Logo facebook Zorgverlening Wellness

Fotobalk

Doelstelling


Mensen met (gezondheids)beperkingen en reïntegratietrajecten
de gelegenheid bieden zich (weer) vitaal te laten voelen of een zinvolle dagbesteding te hebben met behulp van activiteiten in de natuur.

De activiteiten hebben ten doel de deelnemers in de buitenlucht werkzaamheden te laten verrichten (vitaliteitsbevordering). Tevens wordt een bijdrage geleverd aan de instandhouding van de natuur op het landgoed.

Het landgoed creëert werkzaamheden die het mogelijk maken dat deelnemers op persoonlijk vlak zullen ervaren wat het werken in de natuur hun zowel lichamelijk als geestelijk oplevert.
Door het contact met planten, dieren, de aarde en de seizoenen komen de mensen tot innerlijke rust en krijgen zelfvertrouwen.
Het (her)vinden van een dagritme(arbeidsritme) ter voorbereiding op nieuw (ander) werk. Zinvol bezig zijn. Een toekomstperspectief en vertrouwen opbouwen in een niet competitieve omgeving met de natuur als instrument.
Bezinning op de toekomst.

Effecten: Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.
Weer trots kunnen zijn op jezelf.

De vrijwel direct merkbare fysieke inspanning zal een positief effect hebben op de geestelijke toestand van de deelnemer. Het is niet primair bedoeld als een bezigheidstherapie, maar heeft een duidelijk maatschappelijk nut. Het nuttig bezig zijn, doelen hebben en een bijdrage leveren aan de in standhouding van de natuur versterken het gevoel van eigenwaarde.
Regelmaat, ritme en structuur zullen door het op tijd aanwezig moeten zijn als eerste effect merkbaar zijn.
Daarnaast zal het samenwerken met anderen nieuwe sociale contacten opleveren. Ook het rekening houden met anderen, opkomen voor jezelf en verantwoordelijkheden dragen voor een uit te voeren klus zijn belangrijk.
Het werken in de buitenlucht en tevens kunnen genieten van de natuur zal een dagbesteding opleveren die zich uit in waardering en acceptatie van elkaar en de natuur.
De fysieke belasting geeft een lichamelijke moeheid met daarnaast een zeker zo belangrijke geestelijke ontspanning.
Het werken in een kleinschalige (bekende) omgeving zal ook een veilige omgeving creëren, waarin werkdruk niet aanwezig is en waar een eigen tempo en het tot rust komen belangrijke elementen zijn.

De mate waarin deze effecten zullen ontstaan zijn individueel verschillend, maar de begeleiding is erop gericht de deelnemers (op hun eigen niveau) hun eigen grenzen te laten (ver)kennen en, indien mogelijk, te verleggen.


naar boven

steun Carlos Anker Anak Bangsa

Webdesign © Studio Ron van Dalen