Logo facebook Zorgverlening Wellness

Fotobalk

Voor wie


Mensen met (gezondheids)beperkingen en reïntegratietrajecten
- Burn-out
- Herstellen na (ernstig) ziek zijn
- Depressiviteit
- Autisme
- Psychiatrie
- Verstandelijk gehandicapten (LVG)
- Sociale werkplaats
- Arbeidsreïntegratie IRO trajecten (WW/WIA)
- Werkgewenningstrajecten
- Langdurig werkelozen
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Mensen met een lage belastbaarheid zoals niet aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen prima gedijen in een structuur waarbij kwantiteit minder belangrijk is en het evenwicht tussen arbeid (prikkels) en rust belangrijk is.
In het samenstellen van de doelgroepen wil Zorg en Natuur een zo breed mogelijke groep zorgvragers een plek bieden. Een combinatie van doelgroepen behoort zeker tot de mogelijkheden.
Bij de diverse doelgroepen zal (kan) de mate van begeleiding een rol spelen.
Op verschillende dagdelen kunnen er combinaties ontstaan van verschillende doelgroepen. De praktijk wijst uit dat men elkaar op een positieve manier kan ondersteunen.
Voor anderen is het juist belangrijk om als lotgenoten bij elkaar te zijn. Zo zal elke beperking ook een specifieke benadering nodig hebben. Hiermee wordt rekening gehouden in het kennismakingsgesprek.


steun Carlos Anker Anak Bangsa

Webdesign © Studio Ron van Dalen