Logo facebook Zorgverlening Wellness

Fotobalk

Informatie

over locatie, kosten, contactgegevens,
folder, privacy en samenwerkingspartners

 

Een unieke locatie

Landgoed

De vitaliteitsbevordering en dagbesteding vinden plaats op een besloten landgoed in de buurt van Hoenderloo. Die beslotenheid brengt enkele verplichtingen met zich mee:
- Geen toegang voor onbevoegden
- Respect voor de privacy van de bewoners op het landgoed
- Streng rook-/vuurbeleid
- Respect voor de natuur


Kosten

Plaatsing door middel van een persoonsgebonden budget (PGB) of
via een mantelovereenkomst van een instelling waar u (tijdelijk) verblijft.
Ook via een individuele reïntegratie-overeenkomst (IRO) kan Zorg en Natuur deel uit maken van uw begeleidingstraject.
Particuliere trajecten zijn eveneens mogelijk.

De tarieven voor de vitaliteitsbevordering en dagbestedingsactiviteiten bij Zorg en Natuur zijn vrijgesteld van BTW.
(Indien geen eigen vervoer mogelijk is, zullen de reiskosten bij de PBG-aanvraag moeten worden meegenomen).

De indicatie wordt afgegeven door het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor jongeren tot 18 jaar met een psychische aandoening wordt dit door het bureau Jeugdzorg (BJZ) gedaan.

Wilt u hulp en advies bij de aanvraag van uw PGB?
Neemt u dan contact op met onze PGB-adviseur:
PGB Direct
t.a.v. Cornia van der Salm (advies, begeleiding, ondersteuning)
Smidstraat 12
6691 ES  Gendt
Telefoon: 06-46081071
E-mail: pgbdirect@planet.nl

Indien de indicatie is afgegeven, stelt het Zorgkantoor een budget beschikbaar dat de opdrachtgever in staat stelt zorg/dagbesteding in te kopen.

De hoeveelheid zorg en tegen welke kosten worden omschreven in een zorgovereenkomst met de zorgverlener. In dit geval is dat Zorg en Natuur.

Contact/Aanmelden

Zorg en Natuur
Jan Vethstraat 71
6813 HK  Arnhem
Telefoon: 06-40098196  /  026-4454322

E-mail: zorgennatuur@gmail.com
Kamer van Koophandel: 09175204
Big registratie: 49042970530


Folder

Klik hier om de folder te bekijken.


Privacy policy

Klik hier om onze Privacy Policy te downloaden.


Samenwerkingspartners van Zorg en Natuur

Arjen Huysman

Werkbegeleider Arjen Huysman,
www.agraservicehuysman.nl


Aeon (loopbaanadvies) 
www.aeon-loopbaanadvies.nl

Uitzendbureau Olympia (Apeldoorn)
www.olympia-uitzendbureau.nl

MEE Veluwe
www.meeveluwe.nl

Hoog Deelen bewustwording en natuureducatie
www.hoogdeelen.nl

Expertisecentrum mantelzorg
www.expertisecentrummantelzorg.nl

RIWIS Zorg & Welzijn
www.riwis.nl

Siza Dorpgroep
www.sizadorpgroep.nl

In groene handen, Fred Thus

www.ingroenehanden.nl


naar boven

steun Carlos Anker Anak Bangsa

Webdesign © Studio Ron van Dalen