Actuele tarievenlijst

De tarieven worden door de overheid vastgesteld.
De actuele tarievenlijst kunt u hier doorzoeken en hier downloaden in pdf-formaat.
De toelichtingen op de verrichtingenlijst staan in een aparte uitgave die u hier kunt vinden.
Sinds 1 januari 2018 heeft u ook direct inzicht in de tarieven van ons voortreffelijke tandtechnische laboratorium Excent. Die kunt u hier vinden.
Deze tandtechnische tarieven worden middels onze nota aan u doorbelast.

Alleen voor CZ-verzekerden onder 18 jaar, de grootse zorgverzekeraar in deze regio, komt de nota direct van uw zorgverzekeraar.

Voor Šlle andere verzekerden hebben de verzekeraars de wijze van declareren zů gecompliceerd gemaakt dat het afhandelen daarvan voor ons te tijdrovend is geworden.
Daarom worden voor alle andere patiŽnten alle nota's verzorgd door een gespecialiseerd bedrijf: Infomedics.
Dit bedrijf zal eerst trachten de nota bij de verzekeraar in te dienen en daarna voor het niet verzekerde deel een nota aan de patiŽnt versturen.
U begrijpt dat daar wel enige tijd overheen kan gaan.

Vergoeding overkappingsprothese op implantaten in 2018

Vanaf 1 januari 2018 vergoedt CZ zorg bij de volledige behandeling tot een restitutiepercentage.
Dit is conform polisvoorwaarden 65% of 75% bij een naturapolis of 100% bij een restitutiepolis.

Betalen van uw mondzorgrekening

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg.
Daarom hebben wij het versturen ťn innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics, een professioneel en veilig bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.
U ontvangt mondzorgrekeningen met daarop de naam en het logo van Infomedics, u betaalt ook ŠŠn Infomedics.
Als u meer informatie wilt over uw rekening kunt u daarvoor terecht op www.infomedics.nl.

PatiŽnten die na versturen van de eerste factuur en een of meer herinneringen nog niet hebben betaald, ontvangen een aanmaning van het Centraal Medisch Incassobureau.
Op de eveneens vernieuwde website www.cmib.nl kunt u informatie over het incassotraject vinden.
Als
u vragen heeft over de aanmaning of alsnog een betalingsregeling willen afsluiten kunt u bellen naar 0900 - 23 52 642 (€ 0,20 per gesprek).

Uw gegevens zijn veilig

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens.
Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen.
Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.

Postverzending rekeningen nu ook privacy proof
Om de privacy van patiŽnten verder te beschermen, verlangt de wetgeving van Infomedics dat zij anders dan voorheen omgaan met het in ťťn envelop bundelen van meerdere rekeningen. 
Voorheen was het gebruikelijk om rekeningen per debiteur te bundelen, ook als dat rekeningen van diverse meerder- en minderjarige patiŽnten betrof.
In de situatie dat bijvoorbeeld een ouder met kind of twee partners in dezelfde periode dezelfde zorgaanbieder bezochten, werden hun rekeningen in ťťn envelop samengevoegd.
Die handelwijze is veranderd, nu de geldende privacywetgeving vereist dat rekeningen voortaan per patiŽnt gescheiden moeten worden verzonden.

Daarnaast verstuurde Infomedics rekeningen van minderjarigen van 16 en 17 jaar altijd aan de ouders. In de adressering namen zij dan op “aan de ouder(s)/verzorger(s) van”.
Ook dit gaat veranderen als gevolg van de strengere privacyregels.

Tegenwoordig bundelt Infomedics rekeningen niet meer. Ńlle rekeningen zullen apart worden verzonden om te voorkomen dat de privacy van onze patiŽnten zou kunnen worden geschonden.
Ook zullen patiŽnten vanaf de leeftijd van 16 jaar voortaan een eigen rekening ontvangen. Deze wijziging komt voort uit de Wet op de geneeskundige behandeling (Wgbo) die patiŽnten vanaf 16 jaar het recht geeft om zelfstandig een behandelovereenkomst te sluiten.
Dat betekent dat het beroepsgeheim van (tand)artsen ook geldt tegenover de ouders van minderjarigen van 16 en 17 jaar.
Zonder toestemming van de jongere mag privacygevoelige informatie dan zťlfs niet met ouders worden gedeeld.

Deze aanpak is volledig privacy proof, wordt onderschreven door de KNMT en voldoet aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Vragen?

Hebt u vragen over deze wijziging? U kunt Infomedics op werkdagen bereiken tussen 9.00 en 17.00 uur op 088 6555 987.

Wat staat er op uw zorgrekening?

Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.

Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn? Kijk dan nog even bovenaan.

Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 0900 - 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling

Uw rekening op papier of online?

Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Digitale nota's

Infomedics en wij doen al het mogelijke om de privacy van patiŽntendata te garanderen. De ‘Wet Meldplicht Datalekken’ is al van kracht, met hoge eisen aan informatiebeveiliging en het melden van incidenten en datalekken. Bovendien is er nu nieuwe, nog strengere wetgeving door de Europese Unie op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming.

Dit betekent dat drie aanpassingen aan de nota's hebben plaats gevonden.

 1. BSN is van de factuur verdwenen.
  Het burgerservicenummer (BSN) werd gebruikt voor de afwikkeling van zorgfacturen. De ‘declaratievoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)’ verplichtten zelfs het gebruik van het BSN. Maar vanwege de nieuwe en strengere wetgeving is besloten om het BSN niet meer te vermelden op de facturen. Er zal op de nota in rode letters worden aangegeven waar patiŽnten zelf het BSN kunnen invullen wanneer u zelf wilt indienen en een enkele verzekeraar dat eist

 2. Invoer van de 2-staps authenticatie
  Daarom wordt een 2-staps authenticatie via SMS ingevoerd. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het mobiele telefoonnummer dat bij ons bekend is. Wanneer uw mobiele nummer niet bij ons bekend is, kan u in de toekomst dus niet meer elektronisch inloggen op uw portaal. Vanzelfsprekend kan u wťl telefonisch contact opnemen met de Servicedesk Debiteuren om bijvoorbeeld een kopie van een nota aan te vragen of een betalingsregeling te treffen

 3. Gevolgen voor digitaal facturen
  Met de invoering van 2-staps authenticatie verandert ook het digitaal factureren.
  Digitaal factureren werkt vanwege 2-staps authenticatie alleen wanneer e‑mailadres en mobiele telefoonnummer van de debiteur bekend zijn. U ontvangt in het begin zowel een factuur op papier als een betaalbericht via e‑mail. Want u bepaalt zťlf of u digitale facturen wenst te ontvangen.

        Ńls u digitaal wilt betalen, ontvangt u voortaan betaalberichten van Infomedics en vervalt de papieren nota.

        Als u digitaal betalen uitschakelt ontvangt u verder weer uw nota’s op papier.

        Debiteuren waarvan geen mobiel nummer bekend is, kunnen geen gebruik meer maken van digitaal factureren.
  Zij zullen dan automatisch weer papieren facturen ontvangen.

  U kan digitaal factureren overigens altijd in uw portaal zelf weer uit- of aanzetten wanneer ķ dat wilt.

De werkwijze hangt dus van af van de beschikbaarheid van het juiste email-adres en mobiele telefoonnummer van de patiŽnt.
We doen altijd al ons best uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden, en de komende tijd zullen de assistentes ook nadrukkelijk vragen naar die mobiele nummers.
Niet omdat wij u zo nodig willen gaan opbellen, maar omdat ķ ze voor de 2-staps authenticatie nodig gaat hebben.
U kunt ons helpen door eventuele wijzigingen in uw email-adres of telefoonnummer zťlf door te geven, mondeling of per email

Contactgegevens

Voor vragen over uw rekening kunt u op verschillende manieren bij Infomedics terecht. Kijk eerst eens bij de 'Veelgestelde vragen'.
Vaak vindt u daar al het antwoord op uw vraag. Mocht uw vraag er niet tussen staan of is uw vraag onvoldoende beantwoord? Hun servicedesk helpt u uiteraard graag verder.

Via Internet

De Servicedesk PatiŽnten kunt u voor vragen en meer informatie over de nota bereiken op de website www.infomedics.nl. Log dan in met uw betalingskenmerk.

Per E-mail
U kunt ze bereiken via rekening@infomedics.nl. Voor een snellere verwerking van uw vraag, verzoeken zij u om het betalingskenmerk in het onderwerp van de e-mail te vermelden.

Telefonisch contact
De Servicedesk is van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 - 17:00 uur te bereiken via telefoonnummer 036 - 20 31 900 tegen lokaal tarief

Schriftelijke correspondentie
Infomedics B.V.
Afdeling Servicedesk PatiŽnten
Postbus 60108
1320 AC Almere