Sprauwejagers Gendt

A'j sprauwe jaag..........blieve de kerse!!

 

De oorkonde van de Sprauwejagers met daaraan verbonden het bronzen Sprauwejagersbeeldje is dit jaar op 11 februari 2018 verleend aan de Stichting Kunstkring "Gendt Verbeeld".

 De reden om dit jaar de orde van Sprauwejagers toe te kennen aan de Stichting Kunstkring ‘Gendt Verbeeld’ is dat deze Stichting, bestuur en vaste vrijwilligers, zich al jaren belangeloos inzet voor het stimuleren en leggen van contacten tussen mensen in het kader van de beeldende en kunstzinnige vorming. Of anders gezegd: de Stichting legt de verbinding tussen de maker en de waarnemer van de kunst.

 

In 2010 zijn de Sprauwejagers gestart met het verzamelen van Gendtse woorden en gezegden.  E.e.a. wordt opgetekend in het nieuwe kunstwerk  wat staat in onze eigen bongerd aan de Dorpstraat te Gendt.

contact:guus.sommerdijk@upcmail.nl