Genealogie van de familie Hack (Hak). 

Alsook aanverwante families als:

Spee, van Vuuren, van Zanten, Overheul, de Jongh,

zie buttons verder op deze pagina.

 

Informatie en afbeeldingen mogen voor publicatie gebruikt

worden mits onderstaande bron duidelijk vermeld wordt.

Bron: D.C. Hak. http://members.upc.nl/d.hak59

 

Voor vragen en/of informatie volg onderstaande link.

mailto:d.hak59@upcmail.nl

 

Deze homepage is voor het laatst aangepast op 14-10-2016.

 

Ik wil onderstaande personen bedanken voor hun bijdrage aan het tot stand komen van hetgeen  hieronder de "oudste tak" genoemd wordt.

Hun bijdrage bestond uit het: totstandkoming van:

voor velen vrijwel onleesbaar vertaalwerk van onder andere brieven uit het jaar 1588.

De brieven waren geschreven in "oud Frans" en een soort Nederlands.

Het betreffen Ernst Wolters en Dick van Maren die hun kennis en die van hun relaties hebben benut om het één en ander te bewerkstelligen.

Op deze pagina treft u een samenvatting van de briefwisseling aan.

 

De tekst hieronder is afkomstig van een manuscript uit de 18e eeuw betreffende de familie Hack.

Het meermaals op waarheid getoetste manuscript is voor de familie Hack van onschatbare waarde.

 

 

Oorsproncklijck ùijt de oùde vrijheijt van Alem, gelegen aon de Maes ontrent drie ùijren
van S'hertogenbos, alwaer het van oùts haer heerlijck hùijs off Casteel met grachten en toorens
gehad heeft, dat eerst door oorloch gerùïneert, en 1586 bij Goosen Hack Willems soon laest beseten is.
(zie 2: Familie Hack 1353 tot 1688. (oudste tak) onder 6.9)

 

Hieronder enkele vermeldingen betreffende de familie Hack.

De bronnen zijn:

Heraldische bibliotheek 1882 blz. 154.

Oudt Hollandt nu Zuyt Hollandt 1654 blz. 301.

 

Uit die van Bloys zouden gesproten zijn: die wapenfiguur, lang voor 1300 gevonden werd

bij derselder oorsprong mede zeer oude en adelijcke geslachten in Brabant, Hack en Kock.

Soo is nochtans de waerheyt sulcks;

Dat de eertijds zoo aanzienlijcke familie Hack (van Alem) die evenals (de) Cock,

welke twee stammen hare tellingen seer vermenightvuldight hebben en in verscheidene takken uiteengingen.

 Somtijts met byvoeginge, somtijts met veranderinge van toenamen naer het besit van de heerlijckheden ende adelijcke goederen,

ende andere gevallen als Hack van Soelen, van Malsen, van Beesde, van Oudt Heusden etc.

 

Waar wordt van dit geslacht (Hack), als stamhouder van zoo vele aansienlijcke takken nader berigt gegeven?

 

Hieronder volgt een "nader berigt"

 

Samenvatting brieven 1588.

Het betreft personen onder de "knop" oudste tak.

Het is generatie 7 die via een intensieve briefwisseling vanuit Frankrijk naar de lage landen (en retour) schriftelijk met elkaar in contact komen.

De betrokken personen zijn:

Nicolas Hac 7.3

André Hac 7.4

Een zoon van Jehanne Hac 7.6

Jehan Hac 7.7

Willem Hack 7.15

Walraven Hack 7.16

Elisabeth van der Elst 6.15

Wouter Pijnappel z.v. Elisabeth Hack 5.8

 

Het begon met het schrijven van familieleden uit Frankrijk (29 juni 1588).

De reden was het inwinnen van informatie betreffende Noordelijke (Nederlandse) verwanten.

De Franse familieleden wisten immers dat hun bakermat Alem was en dat van de totale generatie 3,

alleen Marcelis Hack terugkeerde naar het land van Alem.

 

1          Missive Johan Hack aan David/Danielt Hack.

Er was al eerder een schrijven geweest afkomstig van Nicolaes Hac gen 7, maar die brieven zijn zoekgeraakt.

Het vervolg was van Jehan Hac gen 7.

Deze brief bleek verkeerd bezorgd, nl bij een Daniel Hack die in dezelfde straat woonde als Walraven en Willem Hack gen 7.

Uiteindelijk kwam de brief bij Walraven en Willem terecht.

 

2          Missive Willem en Walraven Hack aan Nicolaes Hac.

Walraven en Willem Hack (gen 7) schreven in 1588 (16 juli 1588) een brief terug aan Nicolaes Hac (gen 7) te Parijs.

Mocht Nicolaes de brief niet kunnen ontvangen kon die bij zijn broer André Hac (gen 7) bezorgd worden.

De adressen stonden in voorgaande brief vermeld.

Dit deden ze naar aanleiding van een verkeerd bezorgde brief uit Frankrijk.

De schrijver van de verkeerd bezorgde brief was een Fransman Jehan Hac genaamd die handelaar in geld was

en broer van Nicolaes en André Hack bleek te zijn (gen 7).

Deze Jehan wilde voor hem en zijn broers Nicolaes en Andries informatie betreffende de oorsprong van de familie Hack.

 

3          Antwoord Nicolaes Hac aan Willem en Walraven Hack.

Wel kregen Willem en Walraven antwoord terug van Nicolaes Hac.

Helaas is alleen het begin van de brief bewaard gebleven (wel het belangrijkste stuk) en

scheen hij al eerder een brief geschreven te hebben aan Willem en Walraven, die nooit is aangekomen.

 

4          Missive van Wouter Pijnappel aan Walraven Hack

Omdat Willem en Walraven te Antwerpen woonden  (Walraven scheen van de “Noord Brabantse” tak vervreemd te zijn)

vroegen ze aan Wouter Pijnappel, (z.v Elisabeth Hack gen 5) informatie betreffende de Noordelijke familieleden.

Wouter werd van alle mogelijke informatie voorzien (ook de Franse brieven),

want hij schreef terug: (3 aug. 1588).

·         dit zijn de missiven van onze neven uit Frankrijk.

·         zijn eigen naam met reden van schrijven.

·         het adres van de geadresseerde Walraven Hack.

Vervolgens doet hij zijn verhaal, betreffende hetgeen hij weet.

Hij vraagt zelfs de hulp van de (blijkbaar in Brabant wonende) moeder van Walraven in om de in het Frans geschreven brief te vertalen.

Het schrijven omvat 3 gebiedsdelen.

Brief 1 Frankrijk, Brief 2 Antwerpen, Brief 4 Noord Brabant.

 


 

Hieronder staan genealogische linken betreffende families Hack en families in relatie met de familie Hack/Hak.

 

Via onderstaande link kunnen de door de beheerder geraadpleegde bronnen bekeken worden.

Het betreffen alleen bronnen t.o.v.1 & 2 (Hack en Hak) hieronder en is inmiddels compleet.

 

bronnen

 

1: Familie Hak, eertijds familie Hack van voor 1600 tot heden.

 

1600 tot heden

 

2: Familie Hack van 1353 tot 1643. (oudste tak)
Omdat de beheerder bekend is met de "oude" tak vanaf 1353 tot 1643 zal ook die

via onderstaande link bekeken kunnen worden.

 

oudste tak

 

3: Familie Hack van voor 1587 tot ħ 1638. (Drielse tak)
In dezelfde omgeving (zie 2 hierboven) bevond zich nog een familie Hack,

in en rond Driel (Kerkdriel).
Vanaf 1587 tot 1638 is de beheerder op de hoogte, maar heeft (nog) geen relatie met de takken

beschreven in 1 & 2 kunnen leggen.
Het zijn slechts 4 generaties, maar die willen we u niet onthouden en kunnen via onderstaande link bekeken worden.

 

drielse tak

 

4: Familie Hack in relatie met de familie van Aerssen van 1545 - 1914.

De aanzienlijke familie van Aerssen kent drie takken,

de tak Triangel - Hoogerheide - Voshol is mede afkomstig van Maria Hack X Johan Baptista van Aerssen,

d.v. Pieter Hack en Judica Pierlingh beschreven in de oude tak onder nr. 2 hierboven.

De andere takken zijn: Wernhout en Sommelsdijk.

Deze laatste 2 takken gaan een huwelijk met elkander aan,

maar de beheerder betwijfelt of er nog nakomelingen van deze 2 takken zijn.

De tak mede afkomstig van Maria Hack X Johan Baptista van Aerssen tiert nog welig.

Deze relatie met nakomelingen kan via onderstaande link worden bekeken.

 

aerssen

 

5: Familie Overheul.

Waarom de familie Overheul?

Eigenlijk zo maar voor de aardigheid, omdat de moeder van de beheerder van deze homepage

de naam Overheul draagt. ( zie tak 1643 tot heden 10.3)

Via onderstaande link kan de pagina bekeken worden.

 

overheul

 

6: Familie van Vuuren.

Waarom de familie van Vuuren?

Ook weer voor de aardigheid, omdat er 2 x een Hak is gehuwd met een van Vuuren.

Het betreft Gijsbert Hak en zijn dochter Anna Huibertha Hak beschreven

in de familie Hak 1643 tot heden hierboven.

Gijsbert is te vinden onder generatie nr. 8.7 en Anna Huibertha onder nr. 9.2.

De relatie tussen de twee dames van Vuuren is ver weg, maar er is een gemeenschappelijke voorouder.

De grootvader van Metje Anna van Vuuren waar Gijsbert Hak mee trouwt,

is een broer van de betovergrootvader van Herman van Vuuren waar Anna Huibertha Hak mee trouwt.

De familie van Vuuren die via onderstaande link te bekijken is beschrijft alleen de tak betreffende Gijsbert Hak,

omdat daar de beheerder van deze homepage van afstamt.

 

van vuuren

 

7: Familie van 't Sant en uiteindelijk familie van Zanten.

Waarom de Familie van Zante of van Zanten?

Aan moederskant van de beheerder komt de naam van Zanten voor.

Zijn grootvader Gijsbert Overheul was met Dirkje van Zanten gehuwd.

Via onderstaande link is de pagina te bekijken.

De beheerder dankt Ludmilla van Santen Bergmaier voor haar aanvullingen.

 

van Zanten

 

8: Familie Spee.

Waarom de Familie Spee?

Heel eenvoudig, de beheerder is gehuwd met Astrid Spee.

De informatie is mij overgedragen door Frits Spee * 1945 te Utrecht, wonende te Rhenen.

Onder de link vind u informatie die grotendeels van Frits Spee afkomstig is en na jarenlang onderzoek

door genoemde verzameld is.

Hij en mijn vrouw hebben gemeen dat beiden afstammen van Hermannus Spee en Gesina Odinot

in generatie 2 beschreven.

 

Spee

 

9: Familie de Jongh

(Waardenburg/Neerijnen)

 

De grootmoeder van de beheerder was Maria Barendina de Jongh

gehuwd met Dirk Cornelis Hak.

 

de Jongh

 

Voor informatie of vragen met betrekking tot deze website zie onderstaande link.

 

mailto:d.hak59@upcmail.nl