgn. Tempelkaart. Bemerk het symbool van de God Bih op, het is de God van de Weg.

Klik op de kaart om deze in je inventory te plaatsen. Sluit het ladebakje en vervolgens de lade en zoem uit. Draai je dan om en ga 1 maal vooruit en dan links. Je kijkt nu naar de grote dubbele Gouden Deuren. Dat is de in -en uitgang van het museum en als je door deze deuren gaat dan kom je in het Metrostation. Maar dat komt later. Links van deze Gouden Deuren is een nis met daarin een groot rood spandoek over de aanstaande tentoonstelling. Ga 1 maal vooruit deze nis in. Links ligt hier een papier op de vloer dat als een papieren vliegtuigje is opgevouwen. Zoem 2 maal in op dit papier en klik er dan op om het open te vouwen. Lees het door, dus klim op de bovenste helft. Het is een Leencontract tussen de Republiek Mexico en het Beech Hill Museum aangaande de uitleen aan het museum van de Monolith. Zoem uit en je ziet dan de handtekening van Joanna Riggs onder het contract staan maar je ziet ook dat de handtekening van de Mexicaanse Culturele Attaché nog niet onder het contract staat. Zoem uit en het contract verdwijn je inventory in Zoem nog 2 maal uit en je kijkt weer naar de Gouden Deuren.

Het wordt de hoogste tijd om nu serieus aan het werk te gaan. Draai je nu 8 maal linksom en ga dan 4 maal vooruit door de trap gang omlaag en je staat dan in de grote tentoonstellingszaal. Hier worden, links en rechts in nissen, dus de Mayan Artifacs tentoongesteld. We zullen ze later stuk voor stuk moeten bekijken. Helemaal achterin de zaal staat de grote Mayan Piramide. Ga 5 maal vooruit tot je onderaan de piramide staat en draai dan rechts. Je ziet een deur in de muur.

Laboratorium

Ga 3 maal vooruit naar deze deur. "Employees only" lees je op deze deur. Open de deur via een klik op de deurknop en ga dan 1 maal vooruit het halletje in. In dit halletje zijn 2 deuren. De deur links gaat naar de "shipping and receiving" ruimte, de deur rechts is de deur naar het laboratorium. Zoem in op de laboratorium deur en open deze dan via een klik op de deurknop. Ga dan 1 maal vooruit het laboratorium binnen. Blijf eventjes staan. Aan 3 muren van het lab loopt één lange werktafel met lades erin en spullen er op. Draai naar links. Je ziet een jongeman zitten aan een deel van de werkbank. Hij heeft een stofkapje voor zijn mond en is bezig met het werken aan een artifact. Klik op deze jongeman om even met hem te praten. Hij stelt zichzelf voor als Hendrik van der Hune en dit is dus de Hendrik waar Joanna het ook al over had. Uit de 2 mogelijke antwoorden kies je nu de tweede mogelijkheid: "That's right, I'm Nancy Drew……." En hierna volg je gewoon alle mogelijke gespreksoptie en dan sluit je het gesprek af.

Draai dan linksom en je ziet, rechts van de deur, een bureau staan. Dat is Hendriks bureau. Ga daar naar toe. Rechts van het bureau staat een grote radio op een tafel. Zoem daar 2 maal op in. Het is een "Kremercom Morse HAM radio" waarmee Morse Code berichten kunnen worden ontvangen en verzonden. Als je op de aan/uit knop klikt zal Nancy zeggen dat ze beter eerst toestemming zal vragen. Zoem 2 maal uit en zoem dan in op de rij boeken die op Hendriks bureau staan. Links in de rij boeken kun je op een boek klikken en dan verschijnt het Manueel van die Morse Radio in je scherm. Blader het even snel door. Naast de gebruiks instructies lees je in dit boekwerk ook de complete verklaring van alle Morse Code letters. Sluit het boekje en zoem uit en klik dan op het kaartje dat op het bureaublad ligt. Het is een kaartje van het "Chaco Canyon Cultural Centre" en je leest er een naam op : "Sheila Schultz" en een telefoonnummer: 1-505-555-1222. Wel, je kunt hier verder niets mee dus zoem uit het bureau en draai verder linksom en je ziet, links van de toegangsdeur, nog een bureau staan. Dat is Nancy's bureau. Ga 1 maal Vooruit naar dit bureau. Er liggen/staan een aantal dingen op het bureau. Links op het bureau ligt een boek en rechts staat de telefoon. Links naast de telefoon ligt een klipbord met daarop een papier en rechts naast de telefoon zit een gelig papier vastgeplakt op het bureaublad. Zoem 1 maal in op de telefoon en zoem dan 2 maal in op het klipbord. Er verschijnt dan een paars briefje in het scherm. Dit is je LIJST MET TAKEN die je moet uitvoeren. Joanna heeft je al verteld dat er zo'n lijst op je bureau zou liggen.

Bekijk de taken even. Je ziet dat er nog 5 taken niet zijn doorgestreept. Dat zijn de taken die jij moet doen, het zijn:

Taak 4

Zoem uit en zoem dan in op het papier dat vastgeplakt zit op het bureaublad. Dit blijkt een lijst te zijn van leveranciers die spullen/diensten leveren aan het museum. De tweede naam van boven is die van Silvio's en dit is een leveranciers van papierwaren en stickers. Noteer het telefoonnummer: 555-9963 en bemerk ook het accountnummer op"BH119K" en zoem dan 2 maal uit. Wel, laten we gelijk dan maar TAAK 4 even afhandelen. Zoem weer in op de telefoon en klik dan op de hoorn. Je hoort dat je geen Voicemail berichten hebt en dat je een 9 moet draaien voor een buitenlijn. Dus klik op de 9 toets en toets dan 555-9963 in. Silvio meld zich. Geef de volgende antwoorden:

Wel, dat is mooi dan. Hoe moet je nu Taak 4 uitvoeren? Zoem 3 maal uit en zoem dan in op het dikke boek dat links op het bureau ligt. Open dan de bovenste lade en pak er de Deurknop uit. Klik op de knop om deze in je inventory te zetten. Er ligt een snoepwikkel in de lade, onderin. Klik op deze snoepwikkel. Het is een Kroko Kringle snoepwikkel. Waarom zou je voorganger, Sonny Joon, deze wikkel bewaard hebben? Het is vast belangrijk dus schrijf de naam "Kroko Kringle" maar eventjes over. Zoem uit en de wikkel verdwijnt terug in de lade. Bovenin de lade ligt Sonny Joon's agenda. Klik hierop om de agenda in je scherm te krijgen. Open de agenda en blader het door. Op pagina 5 en 6 zie je Sonny's notities en tekeningetjes aangaand je Taken 5 en 6. Lees het door en teken de twee tekeningetjes precies over. Het zijn een tekening van de museum tuin en van de grote tentoonstellingshal. Bemerk de letters A t/m O op die in de beide tekeningetjes staan. Deze corresponderen dus met de tentoongestelde artefacten in de tuin en de grote tentoonstellingszaal. Sluit de agenda en sluit dan de lade en zoem dan 2 maal uit.

Draai 8 maal linksom en je kijkt dan naar de lange werktafel tegen de lange achtermuur. Je ziet er een groot apparaat op staan. Het apparaat doet je denken aan een oude radio. Ga 1 maal vooruit naar dit apparaat. Het is de "Spectro X Archeo-Analyzer" en je leest dat je deze niet zonder toestemming mag gebruiken. Rechts onder zit de aan/uit knop en als je daarop klikt dan zal Nancy zeggen dat ze beter eerst toestemming kan gaan vragen. Zoem uit en draai 4 maal linksom en ga weer met Hendrikje praten. Vraag hem als eerste:

Taak 3

Op je Taken Lijst heeft Taak 3 de hoogste prioriteit, dus laten we taak 3 nu maar gaan doen. Hiervoor moet je naar het Mexicaanse Consulaat gaan. Verlaat het laboratorium en in het halletje draai je naar links en stap je door de deur terug de tentoonstellingszaal in. Ga 3 maal vooruit tot je voor de piramide staat en draai dan linksom. Loop door de zaal naar de uitgang en ga via de trap omhoog naar de Rotunda. Ga naar de dubbele Gouden deuren en open deze. Je bent nu in het:

Metro Station:

Nancy reist van locatie naar locatie met de metro. Klik gewoon op het metrostation waar je naar toe wilt gaan en de metro zet je daar dan af. De beschikbare locaties worden op de kaart aangegeven in schuin gedrukte blauwe letters. Op dit moment wil je dus naar het Mexicaanse Consulaat dus klik op de kaart op de rode stip bij het "Mexican Consulate". De metro levert je daar dan af.

Mexicaanse Consulaat.

Ga 1 maal vooruit en je staat voor de dubbele voordeur van het consulaat. Open de deur en stap 1 maal vooruit naar binnen en ga dan nog 1 maal vooruit naar de balie. Achter de balie zit een jonge man in een rood vest. Dit is dus Alejandro Del Rio, de culturele attaché. Klik op hem en hij begroet je. Je kunt er nu voor kiezen om gelijk ter zake te komen en hem het leencontract te overhandigen, maar dan mis je nuttige informatie. Ik stel voor om deze conversatie aldus te voeren:

Nu wil Alejandro graag het Leencontract hebben, dus in je inventory klik je op dit contract (je weet wel, dat is het papier dat in de nis van de rotundo als een vliegtuigje gevouwen op de vloer lag) en klik hiermee dan op de balie. Alejandro neemt het contract aan maar tekent het nog niet. Hij zegt dat hij, later op de dag toch een ontmoeting zal hebben met Joanna in het museum en haar dan het getekende contract zelf zal overhandigen. Zeg hem: "actually, Alejandro, I think I'm suppost to take them back to Joanna myself". Alejandro zegt je echter dat je je taak hebt volbracht, dus je krijgt het contract niet terug. Goed, TAAK 3 heb je nu ook gedaan. Draai je om en ga 1*vooruit naar de dubbele deuren, open deze en neem de metro terug naar het:

Beech Hill Museum:

Ga 1 maal vooruit en Nancy opent het museum met de sleutels en je bent weer binnen en staat weer in de Rotunda. Berg je sleutels op en ga nu eerst naar achter de kaartjesverkoopbalie. Zoem in op de glazen deuren van de kast met de hoofdtelefoons. Pak de deurknop uit je inventory en klik deze nu op de plek waar de knop op het linker deurtje zou moeten zitten. Je plaatst de knop. Klik er dan 2 maal op om de deuren te openen. Pak dan, uit de middelste rij hoofdtelefoons, de rechter hoofdtelefoon. Deze verdwijnt je inventory in. Sluit de deuren en zoem uit en draai je om en ga nu terug naar het:

Laboratorium:

Taak 1:

We gaan nu eerst TAAK 1 uit de weg ruimen. Draai je linksom zodat je naar Hendrica kijkt. Op de lange werktafel langs de muur staat, links van de werkplek van Hendrikus, een witte open bak. In deze witte bak zie je een aantal aardewerk scherven liggen. Ga 1maal vooruit naar deze witte bak en zoem dan in op de scherven. Nancy zegt dan dat er een aantal scherven ontbreken, dus je kunt TAAK 1 nu nog niet uitvoeren. Eerst moet je de 2 ontbrekende scherven vinden. Dat gaan we nu doen. Zoem 2 maal uit.

Praat even met Hendrik en vraag hem of je de HAM radio mag gebruiken. Dat mag dus niet. Hij verteld je ook dat er een probleem is met de radio buizen van deze HAM Morse radio.Vraag hem vervolgens wat je moet doen om die scherven in elkaar te puzzelen. Hendrik verteld je dan wat je moet doen en ook dat je voorganger, Sonny, waarschijnlijk een aantal scherven ergens anders heeft opgeborgen en dat je deze ontbrekende scherven eerst moet vinden.

Draai je linksom en verlaat het lab en ga dan rechtdoor door de deur naar de "Shipping and Receiving" loods. Dit is dus de goederen ontvangst en verzend ruimte en er staan een paar stellingskasten in. Er staat nog veel meer in deze loods maar op dit moment ben je alleen maar geintresseert in het vinden van de ontbrekende scherven. Ga dus helemaal vooruit naar de grote loodsdeur aan de rechterkant. Daar staat een stelling tegen de achterwand. Ga daar naar toe. Er staat een grote doos in deze stelling en daarop staat geschreven "Sonny's Stuff". Zoem 2 maal in op deze doos. Je kijkt dan in de doos. Pak de Floppy eruit en zet deze in je inventory. Op de floppy staat ook "Sonny's Stuff". Pak dan de aardewerk Scherf uit de doos. Klik dan, onderin je scherm, op de rand van de doos om deze terug de stelling in te schuiven en zoem dan uit. Draai je om en loop terug naar de deur en ga het halletje in. Draai rechts en ga door de deur de grote tentoonstellingszaal in. Loop tot voor de piramide, draai rechts en klim helemaal omhoog de piramide op en ga naar binnen. In de hoek, rechts voor je, staat een zilverkleurig tafeltje en daarop zie je twee zilverkleurige "Vazen" staan. Ga 1 maal vooruit en draai dan 2 maal rechtsom en ga dan 1 maal vooruit naar deze tafel. Zoem in op de grootste "vaas" en pak er dan de aardewerk Scherf uit. Uiteraard is er hier boven in de piramide nog veel meer te zien, maar je prioriteit is nu toch om je TAKEN eerst uitgevoerd te krijgen, dus verlaat de piramide en daal af naar de vloer en ga dan terug naar het Laboratorium

Draai linksom en ga weer naar de witte schervenbak en zoem weer in op de scherven. De 2 scherven die je hebt gevonden worden vanzelf bij de overige scherven geplaatst. Wel, je moet deze scherven dus in elkaar puzzelen tot een vaas.

Er staat al een grote scherf op de draaischijf. Je moet de scherven steeds met de breuklijnen tegen elkaar aanklikken en eerst het onderste deel compleet maken en dan er bovenop het bovenste deel. Je kunt de draaischijf linksom of rechtsom draaien als je je cursor op de draaischijf houdt. Je cursor wordt dan een linksom of rechtsom gedraaide pijl. Het is een erg simpele puzzel, dus puzzel de scherven in elkaar. Als je hiermee klaar bent zoem je 2 maal uit en praat je weer met Hendrik. Hij vraagt je nu of je weet wat die glyph op de vaas betekent. Vertel hem:

Ga nu naar je eigen bureau en zoem er in op je TAKEN LIJST. Haal een dikke streep door de taken 1, 3 en 4 want deze heb je nu gedaan. Blijven over de TAKEN 5 en 6 en deze zullen een stukje moeilijker zijn om uit te voeren.

Taak 5:

Hendrik heeft je over deze taak het volgende verteld:

vertaling: "Het is echt heel eenvoudig. Zoek de "Convomatic Auto Narrator", in shipping and receiving op. Je hebt een hoofdtelefoon nodig. Allereerst moet je bepalen welke v.d tentoongestelde stukken, in de tentoonstellingszaal, stuk A is. Verander dan het verhaalnummer tot je ziet wat je hoort, of hoort wat je ziet"

Snap jij hier wat van? Ik niet! Dus eerst maar op zoek naar die "Convomatic Auto Narrator". Ga dus naar de Shipping and Receiving loods en als je daar binnen bent loop je 1 maal vooruit richting de stellingen. Draai je dan linksom. Je ziet nu een groot zwart/grijs paneel in de muur.

Zoem in op dit paneel. Dit is dus die Comvomatic Auto Narrator en hierin zitten de tapes met daarop de verhaaltjes die corresponderen met 15 van de tentoongestelde stukken. De bezoekers kunnen die verhaaltjes dan via de hoofdtelefoon horen als ze een bepaalde route volgen door de tentoonstelling. Het apparaat is verdeeld in 15 "vakjes" Je kunt verder inzoemen op het linkerdeel, het middendeel en het rechterdeel. Zoem nu in op het LINKERDEEL. Je ziet dan de eerste twee "vakjes" van elk van de 3 rijen. Klik op het vakje linksboven. Je ziet dan dit scherm:

Dit vak hoort dus bij tentoonstellingsstuk A. Je ziet een groene pijl en een cijferdisplay met daarin nu het cijfer 07. Ook zie je een Omhoog -en een Omlaag pijl. Klik op de groene pijl en je hoort dan VERHAAL 07. Het cijfer is dus het nummer van het verhaal dat je hoort als je op de groene pijl klikt. Elk van de 15 vakjes heeft dus een LETTER en een Cijferverhaal. Klik nu achtereenvolgens op elk van de 15 "vakjes". Noteer steeds de LETTER en het CIJFER van het verhaal dat je hoort als je op de groene pijl klikt. Probeer ook om in ieder geval steeds de eerste zin van de verhaaltjes op te schrijven. Maak er een lijst van.

Je komt dan uiteindelijk tot deze lijst:

Heb je dit allemaal gehoord en opgeschreven dan weet je het volgende:

Jouw taak is het dus om er achter te komen bij welk van de stukken A t/m O een verkeerd verhaal wordt afgespeeld en vervolgens dan hier op de Convomatic Auto Narrator bij die stukken het juiste verhaal nummer in te stellen.

Maar hoe weet je nu welk van de tentoongestelde stukken, stuk A, stuk B, stuk C enz. is? Wel, in de lade van je bureau heb je Sonny's agenda gevonden en daarin zag je, op de pagina's 5 en 6, tekeningetjes van de Tuin en van de Tentoonstellingszaal. In deze tekeningetjes zag je dus de letters A t/m O staan. Ik heb je toen nog uitdrukkelijk gezegd dat je deze twee tekeningetjes moest natekenen en er ook de letters A t/m O in moet zetten op de juiste plek. Dat heb je zeker toen niet gedaan, was te veel moeite zeker. Dat is jammer want op deze tekeningetjes zie je dus waar je stuk A, stuk B, stuk C enz tot stuk O kunt vinden. Gelukkig maar dat ik er een schermafbeelding van heb gemaakt. Toch zou ik het ook maar even natekenen, je kunt de tekening dan naast je computer erbij houden.

We gaan nu de gehele route door het museum volgen, dus van A t/m O en telkens luisteren naar het verhaal dat je dan hoort als je voor stuk A t/m O staat. Controleer deze verhalen dan met de lijst die je zonet hebt gemaakt en streep daarop dan aan bij welk stuknummer je een verkeerd verhaal hoort en zet er dan gelijk achter wat het juiste nummer dan bij dit stuk nummer moet zijn.

Verlaat dus de shipping and receiving loods en ga de tentoonstellingszaal in. Loop door tot voor de piramide en draai dan linksom zodat je door de zaal naar de uitgang kijkt. Volgens Sonny's tekening bevindt Stuk A zich dan helemaal voorin, rechts van de ingang van de zaal, voor jouw nu dus links. Ga 4 maal vooruit door de zaal (dus recht naar de ingang) en draai dan links. Je ziet dan NIS 1 (zie tekening Sonny) Ga 3 maal vooruit deze nis in en draai dan rechts.

Nis 1

Exhibit A:

Je staat nu voor de rechtervitrinekast in deze nis. Je ziet er o.a een Radio in staan. Klik op het naambordje dat voor deze radio in de vitrine ligt. Je leest het volgende:

Die radio is dus een HAM morse code radio en volgens Sonny's tekening is dit dus Exhibit A. Kijk in je lijstje met verhaaltjes. Je verwacht bij dit Exhibit A dus het verhaal 05 te horen, maar hoor je dat ook. Blijf ingezoemt op dit vitrine bord en klik op je koptelefoon. Je hoort Verhaal 07. Dat is dus fout. Noteer: A=07 = FOUT, moet zijn A=05. Berg je koptelefoon weer op en zoem dan 3 maal uit. Volgens Sonny's tekening vindt je in deze nis ook Exhibit F. Draai dus links en je kijkt naar de linkervitrine. hierin ligt:

Exhibit F: Zoem in op de grote titelplaat van deze vitrine. Je leest:

Hier verwacht je, uiteraard, verhaal 06 te horen. Dus klik op je hoofdtelefoon en je hoort inderdaad verhaal 06. Dus noteer F = 06 = juist. Klik je hoofdtelefoon weer weg en zoem 2 maal uit, draai je dan om en ga 2 maal vooruit deze nis uit. Draai dan rechts en ga 1 maal vooruit en draai weer rechts. Je staat nu voor:

Nis 2

Ga helemaal tot achterin deze nis en je loopt aan tegen een smalle vitrinekast, hierin vindt je:

Exhibit E. Zoem in op de naamplaat en je leest:

Hier verwacht je verhaal 01 te horen. Dus klik op je hoofdtelefoon en…jawel, je hoort verhaal 01. Dus noteer: E = 01 = Juist . Berg je hoofdtelefoon weer op en zoem 1 maal uit en draai links. In deze vitrinekast zie je een kop staan en daar voor ligt een naamplaatje.

Exhibit M. Zoem 2 maal in op het naamplaatje en je leest:

Hier verwacht je dus het verhaal 02 bij te horen. Controleer dit via je hoofdtelefoon en inderdaad, je hoort verhaal 02. Dus noteer: M = 02 = Juist en M = Pacal's ascencion. Berg je hoofdtelefoon weer op en zoem 2 maal uit en draai je om. Verlaat deze nis via 2 maal vooruit, draai dan rechts en ga 1 maal vooruit, draai rechts en je staat voor

Nis 3.

Loop weer helemaal tot achterin deze nis en je loopt aan tegen de vitrine die hier tegen de muur staat. Hierin vindt je

Exihibit G. Zoem 2 maal in op de naamplaat en je leest:

Kijk in je verhaaltjeslijst en je vermoed om hier verhaal 09 te horten. Is dat ook zo? Nee, want je hoort verhaal 13. Noteer dus: G = 13 = fout = G = 09. Zet je koptelefoon terug en zoem 2 maal uit en draai rechts. In deze vitrine vindt je

Exhibit N. Zoem weer in op de naamplaat en je leest:

Wel, hier zou je verhaal 10 moeten horen. Dus klik op je hoofdtelefoon en….je hoort verhaal 10. Dus noteer: N = 10 = juist. Nu gaan we de nissen aan de linkerkant onderzoeken, dus de nissen 4, 5 en 6. Berg je koptelefoon weer op en zoem 2 maal uit. Draai rechtsom en ga 5 maal vooruit. Je staat dan achterin:

Nis 6:

Je staat hier achterin, voor een lage vitrinekist. Volgens Sonny's tekening vindt je hierin

Exhibit D:

Dus je verwacht hier Verhaal 07 te horen. Controleer het met je oorschelpen. Je hoort echter verhaal 14. Dus noteer: D=14=fout, D=07.
Zoem uit en draai links en zoem in op de vitrine naamplaat.

Exhibit B:

Dus Verhaal 08 is hier op zijn plaats. Is dat ook zo?. Jawel, dus noteer: B = 08 = juist. Koptelefoon opbergen en uit zoemen en linksom draaien. Ga 2 maal vooruit deze nis 6 uit, draai dan rechts, 1 maal vooruit en draai rechts en je staat voor:

Nis 5:

Ga tot achterin deze nis en zoem in op de vitrine naamplaat:

Exhibit I:

Dus verhaal 03 zou je hier moeten horen, en dat is ook zo. Dus: I = 03 = juist. Zoem 2 maal uit en draai je om en ga 2 maal vooruit de nis uit, draai rechts en ga 1 maal vooruit, draai weer rechts en je staat voor:

Nis 4:

Ga 2 maal vooruit deze nis binnen en draai dan links en zoem 2 maal in op het naamplaatje dat links op de bodem van deze vitrine ligt:

Exhibit L:

Hier zou je dus verhaal 04 bij moeten horen en dat is dus ook zo. Dus L= 04 = juist. Neem ook notie van het Mayan symbool voor Black op deze naamplaat.

Wel, dit waren alle 10 Exhibits hier in de grote tentoonstellingszaal. De overige 5, plus de Monolith, vindt je volgens Sonny's tekening dus in de tuin. Berg je koptelefoon op en zoem 2 maal uit, draai linksom en ga 2 maal vooruit deze nis uit en draai dan weer linksom. Je kijkt nu weer door de zaal naar de piramide. Links en rechts van de piramide bevinden zich de doorgangen naar de tuin. Ga 5 maal vooruit tot voor de piramide en draai dan links en ga dan 3 maal vooruit naar de blinde muur, links van de piramide en je staat dan recht voor de linkerdoorgang naar de tuin. Ga 4 maal vooruit door deze gang en je staat dan in de:

Tuin:

Het slingerpad volgt een route door de tuin en brengt je dan via de rechterdoorgang weer in de tentoonstellingszaal. In het midden van de tuin in een open plek met een "rotonde" waarop dan de beroemde Monolith staat. Dat is een soort Obelisk. Begin met 2 maal vooruit over het pad te lopen en dan zoem je in op de stenen kolom die dan links naast het pad staat. Dit is:

Exhibit 0:

Hier verwacht je verhaal 11 te horen en dat hoor je ook. Dus: 0 = 11 = juist. Zoem 2 maal uit en ga 2 maal verder over het pad. Zoem dan in op het stenen altaar dat dan rechts naast het pad staan.

Exhibit C:

Dus verhaal 14 is hier op zijn plaats, maar je hoort echter verhaal 05. Dus noteer: C = 05 = fout, C = 14. Berg je oren op en zoem 2 maal uit en volg nu het pad 2 maal vooruit, draai dan 2 maal rechts de bocht om (je ziet de Monolith staan in de verte) en ga dan weer 4 maal vooruit, 2 maal links de bocht om, 1 maal vooruit en je bent op de open plek in het midden van de tuin. Ga nog 2 maal vooruit en Nancy loopt tegen de Monolith aan.

Nancy zal zeggen: "this side looked damaged" en je hoort voetstappen. Zoem uit en je ontmoet nu:

Taylor Sinclair.

Praat gewoon via alle beschikbare gespreksoptie met Taylor Sinclair. Sinclair geeft een paar hints waarmee hij suggereert dat er iets niet in de haak is met het Beech Hill Museum en deze Maya tentoonstelling. Hij wil er echter hier in de tuin niet verder over praten en nodigt je uit om hem, later, in zijn kantoor te komen opzoeken. Vergeet dus niet om hem te vragen waar zijn kantoor is. Dat is dus: 707 Bing Cherry Boulevard. Sinclair loopt dan weg. Nu staat Sinclair's adres ook als halte op de Metrokaart

Als Sinclair weg is gelopen dan sta je dus nog voor de Monolith. Ga nu niet rechts van de Monolith vooruit want dan loop je dezelfde route terug. Dus zoem 1 maal uit en DRAAI JE DAN OM. Ga dan 2 maal vooruit over het pad en dan 1 maal rechts de bocht om, dan weer 3 maal vooruit en weer 1 maal rechts de bocht om. Dan 1 maal vooruit en zoem dan in op de steen die dan rechts naast het pad staat. Dit is:

Exhibit H:

Hier verwacht je dus verhaal 15 te horen. Controleer en inderdaad je hoort nu verhaal 15. Dus noteer: H = 15 = juist. Zoem 2 maal uit en ga dan 2 maal vooruit verder over het pad en zoem dan in op de steen die dan links naast het pad staat. Dit is:

Exhibit K:

Hier hoort verhaal 12 bij en dat hoor je ook. Dus: K = 12 = juist. Zoem 2 maal uit en ga 1 maal vooruit en zoem dan in op de steen die, recht voor je in de bocht, links van het pad staat. Dit is dan:

Exhibit J:

Je verwacht hierbij verhaal 13 te horen maar je hoort verhaal 09. Dus noteer: J = 09 = fout, J = 13. Zoem 2 maal uit, ga 1 maal recht de bocht om en volg dan het pad 6 maal vooruit en je gaat via de tunnel weer de tentoonstellingszaal in en bent dan rechts van de piramide.

Wel je hebt alle 15 Exhibits nu gehad en alle 15 verhalen gehoord en je weet nu bij welke Exhibit je een foutief verhaal hebt gehoord. Je weet ook welk verhaal bij deze exhibits behoren te worden afgespeeld. Dus ga links en door de deur de hal in en dan links door de Shipping and Receiving deur en ga dan weer naar de Comvomatic Auto Narrator

Je kunt nu je lijst als volgd aanpassen:

 • A = Tools of the Trade = 07 = fout, moet worden, A=05.
 • F = Range of the Maya = 06 = juist.
 • E = Pacal Artifact = 01 = juist
 • M= K'inich Janahb Pakal = 02 = juist
 • G = Body Shaping =13 = fout, moet worden, G = 09
 • N = Ceremonial Ball Gamrs = 10 = juist
 • D = Maya Number System = 14 = fout, moet worden, D = 07
 • B = Maya Scribes = 08 = juist
 • I = Maya Gods = 03 = juist
 • L = Offering Bowl = 04 = juist
 • O = Carved Panel = 11 = juist
 • C = Bicephalic Altaar = 05 = fout, moet worden, C = 14
 • H = Bird Jaguar = 15 = juist
 • K = Bac T'ul Stela = 12 = juist
 • J = Rutherford Slab = 09 = fout, moet worden, J = 13.

Wel, hieruit volgt dus dat je op de Comvomatic dus maar 5 tapes hoeft te veranderen. Dus zoem in op de vakjes:

A: verander het cijfer hier in 05
G: verander het cijfer hier in 09
D: verander het cijfer hier in 07
C: verander het cijfer hier in 14
J : verander het cijfer hier in 13

Zodat de gehele reeks van 15 tapes er dan zo uit ziet:

A=05, B=08, C=14, D=07, E=01; F=06, G=09, H=15, I=03, J=13, K=12, L=04, M=02, N=10, O=11

Als je dit goed hebt gedaan dan hoor je Nancy zeggen: "There, that looks like it's in order" en kun je hierna dan niet meer inzoemen op de "vakjes" van de Comvomatic Auto Narrator. Ga naar je bureau in het laboratorium en zoem daar in op je TAKEN LIJST en haal een dikke streep door TAAK 5. Nog 1 taak te doen, TAAK 6: "Herschik, in de tentoonstellingszaal, de genummerde Mayan artefacten".

Als je mijn walkthrough tot nu hebt gevolgd, dan heb je zojuist TAAK 5 ook volbracht en ben je ingezoemd op je TAKEN LIJST op je bureau in het lab. Je hebt zojuist een dikke streep gehaald door TAAK 5 en moet Taak 6 nog gaan doen.

Taak 6

"reorder Maya Numbering exhibit in the main exhibition Hall"

Je moet dus het Mayan nummering systeem opnieuw gaan ordenen. Welke van de Exhibits gaat ook al weer over het Maya Nummering Systeem? Juist ja, Exhibit D in Nis 6. Dus zoem een paar keer uit en ga het laboratorium uit en ga dan naar de grote tentoonstellingszaal. Ga tot achterin in Nis 6. Je staat dan weer voor die lage vitrinekist van Exhibit D. De vorige keer dat je hier was, voor TAAK 5, heb je niet in deze vitrine gekeken. Dat gaan we nu wel doen. Klik op het sleutelgat, rechts, om de kist te openen en klik dan in de kist. in je scherm verschijnt nu een tegeldiagram.

Dit diagram bestaat uit 4*5 tegels, maar je hoort Nancy zeggen dat er een paar tegels weg zijn. En dat klopt ook want op de nummers 9 en 12 liggen geen tegels. Deze 2 tegels zul je nu eerst moeten gaan zoeken. Dus zoem uit en sluit het glazen deksel van de kist. Zoem dan weer uit en draai je om en verlaat Nis 6 en ga dan, via de doorgang links van de piramide, de tuin in. In de tuin loop je door naar Exhibit C, het Bicephalic Altar. Zoem 1 maal in op dit altaar en klik dan op het tegeltje dat er rechts op ligt. Op dit tegeltje zie je 4 stippen en 2 balkjes staan. Plaats het tegeltje in je inventory. Zoem uit en draai je om en loop terug naar de tentoonstellingszaal. Ga nu naar de vitrine van Exhibit F, in nis 1. Open deze vitrine via een klik op het sleutelgat. In deze vitrine liggen, links voor, 2 kleine tegeltjes. Zoem in op deze 2 tegeltjes en pak dan het rechter tegeltje op. Je ziet er een Godenkop op. Zet het tegeltje in je inventory en zoem uit en sluit dan de vitrine kap door te klikken ergens boven het ronde bord.

Goed je hebt de twee tegeltjes nu gevonden, maar je zult waarschijnlijk, net als ik, geen flauw benul hebben hoe de Mayan Cijfers er uit zien. Wat is bijvoorbeeld het Cijfer 1 in Mayan? Om hier achter te komen heb je de Floppy van Sonny nodig. Deze floppy heb je gevonden toen je op zoek was naar de scherven voor TAAK 1. Je vond de floppy in de doos met Sonny's spullen in de stelling in "Shipping and Receiving". Maar om de floppy te kunnen "lezen" heb je uiteraard een computer nodig. Hiervoor moet je nu naar Nancy's Hotelkamer gaan.

Nancy huurt een kamer in het Colonial Hotel, dus verlaat Nis 1 en ga via de dubbele Gouden Deuren in de Rotunda naar de Metro. Merk op dat op de metrokaart nu ook Taylor Sinclair een halte heeft gekregen. Klik op de rode stip bij het "Colonial Hotel" en de metro brengt je daar naar toe

Nancy's Hotel Kamer:

Ga 1 maal vooruit naar het hotel en je beland vanzelf in Nancy's kamer. Loop 2 maal vooruit door de kamer. Op de kleine tafel, rechts, staat de wekker. Met deze wekker kun je, indien nodig, de tijd in het spel "doordraaien". Dat is nu echter niet nodig, dus blijf met je fikken van de wekker. Op de grote tafel staan de telefoon en Nancy's Laptop computer. Met de telefoon kun je enige van Nancy's vriendinnen opbellen om ze dan advies te vragen. Dit kan alleen via deze telefoon in Nancy's kamer. Laten we dat maar even gaan doen. Zoem in op de telefoon en klik dan op de hoorn en bel Bess op. Je moet het hele nummer in toetsen. Omdat dit de eerste keer is dat je met Bess belt loopt dit gesprek helemaal vanzelf. Nancy praat Bess gewoon even bij. Na afloop zoem je 2 maal uit en dan klik je op de Laptop computer. Kruip in je inventory en klik op Sonny's Floppy en klik dan met de floppy op de gleuf welke rechtsonder onder het toetsenbord zit. Klik dan t2 maal op het beeldscherm.

Lief hondje….klik, rechtsboven, op het laptop pictogram en lees Nancy's aantekeningen even door. Sluit dit scherm dan door op het kruis te klikken rechtsboven. Klik dan op het Floppy pictogram. O….je moet een wachtwoord intoetsen…..Weet je nog dat ik mij afvroeg waarom Sonny van die Koko Kringle snoepwikkels in zijn lade heeft bewaard? Probeer het maar en typ in: koko kringle en druk dan op je Enter toets. Yippee….je bent binnen. Er zijn dus 4 rubrieken op de flop, te weten: "Stuff to do"; "Stuff to remember", Stuff to Forget", "Stuff to work on". Laten we ze alle 4 maar aflopen, dus klik op:

Stuff to Do: Je leest hier over Sonny’s worsteling met TAAK 5. Hij was toch echt goed op weg want zoals je ziet had hij er al 10 goed. Wel, je hebt zelf al taak 5 afgehandeld, dus dit is niet meer van belang. Sluit het document via het kruisje en klik dan op:

Stuff to remember: Yes…Sonny’s notities over het MAYAN NUMMERING SYSTEEM. Lees dit heel goed door, maak er zonodig notities van. Je hebt dit allemaal nodig om TAAK 6 goed af te handelen. Wat zegt heer Sonnyboy hier allemaal: Hij legt hier uit wat, in Maya, onze cijfers 1 t/m 5 is en hoe je hiermee alle cijfers kunt maken die je maar wilt: je leest dat:

Dan lult ie nog wat door en dan verteld ie opeens dat ook de afbeeldingen van GODEN dienst doen als GETALLEN. Hij noemt dan dit lijstje:

Ik zal het maar even proberen te vertalen, zo goed als ik dat kan uiteraard:

Wel hiermee zul je het moeten doen. Bekijk eventjes die 2 tegeltjes die in je inventory staan. Op het ene tegeltje staan dus 2 balkjes met, links ervoor, 4 stippen. Volgens Sonny's uitleg is dit dus het Maya getal: 2*5+4 = 14. Op het andere tegeltje zie je een Godenkop. Maar welke God? Dus welk Getal stelt dit voor? Ik kom er eerlijk gezegd niet achter. Sluit dit document en open dan:

Stuff to forget: Hola….Noteer gelijk de twee wachtwoorden die je bovenaan dit document ziet staan: System login: sjoon en System password: spacebaby. Lees dan het stukje tekst over de Temple Quizzes maar door. Blijkbaar kunnen de bezoekers aan de tentoonstelling een paar quizzen doen waarvoor ze de antwoorden op de vragen kunnen vinden bij de Exhibits. Maar er schijnt een probleem te zijn om het antwoord op de vraag over de "Matchmaker" te kunnen vinden. Heb je dit door gelezen, sluit dan het document en open dan:

Stuff to work on: Volgens mij is dit niet echt belangrijk. Lees het maar even door en sluit dan ook dit document weer. Sluit dan, via het kruisje, het floppy scherm en zoem dan 2 maal uit.

Wel, je zou nu weer eventjes met Bess kunnen telefoneren. Als je dat doet, gebruik dan gewoon alle mogelijke opties die je worden geboden en telkens als je een optie gebruik verloopt het gesprek over dat onderwerp verder vanzelf. Vergeet ook niet om Besje om een hint te vragen. Zij adviseert je dan om Taylor Sinclair te gaan opzoeken. Maar dat was je toch al van plan, maar pas als je ook TAAK 6 hebt opgelost. Zeg dan gedag tegen ons Besje en zoem uit. Verlaat het hotel en reis terug naar het:

Beech Hill Museum:

Het is inmiddels avond. Ga gelijk door naar Exhibit D in Nis 6 en open weer de lage vitrine kist en klik dan weer in de kist. In je scherm verschijnt weer het Tegeltjes tabled en vanzelf komen de 2 tegeltjes uit je inventory op de 2 lege plekken te staan. Goed je weet nu dat deze 20 tegeltjes elk een Maya getal zijn. Het zijn dus de getallen van 0 t/m 19. Alleen liggen ze niet op de juiste plaats. Je hebt al gezien dat de vakjes waar de tegeltjes in liggen elk een cijfer hebben. Van linksboven naar rechtsonder is dat dus 0 t/m 19. Jij moet het juiste tegeltje in het juiste vakjes klikken. Dus het tegeltje dat het Maya cijfer 0 voorstelt moet in het eerste vakje linksboven komen en het tegeltje met het Maya cijfer 19 moet rechtsonder komen enz enz.

Je kunt op elk tegeltje klikken en oppakken en ze dan op een andere plek in het tablet klikken. Je pakt dan het tegeltje op dat al op die plek leg. Dus zorg ervoor dat je deze cijfer reeks van 0 t/m 19 in de juiste volgorde krijgt. Hier is de juiste oplossing:

Doe je het goed dan hoor je Nancy zeggen: "That looks right". Zoem helemaal uit en sluit de kist en ga naar je bureau in het laboratorium en zoem in op je TAKEN LIJST en streep nu ook TAAK 6 door.

EINDE DEEL 1

Ga naar DEEL 2: De Diefstal.