KENNISMAKING

Aan de Burg. N.P. Kremerlaan 26, in een rustige wijk van Zuidland, bevindt zich “Tandartspraktijk G.P. de Vos”. Het is een kleinschalige praktijk worden, zonder wachtlijsten en met moderne communicatiemiddelen en een vaste tandarts. Een gemakkelijk oriŽntatiepunt dichtbij is het verzorgingshuis Bernissesteyn van de Careyn-organisatie. Een routebeschrijving kunt u hier vinden.

Geboren in Den Haag heb ik mijn studie tandheelkunde in Amsterdam gevolgd. Na eerst als tandarts bij de landmacht te hebben gewerkt en na enige waarnemingen ben ik hier vol enthousiasme begonnen. Klaar om het geleerde in de praktijk te brengen. De huidige vestigingsplek is geopend na eerst een aantal jaren gevestigd te zijn geweest in het dorpscentrum.

KLEINSCHALIG 

We hebben een kleinschalige praktijk opgezet, met ťťn tandarts, twee assistenten en met korte lijnen naar tandtechnicus, specialist en eventueel een klinisch prothesetechnicus. Onze patiŽnten hoeven dus niet te vrezen dat steeds weer een andere tandarts die de behandeling doet. Het gaat ons vooral om de persoonlijke benadering. We richten ons specifiek op het hele gezin, ook kinderen zijn van harte welkom.

Hiermee hebben we alles helemaal in eigen hand, een praktijk zoals deze volgens ons moet zijn, met persoonlijke contacten. Samen met de cliŽnt werken we aan een gezond en mooi gebit. En dat 'samen' bedoelen we letterlijk. Want we kunnen wel tips en adviezen meegeven, maar de tandarts staat natuurlijk niet in de badkamer mee te poetsen. Daar zal de cliŽnt zijn deel van onze samenwerking zelf moeten invullen.

Voor niemand zal een tandartsbezoek echt een uitje worden maar we proberen het tandartsbezoek voor u zo aangenaam mogelijk te maken. Het is natuurlijk zaak om juist bij kinderen angst voor de tandarts te voorkomen en wij zullen proberen juist bij kinderen rust en duidelijkheid te bewaren. Maar ook voor volwassenen geldt dat we waar mogelijk voor de behandelingen de tijd nemen en in overleg heeft ķ uiteindelijk altijd de beslissende stem in de weg die we gaan volgen. Begrotingen vooraf zijn een normaal onderdeel van de dagelijkse praktijk.

BEREIKBAAR 

De praktijk is prima bereikbaar. Niet alleen is de locatie dicht bij een uitvalsweg en zijn er ruim parkeerplaatsen beschikbaar voor de deur en in de naaste omgeving. Maar we doelen dan vooral ook op de communicatie. Mensen kunnen ons bellen voor een afspraak, maar het afsprakenformulier via de website www.gpdevos.com maakt afspraken maken nog makkelijker.
Verder wordt gebruik gemaakt van Twitter (
@GPdeVos) voor korte-termijn-berichtjes, zoals incidentele praktijksluitingen wegens bijvoorbeeld cursusbezoek.
En voor leuke nieuwtjes over praktijk of tandheelkunde is er een Facebook-pagina (
@tandarts.zuidland).
We hebben geen wachtlijst en iedereen is welkom, ook als je al langere tijd niet bij de tandarts bent geweest.

WAARVOOR KUNT U TERECHT?

In deze tandartspraktijk kunt u voor algemene tandheelkunde terecht. Dat betekent dat ik allerlei tandheelkundige behandelingen zelf uitvoer; juist de afwisseling houdt het plezierig. Door cursussen, intercollegiaal overleg, congressen, beurzen en vakbladen blijf ik op de hoogte van alle nieuwe producten en technieken, die dan weer in de praktijk kunnen worden toegepast.  Maar ook met volop nascholing kan ik niet alles zelf. Daarom werk ik in voorkomende gevallen samen met een aantal specialisten.

U moet hierbij denken aan kaakchirurgen, orthodontisten, implantologen en parodontologen. Ook met verschillende mondhygiŽnisten werken we samen, zodat in de meeste gevallen iemand op korte termijn voor behandeling terecht kan. In sporadische gevallen, bijvoorbeeld wanneer het gebruik van een microscoop tot een voor u beter resultaat zal leiden, zult u doorverwezen worden naar gespecialiseerde collega’s voor wortelkanaalbehandelingen.

In het geval van implantologie vind ik dat u gewoon beter terecht kunt bij iemand die zich daar dagelijks mee bezig houdt. Voor alles wat ůp de implantaten moet worden gemaakt (kroon, brug, of prothese) kunt u weer in deze praktijk terecht.

Met het moderne tandtechnische laboratorium Excent in Hellevoetsluis, onderdeel van een innovatieve keten, werk ik nauw samen om tot hoogwaardige eindproducten te komen. Samen zijn we ook volop bezig met de digitalisering van allerlei processen en protocollen waardoor onnauwkeurigheden worden voorkomen. Dit is uiteraard ook in uw voordeel. Kroon en brugwerk bijvoorbeeld verandert snel qua techniek en materialen. Door digitaal afdrukken (een scan) in plaats van een mond vol smurrie is het toepassen van moderne materialen mogelijk. Hierdoor kan in veel gevallen de extreme goudprijs worden vermeden. Een up-to-date kroon voor een faire prijs is het gevolg. Een gebit op implantaten, het zogenaamde klikgebit, is een andere behandeling waarbij de tandtechnicus nauw betrokken is. Ten gevolge van de digitalisering zijn in 2014 de techniekkosten van een keramische kroon verlaagd.

WERKWIJZE

In deze praktijk vragen we u altijd naar de juistheid van uw adresgegevens, telefoonnummer en emailadres. Dit om de administratie soepel en goed te laten verlopen. Verder zijn we verplicht om u te vragen naar wijzigingen in uw algemene gezondheid. Uw mond maakt nu eenmaal deel uit van uw hele lichaam en veel meer gebeurtenissen daar hebben invloed op uw mondgezondheid. Omgekeerd dienen ook ongewenste reacties van tandheelkundige behandelingen te worden voorkomen. Een gezondheidsvragenlijst vindt u ook op deze website.

Na afloop van de controle maken we graag direct een nieuwe afspraak, zodat u niet hoeft terug te bellen na een half jaar of voor een behandeling. Dat is voor u en ons duidelijk en we proberen altijd rekening te houden met uw voorkeur van een bepaalde dag of tijdstip. Groot voordeel voor u: EERSTE KEUS ! Zo lang van tevoren kunnen we immers het beste met uw voorkeur rekening houden.

Wanneer u niet meteen een afspraak wilt of kunt maken krijgt u na verloop van tijd via email (of eventueel per post) een uitnodiging om een nieuwe afspraak te maken. Dit kunt u per telefoon doen of door gebruik te maken van het afsprakenformulier op deze website. In alle gevallen zal de afspraak worden bevestigd per email indien van u een emailadres bekend is.
Als extra service sturen we (in het weekend voorafgaand aan de week waarvoor u een afspraak heeft gemaakt) zelfs een herinnering aan uw reeds gemaakte afspraak. Nog een belangrijke reden om te zorgen dat we beschikken over een up-to-date emailadres.

Voor de deur is voldoende parkeergelegenheid voor als u van wat verder weg komt. Binnen de praktijk is het pand drempelvrij, helaas is er naar straatniveau wel een drempel, maar hulp voor kinderwagens of rolstoelen wordt natuurlijk altijd geboden.

EVEN VOORSTELLEN

Mijn assistentes Jacqueline en Yvonne en ik staan voor u klaar. Voor vragen staan de assistentes of ik altijd open, maar ook op- en aanmerkingen kunt u zonder schroom bij ons kwijt. We stellen ons hieronder even voor.

.

Ik ben Gerard de Vos, uw tandarts en daarmee ook de enige die zelfstandig in uw mond werkt.

Naast mij ziet u mijn steun-en-toeverlaten, Jacqueline en Yvonne.

Op de welkomstpagina vindt u onze contactgegevens.

KNMT KLACHTENREGELING

Er kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarbij de patiŽnt niet helemaal tevreden is. We hopen van harte dat u zich dan direct tot ons wendt om duidelijk te maken wat er in uw ogen niet goed is gegaan. Vaak komt de onvrede voort uit onbegrip. Een goed gesprek kan veel onduidelijk wegnemen. In ruim dertig jaar praktijk is het nog nooit voorgekomen dat overleg NIET tot een oplossing heeft geleid. Maar als we er samen onverhoopt toch nŪet uit zouden komen dan staan er nog verschillende andere wegen voor u open.

Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)
De patiŽnt kan voor objectieve informatie ook te rade gaan bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) van de KNMT. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat en blijft het probleem bestaan dan is er nog een klachtenregeling.

Wettelijk verplicht
Als zorgaanbieder bent ik wettelijk verplicht over een klachtenregeling te beschikken. De Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector schrijft dit voor.
Als lid van de KNMT heb ik dit geregeld door mij aan te sluiten bij de KNMT-Klachtenregeling. Een folder over de gang van zaken bij een klacht vindt u hier.

Eerst bemiddeling bij een klacht
Bij klachtbemiddeling bemiddelt de RBR of Specialisten Bemiddelingsraad (SBR) tussen patiŽnt en zorgverlener om te komen tot een oplossing met behoud of herstel van vertrouwen en behandelrelatie. Als de bemiddelaar via (telefonische) gesprekken succesvol bemiddelt, krijgt KNMT bericht over de gemaakte afspraken. Leidt de bemiddeling niet tot het gewenste resultaat, dan kan de patiŽnt de klacht aanhangig maken bij de Centrale Klachtencommissie.