Deze QR-code kunt u scannen, hij bevat praktijk-informatie.

Vastgelegd met daarvoor geschikte smartphones
wordt alle relevante informatie
direct in uw adresboek opgenomen.