main
exhibitions bio
   

About Ton Zwerver

In al het werk van Ton Zwerver lijkt het te gaan om de ruimte en de poging deze om te zetten in de tweede dimensie. De beleving van die ruimtes wordt in hoge mate bepaald door de wijze waarop Zwerver deze inhoud geeft. Binnen het autonome werk is de afgedrukte foto, die de reconstructie van een gebeurtenis weergeeft, het uiteindelijk resultaat. Of het nu de huiskamer van vrienden is, een gebouw in verval, een school of de binnenkant van een jerrycan: dankzij de soms terloopse, soms nadrukkelijke ingreep van Zwerver komen ze tot leven. Dat kan gebeuren met objecten die hij ter plaatse vindt, of met voorwerpen die nog even een rol vervullen voor ze definitief grootvuil heten. Het zijn nauwelijks waarneembare ogenblikken die op het juiste moment zijn vastgelegd. Het uitgangspunt van de opdrachten wordt gevormd door zwart wit tekeningen. De tekeningen zijn samengesteld uit silhouetten, tekens, emblemen en iconen die Zwerver in de loop der jaren verzamelde. Het is een archief waarin alle schakeringen van het dagelijks leven verbeeld worden. Deze beelden kunnen op vele verschillende manieren worden ingezet . Door ze te herhalen, te vergroten of te vereenvoudigen ontstaan talloze nieuwe betekenissen. Het zijn de ingrediënten om tot een verhaal te komen. De voorstelling is nooit eenduidig, de een ontdekt een vogel waar de ander een heks meent te zien.

 

 

 

 

Een toevallige ontmoeting.

Opruimen Ordenen Stapelen Stappen
Licht Grof Bundel Balans
Zichtbaar
Ritme Kiezen Handelen
Omweg Deelgebied Simultaan
Ontleden Verstoren Verbanden leggen
Een moment
Koppelingen Koppeling Fragment
Contrast Aarzelen Omdraaien Grijs
Ontmoeten Herhalen Vinden Veranderen
Bewaren Teruggrijpen Lenen Gebruiken
Beelden Materiaal Toevoegen Geel
Tomaat Jerrycan Soja Okergeel
Groen Planten Water Schuiven
Ingrijpen
Schoonmaakmiddel Blauw Vogel
Jerrycan Dieselolie Zwart Afwezig
Plastic Prothese Plaatsgebonden
Licht Lucht Knippen Plek Troebel
Opeenstapelen Uitsnijden Omvormen.
Samenballen Dromen Schimmen
Schaduwen Schemer Donker
Herkennen
Ontwaren Ontdekken Schuim
Draad Bed Oranje Terstond
Betekenis Beperking Nabeeld Helder
Omgang Beleving Raamwerk
Muren
Toevoegen Duiden Tussengebied
Sluimeren Stroom Staan Liggen
Overgang Varkens Plotseling
Opbouwen Afbreken Inpakken
Tafel Raam Pepers Rood

de 1800 Roeden - Joris van den Berghweg 103 West - 1076HP - Amsterdam - contact - (c)2008